Categories
01 trolling, trolls media, journalism sweden zAll pages

Expressen, Thomas Mattsson avgår 12 juli, 2019

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Expressen, Thomas Mattsson avgår 2019 07 12.

Efter 10 år på posten och 25 vid tidningen avgår Expressens chefredaktör mycket plötsligt.

Dst sker mycket brådstörtat. Mattsson annonserar sin avgång bara timmar innan den verkställs. Inga orsaker till hans avgång ges.

Samma dag, efter sin avgång, ger han intervju om tidningen i andra frågor. Det hade han knappast bokat in om han känt till att han skulle avgå (dvs få sparken).

Categories
02 hate, hatred, haters afghanistan alternativ for sverige false hope hagwall nazi smearing sionism, antisemitism, jewish culture, history sweden democrats zAll pages

03.1.001.005 Svensk politik: 4 (1): Sverigedemokraterna (1) … [infiltration/Ryssland]…

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

3.1.3.1 Partiet Sverigedemokraterna motarbetas konsekvent

Det nationalistiska partiet Sverigedemokraterna (SD) motarbetas konsekvent av svenska media. Media framställer motstånd mot invandring som rasism eller i det närmaste nazism trots att partiet inte förhärligar Hitler. Media talar om att partiet har “nazistiska rötter” (trots att nazism inte ingår i deras ideologi).

Media kritiserar inte Decemberöverenskommelsen (eller Migrationsöverenskommelsen) vilken specifikt vänder sig mot Sverigedemokraterna. Trots att den borgerliga Alliansen kunde ta makten i Sverige genom medverkan av SD, så avstod de frivilligt från detta genom att odemokratiskt inte genomföra det väljarna röstat för.

Att motarbeta SD verkar vara ett av svenska medias huvudmål. Hur länge SD kan stå emot detta innan de inordnar sig och blir ytterligare ett av de övriga likartade partierna återstår att se.

Categories
02 hate, hatred, haters globalist/anti-nationalist zAll pages

03.1.003.000 — Globalisering genom motstånd mot nationalism —

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

3.1.3 — Globalisering genom motstånd mot nationalism —

Svenska massmedia har skapat ett hat mot den svenska nationen. Genom provokativa åtgärder och artiklar i tidningarna sår man hat i samhället, ofta hat mot invandrare. Detta kaos skapar en grund för hur media kan “söndra och härska”. I ett stabilt samhälle försvinner medias härskarroll. Det hat som media och dess troll sprider är destruktivt och bl.a. avsett att förhindra och missleda konstruktiv kritik av massinvandringen till att bli rasistiska påhopp.

Categories
anonymity globalist/anti-nationalist zAll pages

03.1.004.013 Anti-nationalist organizations: Expo, AFA; anonymity; Metoo

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

Expo
Den s.k. antirasistorganisationen Expo anlitas av både media och myndigheter. Man kan dock säga att den gått från granskning av högerextremism till att bli en förespråkare för globalism och invandring. I jämförelse med högerorganisationerna granskas den inte alls lika kritiskt av media.


AFA
Antifascistisk Aktion arbetar med “direkta” metoder mot vad de betraktar som nynazism. De använder inte sällan våld. Säkerhetspolisen betraktar dem som det största hotet mot demokratin.

Categories
liberalerna sham appointments (board memberships) zAll pages

03.1.006.002 (002): Liberalerna (2) …

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

Det är mycket mer än bara Björklund och JÖK:en. Centern är mer ansvariga för JÖK:en än L. De har inte drabbats. Liberalerna borde satt fart med att ersätta Björklund.

Translate »