Categories
jewish networks zAll pages

03.1.008.001 The Fall of Rome, Roman Empire, Jewish and other networks; Judaism, the first Muslims, islam, how religions were constructed; Mayflower

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Jews, Muslims, FAll of Rome, religions were constructed

[ Boris Johnson on the Fall of Rome ]

Orsakade judiska eller andra nätverk det romerska rikets fall?

It is possible that the Roman Empire fell through the introduction of Jewish refugees, fleeing from alleged wars to Rome, where they were succesful. Political life was destabilized, society went decadent and they gained control by using Christianity as a proxy religion.

This would mimic the situation in Sweden and Europe where muslim immigrants are brought in by the establishment (often including Jewish owned media) to destabilize the society together with decadence like Pride. People are converted to the climate religion.

wwr: 77283127
Bäst attt inleda med att jag inte är historiskt beläst. Detta är bara en teori.

Orsaken till det romerska rikets fall är inte klarlagd. Många teorier har presenterats.

Idag är judiska nätverk inflytelserika. Alla stora svenska tidningar ägs av judiska familjer liksom vad många anser vara världens mest inflytelserika tidning, The New York Times. Den som kontrollerar media kontrollerar samhället.

Vid snabb sökning hittar jag t.ex att vid första århundradet så hade det romerska riket ungefär 50 miljoner invånare varav 23 i Europa. Någon uppskattning säger att så mycket som 7 miljoner kan ha varit av judiska famljer.

Romarna låg dessutom i fejd med judarna, de krigade bl.a.

Med så stor andel personer av judisk familj och konflikter med judar gör att man frågar sig om judisk “networking” kan ha sänkt imperiet (senare befolkningssiffror har jag inte hittat).

Det romerska imperiet styrdes dessutom auktoritärt av en kejsare. Liksom i Rom förelåg auktoritärt styre i de två främsta axelmakterna under andra världskriget, Tyskland och Japan. Dessa två länder, belägna på olika delar av jordklotet förenades ju i kriget! Att Tyskland då bekämpade judar är allmänt känt. Om dessa kan ha bidragit till tyskarnas fall är osäkert. Men inflytandet av de judiska familjerna i Rom är mer svårbedömt.

Senare konverterade den romerske kejsaren till kristendomen. Personligen uppfattar jag att kristendom, islam och judendom samarbetar. Judiska aktörer stöder massinvandring av muslimer för att skapa konfliker som bryter ned demokratiska system. Möjligen uppträder kristendomen ibland som en slags “proxyreligion” för judendomen, dvs den kontrolleras egentligen av judiska intressen. Men det är svårt att bevisa. Man kan dock se att kristna ofta omfattar samma värdegrund som massmedia.

Att diskutera:
1. Bidrog de judiska familjerna i det romerska riket till dess fall?
2. Används kristendomen ibland som en “proxyreligion” för judendomen?
3. Alla dit hörande frågor.

… the Jewish community in Rome grew very rapidly. The Jews who were taken to Rome as prisoners were either ransomed by their coreligionists or set free by their Roman masters, who found their peculiar custom obnoxious. They settled as traders on the right bank of the Tiber, and thus originated the Jewish quarter in Rome.

Jews became a significant part of the Roman Empire’s population in the first century CE, with some estimates as high as 7 million people.[1][2]
—-

en.wikipedia.org

en.wikipedia.org
—-

bossebengbula: 77283353
Slappna av lite nu. Du ser ju för fan judiska konspirationer i vägguttagen. Romarrikets fall kan jag inte svara på men när det kommer till media i Skandinavien så ägs inte allt av judar. Har sökt och sökt men kan inte finna något judiskt i Schibsted direkt. sv.wikipedia.org
—-

wwr: 77283448
Det är möjligt att du har rätt. På Flashback har uppgiften att Schibsted är en judisk familj tidigare accepterats. Men det är möjligt att den är fel. Den skall jag kolla upp.

Men det är fortfarande en detalj. The New York Times, Bonnier är tunga medieaktörer, liksom många judiska chefer i Hollywood.

Man kan även lägga till Clintons svärson, Trumps svärson samt att Bidens alla barn varit gifta med personer av judisk familj. Kamala Harris make.

Tillbaka till ämnet. Orsakade de judiska familjerna det romerska rikets fall?

Edit
Här har Schibsted blivit utsatt för antisemitiska vandaler.

google.com
—-

Blog correction: Schibsted does not seem to be a Jewish family.

Kiklton: 77283685
Nej. Det var en ren homosexundergång enligt den eniga vetenskapen.

Tänk på det innan ni röstar på bifenomenet Billström eller stirrbögen Tobe. Det kan drabba Sverige såväl som Rom.

In a radio interview, the vicepresident of Italy’s prestigious Centre for National Research said: ‘The collapse of the Roman Empire and the arrival of the Barbarians was due to the spread of homosexuality.

‘The Roman colony of Carthage was a paradise for homosexuals and they infected many others.’

dailymail.co.uk
—-

wwr: 77283740
Det kunde jag tänka. Pride kan ta de starkaste. 😉

Det har man ju kört mot Lukachenko nu.

Men då börjar vi närma oss hur de globala nätverken arbetar idag. Spridande av “dekadent” propaganda.

Bögar har jag inget emot. Översexualiserade Pride-parader skadar däremot bögarnas situation, imho.
—-

Daniel501: 77284082
Ja, både västra och östra Rom föll tack vare judar.

Västra föll så som USA och Europa nu faller, genom mångkultur, dekadens och feminism. Kristendomen krossade judeo-Rom för gott på 400-talet.

Östra Rom var Kristnat men judisk subversitet öppnade bokstavligen portarna till Konstantinopel åt araberna. Judarna blev rikligt belönade efteråt. Samma modus operandi som i Spanien f.ö.

Det är bara att kolla på det sista århundradet av Rom för att förstå vilka som låg bakom kollapsen, samma “folk” då som idag.

Därför judeo-Hollywood pumpar ut filmer om Rom och dess storhet eller Vikingar men gör filmer där Jesus är bög, brun, svart eller hur Kristendomen förslavade Europa osv och samtidigt kokar av ilska när en Kristen Mel Gibson gör en film som visar vilka som fick Jesus mördad.

Läste om judiskt inflytande i Rom för flera år sedan så glömt många detaljer men en detalj jag kommer ihåg är hur en senator, om jag kommer ihåg rätt, höll ett anförande emot judiskt inflytande. Denne Romare blev snabbt landsförvisad.
—-

holmium: 77284593
Schibsteds har amerikansk-judiska bankintressen i majoritet…………
Sen frontar utåt med ett norskt bulvanföretag, men det är något helt annat än den verkliga kontrollen över bolagets olika verksamheter.

—-

holmium: 77284615
Babylons hora i allians med andra judiska maktintressen ligger definitivt bakom romarrikets fall.
—-

Diamondgrit: 77284657
De kristna kyrkorna är “judiska nätverk” och kristendomen försvagade definitivt Romarriket så svaret på din fråga är ja, men kanske inte på det sätt du trodde.
—-

PK-befriad: 77285757
Det här citatet från den romerska statsmannen Cicero vittnar om att judar hade mycket makt på den tiden och att de sysslade med subversiv verksamhet (då som nu):

“The Jews belong to a dark and repulsive force. One knows how numerous this clique is, how they stick together and what power they exercise through their unions. They are a nation of rascals and deceivers.” – Cicero (106 BC – 43 BC)

“Cicero var, tillsammans med Cato den yngre, den kanske mest begåvade politikern under sin samtid.”
sv.wikipedia.org
—-

Visst ja. Ett klassiskt citat.

Daniel501: 77285571
Tack vare lavans snabba framfart vid Pompeii har man hittat väldigt mycket artiklar och föremål som visar det dagliga livet i Romerska riket vid dess “höjdpunkt”. Man har hittat dåtidens “pornografi”, horhus, inskrifter m.m som visar hur dekadent Rom var. En vänstermupp höll ett föredrag om detta ämne och misslyckades fullständigt att dra kopplingen mellan dekadensen (och andra problem) och Roms fall. Hon menade att om Romarna var sexuellt frigjorda så måste vi också vara det.

De är hopplösa.
—-

Det låter intressant. Jag som bara har ytlig allmänbildning om romarrikets fall förvånas över hur okända orsakerna anses vara och hur spretande och märkliga teorier som presenterats. Men när nu den egentliga orsaken kommer fram så förstår man att ingen (officiellt) “kommit på” hur det gick till.

När man nu närmare ser Sveriges förfall och EU:s ockupation så förstår man att länder inte tas över med militärmakt. Det är inte Putins Domedagstorped som kommer att förinta Sverige. Attackerna sker inifrån, ofta genom spridande av sjuka idéer. Sannolikt var det likadant då.

Detta förklarar varför militärt försvar ältas i det oändliga i tidningar (typ DN) och på alla andra tänkbara sätt. Estonia sjönk (kanske) och det skulle ha kopplingar till vapensmuggling, liksom ambassadörssonen som hittades död i Kampala, eller vapeninspektören som trillade framför T-banan eller hur det var etc etc

Militären är ett villospår, nu liksom hunner och germaner var.

I Sverige känner vi metoderna med flyktingar, feminister, bögparaderna. Kaoset vrider makten ur händerna på de “demokratiskt” valda politikerna. Weapons of mass migration följs av weapons of mass perversions.

(Jag har absolut inget emot bögar, bara paraderna.)

Men det var säkert inte bara överdriven, pervers sex som användes i attacken mot romarna. Vilka andra sjuka idéer implanterades i denna attack av psykologisk krigföring?

Hade de ingen massinvandring? De tog slavar tror jag. Fast de judiska slavarna köptes fria av sina landsmän. Hade romarna feminism? Det grekiska dramat Lysistrate talar om sex-strejk.

Det är naturligtvis många etniciteter som deltar i nätverken. Så jag missade i trådens titel. Den skulle naturligtvis ha varit:

Orsakade judiska eller andra nätverk det romerska rikets fall?

Hoppas det går att tolka den så framöver.
Nannegijala: 77286051
För den som undrar över den verkliga ägarfördelningen i Schibsted är den så här:

1 Blommenholm Industrier AS 25.0% (norska familjen Nagell-Erichsen, arvtagare till grundaren)
2 Folketrygdfondet 8.5% (norska pensionsfonden)
3 Baillie Gifford & Co. 6.7%
4 Fidelity Management & Research Company LLC 5.4%
5 Adelphi Capital LLP 3.0%
6 The Vanguard Group, Inc. 2.6%
7 Pelham Capital Ltd 2.2%
8 Alecta pensionsförsäkring 2.2%

schibsted.com
—-

Hannial: 77286249
Efter Roms kristnande splittrades Rom till Rom och Byzantiska riket.Det var den första framgången för judarna.Sedan ökade judarnas inflytande i Byzantiska riket och de började släppa in stora arabiska och turkiska stammar som rekryterades till armèn för att bekämpa Rom.De stora invandringarna av arabiska och turkiska stammar ledde såsmåningom till Byzans fall.Judarna uppmuntrade arabiska och turkiska folk att invandra och bosätta sig i Östra Rom.Jag tror att judarna som hade tidigare skapat kristendomen för att bl a störta Rom skapade även Islam som senare tog över Byzans som religion.Stora konflikter som ger goda skörd vilket judarna utnyttjade .Att Rom och Byzans föll var inget konstigt då både romare och greker hade inte förmågan att inse vilka och med vilka metoder orsakade kollapserna .Även mongoliska invasionen var ett verk av judar som ju hade total makt över handeln mellan Kina och de andra länderna i MÖ och Europa.Dessa handelsmän uppmuntrade mongolhärskarna att invadera västerut.Mongolerna uppmuntrades även av påven i Rom som trodde att en invasion av de kunde försvaga det byzantiska riket som ju hade blivit Roms största fiende.
—-

wwr: 77286987
Jag är inte tillfrågad och är ingen historiker. Men vad gäller slakter av olika folkgrupper måste man vara kritisk mot informationen.

Det är intresssant men jag hoppas tråden får balans och inte allt blir om det judiska folket och hur de blivit förföljda. Jag missade som sagt lite i titeln och jag hoppas det även kommer bredare information om romarrikets fall, speciellt om hur “networking” och desinformation kan ha bidragit. Det verkar ha varit en viktig del i fallet. Fler aspekter än sex måste väl ha varit involverade om nu romarriket ruttnade inifrån.

De hade inga miljöproblem? Klimatteorierna talar ju om en ny syndaflod som kommer att förgöra oss för våra missgärningar. Den historien går väl tillbaka ända till gamla testamentet och Noak. Det fanns väl också gräshoppor och annat då. Hade inte romarna någon ekologisk medvetenhet som utnyttjades för att sänka dem?
—-

Diamondgrit: 77287138
Vulkanutbrottet som begravde Pompeji inträffade år 79, på den tiden hade Romarriket redan varit totalperverst i minst 100 år och det hade ju gått rätt bra under den tiden. Jag säger absolut inte att det betyder att vi bör vara sexuellt frigjorda, speciellt eftersom romarna själva inte var det, inte på det sätt som vänstermänniskor tycker att vi ska vara i alla fall. En familjefars auktoritet inom familjen var nästintill oinskränkt, regeln att kvinnor var i stort sett tillhörigheter som överlämnades från far till make vid giftermål gällde fortfarande (t.ex. kunde en kvinna återlämnas under exakt samma lag som gällde för byggfusk), osv., även år 79.

Kristendomen har till stor del sina rötter i judisk religion, kultur och ideologi, det finns nog ingen som läst bibeln som motsätter sig det påståendet. När romarna anammade kristendomen så påbörjade en process där vägen till politisk makt inte längre gick via en militär karriär, utan en kyrklig sådan. Det försvagade naturligtvis Romarriket rent militärt.
—-

wwr: 77287513
En jämförelse man kan göra är hur den kulturellt högtstående Heian-perioden i Japan övergick i samurajernas Shogunvälde och Minamoto Yoritomos tältregering (1185). Jag saknar djupare kunskaper på området men det finns de som påstår att kejsarens hov hade blivit “överkulturellt” och försvagat. Men om någon låg bakom detta vet jag inte.
—-

Melange5738: 77288278
Östrom höll i 1400 år efter att judarna kom dit men bara 500 år efter att vikingarna kom dit. Man skulle snarare säga att det var p.g.a vikingarna blev medborgare som Östrom gick under.
—-

Daniel501: 77288304
När Rom anammade Kristendomen hade de redan invaderats och hotats ordentligt av Kristendomen. De anammade den för den helt enkelt var bättre än deras förvirrade hednatro.

Och nej, Kristendomen har ingenting med judendomen att göra, judar i vanlig ordning stal något som inte var deras (Moseböckerna) vred och vände, perverterade och bastardiserade dem och ca 1000 år efter Moses tid skrev de sin Talmud när de befann sig i dåtidens rövhål, Babylon. (Därför Babylon beskrivs som just ett rövhål i Bibeln).

Detta är uppenbart för alla som läser Bibeln.
—-

Daniel501: 77288356
Östrom hade väldigt få judar då judar per automatik bannlystes (förbjudna att inne högre positioner, arbeta inom utbildning, finanser) m.m.

Dessa få judar lyckades dock, likt i Spanien sätta kniven i ryggen på sina värdar och öppnade portarna till Konstantinopel.

1300 år höll det Kristna Öst stånd mot icke vita barbarer.
—-

wwr: 77288602
Romarna hade tydligen Republikaner och Demokrater. En vettigare uppdelning än ett visst land som har 8 partier som bara tävlar i att hylla EU. (och förmodligen betalas därefter) De som skulle representera folket mördades, förstås.

Sedan hade man oligarker som Musk och Bezos som blockerade vanligt folk från att äga land. (Motsvarighet till CAP?)

Och självklart kommer invandringen in. Demokraterna ville ge medborgarskap till utlänningar.

Folket blev fattigare och de rika rikare. Det är ju IMF-lånens hörnpelare.

Liknar dagens situation en hel del.

traditionalists in the Senate known as optimates tried to defend the status quo against progressives in the Senate known as populares. Tribunes, those men who were elected to represent the common people, also tried to push through reforms to fix problems, but instead of solutions, assassinations became common!

Tribunes, those men who were elected to represent the common people, also tried to push through reforms to fix problems, but instead of solutions, assassinations became common!

Around 133 B.C. things really started to go downhill for the Roman Republic.

overcrowding and starvation in Rome.

The newly conquered lands were supposed to be held by the Roman government, but wealthy nobiles, the members of the aristocratic patrician class who had family members in important government positions, started buying up and occupying the land illegally.

that meant that common people were unable to buy land.

slave uprisings

Another problem was that Rome had the help of many Italian allies to fight its wars, and those people became part of the Roman Republic, but they were not considered citizens. Many optimates did not want to grant citizenship to these Italian allies because that would mean more aristocrats competing for political positions. Meanwhile, the populares and some tribunes thought it was a good idea to grant them citizenship, especially because many were military veterans.

Taxation in Rome made the people poorer but enriched the pockets of corrupt and violent men.

—-

study.com

Stark armé hade de också. Det är ju senaste nytt från politbyrån. Ursula blir jämställd med Afghan-Surrender in Chief Biden.

Von der Leyen: EU must acquire ‘political will’ to build own military

guardian
—-

Daniel501: 77290496
Rom försökte flera gånger invadera Kristna stammar men blev tillbaka tryckta. Självklart var Kristendomen “mystisk” och “farlig” för dekadenta Rom med sitt bögeri, horeri och rasblandning. Allt som förbjöds av Kristna.

När judiska Hollywood hyllar Rom och andra hedniska tramserier och smutskastar Kristendomen. Då vet man att Kristendomen är rätt och riktig.

Kristus är kung.
—-

wwr: 77323748
Ett instabilt politiskt system kan ha bidragit.

Roman decadence defines the gradual and moral decline in the ancient Roman republican values of family, farming, virtus, and dignitas.

According to Edward Gibbon, the root of the decadence may lie in the political system. Especially mentioned is the lack of clear rules of succession. A significant number of successions involved bribing the army to be elected emperor, and a civil war between different declared emperors. This resulted in higher taxes and frequent destruction that provoked the apathy of the elite.

More controversially, the early history of the Christian church is also mentioned as a cause of decadence. The early Roman Empire was usually tolerant of the religion of the people conquered, and tried to preserve peace amongst its subjects. After the conversion of most of the Empire to Christianity, religious issues took a prominent place in the political debate, sometimes leading to civil wars and later persecutions.

Recent lectures by Professor Alistair Blanchard at the University of Sydney suggest that the “Roman orgy” is nothing more than a historical myth.
—-

artandpopularculture.com
—-

The history of the Jews in the Roman Empire (Latin: Iudaeorum Romanum) traces the interaction of Jews and Romans during the period of the Roman Empire (27 BCE – CE 476). A Jewish diaspora had migrated to Rome and to the territories of Roman Europe from the land of Israel, Anatolia, Babylon and Alexandria in response to economic hardship and incessant warfare over the land of Israel between the Ptolemaic and Seleucid empires from the 4th to the 1st centuries BCE. In Rome, Jewish communities thrived economically. Jews became a significant part of the Roman Empire’s population in the first century CE, with some estimates as high as 7 million people.[1][2]
—-

en.m.wikipedia.org

wwr: 77328960
Om kristendomen används som ett verktyg av judiska intressen så ligger det deras intresse att dölja sambandet. Men Jesus (“Judarnas Konung” var det väl enligt bibeln) och lärjungarna var judar. Både judendomens heliga skrift (Tanakh) och bibeln innehåller texterna ur gamla testamentet, vad jag kan surfa mig fram till. Idag har judiska intressen starka positioner i kristna länder som t.ex i svensk och annan media, Hollywood, ingifte i familjerna Trump, Clinton, Biden och Harris. Kristna omfattar ofta samma värdegrund som media, är min erfarenhet. Kopplingen mellan de två religionerna är utan tvekan stark.

Jag tycker inte det har kommit fram några avgörande bevis mot teorin om judiska nätverks bidrag till Roms fall. Men att bevisa den till 100% är svårt. Grunddata är 2000 år gamla. Ämnet är känsligt då det berör dagens maktstrukturer. Uppgifter kan ha förvanskats. Jag är ej heller skolad i religion eller historia. Att acceptera teorin skulle också ställa dagens system i annat ljus.

Judar kom till Rom som krigsflyktningar. (Förmodligen papperslösa eftersom papper ännu inte uppfunnits, kanske pergamentlösa? 😉 ) Det etablerar sig starkt. Sedan rasar samhället i politisk instabilitet och dekadens. Den romerske kjejsaren konverterar till kristendom, senare faller det romerska imperiet.

Jag tycker man kan dra starka paralleller till Sverige (och andra länder) idag. Vi är ett kristet land. Judiska intressen är starka i media. Judiskt ägda media stöder en massinvandring av muslimer som destabiliserar landet. Vi har Pride och dekadens. Samhället håller på att gå under. Det verkar även grundas en ny religion, “klimatläran”, som alla våra ledare konverterat till. (En diakon har utnämnt Greta till Guds profet!) Liksom gamla testamentet så innehåller klimatläran en syndaflod som skall förgöra oss för våra missgärningar om vi inte skickar alla våra pengar till EU. (Det verkar också som man till del skyller Roms fall på attacker av tyskar och liknande “nazi-germanska stammar” vilka ju även utgjort syndabockar i modern tid, fast då välförtjänt.)

Nog verkar det som att man försöker köra samma trick mot Sverige och världen idag som man körde mot romarna.
—-

wwr: 77331492
in84ever: 77331264
Vad jag har förstått så var Jesus vit. Dessutom verkar det som om man blandar judar och israeler om vartannat. Andra mer insatta kan säkert klargöra det bättre än jag. Någon upplyste mig om att Karl XII Bibel är mer sann i dessa avseenden än de senare översättningarna.

—-

Andra som kan mer om det än jag får naturligtvis diskutera det. Men för ämnet som helhet blir det lite av ett stickspår, som jag ser det. Det finns starka kopplingar mellan judendom och kristendom.

Spoiler:
Sedan “frontar” ju gärna judiska nätverk med icke judar som Trump, Clintons, Biden, Harris, Duterte (dottern är dock judinna, antar jag) … 😉

—-

en.wikipedia.org

—-

LGBT agenda seem to be used to overthrow society and acquire political power.
—-
At least two of the Roman Emperors were in same-sex unions; and in fact, thirteen out of the first fourteen Roman Emperors are held to have been bisexual or exclusively homosexual. The first Roman emperor to have married a man was Nero, who is reported to have married two other men on different occasions.
—-
wiki

CICERO, MARCUS TULLIUS:
By: Richard Gottheil, Samuel Krauss
Roman statesman and orator; born 106; died 43 B.C. In 59 he delivered in the Aurelian Forum at Rome a speech in behalf of Flaccus, in which he spoke disparagingly of the Jews; this was perhaps not from conviction so much as in the interest of his client (“Pro Flacco,” xxviii.), though in Rhodes he had been the disciple in rhetoric of the anti-Jewish writer Apollonius Molon. Flaccus being accused, among other things, of having appropriated while proconsul of Asia the moneys contributed for the Jewish Temple by Jews under his jurisdiction, Cicero contended that there was an edict forbidding the exporting of gold from the Roman provinces—a plea that was evidently sophistical, since Judea at that time was a part of the Roman empire. He further said, referring to the Jews: “Justice demands that that barbaric superstition should be opposed; and it is to the interest of the state not to regard that Jewish mob which at times breaks out in open riots. . . . At one time the Jewish people took up arms against the Romans; but the gods showed how little they cared for this people, suffering it to be conquered and made tributary.” In the Latin the phrase “and to be preserved” occurs after “made tributary,” but these words stultify the rest of the sentence, and seem to have been added later by a Jewish or Christian copyist (Bernays, in “Rheinisches Museum,” xii. 464).

It would appear, unless Cicero’s words are merely a rhetorical flourish, that the Jews, who insisted on being present on an occasion that concerned them, surrounded the platform, and, supporting each other, became formidable through their numbers, “You know,” he said, addressing the plaintiff, “how large the mob is, how it holds together, and what it accomplished in its assemblies.” It is not likely, however, that the Jewish mob accomplished anything in this case, for Flaccus was probably discharged (compare Pliny, “Historia Naturalis,” xiii. 4).

In the trial of Verres (70 B.C.) Plutarch reports that Cicero, in speaking of one of the accusers, Cecilius, who was suspected of a leaning toward Judaism, made the pun, “Quid Judæo cum Verre?” (What has a Jew to do with a pig?). Finally, in a speech delivered in the Senate, May, 56 B.C., and entitled “De Provinciis Consularibus,” Cicero refers to the Jews and Syrians as “races born to be slaves,” an expression not uncommon in the mouths of the Romans of his day.

j-enc

%%%%% Jews
%%%%% Romans
%%%%% religions were constructed
%%%%% lgbt
%%%%% gay


Muhammed, the founding of Islam

As Muhammad taught of new Islamic prophets (such as Lot, and Jesus) and that his message was identical to those of Abraham and Moses, the Jews were furthermore in the position to make some Muslims doubt about his prophethood.

In the course of Muhammad’s proselytizing in Mecca, he viewed Christians and Jews, both of whom he referred to as “People of the Book”, as natural allies, sharing the core principles of his teachings, and anticipated their acceptance and support. Muslims, like Jews, were at that time praying towards Jerusalem.[2]

In the Constitution of Medina, Jews were given equality to Muslims in exchange for political loyalty.[2][14] However, after each major battle with the Medinans, there were accusations of Jewish tribal treachery for aiding the enemies of the community in violation of the Constitution of Medina.[15] After Badr and Uhud, the Banu Qainuqa and Banu Nadir, respectively, were expelled “with their families and possessions” from Medina.

Most likely Muhammad was “intimately aware of Jewish belief and practices,” and acquainted with the Ḥanīf.[34][39] Like the Ḥanīf, Muhammad practiced Taḥannuth, spending time in seclusion at mount Hira and “turning away from paganism.”[40][41] (Hanif – monoteist)

According to the Jewish Encyclopedia, Muhammad became increasingly hostile to the Jews over time.

After the Battle of the Trench in 627, the Jews of Banu Qurayza were accused of conspiring with the Meccans.
The Qurayza were fought and then defeated in battle, and then were allowed an arbitrator to decide their punishment. A previously allied tribe, Aws, pleaded with Muhammad for him to select an arbitrator from within the ranks of Aws. Banu Qurayza were appointed Sa’d ibn Mua’dh, a leading man among the allied Aws, a tribe that converted to Islam, whom they believed would judge in their favour. Sa’d passed an execution sentence against the Qurayza and 600-900 Qurayza men were beheaded (except for the few who chose to convert to Islam), all women and children enslaved, and their properties confiscated.[25]

The Battle of Khaybar (Arabic: غَزْوَة خَيْبَر) was fought in 628 CE between the early Muslims led by Muhammad and Jews living in Khaybar, an oasis located 150 km from Medina in the northwestern Arabian Peninsula (present-day Saudi Arabia).
[wikipedia]

[References]

wiki
Muhammad’s view on Jews

%%%%% Muhammed
%%%%% islam


Mayflower, USA, colonization of America
Pilgrims chose to separate themselves from the Church of England because they believed it was beyond redemption due to its Roman Catholic past and the church’s resistance to reform, which forced them to pray in private.

%%%%% Mayflower
%%%%% USA
%%%%% AMerica


 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 

A few earlier posts:    (scroll down list)


2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2)

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.010.001 The news are directed; The scare factor – Are fallen system critics also actors?; exiled

Innehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »