Categories
01 trolling, trolls 02 hate, hatred, haters argue from exceptions; neglect Occam's razor; if it looks like a duck ... assange, wikileaks chaos concern trolls cover up, filtering/selection, drowning deep state double play, false flag, moles facebook fake assistance false accusation + denial/apology focus on choice of words and definitions, to quibble google guilt by association keeping the Holocaust alive, exaggerating nazi keeping unaware misguiding anger and criticism, defusing; decoys, distractions, false leads, misdirection mixed messages nazi smearing sionism, antisemitism, jewish culture, history terminology zAll pages

05. Methods: 5.002 (001) Förvirring och troll, agendatroll, false-flag-troll, infiltration, haters, intelligence, intelligens, antisemitfällan, keeping the Holocaust alive, mixed messages, damage control; monikers; vagueness, keeping unaware; accusation/apology; “almost alarming”; “konspirationsteorier”; Personargument, ad personam; another card, a new card

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

5.2  Förvirring och troll

I sociala forum verkar Internettroll med motsägelsefulla ståndpunkter, glidningar i föhållningssätt.

Troll sprider naturligtvis förvirring i diskussionen och förhindrar basala fakta att komma i dagen.

Bland de vanligaste metoderna troll använder är att byta ämne för diskussionen. Eftersom många troll samarbetar kan de definiera ämnet. Man fortsätter ibland att kritisera det som diskuteras men byter till att kritisera minfer väsentluga detaljer. Judisk aktivitet kritiseras inte för dess påverkan i västvärlden utan istället för konflikter i Mellanöstern. Det framgår att svenska politiker styrs ovanifrån genom att Liberalerna medvetet tillsätter en dålig partiledare. Då väljer trollen att kritisera Sabuni för en flygresa.

Trollen arbetar också med att, i vissa ämnen, överösa forumen med detaljinformation, vilket även det, naturligtvis tjänar att ta fokus från väsentliga fakta.

I en diskussion om sökmotorn Google försöker naturligtvis agendatrollen överösa tråden med detaljer om sökalgoritmer. Detta för att ta fokus från Googles politiska agenda.

Om ett agendatroll skriver att Google-grundaren Brin förmodligen är upptagen med att putsa på drivrutinerna så torde verkligheten vara omvänd. Förmodligen är Page och Brin bara frontfigurer för globalistkapital.

Kuppen och mediedrevet mot A K Batra sommaren 2017 liknades av ordföranden för ett stort M-distrikt vid mobbning. Det är troligt att sociala media i dessa situationer påverkas genom betalda nättroll och journalister i vars arbetsuppgifter ingår att påverka social media.

Nättroll är förmodligen billiga i drift då formell utbildning, facklig anslutning, kanske inte ens skattsedel krävs för att utöva deras aktivitet. Ett erfaret och produktivt troll kan sannolikt skriva flera konton samtidigt med olika personligheter som interagerar och stärker effekten av desinformationen. Anonymiteten på de flesta Internetforum utnyttjas naturligtvis av nättroll och haters.

Tråden om Bilderderbergmötet överöses med troll med underliga, ofta lite feminina/androgyna avatarer och ovanliga medlemsnamn. (I ett forum som domineras av män kan detta leda till mindre deltagande i tråden.) De kraschar seriös kritik enkelt genom personargument och naiv och nästan barnslig kritik av mötesdeltagarna. De analyserar små detaljer i skrivsättet hos varandras inlägg och någon seriös kritik av Bilderbergmötet blir omöjlig. Bilderbergmötet är ju en symbol för globalism. Hur stor roll det spelar i verkligheten är svår att säga.

En klassisk trollteknik ät att påstå olika saker i olika inlägg. Detta skaoar förvirring.

Många inlägg i sociala forum kan ju kallas för trollning. Rena haters kallas ibland för troll. Ordets ursprung är nog inte klarlagt. Ett möjligt ursprung är trollingfiske, där fiskaren drar ett bete framför fisken och hoppas att den skall hugga. På samma sätt lägger trollen ut påståenden och hoppas på att kunna provocera andra diskussionsdeltagare.

Ett troll tar naturligtvis, på motsvarande sätt gärna tag i alla mindre väsentliga bisatser och kommentarer i andras inlägg. Ett  botemedel mot detta är självklart att försöka skriva kort när man diskuterar med troll.

Trollet framför ofta inte så många egna åsikter utan fokuserar på att angripa motståndarnas argument. Diskussionen, konflikten och personangrepp blir i många fall det centrala, inte diskussionens sakinnehåll.

Man känner igen agendatroll på hur de överdriver reaktionerna på små händelser. Agendatrollen agerar oftast i grupp. Genom att gruppen i grunden  har samma agenda kan den som läser tråden snabbt uppfatta detta som sanning även om uppfattningen strider mot logik. Det är förmodligen därför agendatroll fortsätter att driva diskussioner där det är tämligen uppenbart att de har fel.

Troll anlägger i många fall en överdrivet självsäker attityd och högdragen attityd. I de fall de överbevisas kan de lämna tråden med högdragna påståenden om hur enkelspåriga trådens medlemmar är.

Massmedia, forumägare och troll utgör en enhet

Att forumägare/moderatorer samarbetar med betalda troll visas av att de skyddar trollen

Moderatormeddelande
Postat av bernad_law 2019-06-22, 21:12
Moderator
Tråden ligger i Politik-Utrikes, konspirationer kan ni ta i ett annat delforum, inte här.
Här diskuteras eventuella politiska komplikationer pga av attacken.

Anklagelser om betalda troll motsvarande leder till varningar. /Mod

Med “konspirationer” avses andra tolkningar än vad Main Stream Media gör. Att flytta dessa till andra tavlor visar att forumet drivs av samma intressen som MSM.

Ett renodlat troll gör förmodligen detta med enda motiveringen att orsaka kaos och osämja, men ofta kan man ana bakomliggande orsaker.

Om ett troll överbevisas att det har fel träder snabbt många andra troll in och startar en intensiv diskussion om vad som helst, för att dränka att trollet blivit överbevisat. Trollen skyddas dessutom av moderatorer som aldrig stänger av dem för “Off Topic”.

[ NATO identify troll ]

Vad som är provocerande och kan rubriceras som ren trollning skiljer naturligtvis mellan olika sammanhang. I grunden handlar ju dock trollning oftast om att framföra åsikter trollet egentligen inte hyser.

Troll använder gärna diffusa definitioner av begrepp. De försöker ofta få diskussioner att handla om definitioner av begrepp istället för om konkreta fakta. I många fall försöker de stämpla diksussionsmotståndaren eller dess argument med mer eller mindre oklart definierade begrepp. Om motståndaren noterar detta och värjer sig knyts ändå begreppet på ett ytligt plan till motståndaren och diskussionen felfokuseras.

När flera agendatroll deltar presenterar de ofta hypoteser och antaganden som fakta. När flera diskussionsdeltagare gör samma ogrundade antaganden framstår dessa lätt som fakta för den som läser diskussionen.

Trollen börjar ofta i fel ände. Judiska nätverk kritiseras genom att säga att förintelsen inte ägde rum eller israelisk ockupation av Syrien. Musk vill revolutionera elbulsmarknaden men bygger svindyra lyxbilar. AfS vill göra Sverige svenskt men vill kasta ut redan etablerade invandrare.

Trollen uttalar ofta inte fasta åsikter utan glider i ståndpunkt under diskussionens gång allt efter diskussionsklimatet. Ofta är agendan att ta fokus från trådens huvudfrågeställning. Den som då kritiserar trollens glidande ger trollen uppmärksamhet och trollen kan utnyttja denna till att upprepa sina påståenden.

En central funktion hos troll är att sprida konflikt. Att söndra är en basal mekanism för NWO. Om trollen misslyckas provocera andra diskussionsdeltagare så sätter de ofta igång att skälla på varandra för att försöka ge intryck av att detta skulle vara normalt. De träter ofta om för ämnet helt ovidkommande detaljer. För att få trätan att verka äkta så används ofta extrema skällsord som knappast äkta diskussionsdeltagare skulle använda. Men i dessa låtsasgräl mellan troll bryr sig ingen om att reagera på allvarliga tillmälen.

Agendatroll kritiserar ibland PS, men aldrig det privatägda mediemonopolet. De kallar det aldrig för ljugmedia utan använder termen gammelmedia.

Agendatrollen påstår gärna att ett forum kan vara fullt med högerdebattörer. I själva verket består fourmet av många agendatroll som försöker verka högerdebattörer vilket dock bara är ytligt. Deras agenda är att sprida MSMs vänseråsikter.

Naturligtvis tar troll gärna tag i detaljer och bisatser i andras inlägg, t.o.m. äldre inlägg och föesöner avleda dikussionen till dessa. Nyanser ältas. Analyze grammar.

Problemet är inte politiker eliten utan folket som röstar dit dem. Som du sår får du skörda!
Det kanske mest klassiska troll-argumentet. Tyvärr hinner inte den som har ett arbete att jämföra olika nyhetskällor utan röstar som det globala medienötverket föreskriver.

Travel resor

Många inlägg om resor verkar förfalskade. De som skriver har inte besökt landet. Blogförfattaren baserar detta omdöme på egen erfarenhet efter att bl.a ha rest och bott praktiskt taget kontinuerligt utomlands i ungefär 20 år.

Troll vägrar se samband. Även om många indicier pekar i samma riktning, så väljer trollen ofta ut det lättast vägande skälet, misstolkar det och argumenterar endast mot det. Ibland driver trollen med varandra och kallar de som tillämpar denna argumentationsteknik för “Asperger”.

I media blåses gärna de medverkandes personligheter upp. Ola Bini, Arjen Kamphuis framställs som supersmarta och slutsatser dras från konstruerade personligheter för att avleda diskussionen från väsentligheter – I detta fall, vem som anställde dem.

Trollen försöker verka högerdebattörer men sprider vänsteråsikter. Deras inlägg börjar ofta med någon förenklad eller snedvriden högeråsikt, därefter fortsätter de “men … …”. Många troll förefaller beordrade att motverka tidigare finansministern Borg. Deras inlägg kan lyda “Nu är det dags att glömma Borgs snedfylla förra året, men som politiker är han olämplig …”. (Därmed tar de även upp Borgs snedfylla, vilken var en otrolig fadäs men som knappast diskvalificerar honom som politiker för lång tid framöver.)

Det är ofta svårt att sätta samman ett trolls olika uttalanden till att härröra från en person. Uttalandena har anpassats till olika diskussioner och någon enhetlig bild av en persons grundläggande värderingar går inte att skapa. Trollen säger sig ofta inte ha bestämd uppfattning utan endast vara objektiva och beakta fakta i en fråga. Ibland säger de att de önskar en viss utgång i en fråga. Men lägger man samman deras inlägg så pekar de ofta i en annan riktning är den de på ytan anger sig förespråka. Dessa troll försöker skapa en falsk täckmantel av objektivitet, men utnyttjar denna för att glida i åsikter och tolka situationer efter den agenda de  bestämt sig för att framföra.

Troll som arbetar i grupp kan sätta sina egna regler. Om flera troll tillsammans sätter en extremt låg nivå går ingen diskussion att föra. Ett ex på  trollsvar kan vara “Det går att Googla på 5 sekunder.” (trots att det inte gör det). Men moderatorer och troll tar bara till denna nivå när argumenten helt trutit. Denna nivå drar ju en viss skam över moderatorer och forum. Att sätta in ett eller flera tramstroll är dock standardmetoden när agendatrollen överbevisats i en viktig fråga och mörkläggning inte räcker.

Ett ganska vanligt trolltrix är att göra orimliga jämförelser. “USA är dåliga på mänskliga rättigheter, se waterboarding och Stuxnet”. Man jämför tortyr med datavirus.

Troll förefaller ofta bara hitta på och bara åberopa personlig erfarenhet. “Assange är hårt bevakad på ambassaden. Jag brukar tala med poliserna där som tjänar mycket på övertid.”

Även när de troll som har order att ligga närmare sanningen, lägger in USA-kritik eller annan agendakritik, så antar de ofta ett överdrivet tonfall för att ställa uttalandet i dålig dager.

Vanliga metoder som trollen använder är wall of text och multicitat. De svarar alltid på inlägg och fokuserar på skribenter, ej på frågan.

Trollen arbetar i grupp och stöder varandra. Ofta verkar trollen matcha ologiska troll mot logiska debattörer och tvärt om. Trollen saknar principer och kräver ibland referenser men ger inga själv. Anonymiteten skyddar dem i o m att de inte behöver ta ansvar för orimliga påståenden. Trollen är professionella, förmodligen ofta journalister och har alltid tid att skriva svar. Även i enklare diskussioner där de beordrats anta en felaktig ståndpunkt kan de hålla ut länge genom att starta härvor med oklara påståenden. Detta liknar en del av de härvor som väsrmakter startat  OT ryssar. “Bevis för påståendena kommer senare.”

Forumen aktiverar sina troll där de antas ha mest effekt. Under skid-VM aktiveras helt omotiverat troll som låtsas vara nazister i en tråd som handlar om vintersport och doping. Detta sker för att sporadiska läsare av tråden skall tro att nazism är ett problem i Sverige.
[keeping the Holocaust alive]
Samtidigt som VM får även trollen order att köra igång ett jättebråk om Johaugs dopingdom, Sverige mot Norge i bråket. Lite oklart varför. Men trollaktiveringen döljer ju aktuella sakfrågor.

Generellt försöker ofta trollen vända andras åsikter mot dem själva. Trollen anklagar ofta andra skribenter för att vara “rysstroll”. Det förefaller dock troligare att MSM använder stora mängder troll i svenska sociala media än att Ryssland skulle anställa svenska troll. Mängden troll som framför MSMs åsikter är också stor.

Troll är ofta otrevliga och överlägsna. De saknar ju ofta logiska argument utan måste hela tiden uppfinna ogiltiga argument. Uppfinningsrikedomen är stor men har naturligtvis en gräns och en del troll glider snabbt in på helt irrelevanta personargument.

Personargument, ad personam

wwr: 78394480
Något som kännetecknar globala skribenter är att de gärna fantiserar ihop negativa personliga egenskaper hos de som kritiserar globaliseringen trots att de inte vet något om andras personer och de personliga egenskaperna inte har betydelse.

De som kritiserade Greta Thunbergs politik kunde t.ex anklagas för att inte önska att de med funktionsnedsättning lyckas. (Hennes diagnoser var bara fejk och hon har blivit bra nu.) Eller de kunde säga att personer som kritiserade hennes politik var avundsjuka. (Greta verkar vara en helt normal ung skådespelerska.)

De som tvingas försvara det omöjliga tvingas tillgripa omöjliga argument.

Det kommer att fungera lika bra som Hillarys “basket of deplorables” som ledde till hennes valförlust.

Detta hänger samman med TSLA genom att det betyder:

Kung Elon har Twittrat om försäljning och varnat. Den som nu inte säljer nu är ute på hal is, minst sagt.
—-

%%%%% ad personam
%%%%% personargument

another card, a new card

wwr: 78885986
BästeHrMongolid: 78884888
“Nutty” 🙂

twitter.com

twitter.com
—-

Den Optimus som Elon talar om är den robot han påstår kommer att bli den viktigaste produkten Tesla kommer att marknadsföra i år. Namnet har han givetvis tagit från Transformers-filmerna (finns även som leksaker). När FSD, Semi, CyberTruck, Roadster, Berlinfabriken strular kastar den skojaren in ett nytt kort. Det kan inte vara många som köper detta längre. Förhoppningsvis kommer inte detta hoppande att drabba de som redan äger Teslabilar.

The CEO said:

In terms of priority of products, I think actually the most important product development we’re doing this year is the Optimus humanoid robot.

Product development generally refers to the process of bringing a product to market
—-

electrek.co
—-
%%%%% another card
%%%%% a new card

Trollen svarar alltid på inlägg i diskussioner med dem. De flesta märker ord och försöker få diskussionen att handla om nyanser i ord som andra använt. De försöker altid skapa konflikt och flytta fokus till deltagarna i diskussionen och vad de har sagt. Vad diskussionen handlar om försöker de oftast dölja. En del anger citat utan källa vilket drar ut på diskussionen. En del troll härmar uttryck som deras meningsmotståndare använder. Trollen har alltid tid att diskutera då de troligen är professionella desiformatörer och vill ha långa suddiga diskussioner som döljer fakta.

En av trollens huvuduppgifter torde vara att så splittring så att inga gemensamma strategier gällande samhällskritik kan utarbetas. Forumen är alltid ett slagfält och leder nästan aldrig till konstruktiv kritik och handling (såsom t.ex myndighetskontakter etc.).

Om någon ofta argumenterar mot agendan gällande flygolyckor kan trollen komma fram till att medlemmen ståndpunkt beror på psykologiska restsymptom efter att ha förlorat anhöriga i en flygolycka.

Vid kriminalfall ses bl.a dessa två tendenser hos trollen:

1. Man skyller på offret! – även mordoffer. Man gör detta för att ta fokus från systemfel i samhället vilka kan ha orsakat brottet. Att skylla på offret minskar även tyngden i ev fel i polisarbetet.

2. När forumdeltagarna skall följa upp ett brott sprider troll ovidkommande detaljer. T.ex pris och inköpsdstum för olika tillhörigheter offret hade. (Även där detta inte är relevant)

Troll använder gärna känslosamt tonfall och motsägelsefulla motfrågor:

– Obama var Deep State.
Trump har ju försökt streta mot [Deep State] en del, men måste ju ge sig inför Deep State i många lägen, t.ex ambassadflytten till Jerusalem, tillsätta Bolton och utträde ur Iranavtalet.

troll:
– Hur stretar han mot detta när han bokstavligen dräglar över tanken av att anfalla Iran och kysser Israels röv?

Jag trodde Deepstate var de som ville ha krig i mellanöstern och inte de som ville undvika det?

 

vanligaste trolltekniken – fokusera runt personen

Den vanligaste trolltekniken förefaller vara att fokusera runt personen som tar upp, frågar eller ifrågasätter något. Detta har ju inte med ämnet att göra.

Trollen kan t.ex försöka påstå att den som intresserar sig för något har någon form av personliga problem eller liknande.

(ex)

vanliga trolltekniker – förklara att ämnet är otillåtet
Ddt är mycket vanligt att troll, som inte är moderatorer, försljer förjlara för frågeställare att deras fråga inte tillhör forumet. Detta är ju dock en fråga för moderatorerna. En äkta postare som inte gillar ett ämne lämnar det ju bara och rapporterar det ev. till moderatorerna.

trollbekämpning faller utanför denna text. Man kan dock notera vad trollen fruktar:
1. Att avslöjas som troll. Om det antyds att en postsre är betald av MSM så ingriper moderatorerna och förbjuder plötsligt diskussioner om vem som är troll. Däfemot är det mycket vanligt stt kalla andra för rysstroll.

2. Trollen fruktar samarbete, då spricker de. Deras grundläggande taktik är att splittra och söka konflikt. Man måste självklart bortse från deras överlägsna tonfall och bara argumentera för sina efna idéer och använda ev. vettigt de kommer med. Spräck trollen med samarbete!

Kampanjen för att stöda assange – #unity4j skriver: In a world of divide and conquer, unity is the ultimate act of resistance.

 

märka ord, quibble [focus on choice of words and definitions]

trollen undviker ämnet och fokuserar på andras person. De märker gärna ord. De diskuterar gärna nyanser i termer. Detta kan ofta kantra diskussioner kraftigt.

 

falsk hjälp

Trollen sprider hela tiden desinformation. En metod är “falsk hjälp”. Ett troll “hjälper” en debattör med argument. Ofta kan detta vara medveten desinformation som slår tillbaka på den seriösa debattören. Som beskrivits i Skripalfallet läckte OPCW falsk information till ryssarna gällande vilket ämne som återfunnits vid analyserna.

 

Trollens (t)rollprestationer varierar. En del troll upprepar ofta bara information från overifierade Twitterkonton eller fabulerar egna påståenden utan grund. Andra mer flexibla, pålästa troll närmar sig logiskt tänkande och rimliga slutsatser. Dessa ligger nästan på gränsen att gå från den mörka till den ljusa sidan. Dessa kan då ibland ganska oväntat försöka fejka “konstig personlighet”, “märkliga åsikter” eller “total obildning” i någon fråga. Kanske för att inte få sparken som troll.

 

Att använda underliga och avvikande källor för korrekt information är mycket vanligt. Likaså att blanda korrekt och falsk information.

Sions Vises Protokoll (den länkade sidan ännu ej färdig) beskriver bl.a hur judiskt ägda media samordnat försöker kobtrollera världsopinionen. Detta är en riktig iaktagelse. Men sättet man presenterar detta fsktum gör att käsaren tror att påstårnfet är falskt eftersom

1. Källan är omtvistad/falsk. (Därmed är inte hrla innehållet falskt.)

2. Överdrivna påståenden förekommer

3. Emotionella påståenden interfolieras

4. Den påstått nazistiska orgsnisarionen NMR (false flag) stöder dokumentet

5. NMR kopplar samman SVP med Frimurarorden vilket anryder falsk konspirationsteori.

intelligence

Trolls emphasize intelligence. To cover up for destructive actions performes by Jewish networks, in order to break countries to be overtaken, the trolls talk about high IQ of Jewish people.

A news media oligopoly can lead any population anywhere but trolls say the population is not intelligent!

troll tag teams

För att kunna styra en tråd i varierande riktning använder trollen “tag teams”. När åsikterna i tråden behöver styras i annan riktning fallet vissa troll bort och ersätta av andra. Exempel

 

trollen arbetar som en enhet

En faktor som gör att man inser att i vissa forum utgöres majoriteten av debattörer av anställda troll, är att de agerar som en enhet.

Om  diskussionen går trollen emot går lämnar de samtliga diskussionen  som på ett kommando. De förefaller ha fått order om detta. I denna blog har situationer beskrivits hur USAs sanktioner mot Iran har svåröverskådliga konsekvenser samt hur OPCW i Skripal-fallet läckte falsk information till Ryssland och rätt information till England. I dessa situationer tystnade trollen unisont. Se nedan.

 

när trollen tystnar

Om något faktum ibland framkommer som inte ens trollen kan prata bort kan de bli helt tysta. Ibland skickar de kanske fram något troll i trotsåldern som ställer motfrågor på femåringsnivå. De kan också tillgripa “dränkning” genom att intensivt diskutera något ovidkommande.

Ibland ägnas hela trådar till dränkning, t.ex i gammalt material. En tråd om Julian Assange ägnas i slutet av 2018 fortfara de åt den svenska rättsprocessen som är nedlagd. Trollen föesöker härigenom dölja det aktuella, hur Assange tvingas till husarrest i 7 år då han frukrar att utlämnas till USA och USA kan inte foemulera några anklagelser mot Assange. Den som läser tråden kan tro att Assanges nuvarande situation rör ett sexbrott.

En tråd om antidoping handlar främst om det redan avslutade Johaugfallet. Hon fick sin dom och har avtjänat straffet.

På detta sätt döljer trollen den pågående attacken mot Ryssland. Den startade med att någon slagit salt i många ryssars urinprover. Man hade även obekräftade vittnesmål från en avhoppare som påstod att man kunde fuska och öppna provflaskorna med ett litet verktyg. Ingen har dock lyckats utföra denna manipulation.

Därefter stängs Ryssland av som nation. Krav ställs att Eyssland skall erkänna fusk för att åter få delta. En ny RUSADA-ordförande tillsätts. (Yuri Ganus) Han närmast trollar Putin i ett öppet brev där han ber Putin ge WADA tullgång till en rysk databas.

Genom att diskytera Johaug döjer trollen attacken mot Ryssland.

agendatroll

I  vissa fall arbetar troll, ofta i samarbete, för att driva medias agenda, ofta med avancerade metoder. Man kan ibland gissa att de är professionella desinformatörer, kanske anställd av media. Kanske arbetar de eller har arbetat som journalister. Man kan kalla dem “agendatroll”.

Dessa troll förefaller ha samma gemensamma agenda som massmedia, men skiljer sig inbördes åt i oväsentliga detaljer och för diskussioner om dessa detaljer, men förstärker samtidigt den gemensamma agenda de sannolikt har betalt för att framföra. Många agendatroll förefaller vara aktiva under många timmar per dygn. Man kan ibland misstänka att samma person skriver flera konton.

Agendatrollen förefaller ofta ha en professionell argumenationsteknik och agera samordnat.

Generellt fokuserar troll på retorik och analys av motståndarens argumentationskedja. Deras egna åsiker kommer ofta i andra hand och kan ibland variera inom vissa områden.

Ganska typiskt för agendatroll är att de ibland tackar varandra för “bra synpunkter”. För att försöka aktivera diskussionsmotståndare kan de definiera begrepp fel. De kan t.o.m. ge basala begrepp en omvänd betydelse genom att betona detaljer. Deras diskussioner handlar ibland mer om terminologi än faktiska förhållanden.

Vissa diskussionsforum tillåter personangrepp och modereras efter samma agenda som massmedia. I dessa forum försöker ibland agendatrollen bjuda in meningsmotståndare genom att tillfälligt stöda deras åsikter. Efter dessa inbjudningar sänks nivån på debatten.

I många fall kan enstaka debattörer diskutera framgångsrikt mot trollen. Men i längden uppfattar nog trollen situationen som gynnsam för sin agenda. De kan ibland använda begreppet rättshaverist om de som går mot trollens agenda.

I Skripal-fallet, liksom alla större nyheter, var agendatrollen mycket aktiva.

Troll arbetar oavbrutet med irrelevanta personargument och förolämpningar. De är rädda att diskussionen skall handla om sakfrågan och gör oftast sitt yttersta för att skapa konflikter som grumlar sakfrågan.

Precis som Deep State/USA alltid tillgriper konflikt och kallt krig som sitt främsta MO, så tillgriper forumtrollen attack mot andra personer.Ett troll som helt missuppfattat situatuonen och tror att president Obama är fldd i Kenya försöker tillgripa “damage control” genom att skälla ut de som vänlugt påpekar fakta.

Trådämne: Erfarenhet av Kenya?

Troll:
Finns det ett museum dedikerat till Barack Obama på hans födelseplats? Besöksvärt?

Svar:
Det måste bli tråden för Hawaii. Där är presidenten född, enligt egna uppgifter i alla 😉

Troll:
Hans födelseort är ifrågasatt. Därav min fråga om huruvida det finns ett museum ute i den kenyanska bushen för Obamas födelseplats.

Svar:

Det vore ju att motarbeta presidenten. Att påstå att han inte är född i USA skulle ju diskvalificera honom som president. Jag har inte sett något, men jag har inte letat heller. Jag tror någon konspirationsteori säger att han är född i Mombasa.

På farmors gård/tomt i västra Kenya ligger presidentens far och farfar begravda.

Troll:
Detta är inte en lämplig tråd för att diskutera Obamas födelseort, det kan finns andra trådar för det syftet. Jag undrar bara om det finns ett museum dedikerat till honom på hans födelseplats i Kenya och om det i så fall är besöksvärt. Har du inget vettigt svar, strunta i att svara.

Agendatroll har förmodligen tillgång till många konton och riskerar inte att bli avstängda för detta (vilket andra medlemmar gör) eftersom de företräder forumets ägares åsikter. Därför kan den som diskuterar med agendatrollen bemötas av vad som ter sig som många motståndare i diskussionen, men i själva verket är ett mindre antal. En metod som potentierar detta är att trollen försöker vinkla det som negativt att någon debattör håller fast vid en åsikt och upprepat hävdar den. Då kan trollen försöka klistra på epitet som rättshaverist, foliehatt, [talande om] rymdödlor, innehavande sinnessjuka åsikter etc. Om någon driver en åsikt konsekvent försöker trollen hävda detta som något negativt.

Agendatrollen försöker ofta sprida tveksamheter genom att fokusera på detaljer.

Agendatrollen tar gradvis över diskussionen i forumtrådar när den större mängden deltagare lämnat diskussionen om en aktuell händelse. (Detta kan jämföras med hur media gradvis ändrar information allt eftersom den blir äldre, en slags historieomskrivning.) Ju längre diskussionen lider ju mer kan trollen framföra sin egentliga agenda. Om diskussionen går trollen emot kan de lämna diskussionen och andra mer lämpade troll tar deras plats. När troll uppdagas eller har andra motgångar i diskussionen kan de ibland stängas av av moderatorerna om dessa har samma agenda. Detta gör ju att trollen slipper behöva försvara sig.

(Man kan någon gång notera att inlägg som stöder medias agenda är förhållandevis vanligare under arbetsveckor än under helger. Inlägg som stöder medias agenda kan vara fler än antalet röster i en omröstning. Detta kan tyda på att professionella troll försöker påverka ett ämne enligt medias agenda. Detta kan dock variera,) troll kan ha tillgång till flera konton samt att skriva helgtid kan ingå i deras arbete. Det är dock en ganska genomgående observation att när aktualiteten runt en  händelse minskar så tar trollen allt mer över, när de normala skribenternas bidrag i tråden avtar.

Ibland kan man se hur upp till 4-5 agendatroll med likartad uppfattning fortsätter att diskutera samma händelse under lång tid. Detta trots att kanske en omröstning i forumet eller den diskussion som föregick när den avhandlade händelsen var aktuell, visat att deras uppfattning är i minoritet. Agendatroll har ofta skrivit många inlägg.

Agendatrollen verkar ofta försöka hålla diskussionerna gående. Om mer seriösa diskussionsdeltagare lämnar diskussionen så förefaller agendatrollen ibland fylla på med andra troll som på ett vinklat sätt fortsätter diskussionen där de som lämnade den, avslutade. Agendatrollen låtsas ibland attackera varandra i ett hurtigt och skojfriskt tonfall med skämtsamt nedsättande omdömen om varandra. Efter “diskussioner” om detaljer där agendatrollen uppger sig ha olika åsikter kan de ibland “övertyga” varandra om vissa åsikter och till slut enas om den agenda de förmodligen har betalt för att framföra.

Agendatrollen försöker ofta locka in meningsmotståndare i diskussionerna. Vissa agendatroll kan periodvis företräda väl motiverade åsikter, men efter en längre diskussion bli “överbevisade” av andra troll (som de samarbetar med) om att de har fel.

Vissa “inbjudningar” kan nog vara för att få fler deltagare. Hur stora forumen egentligen är går inte att avgöra eftersom agendatroll förmodligen har fler konton. Forumen vill ju dra till sig fler äkta deltagare.

Om flera agendatroll finns att tillgå så har man möjligheten att matcha lämpliga troll mot diskussionsmotståndare. Vissa sociala forum tillåter grova personangrepp. En väl påläst och logiskt tänkande medlem har ofta svårt att klara sig mot en samling troll som samarbetar och kastar logiken överbord.

Enstaka agendatroll håller hög kvalitet på information och inlägg under kpnga perioder. Endaat i vissa fall, kanske i väsentliga frågor, presenterar de elaborerade teoeier avsedda att avleda uppmärksamhet från medias agenda.

I enstaka fall tar sig agendatrollen vatten över huvudet och klarar inte att hålla sin ståndpunkt. Då kan man byta ut “personangreppstrollen” mot logiska troll som snabbt pudlar, försöker mörklägga och menar att tidigare diskussion varit ett missförstånd.

De agendatroll som har i uppgift att framföra åsikter som står i motsats till agendan försöker spela obildade. De förefaller välorienterade men kan ibland blanda ihop grundläggande begrepp, framföra vissa helt orimliga åsikter, upprepa samma elementära språkliga misstag.

Om däremot några agendatroll med likartade, agendasättande åsikter diskuterar är dialogen snärtig, humoristisk och de kritiserar varandra om ovidkommande frågor med glimten i ögat.

Ibland gör trollen även narr av varandras nick och hittar på öknamn. Det kan man naturlgtvis inte göra om man debatterar med en seriös meningsmotståndare.

Även agendatroll med kraftigt skilda åsikter går att känna igen. De uppträder likartat. De kallar varandra för öknamn, men blir aldrig riktigt arga på varandra.  De skriver pliktskyldigast långa inlägg (ingår i deras jobb) där de analyserar varandras argumentering, på det sätt troll gör, men i detta fall går det aldrig till stor konflikt, de måste ju hålla igång trolldansen.

Trollen berkar använda öknamn om politiker som de låtsas motarbeta men i själva verket stöder. De kallar Lööf för Fjamåt och Ullenhag för Pallen. Att använda öknamn får deras kritik att verka oseriös.

Att kritisera Ullenhag för att han står på en pall i en debatt, gör trollen gärna. Det gränsar till omogen lyteskomik men visar ju fsktiskt hur SvT gynnar sjuklöverpartierna (7K).

På samma sätt förefaller större företag i många fall använda yngre kvinnlig personal i supportfrågor där företaget inte har någon lösning. Dessa supportagenter fokuserar på diskussionsteknik, försöker skapa konflikt och verkar inte hämmas av  något logiskt tänkande eller ens fundera över hur kundens problem inverkar  negativt på både kundens situation eller företagets renommé.

Dessa supportagenter har dock inte alls agendatrollens erfarenhet eller skicklighet. En del agendatroll är mycket väl pålästa och flexibla. Bara den tid de tillbringar i forumen antyder att de är professionella skribenter. Vissa agendatroll kan ha gjort grundlig research.

Agendatroll har ju som arbete att föra en agenda vidare, så man noterar att de praktiskt taget aldrig ändrar sin agenda. (De försöker dock ibland med påståenden av typen “tidigare ansåg jag …, men nu …”) De ägnar alltså heltid åt att föra en agenda vidare och påverkas ej av logiska argument på det sätt de flesta människor gör i vanliga diskussioner. (För några år sedan trodde t.ex. denna bloggskribent att massinvandringens orsak var att rädda en ogynnsam demografisk struktur i Sverige med för många äldre, men skribenten har helt tvingats förkasta den uppfattningen.)

Det är mycket vanligt att troll presenterar åsikter som ligger nära välmotiverade ståndpunkter men framför dem i karikerat skick. Om någon framför att massmedia styr landet genom en “söndra och härska”-teknik så kan troll uppträda som stöder detta argument men påstår att det beror på att massmedia vill skapa en väpnad revolution i landet eller “judarna tror att de kan få sin Messias att återuppstå på detta sätt”. Med denna argumentering försöker trollen få den relevanta argumenteringen att drunkna i och sammankopplas med världsfrånvända, orimliga förklaringsmodeller. Om man kan misstänka att ett forum ägs och kontrolleras av samma judiska intressen som äger samtliga våra stora tidningar försöker trollen hävda orimliga åsikter som t.ex. att “alla moderatorer är judar”.

En variant av troll är concern trolls eller bekymmerstroll

The anti-semite trap, the Jew trap

En vanlig metod är att lägga upp antisemitiska straffsparkar genom att t.ex påstå att judar dödar diskriminerar i MÖ, är arroganta, smutsiga etc. Sedan försöker man få andra debattörer att hålla med och gillar på så sätt en antisemitfälla [judefällan] för dem. Lång tid senare kan man försöka utnyttja detta för att tala om att dessa personer skulle vara “brunfärgade” (“brunkletade”)  eller ha “nazistiska rötter”.

Man upphör aldrig att förvånas hur MSM- eller vänster-troll har i uppdrag att slå på sina egna uppdragsgivare. De kan t.ex göra detta på ett sätt som är avsett att lära oss att kritik av judisk aktivitet är teoretisk och komplicerad. I detta fall citerar ett vänstertroll nedanstående. Detta hjälper ju också trollet att hemlighålla sina egentliga uppdragsgivare. (Trollet låtsas ju ha högeråsikter.) Det förstärker också en bild av trollet som “knäpp”, dvs de som kritiserar judar är knäpp. [guilt by association]

“To defile all that is sacred, to shake every point of support and every certainty, to inspire a sense of spiritual unease that will encourage self-abandonment to the vilest forces: in all of this the activity of the Jew manifests itself, an activity that is essentially instinctive, natural, proceeding from the Jewish essence, from the Jewish “inner race,” just as it is in the nature of fire to burn and of acid to corrode.”

-Julius Evola

[misguiding criticism]

Keeping the Holocaust alive

[ Shoah, it shall never happen again förintelsedagen holocaust day holocaust remembrance day ]

förintelsedagen

Aftonbladet
NYHETER tis 27 jan 2015
På Förintelsens minnesdag talade Göran Persson (S) för första gången i riksdagen sedan han avgick som statsminister 2006.

Han vill nu se en uppföljare på projektet ”…om detta må ni berätta”.

– Den dagen vi inte minns Förintelsen, då har mördarna triumferat, säger Persson.

Facebook

Allt tillgrips för att hålla förintelsen vid liv. Zuck försvarar “deniers” !
[Mark Zuckerberg Facebook]

Tänk vad många som skulle sakna NMR och deniers om de försvann, speciellt media!
Vi som tycker Sverige håller på att falla ihop taggar nog ned lite på Holocaust och Palestina. Det gäller att skapa ett Sverige som styrs för och av sina egna medborgare oberoende om de är “pursvenska”, bär kippa eller burka.

… as you read about Zuck defending the Holocaust deniers you get a hint to go to another useful enemy, Alex Jones InfoWars.

Trump försvarar dock Alex Jones men det rör nog bara rätten att uttrycka sig, kanske inte Jones konspirationsteorier?

Alex Jones, Paul Watson ter sig tills vidare som “false flag” i bloggens ögon. De är vänstertroll som presenterar ett konservativt budskap fast på ett motbjudande sätt.

Trollen kämpar som vanligt med att försöka styra in frågor om globalism och utländskt styre till judefrågor som kan angripas (av andra) med argument om antisemitism:

[troll med jude-relsterat användarnamn:]
Hur förhåller sig afs till (((orsaken))) till Västvärldens och i synnerhet Sveriges alla problem?

annat troll svarar:
Som tidigare skribent påtalar är detta inget man diskuterar om i denna tidsperiod. Bättre att låta nmr syssla med det. AfS pratar om globalisthotet och jeff Ahl pratar om en liten internationell klick. Man pratar om banker osv.. Men som en tidigare individ har skrivit är det nationalistledarens plikt att prata om globalister istället för judar om det innebär att man kan få mer inflytande ifall man bara pratar om globalister.
Sen kan man ju själv säga hur stor skillnad det är på globalisteliten och den evige

Dessa troll använder ofta kodspråk.
Det är ganska uppenbart från sammanhanget att “(((orsaken)))” och “den evige” syftar på folk av judisk börd.

Ett exempel på hur känsligt ämnet om judar är:

Trollen försöker ofta definiera vad andra talar om. De säger att “globalister är ett kodord för judar” trots att många globalister inte är judar.
Allt för att försöka få kritik mot det utlöndska styret av Sverige att likna anrisemitism.
Problemet är t.ex. inte hur våra medieägare tillämpar sin religion. Problemet är mediemonopolet som styr politikerna.

Användarnamn och avatarer kan ge ledtrådar. Mycket ofta är ju trollen mullvadar. Ett troll som (fiktivt exempel) skulle kalla sig hata-7-klöver är troligen anställt av MSM och stöder 7-klövern genom att t.ex. styra kritiken mot 7k etc, det som kallar sig stuka-bomber är anställt av MSM för att försöka hålla liv i ett nzisthot etc.

Troll försöker ibland hålla ämnen vid liv genom att, om tråden varit vilande en tid, skriva ett nytt inlägg där de citerar andra deltagares inlägg. I vissa fall skrivs de trollande inläggen sent, inte i direkt anslutning till den diskussion de kommenterar. Förutom att driva sajtens åsikter så har ett agendatroll även målsättningen att öka antalet inlägg på sajten.

Trollen är alltid snabba att anklaga motståndare för sina egna metoder. Svensk medias agendatroll  hävdar gärna att Putin har trollfabriker och att Ryssland försöker få svenskar att misstro svenska media. Detta när svensk meidas agendatroll utgör en trollfabrik som försöker smutskasta Ryssland.

MSM-troll söker ofta vinklingar där de förment antar korrekta ståndpunkter men under falska motiv. Ett troll skriver att det stöder Kataloniens frigörelse men att Kataloniens misstag var att inte utveckla en stark armé och  därmed tvinga Spanien att acceptera frigörelsen. Upprustning är en av MSM:s mest omhuldade målsättningar.

En vanlig teknik hos globalistiska agendatroll är att försöka få in diskussionen på hur globalisering definieras och samtidigt framföra felaktiga slutsatser, såsom att diplomatiska kontakter befrämjar globalisering. För att undvika globaliseringens nackdelar måste självständiga stater samarbeta genom diplomatiska kontakter. Globaliseringens nackdelar uppstår när staterna inte styr sig själva.

Ökade relationer, kommunikationer är positiva faktorer. Toppstyrning är inte det.

Se vidare false-flag-attacker och krångeltroll

Om en lämplig blandning och övervikt av agendatroll (i maskopi) deltar i en diskussion så kan ofta något av de mindre analytiska trollen (eller som i alla fall agerar så) kasta ur sig påståenden som går rakt mot någon av meningsmotståndarnas uppfattningar, som kan vara ganska vedertagen. Detta kan ibland vara ett effektivt sätt att ta fokus från kärnfrågor.

Ibland förefaller agendatrollen, i vissa ämnen, gemensamt hålla föreställning. Andra åsikter får mycket liten plats. I dessa situationer, ofta i diskussioner som minskat i aktualitet, lägger  agendatrollen ibland upp “straffsparkar” (uppenbart felaktiga argument) för att fösöka bjuda in meningsmotståndare i “trolldansen”.

När man följer vissa forum känner man sig ganska säker på att många trådar helt domineras av professionella troll. Varför deras arbetsgivare betalar dem för att föra dessa meningslösa diskussioner (som inte kan övertyga någon utan upprepas efter manuskript) kan man fråga sig. Det håller en falsk bild av demokrati och yttrandefrihet uppe.

På liknande sätt kan man fråga sig varför USA och dess allierade ö.h.t. bryr sig om att sprida uppenbart falska bevis som t.ex. före Irakkriget, Rodchenkovhärvorna eller Skripalhärvan. Svaret är väl samma som vad gäller forum. Det håller en falsk bild av rättfärdighet uppe som doch vem som helst som bara ytligt tittar närmare kan genomskåda. Sociala mönster gör att alla ändå följer gruppen.

Diskussionsteknik premieras före logik eftersom det är inom detta område som trollen excellerar. Normala regler, som t.ex. att personargument är ogiltiga, har ingen giltighet i många sociala diskussionsforum.

I många diskussionsämnen (“trådar”) får man intrycket att nästan alla deltagare är professionella troll. De verkar spela upp scener för de som läser tråden. Trollen tillsammans med moderatorerna har säkert tillgång till statistik över hur många som läser tråden utan att delta. (Grov sådan statistik är ju tillgänglig för alla i “,antal visningar”.) Om diskussionen går trollen emot så kan ibland vända sig till tänkta läsare: “Om du läser denna tråd för första gången, betänk då hur felaktiga inlägg som vissa postare skriver …”.

När man ser det stora antalet inlägg som vissa agendatroll producerar förefaller det rimligt att tro att de skriver som del i sitt arbete.

I vissa ämnen som är känsliga och ligger nära globaliseringen får man ofta ett intryck av att flertalet skribenter i diskussionen kan vara agendatroll. Genom att anställa många troll och ge dem tillgång till flera konton kan massmedia även dominera sociala media.

Anonymitet eftersträvas dock i sociala forum och de slutsatser man kan dra om trolls beteende, som  beskrivits ovan, utgår från de indicier man kan dra från skribenters sammantagna inlägg. Att lägga fram fasta bevis för motivationen till enstaka inlägg är naturligtvis svårt.

Eftersom agendatrollen inte argumenterar efter logik utan efter agendan får de ibland slut på argument. Då  brukar de använda personargument av typen “du är korkad som går på sådana idéer”. Ofta tillgriper de motfrågor som kan vara självklara, redan har besvarats eller är irrelevanta. Naturligtvis tillgriper de även medvetna missförstånd.

Exempel på hur troll baktalar Nordkorea för att ta fokus från fredsframgångar för Trump och Korea. I detta fall använder trollen en teknik att spekulera i hur det kommer att gå i framtiden, något som ingen vet. Many utnyttjar också situationen att vi i väst vet mycket lite om livet i Nordkorea. Den information vi får kommer dessutom ofta från avhoppare och vinklas ännu hårdare mot nordkorea av MSM. (Det var inte länge sedan MSM rapporterade att de nordkoreanska ledarna lät hundar äta upp sina släktingar eller de sköts ihjäl med luftvärnskanon, satellitbilder påstods ha visat platsen var det skett.) Därför kan de göra diskussionen oändlig och v.b. kalla in fler troll som bidrar med fler ogrundade spekulationer.

öknamn

Om debattörer använder öknamn om varandra eller politiker är de oftast troll. Enbart kompisar på samma trollfabrik kan göra det. De kan förvanska varandras användarnamn. Det gör inte normala politiska debattörer med meningsmotståndares namn.

[ nickname sobriquet moniker ]

mixed messages [dubbla budskap]

In newspaper articles and forum troll posts as well, it is very common with mixed messages. AfS is an alleged nationalist party but behaves in a way to repel voters. Ellen Barry’s article on Skripal allegedly questions the official narrative but enforces the idea of these ideas as being Russian propaganda myths.

Trolls with alleged experience of foreign countries

 

Femåring i trotsåldern attackerar

Om trollen blir pressade kan de gå ned på 5-åringsnivå och bara rada upp motfrågor som har självklara svar. Låtsas att inte förstå är vanligt. Annars typiskt för barn i trotsåldern.

it’s unclear exactly what documentation will be produced at the end of the [Mueller] probe into possible coordination between Trump associates and Russia, and how much of that the Justice Department will allow people to see.

Så är det förstås. Mueller upptäckte att Trump var rysk agent, men det hemligstämplade man. Istället åtalade man Trumps stab för feltaxering.
(ironi)

När trollen går ned på 5-åringsnivå är det knepigt för vuxna att argumentera. När CIA nyligen plockade Kamphuis i Norge så blev slutsatsen att Kamphuis var så intelligent att han blivit psykotisk och därför på något sätt försvunnit från jordens yta.

Jag måste nog konsultera någon småbarnsförälder i argumentationsteknik.

Troll Flashback

Vad gäller MSM-troll förefaller det vara mycket vanligt att kritisera judiska intressen på ett överdrivet och irrelevant sätt för att försöka få annan, relevant kritik av judiska intressen att verka felaktig. Journalisten Jan Guillou förefaller ha ägnat sig åt detta.

När MSM-troll och andra false-flag-troll överdrivet “kritiserar” judiska intressen anlägger de ofta en “underlig” personlighet som avser att få lyssnaren att ytterligare ta avstånd från budskapet.

Så här kan det låta när två troll i maskopi försöker lära oss att den som kritiserar judar egentligen skulle ha en personlighetsstörningar:

Från ett Internetforum:
Du är som en skiva som hakat upp sig med ditt eviga ältande om judar hit och judar dit. Du inser väl att du gör “judarna” en tjänst genom att framstå som helt obstinat och paranoid?

Vad gäller motstånd mot invandring förefaller agendatroll i olika forum ha fått liknande order. Man säger gärna att rasism förekommer i t.ex Europa och USA. Däremot försöker man sopa under mattan det motstånd mot utlänningar som resande från t.ex. Europa och USA kan möta i t.ex Asien eller Latinamerika. Exempel på detta kan ses i hur agendatroll försöker bortse från rasistiska yttringar i t.ex Filippinerna eller Mexico. Den resenär som diskuterar lokalbefolkningens attityd utsätts ganska snabbt för irrelevanta personangrepp från agendatroll som felaktigt försöker påstå att resenären missförstått situationen, utlöst angreppen, skriver i fel forum etc etc

Ett exempel på false-flag-troll kan tas från en diskussion om Nordkorea. Ett troll med spelad, underlig personlighet verkar stöda Nordkorea både när NK gör bra och dåliga saker. Trollet talar gärna om gamla krångliga teorier för NKs framgångar. I vissa fall hamnar NK i gynnsamma situationer. T.ex, som  beskrivits i bloggen, när fake media målat upp bilden av ledaren Kim som en militärt farlig skurk kapabel att orsaka USA skada  (Detta för att fake media vill skapa kallt krig.) Detta leder till slut till att USAs president måste ta Kim på allvar, överväga att resa till Korea och förhandla ned Kim etc. I det läget har trollet överläge och måste spela bort detta genom att ge falska uppgifter om att amerikanska kärnvapen finns i Sydkorea. Detta gör att trollet framställer sig själv som okunnig. Uppgifterna kan också leda meningsmotståndare och hela diskussionen på fel spår. Andra troll kan hoppa på false-flag-trollet för dessa uppgifter och Kims fördelaktiga situation döljs.


USAs förtäckta hot har hållit Assange i husarrest i 7 år utan åtal. Det är extremt rättsvidrigt.

Ett troll skriver ett inlägg med felstavning och underlig hänvisning till “ras”, för att försöka få det att verka som om de som stöder Assange har underliga personligheter:
Satt vid ett bord idag där alla var överrens om detta övergrepp mot oss som människoras. Mycket uppmuntrande att se människor man aldrig träffat från olika länder fattar. Vi har jobbat bra i tråden. Kudos till oss alla 🙂


False-flag-trollen “hjälper” naturligtvis gärna andra debattörer med underliga argument som genom sin felaktiga och externa natur istället stjälper mer än de hjälper. Ett karikerat exempel är
– Mediemonopolet har fått Sverige att gå i krig för Israels allierade.
– Visst, gasa alla judar.

Ibland provar agendatrollen att hålla igång diskussionen med allmänt underliga påståenden. De citerar en annan medlem och kanske svarar med obegripliga länkar eller påståenden. De hoppas skapa förvirring och även stiimulera andra till att ge onödiga förklaringar

Eftersom forumen håller medlemmarna anonyma får förekomsten av agendatroll baseras på antaganden. Det förekommer dock många konton i många forum som är synnerligen aktiva. De är svårt att se hur de motiverar sina påståenden. De förefaller främst vilja presentera vissa åsikter dogmatiskt. I vissa foeum försöker de agera moderarorer och undertrycka trådar som tangerar känsliga ämnen. De har nog ofta inte så mycket reell kunskap i de ämnen de diskuterar utan skriver inlägg med antydningar som ofta är svårtolkade. De anger ogärna konkreta detaljer.

Vem är ett troll?

Kanske man kan säga att ett troll är någon som presenterar åsikter som den själv inte omfattar.

I detta sammanhang kan man beakta att forum är anonyma. Den som skriver vinner alltså inget personligen på att skriva. I alla fall inte dess person i det verkliga livet. Ändå finns det mängder av skribenter som ägnar sig på heltid åt att skriva inlägg som inte ter sig logiska.

En slutsats av detta kan vara att dessa “postare” måste vara betalda för att göra det. Bloggförfattaren anser i alla fall att det är rimligare att redogöra för sina egna åsiker än för andras åsikter, om man inte får betalt för det senare.

Trollen arbetar för de som försöker bryta ned länder, minska deras oberoende och kontrollera dem genom bl.a massmedia och överstatliga organisationer som t.ex EU.

Trollen kallar ofta andra för haters. Trollen gör detta för att försöka påskina att andra personers kritik av t.ex globaliseringen skulle bero på deras personlighet. Trollen säger också gärna att andra personers kritik är “högljudd” för stt försöka påskina att den skulle varan obefogad.

Trollens mest grundläggande arbetsmetod är att försöka flytta ämnet från det som diskuteras till att handla om personen de diskuterar med, hur den uttrycker sig etc. Detta är typiska personargument som inte har något värde som argument om ämnet.

Agendatrollen är extremt vanliga. Det kan te sig som att postare bara är allmänt otrevliga, men de väljer ut debattörer som motsätter sig en globalistisk agenda och trollen attackerar debattörens person. De diskuterar inte företeelsen som ifrågasätts. På detta sätt sprider de hat och kaos. Mycket sällan hålls forumdiskussioner om de ämnen som diskuteras, ännu mer sällan leder diskusionerna till samstämminga åsikter eller t.o.m. förslag om åtgärder.

Troll and haters are often paid by MSM

MSM:s agenda innebär att sprida hat och splittring. Man uppmuntrar t.ex till konflikter mellan män och kvinnor samt propagerar för invandring av mönniskor från kulturer som är bland de mest svårintegrerade.

Som beskrivits ovan skriver många postare inlägg som inte är logiska. De presenterar åsikter som knappast kan vara deras egna. De torde vara betalda troll. I bloggens beskrivning av AfS förekommer t.ex helt orealistiska och hatfyllda inlägg.

Trollen använder hat för att försöka styra diskussionen mot andra användares personligheter. De är inte intresserade att försöka få fram fakta, de vill dölja fakta. Liksom troll förefaller alltså även haters utgöra “psy-ops” betalda av MSM.

Trollens agerande är mycket samordnat. En diskussion bloggdörfattaren förde i PM med ett troll inett internationellt forum förefaller ha anknutits till i ett svenskt forum.

 

 

falska trollkonton

In January 2018 a large Swedish forum discovers that several older accounts with few posts in low profile threads, have been activated. The accounts now write on politics with leftist views, contrary to the majority of posters in that forum.

It can be suspected that the accounts have been created to increase activity in the forum. They could have been created by interests connected to the forum. Anyone with access to the database could also have created the accounts recently and then backdated them and also introduced backdated posts or posts could have changed owner.

Extremely partial topics are also allowed in some forums, like “Left politician N.N. destroys national party leader in debate” even though most posters do not agree with this one-sided description of the event.

2018 is election year in Sweden and this kind of troll activity intensifies.

The dominant myriads of trolls employed by mass media can be seen as a continuation of the Xold War Operation Mockingbird

Fonts

Trolling websites can sometimes be suspected from the mixture of fonts used. Italics, bold, upper case. Images are more often of people, often close ups.

damage control av agendatroll

Gällande Skripal-fallet:

Eftersom den officiella förklaringen om Ryssland som gärningsman är helt orimlig och det mest troliga är att engelsmännen själva orkestrerat fallet så kör trollen en form av “damage control” där man försöker med något som i alla fall är ryskt – man griper ur luften, oligarker, Bill Browder och olika mer eller mindre existerande ryska rövarband.

 

Infowars, Alex Jones

Alex Jones sajt Infowars är ett exempel på trollning genom false-flag-attacker. Ytligt sett förefaller han bedriva konservativa attacker mot nyliberala idéer. Men attackerna är ofta överdrivna och ogrundade. Därigenom försöker Jones få annan, seriös kritik mot nyliberala idéer att även den felaktigt te sig ogrundad.

2018 09 07
Twitter permanently bans Alex Jones and Infowars for ‘abusive behavior’

Som tidigare beskrivits har skådespelare använts för att förfalska intervjuer med anhöriga till de som påståtts ha blivit avrättade i de s.k. “halshuggningsvideorna”. Samma skådespelerska som agerade syster till ett av “offren” har även agerat klasskamrat till mördaren i Sandy Hook-massakern. Alex Jones försöker överskyla denna och liknande förfalskningar genom att överdrivet påstå att massakern aldrig ägt rum. Jones kan också försöka överskyla bevisade kopplingar mellan Hillary Clinton/Podesta/Obama genom att själv publicera falska kopplingar och sedan låta sig bli attackerad för dessa. Slutresultatet av Jones agerande blir att han tjänar en globalistisk agenda.

Även Capitol Riots dec 2020 var false flag.

Dofterna: 72266170
Åsa Hägglöf har bestämt sig för att göra skillnad och avslöja rasismen inom SD:s hatsvans:
Kevin J Jonasson, är en man född 1976. Född och uppvuxen i Örebro. Han är funkofob, homofob, rasist och utpräglad narcissist. Han lever inte i verkligheten alls, hans hela liv finns på social media. Där har han omringat sig med meningsfränder.

Där får han utlopp och medhåll för sitt uppbyggda obefogade hat.
Kevin är medlem i 40 SD-vänliga grupper på Facebook. En del offentliga, en del privata. Fem helt slutna grupper. Gilla-listan är gediget rasistisk.

Han läser och delar enbart från högerextremistiska nyhetskanaler.
Har en vänlista med uteslutande högerextrema vänner. Kvinnliga som manliga.

Men – det finns ingen Kevin Jonasson född – 76 i Örebro. Kevin är ett troll. Ett troll som mer än villigt självmant kliver fram i ljuset utan draghjälp.

Jag är Kevin. Jag är en infiltratör, med Kevin som alibi. Ett offentligt erkännande är nödvändigt, då jag anser att det inte går att lära mera med Kevins hjälp.”
magasinetparagraf.se

Tråden om eländet på Paragrafs Fbook:
facebook.com

Ni kan diskutera fritt. Jag är mest less på att man söker upp den galnaste procenten och gör dem till typiska företrädare för olika saker.
Hur många av de galna SD:arna är egentligen vänstertroll?
Har någon här stött på Kevin J Jonasson?

%%%%% false flag
%%%%% troll

Vagueness
Vagueness in the message keeps it in focus.

keeping unaware

If news media give little information, citizens will know little and have fewn possibilities to make demands. Keep the people sleeping.

Occam’s razor, If it looks like a duck, walks like a duck …
Argue from exceptions
Aegumentera utifrån undantag

Mästertroll beskriver en helikopter

Obegripliga inlägg, facktermer

Ibland använder trollen extrema facktermer eller skriver obegeipligt. Det får diskussionen på avvägar. Seriösa debattörer kan inte bemöta trams.

När diskussionen går trollen emot kan npgrs troll helt enkelt ge svar på andra inlägg med argunent av typen “goddag yxskaft”.

Exempel:
Ja, kattan Fritz chockvåg fick lugnet i skogen att bågna så att trollen nu flyr i panik och letar andra trådar att härska i. Trollvarning så klart!

Accusation + denial/apology

Ofta anklagas t.ex judiska intressen, men senare slås det upp stort i media att anklagelsen var falsk. Ibland får någon be om uesäkt. Ibland kommer bara tillrättalägganden.

Ibland verksr anklagelser och ursäkt komma från atörer som egentligen stöder det de kritiserar, t.ex judiska intressen. Ibland verkar de judiska intressena själva ha agerat så att falska anklagelser kan uppsrå.

I Skripalfallet läckte OPCW falska data till ryssarna. De läckte att en brittsk substans varit inblandad. (Men det var bara som referensprov.)

Därför ifrågasatte ryssarna korrekt provtagningen men kunde senare kritiseras för inkorrekta anklsgelser.

Till britterna läckte OPCW korrekta uopgifter.

Vid moskedådet i Nya Zeeland anklagades från börjann helt grundlöst och orimligt, Mossad för dådet. Detta gick man naturligtvis ta rillbaka.

Judiska intressen agerar ofta utanför Israel, på ett sätt som kan kritiseras. Men de ovan beskrivna falska anklagelserna gör att det kan vara svårt att inse de äkta anklagelsernas autenticitet, när andra falska anklagelser även avges. Den som inte kontrollerar detaljer tror
då lätt att korrekta anklagelser beror på antisemitism.

“almost alarming”

It is very common that media present situatuons they claim are alarming. They then exaggerate these claims for a while but since only vague and borderline situations occurred, media can drop the story any time convenient.

Manning leaked 720.000 documents / but without consequences

Assange almost broke the law when he transferred half a password hash.

Woody Allen was in compromising situations with his step daughter, but no legal accusations could be made. Allen (Jewish) is reported by The New York Times (J. owners) to have lost a deal w/ Amazon (J. owner) regarding a movie. Unnamed publishing houses refuses to publish his memoirs. This gives additional promotion of the memoirs.
Huffington Post

Trollen påstod tidigare ofta att ryska trollfabriker attackerade Sverige. Allt eftersom trollens funktion blivit mer känd så verkar allt fler användare förstå att Ryssland inte har speciella intressen att attackera Sverige med troll. De troll som attackerar Sverige är anställda av svenska aktörer, med säkerhet knutna till media eftersom de försvarar samma värderingar. Talet om troll slår tillbaka på de svenska trollen själva. Anklagelser om trollning har därför minskat, för att inte slå tillbaka på de svenska trollen vilka ned stor sannolikhet är knutna till svenska massmedia.
(dec, 2019)

“konspirationsteorier”

Sociala forum, sannolikt knutna till massmedia klassificerar ofta uppfattningar som strider mot massmedias agenda som “konspirationsteorier”. Dessa åsikter göms genom samla dem i speciella forumdelar, skilda från huvuddiskussionen i ämnet. De som framför sådsna åsikter i huvuddiskussionen kan varnas.

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 

A few earlier posts:    (scroll down list)


2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2)

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

http://www.e-rabbit.org/global/global_01/ytterligare-mekanismer-4-3-ansvar-projiceras-nedat/

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »