Categories
eu hungary poland zAll pages

03.1.001.007 05 (004) [influence, påverkan]; EU passports; European Union …

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

TITLE

Cont’d from here

[influence, påverkan]

wwr: 73757794

Självklart kunde vi påverka mer förr. EU försöker ta över allt fler beslut. Vi har ingen möjlighet att påverka det som sker i Bryssel. De europarepresentanter vi “väljer” röstar bara igenom förslag från ministrar och kommissionen. I Sverige är politikerna närmare oss och fattar beslut som enbart rör oss. Där finns större chans att påverka. Självklart kan man påverka sitt land mer än man kan påverka en enhet av 27 länder.

Se på konsumenter. Förr fanns konsumentreportage i tidningarna. De är betydligt ovanligare idag. Konsumenter kunde påverka genom sitt val. För ett antal år sedan konkurrerade t.o.m. storbankerna om små privatkunder. Nu sk-ter de blankt i vilken bank du går till. De har fullt upp med penningtvätt av internationella transaktioner etc

Om något pajade kunde man ringa företaget och ibland skickade de en ny grej som good will. Hur det är att ringa support idag vet alla. – Någon stackare i Filippinerna eller Costa Rica utan sociala avgifter betalda jobbar för flera företag samtidigt och läser standardsvar från schabloner.

Främst har möjligheten att påverka slagits söder genom gruppindelningen. Feminister, invandrare och unga klimatkämpar attackerar. Hur skall man skapa enighet och påverka när man har fullt jobb att se till att ens bil inte brinner på natten. Skulle man kunna samla människor för en idé åker man numera i fängelse om det blir fler än åtta.

%%%%% [influence, påverkan]

%%%%% influence

%%%%% påverkan

At the moment the contributions by Norway, Switzerland and Iceland amount to 0.16%, 0.02% and 0.05% of GDP respectively.

Quora

wwr: 73323174

Det är ju Greta och de i Bryssel som sköter Sverige numera så man får väl ta rapporterna därifrån.

Greta klagar på att Europaparlamentet fortsätter jordbruksstödet utan gröna krav. (EU:s jordbrukspolitik döms ut av nästan alla, t.o.m. den EU-vänliga The Guardian)

Greta Thunberg accuses MEPs of ‘surrender on climate and environment’

The changes backed by the parliament weaken an already heavily criticised proposal from the European commission on reform of the CAP [= jordbrukspolitiken] , which accounts for one-third of the EU budget.

amp.theguardian.com

Vad jag förstår så har EU rört till jordbruket så till den grad att de måste skicka 30% av sin budget till en näring som bara utgör någon procent av BNP.

Men man kan hålla med Greta om att EU har körigt nu. EU diskuterar intensivt om vegetarisk korv får kallas korv. Så då hann de inte riktigt kolla upp de gröna kraven i de 400 miljarder de skickade till jordbruket. (Mest går det väl till stora markägare vare sig de odlar något eller inte, vad jag förstår.)

While media was reporting on “names of vegan hot dogs” the EU Parliament signed away €387bn to a new agricultural policy that basically means surrender on climate &environment. No awareness means no pressure and accountability so the outcome is no surprise. They just don’t care.

twitter.com

wwr: 73360988

Nu skall EU försöka ta av oss nordliga länder rätten till att ha sommartid.

EU-kommissionen trodde tidsomställningen skulle vara avskaffad redan förra hösten.

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/inte-sista-gangen-for-tidsomstallning

EU håller på att utvecklas till diktatur. Nu skall det bli som i Kina. Araberna i västra Kina går till jobbet framåt 10 på förmiddagen. Alla kör Pekingtid.

EU har köpt våra politiker och bara sluggar nu..

Cypern sålde pass till bin Ladens kusin och några tusen andra skummisar för 20 miljoner styck. Nu kan de bosätta sig i Sverige om de vill. Malta gör likadant.

EU-kommissionen har länge kritiserats för att inte ta itu med detta. Men nu har man gjort det. Man har skrivit ett brev till länderna och sagt att det är förbjudet …

Cypern har lovat sluta, men vi får se hur det går. Det här har varit känt i flera år men vi får inte reda på något förrän EU kanske försöker göra något åt saken.

MEPs insisted that the EU must not have “a fast-track entrance for criminals”,

“Several speakers referred to the recent scandal in Cyprus, where high-ranking officials – including the Speaker of the national parliament – were secretly recorded offering to assist a fictional Chinese executive with a criminal record in getting a Cypriot passport through the national “citizenship by investment” scheme,”

the Commission took to long to act on the issue.

SchengenVisaInfo.com has previously reported on the possibility that the EU would launch legal action against Cyprus’ government after it was reported that the latter sold citizenship to 1,400 internationals together with their 1,100 family members, who were involved in corruption affairs, money laundering and other criminal activities.

Last Wednesday, October 21, the Commission launched legal action against Cyprus and Malta for ‘selling’ European citizenship, by sending to the government of each a letter of notice, in which they highlight that granting EU passports in exchange for a payment or investment, is against the EU laws.

For months now, EU bodies and NGOs in the field of EU security have continuously raised the concerns that investor citizenship schemes have become a gateway to the EU for the corrupt all around the world.

Amid criticism and accusations for the involvement of high officials in the scheme, Cyprus has already announced that it would put the scheme to an end on November 1.

The Parliament had asked for the abolition of the schemes since back in February 2019, when MEPs from the European People’s Party said that citizenship-by-investment schemes pose a security threat to the EU.

“The Golden Visa and special tax schemes to attract foreign investors pose a security threat to the EU while delivering only marginal or zero economic benefits and devaluating European citizenship,” Luděk Niedermayer from the Group of the EPP and a Parliament’s Co-

schengenvisainfo.com

Cyprus Investment Programme (CIP) from more than 2,500 people between 2017 and 2019 and discovered that many breach Cyprus’s own rules on acquiring Cypriot citizenship.

Applications for Cypriot passports from the kingdom have increased since the rise of Crown Prince Mohammed bin Salman, who’s been implicated in the murder of Washington Post journalist Jamal Khashoggi.

They include a member of the bin Laden family, whose business empire has been effectively confiscated by the Crown Prince, as well as a relative of one of the hundreds of wealthy Saudis detained without charge at the Ritz Carlton Hotel in Riyadh until they paid for their release.

aj

The integrity of the European passport was damaged when it was revealed after September 11th that several suspects linked to Osama bin Laden’s al Qaeda network held either forged or stolen passports from EU member states

irish times

Gröna företagsstöd:

—-

Företagsstöden som han i rapporten pekar ut som totalt meningslösa kommer från EU och en rad statliga myndigheter och organisationer

—-

ps

%%%%% EU passports

%%%%% passports

wwr: 73561232

Stockholms blodbad var väl helt enkelt den tidens motsvarighet till EU-toppmöte. Fast på den tiden hette unionen Kalmarunionen. Den danske kungen skulle styra Sverige och då gick det som det gick. Men blodbadet triggade Gustav Wasa som fick Sverige fritt. Det måste väl snart bli 500-årsjubileum av Sveriges grundande. Hoppas tidningarna följer upp händelserna. (Jag är ingen expert på historia.)

Jag tycker man kan likna händelserna vid EU-toppmötet i juli i år fast våld är mindre vanligt idag. Man bara manglar av oss 200 miljarder. Finns det någon ny Gustav Wasa på gång?

wwr: 73582998

Jag skrev att metoderna har ändrats. Idag används inte våld.

Löfven säger att han vill sänka EU-avgiften. Men Macron och Merkel bara tog ned honom och de övriga till Bryssel i juli och femdubblade i ett slag utgifterna.

Det grundläggande problemet är detsamma i EU som vid Stockholms blodbad – utländska intressen försöker styra ett land. Det skadar demokratin. Folk vill inte bli kontrollerade från utlandet.

Den danske kungen försökte styra svenskarna med terror. Han baserade sin auktoritet på Kalmarunionen. För att mörda över 80 svenskar tog han även stöd av påvens lagar. Dessa unioner medför att utländska intressen försöker ta kontroll över ett land och då gnisslar det mellan folket och de utländska herrarna.

Jag är inte så kunnig i historia. Men det verkar som om även den katolska kyrkan kan ses som den tidens EU. Kyrkan hade långtgående befogenheter i Sverige och styrdes från Rom.

Senare försökte Sverige styra Norge men självklart protesterade norrmännen. Men då hade samhällsutvecklingen gått längre och våld blivit mindre använt. Så vi gav tillbaka landet till dess rättmätiga ägare och sedan har vi levt i fred med goda relationer. Enda orosmolnet på horisonten är globaliseringen som fruktar enighet, speciellt i Norden.

wwr: 73637286

Problemet var systemet. En dansk var tillsatt i en union att styra svenskar. Det håller inte i längden. Att svenskarna avrättades hade visst även att göra med att de motsatt sig påvens styre och avsatt en biskop. Hade svenskarna fått styra sig själva hade blodbadet inte inträffat.

Senare i historien skulle väl Sverige styra Norge. Det gick ju inte heller. Men då hade samhällsbyggnaden gått framåt lite och man kapade inte huvudena på folk lika lätt. Så vi hade vett att ge tillbaka landet och sedan har vi levt i fred och med god grannsämja. Hoppas bara inte globalisternas attacker kan påverka detta negativt nu.

HepCat-X: 73647283

Margaretha Skantze hade en lång, riktigt underlig artikel om Blodbadet i SvD häromdagen: jag läste den i print på biblioteket. Hon nämner inte Harrison direkt tror jag, men polemiserar mot honom och hela den traditionella synen på dramat. Enligt Skantze ska Blodbadet ses som en del i maktkampen mellan Kalmarunionen och Hansan. Kristian och de danska kungarna försökte modigt och långsiktigt knäcka Hansan och då måste man ju också knäcka en del ägg till den fina omeletten, nämligen den korkade och kortsynta svenska högadeln och några biskopar. Ja, Sverige borde villigt ha förlitat sig på de danska kungarna och accepterat att låta sig sjunka ner till ett danskt lydrike liksom Norge, tycker Skantze (hela frågan om det berättigade i den svenska strävan efter ett fritt och eget land är frånvarande i hennes text, men implicit ser hon den som kattskit).

Skantze anser dessutom att maktkampen i norra Europa, eller i hela Europa, vid denna tid, var fjärrstyrd av bankirkungen Jakob Fugger, och förvånas över att denna vinkel inte har fått mer genomslag i populärhistoriens bild av 1500-talet. Hon utmålar Fugger som den osynlige kejsaren vid denna tid, en man med både kungar, påvar och tysk-romerske kejsaren som sina marionetter. Detta är inte bara ett lustigt exempel på “great man theory” i nutida historieforskning, Skantze verkar dessutom missa att denna bild av Fugger hamnar obehagligt nära den gamla bilden av “de rika bankjudarna som dirigerar allting från bakom scenen”. Nu tror jag inte familjen Fugger var judar, men själva tänket är väldigt likartat och det kan nog vara en orsak till att man inte lyfter fram den vinkeln speciellt.

Skantze påstår sig omvärdera Stockholms Blodbad, men hon ifrågasätter egentligen inte alls att händelserna ägde rum – att runt 80 pers avrättades intygas ju också av självaste chefsbödeln Jürgen Homuth – eller att Kristian II aktivt var med på noterna, hon verkar helt enkelt se kvantiteten och avsikten att topphugga en stor del av det svenska samhällets elit som lappri. Blodbadet var dock planlagt flera år i förväg (!) och hade inget alls med konflikterna kring Gustav Trolle eller Sten Sture d.y. att göra, påstår hon.

SvD

wwr: 73648943

Den rike Fugger styrde påven (von der Leyen, också utsedd i slutet möte) och fixade med en union som skulle kontrollera Sverige och det blev pannkaka av alltihop. Precis som i dag! Var är Gustav Wasa?

%%%%% Stockholms

%%%%% blodbad

wwr: 73668714

Det där har väl tidningarna skrivit förr. Jag hittar inte länk nu. Men jag vill minnas Orban sade i juli att ‘Vadå problem med rule of law? Vi styr alltid med rule of law”

Känns som pseudofråga.

Jag måste nog korrigera mig själv här eller i alla fall lämna fler tolkningar öppna. När det denna gång talas om rule of law så verkar Orban anse att det innebär att utpressa länder som är motståndare till migrationen.

“När det här förslaget går igenom kommer det inte att finnas några hinder för att knyta medlemsstaternas del av gemensamma medel till stöd för migration och använda ekonomiska medel för att utpressa länder som är migrationsmotståndare”, heter det i ett uttalande från Orbán.

https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/l%C3%B6fven-om-eu-br%C3%A5ket-kraven-ska-g%C3%A4lla-1.35471503

Polen och Ungern är överens om budgeten och paketet men säger sig visst ämna lägga veto i det fall detta med “rule of law” skall införas.

dw

European Union Free Trade Agreements

Rule of origin

fta

wwr: 73816939

EU:s budgetförhandlingar, EU-skatter, “rule of law”, Polen-Ungern, finns det något egentligt motstånd mot EU bland politikerna (med sina styrelseuppdrag och beroende av media), andra frågor

EU fastlägger nu 7-årsbudgeten. Det inkluderar även ett slutligt godkännande av paketet på 7500 miljarder som man enades om i juli. Det har inte kommit så mycket i mitt nyhetsflöde om det. Det som kommit handlar oftast om att Polen och Ungern skulle motsätta sig att begreppet “rule of law” kopplas till budgetbeslut. “Rule of law” handlar bl.a om oberoende av domstolar. Orbán säger att begreppet är svårdefinierat. Det kan man hålla med om.

Such difficult to define concepts create opportunities for political abuses and violate the requirement of legal certainty.”

amp.theguardian.com

Soros har t.o.m. sagt att detta skulle kunna leda till att EU spricker.

George Soros has changed his mind on Europe amid doubts over the future of the EU

investors have now lost faith that the political bloc will survive.

However, a recent dispute between Poland and Hungary and the rest of the EU has put the bloc in a “very difficult situation,” according to Soros.

cnbc.com

EU är ett av globalisternas främsta redskap att kontrollera europeiska länder som Sverige, anser jag. Därför har jag mycket svårt att tro att Soros på allvar skulle betvivla EU:s framtid. Jag tror Soros bara vill skapa mer ståhej runt detta med “rule of law”. Orban började ju sin karriär på ett stipendium av Soros. Jag anser att det mesta talar för att “Polen och Ungern” är kontrollerad opposition inom EU. De motsätter sig inte några viktigare EU-beslut på allvar.

Vad gäller rule of law så tror jag Polen och Ungern hjälper EU. Det är enorma penningsummor det nu beslutas om, men de medierapporter jag fått handlar mest om denna fråga med “rule of law”. Genom att fokusera på “rule of law” slipper man redogöra för de stora penningsummorna. EU har mycket dålig redovisning både av vad de tar in och hur det betalas ut.

Man noterar också hur komplicerade beroenden som uppstår i EU. Budgeten kopplas till rättssäkerhetsfrågor. En omfattande kohandel med helt olika begrepp bedrivs mellan 27 länder och nu påstås alltså budgetförhandlingarna vara låsta. (Har dock inte kollat det senaste.) “Rule of law” handlar egentligen inte om budgetfrågor.

Det verkar även som om man mörklägger att EU kommer att börja beskatta oss.

The capitals’ representatives had been due to sign off on the total financial package, requiring unanimity, and on the details of a mechanism to link the provision of funds with continued respect for the rule of law, requiring the support of a qualified majority of member states. They were also due to agree by consensus on a roadmap for new EU taxes to fund an increase in spending.

Representatives for the two member states refused to support the plan to create new EU taxes, with the result that the whole package was torpedoed.

increasing by about €15bn to be funded by new EU taxes.

amp.theguardian.com

(Man noterar också formuleringen “The capitals’ representatives”. Det är alltså våra regeringar som i slutändan avgör vad huvudstädernas representanter skall godkänna.)

EU har inte beskattningsrätt:

The EU does not have a direct role in collecting taxes or setting tax rates. The amount of tax each citizen pays is decided by their national government, along with how the collected taxes are spent

europa.eu (EU:s egen site)

EU-skatter skulle hota Sveriges inflytande

Att ge EU beskattningsrätt hotar inte bara Sveriges självbestämmande och samarbetets legitimitet, det äventyrar också Sveriges inflytande, skriver moderaterna Tomas Tobé och Niklas Wykman.

svd.se

Det är svårt för oss att veta vad som egentligen händer i Bryssel. Är detta en fråga om “rule of law” eller handlar det om beskattningsrätt. Se fetmarkeringsrna i citatet ovan. (Jag anser bestämt att EU är skadligt för medborgarna i Europa. Vi har betydligt bättre möjligheter att hålla reda på vad som händer i våra egna länder än i Bryssel. I synnerhet har vi svenskar haft det.)

Eurokris, flyktingkris, klimatkris, Coronakris. De katastroffonder vi betalt in till för jordbävningar och översvämningar utlöstes vid Brexitkrisen. Nu har vi budgetkris. Det är alltid nya kriser i EU.

EU faces crisis as Hungary and Poland veto seven-year budget

amp.theguardian.com

EU är det nya Sovjetunionen. Beslut om enorma penningsummor fattas långt från folket. Vi har små möjlighet att påverka förhandlingar mellan 27 länder i Bryssel. Det skapar naturligtvis stor korruption när tusentals miljarder kronor sprids över Europa. Nu senast med diffusa målsättningar att Corona-paketen skulle “sätta fart på Europa”. En del av pengarna som går till företag går tillbaka till politikerna som styrelsearvoden. Naturligtvis kommer politikerna då bara att besluta om mer EU som tar mer inflytande och pengar av medborgarna. För att t.ex svenskar inte gemensamt skall motsätta sig detta slås samhället sönder med bl.a massinvandring och feminism.

Att diskutera:

Hur går budgetförhandlingarna?

Försöker EU beskatta oss i strid med sina egna regler?

Är “rule of law” en pseudofråga. Är den ett sätt att försöka dra uppmärksamheten från ökade utgifter och beskattning från EU:s sida?

Är “Polen och Ungern” bara kontrollerad opposition som skall försöka få det att se ut som om några politiker egentligen skulle vara mot EU? Politikerna är beroende av media och får styrelseuppdrag av företag vilka kan få del av EU-stöd, så systemet är byggt för korruption.

Topic inkluderar även alla andra frågor kopplade till de områden inlägget berör.

Von der Leyen: Hungary and Poland should take EU budget row to court

guardian

wwr: 73829944

“Rule of law” har blåsts upp till en stor fråga. Ungern och Polen vägrar godkänna 7-årsbudgeten samt det extremt dyra “Corona-recoverypaketet” från juli, om EU dessutom inför “rule of law”. Länderna anser att “rule of law” är ett diffust begrepp som kan vändas mot länder vars politik EU inte gillar. Sverige, Frankrike etc kräver att detta (diffusa, imho) begrepp införs tillsammans med budgeten.

Jag har hela tiden trott att detta är ett pseudobråk. Man bara fejkar att det finns motsättningar för att dölja de enorma belopp som sprids över Europa på lösa grunder. Men det är inte säkert. Kan Polen och Ungern hålla ut till den 7 dec så verkar allt frysa inne och EU går ned i “fail safe” mode nästa år. Det verkar för bra för att vara sant, imho.

Without agreement on the whole package by 7 December – the deadline for MEPs and member states to sign off on an annual budget for 2021 – the bloc faces implementing an austerity budget for next year known as the “provisional twelfths” for the first time in three decades.

Leyen kräver att de går till EU:s egen Musse Pigg-domstol. Men länderna har rätt att lägga veto.

Börsen har ju hämtat sig. Pengarna är inte utbetalda. Skrota paketet som ligger på 5 hela årsbudgetar, anser jag.

Man borde lägga ned dårhuset i Bryssel, eller i alla fall sätta gränser. 27 länder kan inte enas i dessa stora ekonomiska frågor utan en mängd påtryckningar och falskspel under ytan. (Men det ser vi inte i tidningarna.) Allt europeiskt samarbete är bra och skall fortsätta och utvidgas. Man skall ha FTA och fri rörlighet om länderna vill. Men de enorma penningsummorna skall tas bort, likaså den omfattande lagstiftning som EU utför i länderna. För att opinion inte skall bildas mot EU slås länderna sönder med massinvandring, extrem feminism etc

Nu används EU som ett maktinstrument. De tar in så mycket pengar att de kan stödja/muta hela komplexet av politiker, företag, massmedia, Internettroll etc. Om EU inte spred dessa jättesummor omkring sig skulle man kunna diskutera FTA och fri rörlighet utan politisk bias.

theguardian.com

Europe economic growth

Why do European Economies have such slow GDP growth rates?

quora

DikT: 73859990

Även om den politiska/folkliga viljan att lämna EU skulle uppstå så kommer det ju bli oerhört dyrt nu när vi har varit med och tagit detta enorma lån.

wwr: 73866301

Det är sant. De som var insatta visste vad som skulle ske och Storbritannien fick tillstånd att lämna innan upplåsningen hårdnade. Britterna hade nog protesterat för mycket.

Storfinansen kontrollerar både nuvarande och framtida politiker genom lån. De som tar över landet har en statsskuld att jobba mot. Se på USA. Långivarna kan kontrollera politikerna när lånen förnyas. Vi ser inget av det. (“Den som är satt i skuld är inte fri.” sade både Wigforss och Göran Persson.)

Coronalånen behövdes ju inte heller. Pengarna är inte utbetalda ännu men börsen har återhämtat sig. Förhandlingarna är inne i slutfasen men mörkläggs i tidningarna. EU verkar röra upp en massa damm runt en rättslig aspekt (“rule of law”) för att dölja de stora penningsummorna. Annars ser man inte mycket om budgeten.

EU mörklägger också att de börjar ta in skatter. EU har inte beskattningsrätt, men börjar nu ta in skatter. Man smyger på oss kontroll från Bryssel.

Det gäller att komma ur EU så snart som möjligt för det blir bara värre. I år ville man sparka igång koldioxidproduktionen igen med dessa lån. Nu verkar man damma av Greta. Så nästa år får vi nog betala för att sänka CO2 igen. CO2 upp eller CO2 ned har ingen betydelse, bara EU kasserar in.

Problemet är EU:s maktbegär. Stora penningsummor och omfattande lagstiftning. Det borde tas bort helt. Därför måste man ur EU. Däremot kan man diskutera frihandel, fri rörlighet och alla andra former av europeiskt samarbete, förstås.

EU bryter mot lagen när man tar upp fisk i Västsahariska vatten, det slog EU-domstolen fast i dag.

EU betalar 300 miljoner kronor per år för ett fiskeavtal med Marocko, men fisket i Marockanska vatten är inte mycket värt. Över 90 procent av fisken tas upp i västsahariska vatten – vilket alltså är ett brott mot lagen.

Svt

While the EU’s fiscal rules — requiring governments to keep deficits below 3 per cent of GDP and overall debt under 60 per cent of GDP — have been suspended since the pandemic hit, they are likely to be reactivated in some form once the crisis is over, piling pressure on governments to deleverage.

cancelling government debt would almost certainly breach the EU treaty’s ban on monetary financing of governments,

Where is the gain? Only at some point in the future when the ECB stops reinvesting money from maturing bonds

Volker Wieland, the Institute for Monetary and Financial Stability

ft

wwr: 73914022

Polen och Ungern vek sig helt och budgeten, paketet och “rule of law” går igenom utan förändringar.

Personligen är jag helt övertygad om att “Polen och Ungern” utgör kontrollerad opposition inom EU. Den här gången har de hjälpt EU genom att budgetförhandlingarna hamnat i skymundan för den diffusa frågan om “rule of law”. (Sverige har tydligen drivit den hårt.)

EU breaks stalemate on €1.8tn seven-year budget and recovery fund

Process unblocked after Hungary and Poland lift objections to link between payments and upholding rule of law

theguardian.com

EU sprätter iväg 20.000 miljarder utan att vi får klar information vart pengarna går. Ny skaffar de sig dessutom detta “rule of law” som ett diffust instrument för påtryckningar. EU börjar nu även ta in skatter i strid med sina egna regler.

Här verkar ytterligare minst 5000 miljarder spenderas.

Making good on its promise to keep supporting the economy during the pandemic, the ECB delivered a complex package, spearheaded by a 500 billion euro, nine-month expansion of its emergency bond purchases scheme, now worth 1.85 trillion euros and aimed at keeping firms and governments afloat until the economy is ready to reopen.

mobile.reuters.com

Extremt stora belopp spenderas utan att vi ser vart pengarna tar vägen. Våra politiker är köpta och vi har bara 8 EU-vänliga partier att rösta på. EU är en katastrof både ekonomiskt och demokratiskt.

wwr: 73916159

EU-toppmöte pågår men det har varit ganska mörklagt bland de nyheter jag ser. Polen och Ungern gav som väntat med sig och budgeten röstades igenom. Förmodligen gick väl den svenska rabatten igenom, jag har inte kunnat kolla det.

Man har stramat åt koldioxidmålet till 55% reduktion 2030, det var visst 40% tidigare men det är osäkert vad som händer om man inte når målet. Man jämför med värden 1990. Man påstår sig ju ha ett “bindande” mål 2050.

EU samlar in pengar och sprider över Europa med dålig redovisning. Företagen stärks och ger tillbaka till politikerna, bl.a i form av styrelseposter. Företagen stärks och storfinansen stärks. Då kan storfinansen låna ut mer pengar till EU som ger pengarna till företagen, och så fortsätter det medan länderna blir allt mer skuldsatta och beroende. I rapporterna använder man ofta inte ländernas namn. Man skriver t.ex att “Warzawa” begärde lättade CO2-krav för fattigare länder. (Inte från denna länk.)

theguardian.com

uea: 73985829

Sverige är ett av få EU-länder som inte är med i EU:s åklagarsamarbete, Eppo.

Men nu visar en utredning hur det ska gå till att ansluta sig.

Länge var den svenska regeringen motvillig att gå med i Eppo. Varken den nuvarande eller tidigare regeringen såg nyttan med det nya samarbetet, som är inriktat på att bekämpa och utreda fusk och bedrägerier med EU-medel.

Förslaget kom redan 2013, men flera medlemsländer var motsträviga, däribland Sverige. Myndigheten fick därför sjösättas som ett samarbete mellan de EU-länder som ville vara med. I dag är det bara Sverige, Polen och Ungern som valt att stå utanför, samt Danmark och Irland. Men de två sistnämnda länderna har formella undantag på det rättsliga området i sina medlemsavtal.

uea: 73998041

”Att vår regering inte skulle kunna redovisa vart skattebetalarnas pengar tagit vägen, och att våra riksdagspolitiker ostraffat skulle kunna försnilla 1,2 miljoner kronor om året i genomsnitt per ledamot, är otänkbart för oss. I Bryssel är sådana bedrägerier en självklar rutin.”

”Bedrägerier vanligt i Bryssel

För drygt ett halvår sedan avslöjades den kanske största bedrägerihärvan hittills i EU-parlamentet. Det vill inte säga lite. Motsvarande en miljard svenska kronor hade politikerna, i strid med bestämmelserna, tillgodogjort sig personligen under år 2006, av ersättningar avsedda för assistenter. Det blir i genomsnitt 1,2 miljoner kronor per politiker. Parlamentets talman Pöttering förbjöd omedelbart att rapporten offentliggjordes. Sedan dess har det varit tyst. Kan sådant få ske ostraffat i EU? Svaret är ja, skriver Björn von der Esch, vice ordförande i Junilistan i VLT den 4 augusti 2008.

Korruption inom EU är utbredd på alla nivåer. Att begå bedrägerier är ofarligt alldenstund överordnade ofta inte vågar ingripa i medvetande om, att då andra obekväma bedrägerier kan avslöjas. När trots allt avslöjanden ibland ändå sker, får det därför sällan konsekvenser för den skyldige.

För några år sedan avgick EU:s samtliga högsta tjänstemän i Kommissionen efter att grova bedrägerier avslöjats. Inte en enda ställdes inför domstol trots utfästelser om räfst och rättarting. Samtliga åtal har nu lagts ner.

När häromåret EU:s högsta tjänsteman i Sverige hade fifflat, bytte man åklagare tills dess den siste konstaterade, att efter alla byten gick det inte att gå vidare. Den misstänkte tjänstemannen lämnade Sverige och blev befordrad av EU.

Så fungerar EU och så kommer EU att fungera i framtiden. EU är nämligen så otroligt mäktigt och oåtkomligt för utkrävande av ansvar, att det kan tillåta sig snart sagt vilken korruption som helst, utan risk att förlora sin maktposition. Problemet är, att medborgarnas insikt i korruptionens omfattning är alltför begränsad för att kunna framtvinga en förändring av EU.

Hur många vet till exempel att nyligen underkändes EU:s räkenskaper för fjortonde året i rad? Återigen nekades EU ansvarsfrihet. Ingen bryr sig.

Att vår regering inte skulle kunna redovisa vart skattebetalarnas pengar tagit vägen, och att våra riksdagspolitiker ostraffat skulle kunna försnilla 1,2 miljoner kronor om året i genomsnitt per ledamot, är otänkbart för oss. I Bryssel är sådana bedrägerier en självklar rutin.”

Björn von der Esch.

Nu 12 år senare. Bekämpa bedrägerier i EU: s utgifter: åtgärder krävs

Kommissionen och medlemsstaterna har ett gemensamt ansvar för att skydda EU: s ekonomiska intressen mot bedrägerier och korruption. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) är för närvarande EU: s viktigaste organ för bedrägeribekämpning. Det bidrar till utformningen och genomförandet av kommissionens politik för bedrägeribekämpning och genomför administrativ utredning om bedrägerier mot EU: s budget. År 2020 kommer en europeisk åklagarmyndighet (EPPO) att börja verka med befogenheter att lagföra brott mot EU: s ekonomiska intressen i 22 medlemsstater. (Varför inte i alla medlemsstater?)

wwr: 74006289

Hur ser Sveriges ekonomiska läge mot EU ut?

Det har varit ett turbulent år med Corona och nu är man överens om sjuårsplanen (MFF). Men som vanligt kommer ganska lite siffror fram. Jag anser att EU och tidningarna redovisar dåligt vad som betalas och vad vi får ut av det.

Vad gäller sjuårsplanen har det lilla som skrivits mest handlat om att Polen och Ungern motsatt sig att koppla ett diffust begrepp om “rule of law” till budgeten. Till slut gav de som väntat med sig. Detta beskrevs som “en seger för Sverige”. Men i själva verket hjälpte Sverige bara EU att skaffa sig ytterligare ett diffust instrument för att utöva påtryckningar mot medlemsländerna.

När Löfven kom tillbaka från Bryssel i juli skrevs om att Sverige fått en ökning av rabatten på avgiften. (Från 8 till 11 miljarder vill jag minnas.) Men sedan undvek EU-parlamentet att spika den rabatten.

EU arbetar så. De låter frågorna hänga för att kunna använda som påtryckning. Cypern har t.ex under flera år sålt pass för 20 miljoner styck till skummisar (som bin Ladens kusin) så att de kan bosätta sig i Sverige och andra länder om de vill. Men EU har länge inte gjort något åt det. Säkerligen för att kunna använda mot Cypern om de har egen uppfattning i någon fråga.

Samma gäller vår EU-rabatt. Löfven skröt om rabatten i juli men den skulle inte komma att fastställas förrän nu. Så Löfven har varit tvungen att vara snäll under hösten, annars hade kanske hans rabatt frusit inne.

Men hur är läget nu?

Vad har vi betalt till EU i år?

Vilka ytterligare kostnader har EU orsakat oss i år?

Vad har vi fått för pengarna?

Vad har gjorts för EU-pengar i Sverige i år?

Hur stor blir vår EU-avgift nästa år?

Hur stor blir vår rabatt?

Jag försökte uppskatta vilka utgifter EU lägger på oss i år. Men det är svårt och osäkert att göra. Jag bara använde siffror jag råkat stöta på. Räknar man euron som 10 kronor kan man mycket grovt säga, räknat i miljarder kronor:

Corona-paketen

april: 5400

juli: 7500

Summa 12.900

EU: s budgetinkomster: 1500

Sveriges bruttoavgift efter rabatt: 40, dvs ungefär 2.7% av budgeten

Storbritannien faller bort, de betalar inte på paketen (inte Norge heller)

SB nettobetalning till EU: 130, dvs ungefär 8% av budgeten

Om Sverige betalar 2.7% av 12.900 blir det 344

Lägger man på 8% för Storbritanniens bortfall blir det 27

344 + 27 = 371

Dessutom skall vi betala avgiften

371 + 40 = 411

Mycket grovt skulle det alltså bli runt 400 miljarder. EU skulle ha ökat uttaget med nära 1000 procent!

Här verkar dessutom 5000 miljarder ha gått iväg:

(FB) EU:s budgetförhandlingar, EU-skatter, “rule of law”, Polen-Ungern, andra frågor

Men jag avser inte att diskussionen skall kretsa runt denna beräkning. Den är osäker.

Hur ser det ekonomiska läget ut mellan Sverige och EU?

wwr: 74022872

Du begränsar sin bedömning till avgiften. Men vi känner inte fakta, både du och jag gissar utifrån olika källor. Det är upp till regeringen att berätta för oss vad vi betalar till EU. Löfven kom hem och skröt om en ökad rabatt men nu tror du den minskar. Vi som betalar skatt har rätt att få klara besked.

Det senare Corona-paketet kallas Next Generation, det stämmer. Fast man såg allt mindre av det namnet i media eftersom en del skrattade åt det. De jättelika lånen måste betalas av ända tills 2058. Våra barn och barnbarn föds skuldsatta och får betala för dessa åtgärder mot influensan. Därför ansåg vissa att det dyra paketet skulle kallas Next Generation, eftersom det var nästkommande generationer som får betala det vi spenderat. 🙂

Next Generation + aprilpaketet kostar c.a. 13.000 miljarder kronor tillsammans. Du menar att det “i teorin inte kommer att kosta något”. Det anser jag fel. Självklart kommer det att kosta oss. När denna jättesumma, kanske 9 hela årsbudgetar träffar oss kommer det att kännas. Vi har rätt att veta hur det kommer att betalas.

Sedan kallar du andra debattörer för stendumma. Det är mycket vanligt att EU-förespråkare sprider otrevligheter. Det har skett i Brexittråden. Det görs för att medvetet försöka skapa personkonflikter. Sverige kan bara styras från Bryssel om konflikt råder i landet. Politikerna skapar konflikter genom massinvandring och extrem feminism. Internettrollen hoppar på andra meddebattörer personligen. Det är kopplat till EU. Om konstruktiva diskussioner kan ske så stärks Sverige och vi kan ta tillbaka kontroll från Bryssel. Enda sättet att minska kaoset i Sverige är att vi själva styr landet. Om utländska intressen styr så underblåser de konflikter. Därför medför EU kaos och konflikt.

Vi har rätt till svar på nedanstående frågor, det skall inte vi behöva gissa i en diskussionstråd. Det måste vi få avgjort av myndigheterna. Löfven kom hem och skröt om rabatten. Nu är allt spikat. Nu måste regering och tidningar berätta vad det kostar och hur det betalas.

Hur mycket har vi betalt till EU i år, totalt?

Hur mycket är avgift, hur mycket kommer från de två paketen och ev annat?

Hur mycket skall vi betala nästa år?

(Både budget och paketen.)

Jag måste tyvärr ta lite paus från diskussionen en stund.

wwr: 74030867

analking: 74022961

Ja hur ställer sig regeringen och tegnell till detta?? Skall man finna sig i att Merkel kör över sverige och stänger gränsen mellan EU och england???

källa

The federal government wants the complete closure of travel from Great Britain to Europe! And goes ahead:

In the night from Sunday to Monday midnight, all passenger flights from Great Britain TO Germany are prohibited. Flights FROM Germany to Great Britain are still allowed.

bild.de

Politisk utpressning med Corona som svepskäl.

Angela Hitler och Napoleon Macron måste beordra reträtt på supertrålarna från brittiska vatten. Då kommer hämnden.

Britterna gillar inte att betala 200 miljarder om året för frihandel som inte kostar något. Och flyktingkris vill ingen ha.

EU-maffian missbrukar sin monopolställning. “Antingen är ett europeiskt land med i EU eller också är det mot oss.””

wwr: 74051892

stilicho: 74048138

Det är ju rätt uppenbart att du bara tjafsar för att väcka opinion i en fråga som av outgrundlig anledning berör dig djupt.

Jag har svarat på dina frågor trots att du lika gärna hade kunnat mejla till EU-kommissionen och få deras idiotanpassade svar istället.

Hittills i år har vi betalat 43393 MSEK i EU-avgift. Men det är jan-nov. Du måste vänta till nästa år för att få veta vad vi totalt betalar år 2020.

Allt vi betalar till EU är per definition avgift. Ingenting “kommer från de två paketen”.

Det beror på hur den svenska ekonomin utvecklas nästa år, men troligtvis något liknande det vi betalar i år.

Vi ansvarar inte för någonting av EUs lån. Det är EUs lån. Det är det som är hela grejen.

Med tanke på hur trög du är föreslår jag att du läser ovanstående stycke några gånger extra till du är säker på att du verkligen förstår innebörden av det.

Till att börja med: Det finns inget “aprilpaket”. Det jag antar att du pratar om är euroländernas stimulanspaket från i april i år. Det var på 540 miljarder euro. Men det är ingenting som berör Sverige eftersom vi inte är något euroland. Och dessutom handlade det också bara om gemensamma lån och innebar inga särskilda avgifter för någon.

Det återhämtningspaket vi pratar om är från i juli, gäller hela EU och var på 750 miljarder euro, motsvarande ungefär 8 biljoner kronor. Men det här paketet består till stor del av lån som ska lånas lånas ut till marknadsräntor och i teorin tjäna pengar snarare än kosta pengar. Det kan man ju tro så mycket man vill på. Men givetvis kommer inte samtliga 8 biljoner kronor krävas av Europas skattebetalare imorgon. Är man pessimistiskt lagd så är det förstås rimligt att tänka sig att en inte obetydlig del av de 8 biljonerna kommer att ligga skattebetalarna till last någon gång i en avlägsen framtid (2058 typ). Men det kommer verkligen inte handla om hela summan och det kommer verkligen inte ske imorgon (eller nästa år).

Sedan ska man väl inflika att även om 8 biljoner kronor låter som en stor summa för barn och barnbarn så handlar det om hela Europa. Sveriges andel, mätt som den svenska andelen av EUs budget är ungefär 3%, det vill säga 240 miljarder kronor. Fortfarande saftigt men inte så mycket jämfört med Sveriges statsskuld som ligger på ungefär 1,5 biljoner kronor. Med tanke på läsekretsen ska jag väl återigen poängtera att återhämtningspaketet består av lån som är tänkta att betalas tillbaka av låntagarna. Att vi går i borgen för 240 miljarder kronor i lån betyder inte med automatik att man måste betala 240 miljarder kronor.

Det hade varit mycket enkelt att undvika genom att du helt enkelt slutade bete dig som en stereotypt stendum EU-kritiker. Det är ju helt uppenbart att du antingen är stendum eller stensäker på att du inte vill veta något som inte passar in i din EU-är-dumt-världsbild.

Bra att du hittade länken

esv.se

Den anger Sveriges uppskattade EU-avgift 2020 till 45 miljarder kronor. (44,673)

Vi ansvarar inte för någonting av EUs lån. Det är EUs lån. Det är det som är hela grejen.

Det är fel. Det är vi som är EU. Det är vi som får betala. Det gäller att ta reda på hur och när lånen betalas. Vi kommer att få betala.

återhämtningspaketet består av lån som är tänkta att betalas tillbaka av låntagarna. Att vi går i borgen för 240 miljarder kronor i lån betyder inte med automatik att man måste betala 240 miljarder kronor.

Det stämmer inte. Jag vill minnas att större delen av paketet, 3900 miljarder gavs som bidrag. (Det strider mot EU:s egna regler.) Sverige blev helt överkört med Löfvens krav om enbart lån. Det vi lånar ut lånas dessutom ut till länder med dåliga finanser och möjligheterna att få tillbaka den lånade delen är små.

stimulanspaket från i april i år. Det var på 540 miljarder euro. Men det är ingenting som berör Sverige eftersom vi inte är något euroland.

Jag tror inte det stämmer. En del av paketet beskrivs här:

The Board of Directors of the European Investment Bank (EIB) has on 26 May agreed on the structure and business model of the new Pan-European Guarantee Fund to tackle the economic consequences of the Covid-19 pandemic. The Fund was endorsed by the European Council on 23 April as part of the overall EU Covid-19 response package.

All 27 EU Member States have been invited to contribute to the Pan-European Guarantee Fund (EGF), with a share of the €25 billion equal to their share of EIB capital.

eib (1)

eib.org (2)

Det är bara en liten del av paketet. Men den visar att vi är med och betalar.

Det är ganska märkligt. Från början har april-paketet (5400 miljarder) diskuterats av euro-länderna. Sedan har det godkänts av oss och alla andra. Vi är även med och betalar. Varför skulle euroländerna ha ett eget Corona-paket? Det gäller att försöka ta fram hur mycket EU-länderna blir skyldiga och vem som får pengarna.

Vad jag vet har paketet på 7500 miljarder inte börjat betalas ut ännu. Eftersom börsen återhämtat sig borde paketet läggas ned, anser jag. Men EU skaffar sig hela tiden mer makt genom att öka sina (våra) utgifter.

Så det gäller att ta reda på hur det kommer att börja betalas av 2021. Hur mycket bedöms att vi kommer att betala till EU 2021, totalt. Hur mycket blir vår resterande skuld.

Sedan fortsätter du att kalla andra “stendumma”. Du anser att de bör syssla med “idiotanpassade” sysselsättningar”. Du skriver

Det är ju rätt uppenbart att du bara tjafsar för att väcka opinion i en fråga som av outgrundlig anledning berör dig djupt.

Dessa ovidkommande påhopp på de som ifrågasätter den agenda som förs av tidningarna, EU och globaliseringen är vanliga. Man försöker få det att se ut som om de som kritiserar EU och globaliseringen är avvikande och man försöker diskutera deras person. Det är naturligtvis fel. Det har inte med diskussionen att göra.

Om någon är stendum är det de som låter EU ta in stora belopp och sprida med dålig redovisning. Men det är är inte riktigt så heller. EU tar in så stora belopp att det även räcker till att finansiera Internettroll. Jag skulle tro att dessa personpåhopp utförs av professionella Internettroll som indirekt finansieras av EU-pengar.

Massmedia hoppar konstant på politiker som t.ex Trump eller Johnson eftersom dessa politiker vill minska utländskt inflytande i sina länder. Och vi Internetdebattörer som argumenterar för samma sak attackeras personligen av troll. Så funkar det.

Det är en av de främsta orsakerna att kritisera EU. För att kunna styra Sverige från Bryssel så måste Sverige splittras. Därför försöker samma krafter som stöder EU även att skapa konflikter mellan svenskar genom t.ex massinvandring, extrem feminism och Internettrollning. Greta Thunberg försöker skapa konflikt mellan ungdomar och vuxna genom att säga att ungdomarna vet bättre och skall ställa de vuxnas misstag till rätta.

Se hur Sverige ser ut idag. Kaos och konflikt. Bara jämfört med när vi gick in i EU är det en stor försämring. Den kommer man aldrig tillrätta med så länge Bryssel hela tiden försöker öka sitt inflytande över oss. Skall det bli lugnare i Sverige måste svenskar sköta Sverige. När utländska krafter försöker styra ett land använder de konflikter för att försvaga landet. Däremot måste vi eftersträva gott europeiskt samarbete, men inte kontroll och avgifter till Bryssel.

June 2018, article 11 and 13

EU röstar JA till artikel 11 och 13 – Dödar yttrandefriheten på internet!

fb

Marocko

EU offers 450 mln euros to help Morocco counter coronavirus – statement

reuters

wwr: 74068297

Tråden handlar om att ta reda på Sveriges ekonomiska läge gentemot EU.

Vi har funnit att vi i år betalar c.a. 45 miljarder kronor i avgift. Dessutom har EU i år även ökat uttaget med stora belopp som medför lån. (I första inlägget i tråden har lånen uppskattas till c.a. 350 miljarder.) Tråden handlar om att ta reda på hur dessa och EU-avgiften kommer att betalas nästa år. Hur mycket av lånen kommer att betalas, när etc? Hur mycket blir vår skuld?

Det handlar bl.a om att ta reda på vad vår EU-avgift kommer att bli nästa år.

I juli kom statsminister Löfven hem från Bryssel. Han hade krävt (i enlighet med EU:s bestämmelser) att vi skulle stödja Sydeuropa med lån, och inte med gåvor. Men Löfven blev totalt överkörd av EU. Förslaget på 7.500 miljarder kronor gick igenom i det närmaste oförändrat. Ungefär hälften var gåvor.

Då kom Löfven hem och skröt om att Sverige fått en ökning av sin rabatt. Det var inte mycket i sammanhanget men jag vill minnas att vår rabatt skulle öka från 8 till 11 miljarder, ungefär. Men EU lurade Löfven eller han missförstod eller hur man skall se det. Efter några dagar stod det klart att Sveriges rabatt inte var fastlagd. Den har inte kommit att fastläggas förrän nu, efter EU:s budgetförhandlingar. Men massmedia verkar mörklägga våra avgifter. Därför måste vi även försöka ta reda på rabatten.

Fick Sverige och Löfven behålla den rabatt på 11 miljarder som Löfven skröt om när han kom från Bryssel i juli?

Spoiler:

Sedan finns det troll i tråden som hoppar på de personer som vill ha klarhet i vad EU kostar oss. Det hoppar jag bara över. Det beskrivs lite grand i detta inlägg. Även trollen beror på EU.

fb Hur ser Sveriges ekonomiska läge mot EU ut?

wwr: 74147435

Nu sägs att Tyskland pressat igenom att bilateralt avtal EU-Kina. Får kritik av andra länder

Tyskarna har varit president i rådet förra halvåret. Även Leyen är tysk. Man säger att handelschefen är tysk men det undrar jag om det stämmer, i alla fall inte kommissionären. Men Weyand var inblandad.

Merkel bjöd in Macron som fixade deal åt Airbus men de andra EU-ledarna fick inte vara med. De två sköter businessen i Bryssel.

Man kopplade inte in USA heller.

“There’s a lot of frustration among smaller countries about the way the Commission has been used to push through one of Merkel’s pet projects at the end of her term and the end of her legacy,” said one EU diplomat.

“Is this the way the EU will work post-Brexit? The Brits are just out and we’re already missing their open market-oriented approach,” the diplomat said. “If Germany weighs in too much, smaller EU countries have nothing to say.

politico.eu

Offentliga sektorns utgifter

Senast uppdaterad: 2020-03-05

ef

Slovenia Cyprus EU passport

Amarand: 74273795

nytimes.com

Inget nytt under solen, men en sak som stör mig rejält är hur vi betalar enorma summor till “jordbruksstöd” som dessutom används på detta sätt.

wwr: 74315272

En slovensk advokatbyrå säljer pass till EU, sedan kan vilka skummisar som helst bosätta sig i Sverige.

imgur.com

Cypern har sålt under en längre tid. Bin Ladens kusin och några tusen skummisar till köpte pass. Där kostade det mer, sägs det.

In the Croatian video from July — shared on social media two days before the country’s parliamentary election — von der Leyen, Commission Vice President Dubravka Šuica and center-right politicians such as Austrian Chancellor Sebastian Kurz made an appearance, each repeating the election slogan of Prime Minister Andrej Plenković’s Croatian Democratic Union (HDZ): sigurna Hrvatska, which translates as “a safe Croatia.”

politico

China-EU investment deal: smaller countries question whether France and Germany have their best interests at heart

scmp

EU budget lost nearly billion dollars to fraud last year

(2016)

reuters

wwr: 75110220

EU har ju skaffat sig monopol på europeiskt samarbete. Nästan allt europeiskt samarbete är bra. Det vansinniga är alla pengar vi skickar till Bryssel och hur medlen sprids över Europa och andra ställen med dålig redovisning.

Låt dem samarbeta i Bryssel. Men att sköta pengar det kan de inte, det har de bevisat många gånger. Det skall vara samarbete, men kontrollen måste vara kvar hos ländernas regeringar.

Men som läget är nu är de bättre att gå ur. EU vek sig ju helt i Brexit-förhandlingarna. Storbritannien fick ett frihandelsavtal trots att de slutade betala.

tankar: 75205250

Ur Hans Jenseviks Blogg publicerad den 17 mars 2021:

Vet du att det fanns en moralisk-ekonomisk modell före 1970 som gjorde Sverige till en av världens rikaste länder 1970 med hög välfärd? Den modellen finns redovisad och förklarad i videon, som visar att det bara blir sämre i Sverige hur man än mäter.

Vad som behövs är att Moderater och Kristdemokrater tar ett tungt moraliskt ansvar idag onsdag den 24 mars i Riksdagen och röstar nej till EU:s återhämtningspaket (stöldpaketet) och därmed visar sin regeringsduglighet inför valet 2022.

Hans Jenseviks video innehåller de tunga moraliska argument som ska hindra Moderater och Kristdemokrater från att med en politisk klackspark skicka 150 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar till EU för vidare distribution till länder som betraktas som fattiga (Portugal Spanien Italien och Grekland) men som egentligen missköter sina ekonomier och som underlåtit att göra det under lång tid.

Står M och KD på rätt sida? Vågar de stå upp för moralen?

Källa: nix-to-the-six.se

wwr: 76415588

EU kommer att lägga förslag om koldioxidtullar på bl.a stål, cement och el.

De utomeuropeiska länder som inte satt upp en lika vidlyftig målsättning som EU om klimatneutralitet 2050 kommer att avgiftsbeläggas, dvs vi får betala.

För att mörklägga där det går så kommer förslaget att presenteras den 14 juli. Vive la France!

LEAK: EU’s carbon border tariff to target steel, cement, power

The European Commission is due to propose its carbon border adjustment mechanism on July 14, a move designed to put EU firms on an equal footing with competitors in countries with weaker carbon policies.

The leaked documents show the proposal will take the form of a regulation setting up a carbon border adjustment mechanism authority, with the measure being phased in from 2023 and a full implementation from 2026.

It would apply to steel, iron, cement, fertilisers, aluminium and electricity, according to the documents, which spells out a methode for calculating embedded emissions in imported products.

will cover both direct emissions – those involved in the production “which the producer has direct control over, including emissions from the production of heating and cooling consumed during the production process” – and indirection emissions such as “electricity consumed during the production process of goods”.

The European Commission declined to comment.

—-

euractiv.com

3 juni

Också bra att veta hur tullen arbetar: Vi svenskar betalar tullarnas löner men de tullavgifter de tar in går direkt till EU-kassan. (Möjligen får vi behålla 20% säger någon.)

Vi har helt förlorat kontrollen över EU:s maktambitioner. De drar in pengar på allt som går nu. Vi får ingen redovisning och pengarna kan mycket väl användas för att köpa politiker i länder EU vill komma in i. Vi skall behålla europeiskt samarbete men EU får inte hantera pengar. De är maktgalna.

—-

wwr: 76417060

Jag har bara kollat lite snabbt. Det verkar vara det vara vanliga EU-röran. Tullen skall baseras på de aktuella priserna för CO2-certifikat. Men dessa är väl nästan gratis i Europa, företagen får dem gratis. Så då kommer även de att jackas upp?

Sedan blir det naturligtvis en massa diffusa undantag. Fattiga länder skall inte behöva betala. Men vad säger WTO då?

Någonstans står det att grannländer drabbas mer. Är det UK? Hela tullunionen slipper, Norge, Schweiz etc Jag hade trott Kina skulle drabbas men inte sett något om det. USA och UK skall inte tro att de kommer undan bara för att de har hög klimatambition stod det.

Det här när bara mer av EU-vansinnet. EU har alltid kris och slut på pengar. Ingen skulle kunna sköta sin ekonomi som EU. Men även våra politiker är mutade av EU-pengar t.ex styrelseuppdrag. De kommer bara att jama med och vi får betala. “Polen och Ungern” får i order att säga mot en stund. Sedan röstar nickedockorna i parlamentet igenom allt.

Finns det ingen vettig politiker som kan försöka stoppa detta vansinne? De enda som hörs är nazistpartier som AfS som vill kasta ut invandrarna och gå ur EU.

Ingen vet vart pengarna går. Av Coronapengarna fick Italien 1900 miljarder och Sverige 33. Det är illa nog. Men hur pengarna sedan används redovisas inte.

Det är mycket troligt att pengarna används till något helt annat. Kanske till att köpa makt i länder som EU vill ockupera.

Kolla denna bild där Draghi får 1900 miljarder av Leyen. Den visar att allt är bluff. Om Italien verkligen fick pengarna skulle de aldrig göra det då uppenbart. Det är dålig skådespeleri. Bilden är till för att dölja att pengarna använts på annat sätt.

—-

Prempion: 76420358

Jag tycker att det är märkligt att det inte fått mer uppmärksamhet att Sverige måste införa fastighetsskatt, sänka ränteavdragen eller avreglera hyresnämnden för att få del av EU:s coronastöd:

Mest kontroversiellt har varit att kommissionen i diskussionerna med finansdepartementet har förespråkat att Sverige inför fastighetsskatt, sänker ränteavdragen för bolån eller avreglerar hyresmarknaden.

“Det är bara dumt att ange en tid. Det beror inte bara på oss utan kommissionen också”, sade finansminister Magdalena Andersson till journalister på tisdagen efter ekofinmötet.

Kommissionen har länge påpekat att svensk bostadsmarknad fungerar dåligt och att hushållens skuldsättning är hög på grund av bolån.

Sverige har i många år uppmanats åtgärda problemen i EU:s landspecifika rekommendationer. Men nu har kommissionen större tyngd bakom kraven eftersom kommissionen måste godkänna Sveriges återhämtningsplan för att det svenska coronastödet ska betalas ut.

—-

aktiespararna.se

Detta gör att den nuvarande regeringskrisen kommer i lite nytt ljus. Märkligt att V inte var mer högljudda om marknadshyrorna förrän Dragostar tog över, Sjöstedt var mer kuvad under S än vad jag trodde. Men de hoppades väl på att det skulle bli fastighetsskatt istället för marknadshyror. Medan M och KD la ner rösterna för de hoppades på marknadshyror och inte fastighetsskatt.

—-

wwr: 76421489

Jag håller med dig om att det är märkligt.

Enligt min uppfattning råder ingen tvekan om att våra politiker är mutade genom bl.a styrelseuppdrag. Vi har bidragit cirka 200 miljarder till paketet och för att få tillbaka 33 miljarder berättar kommissionen vad vi skall göra. Dessutom inom helt andra områden än Corona. Men ingen politiker vågar protestera. (Och Ylva Johansson sitter förmodligen och trycker i någon garderob.)

Våra politiker som inte protesterar mot det avtalet måste vara mutade och stå under påverkan, anser jag.

Dessutom är väl de 33 miljarder vi “får tillbaka” öronmärkta av kommissionen för att användas till speciella ändamål?

Går inte förslagen mot varandra vad gäller fördelningspolitik? Fastighetsskatt “missgynnar” fastighetsägare medan marknadshyror gynnar dem?

Det är något på gång med boendekostnader. Våra politiker verkar ha fått order att skapa kaos runt boendekostnader. Gates senaste bok pekar ut stål och betong som klimatbovar. (Med klimatvapnet kan man peka ut nästan vad som helst.)

EU verkar komma med klimattullar på stål, betong och energi

(FB) EU-förslag om koldioxidtullar på bl.a stål, cement och el

Den här gången verkar man ha valt ut boendekostnaderna för att fortsätta attacken mot vanligt folk.

—-

wwr: 76423906

Prempion: 76420358

Jag tycker att det är märkligt att det inte fått mer uppmärksamhet att Sverige måste införa fastighetsskatt, sänka ränteavdragen eller avreglera hyresnämnden för att få del av EU:s coronastöd:

Mest kontroversiellt har varit att kommissionen i diskussionerna med finansdepartementet har förespråkat att Sverige inför fastighetsskatt, sänker ränteavdragen för bolån eller avreglerar hyresmarknaden.

—-

aktiespararna.se

Detta gör att den nuvarande regeringskrisen kommer i lite nytt ljus. Märkligt att V inte var mer högljudda om marknadshyrorna förrän Dragostar tog över, Sjöstedt var mer kuvad under S än vad jag trodde. Men de hoppades väl på att det skulle bli fastighetsskatt istället för marknadshyror. Medan M och KD la ner rösterna för de hoppades på marknadshyror och inte fastighetsskatt.

—-

Jag har inte hängt med i detaljerna i regeringskrisen. EU styr ju med uppfunna eller uppdiktade kriser och jag har mest betraktat den som att våra politiker fått order av EU att spela upp en pajasföreställning, lik den efter valet, bara för att vi skall förlora förtroendet för vårt eget system.

Men är det alltså så att EU-kommissionens “rekommendationer” för att vi skall få tillbaka något alls av det vi betalt in, är att vi skall avreglera delar av hyresmarknaden?

Märkliga order från gamla kommunist-Ylva!

Har alltså EU:s krav utlöst regeringskrisen?

Nu hittade jag den enda artikel jag sett om vad våra pengar skall användas till. Det “digitala Europa” innebär övervakningskameror i våra lägenheter! EU är en kopia på Sovjetunionen. Det råder ingen tvekan om det.

amp.svt.se

Vi tvingas betala in 200 miljarder. Vi får tillbaka 33 om vi samtidigt avreglerar hyresmarknaden vilket utlöser regeringskris. För den spottstyver vi får tillbaka skall vi montera upp övervakningskameror i våra lägenheter.

Det står helt klart att EU är vansinne. Men våra politiker är köpta och jobbar numera för Bryssel.

—-

Greta

wwr: 78015216

EU kan komma att finansiera en pipeline för gas till ett kraftverk på Malta som ägs av en affärsman som står åtalad för att ha mördat en journalist som undersökte kraftverket.

EU energy ministers are pushing to allow public funds to help build a gas pipeline to a power station in Malta co-owned by a businessman who is awaiting trial for the murder of the journalist Daphne Caruana Galizia.

EU could fund gas project linked to man charged over Maltese journalist’s murder

Melita pipeline would fuel Delimara power station, which Daphne Caruana Galizia was investigating when she was killed

—-

https://www.theguardian.com/world/2021/nov/21/eu-could-fund-gas-project-linked-to-man-charged-in-maltese-journalist-murder-daphne-caruana-galizia

—-

Hur mår du, Europa?

Europa har med sitt relativa välstånd alla förutsättningar för att vara en fredlig och frisk kontinent. Ändå är stämningen inom EU allmänt grinig och oenig. Även utanför unionen hopar sig problemen på ett sätt som vi inte sett på många år. Här är fem tecken på en sjuk kontinent.

ab

Sveriges styrkor som land slarvas bort en efter en

expressen

Ylva Johansson – The Persuader

wwr: 78279271

Det är helt sjukt. Vi flödas med bilder på skäggiga gubbar med kalshnikov och RPG och måste ta emot flyktingar vare sig USA börjar eller slutar kriga i något muslimskt land. EU måste slå sönder Europa annars kan inte EU kontrollera världsdelen.

Vår kära Ylva har varit flitig i det tysta. Jag undrar vilka påtryckningar hon använt för att “persuade member state governments

Johannson had previously described this goal as “doable” but she still had to persuade member state governments

—-

Vi måste alltså ta emot folk eftersom de “hjälpt till med våra operationer i Afghanistan”. Vi behöver inte ha några operationer i Afghanistan annat än att hjälpa folk.

Afghans who helped EU operations in the country

—-

“And I think this is an impressive act of solidarity,” Johansson said on Thursday, arguing that allowing more Afghans to migrate in a controlled way would help prevent “irregular arrivals”.

The United Nations high commissioner for refugees had previously urged the bloc to accept 42,500 Afghans over five years, but some of the 27 member countries had resisted.

24 EU states have already taken in 28,000 evacuees.

85,000 Afghans who are living in vulnerable situations outside the bloc need resettlement, and has urged Europe to take half.

Johannson had previously described this goal as “doable” but she still had to persuade member state governments, only confirming the figure after the meeting on Thursday.

The 40,000 Afghans are part of a larger 60,000 package of resettlements and humanitarian admissions pledged by member states

France and Sweden make bigger pledges of 5,000 and 4,200 resettlements, but these will not necessarily be Afghans. Belgium promised places for 425 Afghans and 1,250 others.

—-

aljazeera.com

EU’s plan to initiate a “regional political platform of cooperation with Afghanistan’s direct neighbours”, to handle the migration crisis.

Since August, the EU has managed to evacuate around 22,000 people from Afghanistan to 24 member states. [men det var i oktober –ed]

They mainly included EU officials and their dependents, as well as Afghans who helped EU operations in the country.

The temporary protection directive is an extraordinary measure used by the EU to provide protection to displaced people who cannot return to their country of origin due to conflicts or humanitarian reasons.

Speaking to journalists after the Afghanistan Resettlement Forum, Johansson said that she did not see the need to revoke this directive at present since the migration influx from Afghanistan to the EU was not alarming.

“Some European countries (Sweden, The Netherlands, Switzerland, Ireland, Portugal, Malta, Poland, Romania, Hungary) have a single procedural step to register an individual’s claim, which automatically leads to the claim’s examination.

“Whereas others (Germany, France, Italy, Greece, Spain, Belgium, Bulgaria, Slovenia, Croatia, Serbia, Turkey) recognise ‘registration’ and ‘lodging’ as discrete stages,” she told Al Jazeera.

—-

aljazeera.com

EU är vansinne!

Hjälp gärna alla länder som behöver, på plats. Jag har blivit kallad “n….kramare” och annat för att jag anser ett rejält bistånd till u-länder viktigt. Men det går aldrig att ta alla till Sverige. Vi kör ned oss själva och behöver snart hjälp själva. Detta är EU:s målsättning.

EU kan bara dominera svaga länder som är splittrade och nedkörda av massinvandring.

(Och då har jag inte nämnt alla miljarder som slösats på att USA fick oss att åka dit och delta i kriget vilket ledde till att svenskar sköt ihjäl svenskar!)

—-

Alice Bah Kuhnke (MP) kandiderar till uppdraget som EU:s talman (parlamentspresident)

wwr: 78682075

Tystnad: 78679460

Roberta Metsola från Malta som verka vara den som kommer väljas. Hittar inga andra kandidater på EU webbsida

—-

En kandidat. Låter som EU.

Är du säker på att det är val? Utses personen inte bara i slutet möte och klubbas igenom i parlamentet?

Om ABK varit med hade det nog varit förvirrande med två att välja på.

—-

Tystnad: 78684390

Tystnad: 78684390

Ingen aning ärligt sagt! EU är ju en enorm byråkrati 🙂

Deras Webbsidor är ju…inte helt lätta förstå ,enorma mängder byråkratisk snack..

Men du har säkert rätt så är det garanterat

—-

wwr: 78684488

President (för parlamentet) brukar posten oftast kallas, men nu verkar man lansera Leyen hårdare och då kallas ibland den här posten ordförande eller talman. EU gör lite som det passar. Tidigare fanns många presidenter men nu verkar man ha kommit ned på tre, vad jag uppfattat.

Alice Bah Kuhnke utsågs av de gröna som kandidat. Hon är ju snygg poster girl eftersom hon är icke vit. Men jag tror aldrig hon hade kunnat vinna posten. De två stora blocken verkar utse presidenten genom interna överläggningar. Sedan riggar de “valen” så att de vinner var annan gång. Alice BK är ju med i de gröna så hon hade aldrig kunnat bli president.

The president is elected by the members of Parliament for a two-and-a-half-year term, meaning two elections per parliamentary term, hence two presidents may serve during any one Parliamentary term. Since the 1980s, the two major parties in the Parliament, the European People’s Party (EPP) and Party of European Socialists (PES), have had the custom of splitting the two posts between themselves.

—-

en.wikipedia.org

Von der Leyen utsågs i slutet möte mellan regeringscheferna. Den enda kommentar Löfven hade var “bra att det blev en kvinna” vad jag kommer ihåg.

En gång hade en okänd person presenterats som talesperson för EU:s utrikespolitik. Då skrev jag och frågade hur personen utsetts och vilka medborgarskap den hade. Då fick jag svaret att uppgifterna var sekretessbelagda!

Thatcher kallade EU-kommissionen för politbyrå. Det stämmer bra.

EU fungerar som en diktatur.

Jag försökte nyligen hitta hur många motioner i parlamentet som avslagits under 2021. Men den posten verkar ha försvunnit i det stora forum jag frågade. Jag gissar att det inte är så många. Allt riggas före omröstningarna.

In most countries, the protocol of the head of state comes before all others. However, in the EU the Parliament is listed as the first institution, and hence the protocol of its president comes before any other European, or national, protocol.

—-

Britterna försökte få systemet mer “dynamiskt” men det misslyckades.

Meanwhile, Graham Watson, the leader of ALDE, stated he wished to challenge this system of carving up the post, and presented himself as a candidate. He made a point of running a public campaign, to contrast against the closed-doors agreement of Peoples Party-Socialists, which he claimed was the first such campaign to be run. Through this, he also stated he hoped to open up a debate on the role of the president and make the figure more dynamic, to counterbalance the growing power of the Presidency of the Council of the European Union.[16] However, on 8 July 2009 Watson announced that he withdrew his candidacy thus leaving Buzek with only one opponent.

—-

—-

wwr: 78744386

SvD sprider falsk information. I alla fall är rubriken gravt vilseledande. Längre ned hamnar tidningen närmare sanningen.

EU använder i detta “val” ett en-kandidat-system.

Alice Bah Kuhnke vill ha toppost i EU

Bortgångne David Sassoli ska få en efterträdare som talman i EU-parlamentet.

Favoriten är Roberta Metsola från Malta – utmanad av svenska Alice Bah Kuhnke (MP).

Bah Kuhnke räknar dock inte med att verkligen bli vald.

– Oh, nej. Det vore ytterst osannolikt. Min kandidatur går ju inte ut på att vinna just talmansposten. Men det finns flera vinster att göra, säger hon till TT inför valet.

svd.se

Dessutom brukar posten oftast kallas president (för parlamentet) men EU kanske har börjat släppa den titeln lite.

—-

wwr: 78763514

Massmedia försöker få det att de ut som om EU-företrädare väljs. Men i praktiken är valen riggade så att bara en kandidat kan vinna. Två stora partier riggar valen och “vinner” dessa var annan gång.

Metsola vann över Bah Kuhnke – högerpolitiker blir EU-parlamentets nya talman

—-

MP:s Alice Bah Kuhnke gratulerar Roberta Metsola, från Maltas Nationalistparti, till att bli ny talman för Europaparlamentet. – https://www.dn.se/varlden/metsola-vann-over-bah-kuhnke-hogerpolitiker-blir-eu-parlamentets-nya-talman/

dn.se

Sassoli var ju socialist så nu var det väl EPP:s tur att vinna.

Since the 1980s, the two major parties in the Parliament, the European People’s Party (EPP) and Party of European Socialists (PES), have had the custom of splitting the two posts between themselves.

—-

en.m.wikipedia.org

—-

SAIVON: 79612863

Människor har ju kunnat göra större vinster på en mängd saker de inte borde, flyktingar, skolor, etc. Sedan så har samhället verkat för att sparka undan benen på de mest socioekonomiskt svaga vilket innebär att färre arbetar än vad de gjort om de haft bättre förutsättningar.

Vad jag läst har EU generat pengar mer än vad det kostat, via handel o.d

—-

wwr: 79612877

Den diskussionen går inte att föra i denna tråd. Den är komplicerad och politiskt färgad. Om man tror att en tullunion eller inre marknad skulle gynna handel så behöver det inte alls medföra att man skall betala vansinnesavgifter som spenderas med dålig redovisning, ha öppna gränser eller ställa sig under en central ledning. Men se vart Sveriges välstånd tagit vägen efter EU-inträdet.

—-

Ok-perfekt: 79612907

Fler och större är inte nödvändigtvis bättre. Snarare blir det mer splittrat och korrupt. Satsa på essensen och behärska det 100%-igt.

—-

wwr: 79612938

Mitt inlägg kom efter ett inlägg som nämnde att vi har något fler riksdagsledamöter än vissa andra länder. Inlägget kunde tolkas som att det antydde att det är för många och att riksdagen bör skäras ned. Det kan säkert göras på olika sätt. Men ledamöterna är till för att ha kontakt med folket och en nedskärning skulle i alla fall minska dessa möjligheter. (Just nu är ledamöterna ju bara styrda pajasar.) Det är inte i riksdagslöner som Sveriges välstånd försvunnit.

—-

SAIVON: 79612960

Iallafall så är drogerna och vapnen liksom fri rörlighet för kriminella en direkt följd av EU. Inte som folk på Flashback påstår, kvinnornas.

—-

Soviet EU soviet comparison

Soviet European Union soviet comparison

wwr: 80360869

Problemet är att båda supermakterna vill ha kallt krig och numera kontrolleras vi mindre länder av EU som också vinner på blockbildningen.

Vi får lära oss att Putin är Djävulen själv. Och det är inte så svårt för östsidan att säga samma sak om USA efter t.ex Irakinvasionen och diverse krig i t.ex Afghanistan, Libyen, Jugoslavien …

De som sköter världen klarar inte av att folk samarbetar. De var tvungna att ge oss ett andrum medan EU byggdes upp. Om Sovjet hade existerat då så hade folk genomskådat att EU är exakt samma sak som Sovjet. Men nu när EU gripit makten så kör de kallt krig igen.

Den globala hatagendan är svår att bli av med, både mellan och inom folken.

—-

European Union comparison to the Soviet Union

EU Soviet EU

wwr: 80361067

En överstatlig organisation som tar makten från länder, slår ut gränser. Använder planekonomi med 7-årsplaner. (Sovjet hade 5 och tioårsplaner) Centraliserar besluten och flyttar makten från folken. EU-kommissionen motsvarar politbyrån. (Thatcher kallade den för det.) Presidenten tillsätts i slutet möte. Konkurrensen utplånas. Staten/storföretagen styr. Privat företagsamhet slås ut med t.ex Corona lockdown och nu energikris och ekonomisk oro. Se t.ex Northvolt som kommer till Sverige med jättekapital. Slår ut startups. Extremt dålig transparens. Val till EU-poster har ibland bara en kandidat. Gulag kallas numera cancel culture. Militär kan komma med tiden. Kallt krig är uppenbart på väg. Vi lär oss redan hata den onde diktatorn i öst som orsakat våra problem. Ett billigt trick. Castro kör samma med “blockaden”. Ju mer utgifter EU kan motivera ju mer makt får organisationen. Det slutar givetvis illa. Minskad konkurrens och företagsstyre i Bryssel kommer att leda till dyrare produkter med sämre kvalité. Se bara vad EU:s elregler kostar oss medan energibolagen gör jättevinster. Multinationella tar makten genom lobbying och mutor i Bryssel. Deras kontroll underlättas av att gränser slås ut.

Ett exempel på internationell socialism. Den bygger på att ländernas särart utplånas och länderna hålls svaga och med inre konflikter. Lokala initiativ hotar centralmakten och motarbetas.

—-

wwr: 80497738

När franska hästägare hittade någon person villig att ta hand om deras kompanjon dess sista dagar så visade det sig att hästen istället skickades till Belgien, fick falsk ID, skickades tillbaka till Frankrike, slaktades och hästköttet som bedömdes otjänligt som människoföda spreds över EU. Försvarsadvokaten argumenterar att ingen som konsumerat köttet har dött! EU-reglerna är “ofattbart komplicerade”, säger advokaten.

Eight of the accused have been in custody since 2015 after European police smashed the continent-wide network.

—-

Seeing me in tears, the man comforted me and assured me that my horse would be well cared for and that I could come and see him whenever I wanted.

… when I called him back to ask for his name and address, his phone was on voicemail and then the line was disconnected.

she discovered the horse had been sent to an abattoir [slakthus].

Nine years on, 18 people, including two veterinarians, are appearing in court in Marseille on Monday accused of involvement in a vast illegal trafficking network across Europe that allegedly supplied horsemeat unfit for human consumption to wholesalers and butchers.

“I learned after lengthy research that my horse had been killed when he had been given insecticide, worming and anti-inflammatory treatments that would have made him totally unfit for eating,” she told French journalists. “I have been profoundly hurt. I had this horse for 20 years and he was part of the family.”

Lionel Febbraro, a lawyer for one of the veterinarians, blamed confusion over “incredibly complex” European rules for his client’s involvement. “Even if I admit it can’t be pleasant to learn that your horse has ended up at the abattoir, a priori, nobody died poisoned,” he said.

—-

theguardian.com

—-

European Commission chief Ursula von der Leyen has warned Italy of consequences should it veer away from democratic principles, issuing a barely veiled threat ahead of Sunday’s election that a rightist bloc led by Giorgia Meloni is expected to win.

reuters

wwr: 81764635

Det var ett väldigt liv när ryssarna anklagades för “meddling in elections” när Trump valdes. Utredningen mot Trump lades ned.

Här finns tydliga bevis hur EU lägger sig i val. Men inga åtgärder vidtas.

—-

wwr: 81767193

En trist sak är att många verkar tro att man måste skicka 50 miljarder kronor varje år, samt fler hundra miljarder extra ibland, bara för att ha handelsunion och öppna gränser. “Bara” runt 8 miljarder euro av EU:s c:a 150 går till administration och det kunde bantas betydligt.

Det handlar om korruption. EU smörjer företag och även många länder utanför EU. Se bara vad vi givit till Ukraina före kriget, t.ex.. Serbien, Azerbaijan. EU köper sig in i länder EU vill åt.

Island är i praktiken med i handelsunion och öppna gränser, men får ett minimalt ingrepp i sin lagstiftning och betalar minimalt. Norge betalar mycket lite, men har mycket EU-lagar, men fri rörlighet. Sätter egna tullar på det som stannar inom landet.

Kanada och numera i praktiken Storbritannien har frihadelsavtal utan några höga avgifter.

Även Schweiz förhandlade skjortan av EU.

Turkiet fick väl frihandelsavtal men de franska bönderna (EU:s raison d’être) bromsade förmodligen jordbruksprodukter. (Nu sänkte EU först Ukrainas jordbruk före medlemskapet. Rödbetorna till nationalsoppan borscht tredubblades i pris på marknaderna och kommer nu från EU, även innan kriget.)

Det kostar närmast ingenting att ha handelsunion och öppna gränser (om man skall ha det). Det behövs inte omfattande lagstiftning från Bryssel. Men det är vad politikerna försöker ge intryck av. EU är maktgalet och invaderar nya länder som cancer.

—-

arne99: 81767329

Det många glömmer är att medlemsavgiften endast duger att betalas med pengar skattade på exportinkomster från utlandet alternativt utlandslån, att vi klipper håret eller övrig verksamhet som vevar pengar inom landet duger inte.

Och då är summan gigantisk av det vi får tära av handelsbalansen, vi skulle klarat oss fantastiskt bra utanför om inte politikerna låtit våra kronjuveler säljas av och lämna landet. Nordbanken ett parad exempel.

—-

wwr: 81772899

Systemet fungerar inte.

Vi stoppar listor med namn på folk vi inte känner i kuvert vart fjärde år. Dessa är utsedda av politikerna och har alla samma åsikter. Sedan utser några av dessa en regering. Sedan utser ett parti en statminster (Magdalena Andersson fick 350 av 350 röster.) Sedan utser statsministrarna en EU-president. EU-presidentens åsikter är helt skilda från folkens. Och hur skall man finna en president som tillgodoser 27 länders befolkningar? EU använder länderna som spelpjäser mot varandra.

Vetorätten fungerar inte heller. Inget land skulle våga gå mot de 26 övriga. EU skulle då tillämpa alla sina “verktyg” mot det landet och göra livet surt för dess medborjare.

Dessutom står “våra” politiker på EU:s lönelista genom att de ofta, efter politikerkarriären, får styrelseposter och andra fördelar av de internationella företag som styr EU. (Det är inte Ylva Johansson, Leyen och 25 till som har makten i Europa.) EU-politikerna har styrelseuppdrag samtidigt som de arbetar som politiker. Även massmedia är köpta och vågar inte kritisera EU på något allvarligare sätt.

Våra politiker är genomkorrumperade och skulle aldrig våga kritisera EU för den serie av kriser (bl.a. flyktingkris, klimatkris, Coronakris, energikris och inflation) som Europa nu genomgår för att försvaga länderna så att EU skall kunna ta total kontroll över Europa. Politikerna har förstört demokratin till den grad att de ännu inte kunnat räkna ut vem som vann valet den 11 september. Politikerna kommer att utse en valsegrare senare, ungefär som 2018.

—-

wwr: 81773016

PedalFot: 81772951

Det Adolf höll på att skapa , det sker nu på två ställen EU och Putin kör i en riktning av att skapa ett rike…

—-

Även om det låter märkligt är detta vad som nu sker.

Ryssarna tar sin bit av Ukraina och EU använder detta som svepskäl för att kasta Europa in i en ny kris där prisstegringar ytterligare försvagar medlemsländerna, vilket EU kommer att utnyttja för att försöka ta total kontroll.

Lyckas planen kommer Ukraina, Sverige och de övriga länderna gradvis att upphöra existera.

—-

wwr: 81773188

Vårt system är bara folkstyre till namnet. Alla alternativ att rösta på har samma åsikter. Italien försöker avvika och då tar man till “verktygen”.

(FB) Ursula von der Leyen varnar Italien att rösta fel. Vi har verktyg.. säger hon

—-

Gabriel Knight: 81773297

Som du ser av länken är Sverige ett av de länder som är pådrivande i den här frågan.

—-

Publicerad 21 september 2022

Frågan om att slopa EU-ländernas veto på vissa områden är åter på dagordningen och det tjeckiska ordförandeskapet har ett visst hopp om att ta några steg framåt.

På flera områden i EU krävs enhällighet bland medlemsländerna för att ta beslut, varje enskilt medlemsland kan alltså lägga in sitt veto. Detta gäller bland annat för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, beskattningsfrågor och unionens budget.

I flera år har det kommit krav på att detta ska luckras upp, åtminstone på vissa områden. Frågan har fått ny bärkraft inte minst sedan den tyske förbundskanslern Olaf Scholz nyligen tog upp den i sitt första linjetal om EU. Att utvidgningsprocessen fått ny fart i och med Rysslands anfallskrig bidrar också till att diskussionen återuppväcks.

I går tisdag diskuterade medlemsländernas EU-ministrar frågan under ett möte i Bryssel. Att avskaffa vetot på ett givet område kräver att alla medlemsländer går med på det. Tjeckiens EU-minister Mikuláš Bek ledde diskussionen ser en viss öppning att komma vidare.

Sverige har en längre tid förespråkat att EU-vetot slopas inom utrikespolitiken, i synnerhet när EU ska enas om uttalande om mänskliga rättigheter eller sanktioner.

– Jag hoppas att det ska gå i den riktningen för vi behöver en union som är mer effektiv, sade EU-minister Hans Dahlgren (S) på väg in på mötet.

—-

europaportalen.se

—-

wwr: 81775561

Men de diktatoriska krafterna lär sig för varje gång. Så extrem massinvandring och kulturutplåning som nu sker har knappast använts tidigare. Digitaliseringen ökar de globalas effektivitet, makt och övervakning.

I USA tillämpades massinvandring som maskerades som slavhandel. Sedan lät man “de förtryckta slavarna” göra uppror och samhället destabiliseras fortfarande av Black Lives Matter och liknande.

USA ter sig som en koloss på lerfötter men räknas fortfarande som #1.

EU har aldrig attackerar så hårt som nu med flyktingkris, klimatkris, Corona, energikris.

EU har pumpat in pengar i Ukraina sedan frigörelsen. (EU är Ukrainas största bidragsgivare sedan 1992.) Kommissionen säger att man gör detta för att skapa lugn. Givetvis har man, tillsammans med USA:s färgrevolution 2014, istället skapat krig.

Hade tysk (+svensk+…) knowhow förenats med ryska naturresurser hade världen förändrats. Det fick aldrig ske.

Twilight over Europe – The fourth Reich appearing

—-

trailblaser: 81776202

Du gillar många saker med EU säger du. Nämn gärna några. Det enda jag kommer på är att man kan surfa som hemma på mobilen inom EU.

—-

arne99: 81778856

Det där med yttrandefrihet är nog snart en saga all om globalisterna får som de vill, för många censur älskare jobbar extra hårt nu för att hålla befolkningen fortsatt “sovande”.

UN enlists 10,000 digital volunteers to fight COVID-19 misinformation

devex.com

UN Declares War on ‘Dangerous’ Conspiracy Theories: ‘The World Is NOT Secretly Manipulated By Global Elite’

newspunch.com

Ny EU-lag ska strypa alternativ media på nätet

friatider.se

EU law targets Big Tech over hate speech, disinformation

thehill.com

(FB) EU förbereder lag som gör företag ansvariga för innehållet som publiceras via dem

Så censur har vi men numera är vi på väg in i totalcensurens oförlovade land, tänka tycka något som inte är godkänt ska tystas, endast eu’s röst ska förkunna sanningen och kättare ska utrotas.

Finns det nu någon (förutom de “sovande”) som numera inte ser vartåt det barkar med raketfart?

—-

wwr: 81782088

Du hittar ju mest på saker, som alla troll. Du talar om andra inlägg och lägger till fantasier. Missförstår med flit. Diskuterar tonlägen. Klipper ut en detalj ur sammanhanget.

Vi behöver inte bara fastna vid den delen av inlägget. Det skall ses som en del i hela resonemanget. De som sköter verksamheten har extremt långsiktiga och välgenomtänkta planer. De som skeppade slavar visste säkert vad de långsiktiga konsekvenserna skulle bli.

Se hur BLM får stor publicitet, det finns orsaker till det. Däremot stal USA marken från de nordamerikanska indianerna. (Amerikanerna gjorde som EU gör med oss. De mutade deras hövdingar.) 12 miljoner indianer slaktades. Men indianernas rättigheter får vi inte höra mycket om.

Weapons of Mass Migration är betydligt mer använda än vad media försöker göra gällande. Massinvandring kan ske i olika former. På 50-talet donerade Khrushchev Krimhalvön till Ukraina och den ryska befolkningen följde med. Denna massinvandring, samt ytterligare massinvandring genom felaktig dragning av gränsen i Donbas 1990 lade grunden för de konflikter som gör att EU idag kan sätta oss på energisvält och företagen kan höja priserna extremt.

Det är ungefär vad jag hinner kommentera just nu. Ha en trevlig kväll.

Här är hela inlägget:

(FB) Ursula von der Leyen varnar Italien att rösta fel. Vi har verktyg.. säger hon

—-

wwr: 81783881

Gabriel Knight: 81783584

Kolla här nedan vad Ursula von der Crazys kompis Olaf Schultz i tyska regeringen har att säga om detta.

Han förespråkar en “federal europeisk förbundsstat” och talar till och med om “verktygen” som von der Crazy hänvisar till i tråden samt förespråkar att man tar bort vetorätten i ministerrådet och vill göra EU:s utrikesrepresentant till en riktig utrikesminister.

Som sagt har EU valet allt med saken att göra eftersom vi väljer de som ska sitta där och blir EU en riktig federation där vi bara blir en delstat kan vi ju bara välja i EU valet och inte i något nationellt val i framtiden. Glöm inte att Tyskland har mycket makt i EU.

europaportalen.se

—-

Ny tysk regering vill se federalt EU

gränsöverskridande vallistor i EU-valet

Bedömare menar att denna regering kommer att vara tydligare gentemot länder som Ungern och Polen som anklagas för att undergräva grundläggande demokratiska regler i EU än den föregående under avgående förbundskansler Angela Merkel.

Regeringsförklaringen uppmanar EU-kommissionen att ”mer konsekvent och snart” använda sig av de verktyg som finns för att komma till rätta med problemet

”Vi förespråkar en verklig gemensam utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik i EU”,

göra om EU:s utrikesrepresentant till en riktig utrikesminister.

”Vi förespråkar ökat samarbete mellan nationella arméer

skapa gemensamma kommandostrukturer och ett gemensamt civilmilitärt högkvarter.”

—-

Ja. Nu är det tungt för oss européer. EU-medlemskapet har kastat Europa in i en serie kriser, bl.a. genom felaktiga, överdrivna åtgärder mot flyktingar, Corona, klimat, inflation, och krig härjar. Euron och kronan rasar. Sverige tappar hela tiden inom ekonomi, utbildning, sjukvård o.s.v. Massmedia är köpta och alla större tidningar stöder EU. Politikerna är köpta och alla riksdagspartier stöder EU.

Det var denna utveckling som gjorde att britterna lämnade.

What Cameron wanted: Allowing Britain to opt out from the EU’s founding ambition to forge an “ever closer union” of the peoples of Europe so it will not be drawn into further political integration in a “formal, legally binding and irreversible way”. Giving greater powers to national parliaments to block EU legislation.

What the draft deal said: “The references to an ever closer union among the peoples are… compatible with different paths of integration being available for different member states and do not compel all member states to aim for a common destination.

“It is recognised that the United Kingdom… is not committed to further political integration into the European Union.

—-

bbc.com

On 27 June 2016, David Cameron said in his statement to the House of Commons on the result of the referendum to “Leave the European Union”: “The deal we negotiated at the European Council in February will now be discarded and a new negotiation to leave the EU will begin under a new Prime Minister.”

—-

en.wikipedia.org

Och Cameron själv förespråkade alltså att stanna i EU, men utvecklingen förhindrade det.

I Sverige finns inget alternativ att rösta på som tar upp problemen och försöker skydda landet.

—-

Förhandlingarna i EU:s ministerråd som samlar medlemsländernas ministrar vill regeringen göra öppnare genom fler offentliga debatter. Man vill även se att kvalificerade majoritetsomröstningar

—-

Detta betyder alltså att tyskarna vill att vetorätten skall tas bort.

Det är risk att det blir som tyskarna säger. Merkel och Macron kom på att EU skulle samla in 750 miljarder euro och ge till företagen för att “få fart på Europa efter smittan”. Vansinne, verkade det som. Men så blev det. (Åtgärden spädde på inflationen och drog igång Europa på tomma gaslager vilket var ett led i energikrisen.)

En finsk professor påpekade att EU inte har rätt att ge bort lånade pengar. EU får bara låna vidare, vilket Löfven “krävde”. Men EU-kommissionen skrev bara dit på sin hemsida: “Nu är det kris och då gäller inte den regeln”, utan vidare hänvisning !

Det är det som gör EU så svårbemästrat. De ändrar oavbrutet regler och driver hela situationen mot att förlägga all makt i Bryssel (vilket bara är en förlängning av Paris-Washington)

Och vår representant, den gamla kommunisten Ylva Johansson ser man aldrig till. Hon sitter kanske i Bryssel och gömmer sig. Och tidningarna skulle aldrig våga fråga EU något kritiskt. Det bara regnar dekret från kommissionen.

För mycket länge sedan, långt före EU, fick jag flera “tips och inviter” från olika håll att jobba i norra Norge, vilket jag inte gjorde. Men nu förstår jag att de kom från folk som var “in the know” och visste vad som skulle ske i Europa.

—-

%%%%% European Union

%%%%% EU

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 

A few earlier posts:    (scroll down list)


2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2)

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.001.007 06 (001) Corona, Covid-19 2020 003 (links)

Innehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »