Categories
2.02 summary 9.0 meta center party over correction terminology zAll pages

20.02 01 === Sammanfattning ===

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

This page is a little outdated. A more recent summary can be found here:

Den här sidan är några år gammal. en nyare sammanfattning finns här:

Quickstart to blog:   Summary

 

Sverige

Demokratin har upphört att fungera i Sverige.

Flertalet politiska partier har likartade åsikter, dikterade av massmedia.

Svenska massmedia har synnerligen koncentrerat ägande och kontrollerar helt svensk politik.

Media agerar för globalisering och motverkar nationalism. Media stöder globaliseringen genom att stimulera vissa kärnvärden/primärvärden, bl.a. destabilisering av samhället, militarisering och krig. I sociala fora, vilka kan misstänkas vara knutna till massmedia, sker en liknande moderering och aktivering av troll för att skydda dessa kärnvärden. Speciellt många troll aktiveras inom försvarsfrågor. Eftersom media knappast kritiserar sig själva kan man även räkna massmedia till globaliseringens primärvärden. Avsikten med destabiliseringen är att kontrollera Sverige från utlandet via en toppstyrning/”top-down approach” och även att försvaga kontakten mellan det svenska folket/väljarna och de förtroendevalda vilket även det kan ses som ett av globaliseringens primärvärden.

Några diskussioner om massmedias metoder eller målsättningar, som i denna blogg, förs ju knappast någonstans i samhället. I sociala forum, troligen kontrollerade av media, motarbetas dessa diskussioner kraftigt genom moderering, troll och på andra sätt.

Många länder har inte kraft att ta hand om sig själva utan kan styras och utnyttjas utifrån. Även mellan länder (och inte bara mellan grupper i samhället) kan man säga att globalistiska aktörer försöker söndra och härska. Globalisterna fruktar självständiga länder med starka regeringar och goda relationer. Massmedias härskarroll baseras på splittring och ofred.

Media försöker destabilisera samhället genom bl.a. feminism och invandring  (Politisk Korrekta värderingar, “PK”) Man kan kalla dessa verktyg för globaliseringens sekundärvärden. Media håller även dessa värden högt och ifrågasätter dem sällan, men dessa sekundärvärden är bara medel att uppnå globaliseringens primärvärden. (Även andra sekundärvärden existerar, såsom t.ex. global uppvärmningnarkotikamissbruk och doping – politiserade antidopingorganisationer skyddas. Globalister arbetar på mycket bred front. Ytterligare ett område som delvis konstruerats för globalistisk påverkan är influencing elections.

Destabilisering är en grundläggande metod i medias kontroll över samhället enligt den klassiska metoden “söndra och härska”. Svenska massmedia har skapat ett hat mot den svenska nationen hos sina innevånare. Massmedia sprider även hat mot invandrare och motverkar integrering för att bibehålla konflikt i samhället. Massmedia stimulerar invandring från kulturer som är svårintegrerade.

Sammanfattningsvis går The New World Order ut på att destabilisera regeringar och nationalstater (i Sverige bl.a. genom invandring och feminism) så att dessa kan styras utifrån ofta via massmedia , samt även via fruktan för sanktioner och militär intervention.

Media skyddar också polisen så länge detta inte skadar andra av medias intressen. Polisen förefaller vara en av de få aktörer som media kan vara något  beroende av. Media försöker ständigt skapa oro i samhället och polisen utsätts för våld när den t.ex. måste utföra uppdrag i No-Go-zoner, skapade genom medias extremt kraftiga opinionsbildning för massinvandring. Media vill därför undvika en större konflikt med polisen. Media är också något beroende av polisen för att erhålla information vid brott.

summary

Medias primära målsättning med invandringen är inte att öka folkmängden. Hade så varit fallet hade man försökt stärka kärnfamiljen och stimulera barnafödandet. Men detta har aldrig diskuterats. Nu försöker media tvärtom bryta sönder kärnfamiljen genom bl.a. feminism, HBTQ och närmast obligatoriska dagis.

Det finns säkert situationer där invandrare, kvinnor, HBTQ och många andra diskrimineras. Men media blåser upp dessa situationer och tar dem som intäkt för att ge dessa grupper fördelar i samhället. Detta är en central mekanism för det hat och konflikter som media sprider. Samma gäller hur nazism åberopas för att förhindra kritik av det judiskt ägda mediemonopolet.

[over correction]

Media framhåller istället invandring. Invandringen skapar etniska motsättningar. Genom att framhålla kvinnor och invandrare kan media söndra och härska genom att bl.a vinna stöd från dessa grupper.

I den multikultur som skapas kan medias ägare och deras utländska kontakter lättare döljas. Invandrare har inte heller någon bakgrund i hur de svenska och  nordiska modellerna, med bl.a. god demokrati, god social välförd, låg korruption och goda grannrelationer mellan länderna har byggts upp. Nya i ett land söker de naturligtvis materiell välfärd i första hand och är mindre medvetna om de grundvalar som byggt upp systemet.

Nordic culture meant transparency (“offentlighetsprincipen”), low corruption, low abuse of power, low income gaps, peaceful relations to neighboring countries, low violence, safe streets, low conflict, result orientation, good and free education, high tech industry, goal-orientation, frugality, modesty, good and available healthcare, well developed and well spread social care. The economy was not based on imperialism or war. (Cp Michael Moore: “Where should we invade next?”)
The Nordic countries are not larger than it is possible for people to monitor what politicians are doing and for democracy to function. In these smaller countries people learn to cooperate. This has to be broken to make people willing to give up control to Brussels. As the EU increases its power and remote control, conflicts between individuals and groups (as through mass immigration and feminism) are promoted and local self esteem is demoted. Conflicts between the Nordic countries are already being instigated.

News media try to make objections against mass immigration into a matter of racism by labeling protesters “racists”. This is mostly wrong. Few people care about the color of skin of others. But Internet trolls try to focus disussions on genetics and historical differences. (1) However, the countries of origin of the migrants are very differently run than f.ex. the Nordic countries and by many standards the Nordic countries were better run and more pleasant to live in than f.ex Syria, Afghanistan or Somaila. Therefore the cultural input will be negative to the inhabitants of the target countries. (2) Above all mass immigration will divide the society. In particular since authorities do not try to integrate immigrants. Their target is to split up society so that no common demands can be made on the politicians. A global dictatorship can only be run as long as the pople does not unite against it. (3a) Even if you have no objections against people of other ethnicities you can never be sure they have the same thinking. Some segregated areas with migrant population are considered dangerous, especially for native Swedes. (3.b) The image is strengthened by the media giving an image of migrants as dangerous, connecting them to shootings and other crime. (3.c) It also seems that the regime is spreading conflict in the population by letting psy-op agents perform conflicts between migrants and natives in order to spread a behavior of conflict. This may sound horrendous but considering that the purpose of mass immigration is to disrupt society, the possibility of regime subversive elements must be taken into account. A Swedish older white man is definitely more likely to be met by women or migrants in contact with autorities. People from these other groups definitely seem interested in creating problems and friction. They seem to have been instructed to do so. They would never do that unless their superiors had instructed them to it. Security guards in malls and similar places are often of migrant origin which can create opposition between groups if they must take action against native Swedes. (Compare the Kalergi plan)

De krig som till delar påstås ge upphov till flyktingströmmar ifrågasätts inte i media, trots deras oklara motiv [exempel:-1-, -2-, -3-]. Man diskuterar heller inte möjligheterna att importera arbetskraft från t.ex. Östeuropa, Sydamerika eller Asien – kulturer från vilka invandrare lättare anpassar sig till det svenska samhället. Man väljer istället muslimska invandrare vilka är mer benägna att producera etniska motsättningar gentemot svensk ursprungsbefolkning. Man ställer heller inte krav på t.ex. utbildningsnivå hos immigranter. Statsminister Löfven anklagar andra EU-länder för att inte ta emot tillräckligt med flyktingar för att försöka ge en falsk bild av att länderna själva inte skulle ha rätt att avgöra sin flyktingpolitik.

Bland medborgarna och numera även bland de politiska partierna finns blandade uppfattningar om invandringen. Men i massmedia ser man sedan länge i stort sett bara positiva omdömen om invandringen. Detaljer kan möjligen kritiseras, men inte helheten. Detta undertryckande av avvikande uppfattningar klargör att det är massmedia som har styrt Sverige till massinvandring.

I sociala fora, kontrollerade av media, tillåts dock kritik av politiskt korrekta värderingar som t.ex. feminism eller invandring. Dessa “sekundärvärden” används enbart som redskap i globaliseringen och måste ge vika i de fall de kommer i  motsättning till globaliseringens primärvärden [exempel]. I sociala fora fyller attacker mot politiskt korrekta värden funktionen att samla en publik som inte nås via Main Stream Media (MSM) och dessa användare kan påverkas i riktning mot globaliseringens primärvärden. I ett forum där de flesta deltagarna är vita män tillåts t.ex. kritik av invandring och feminism.

Mediernas ägare är knutna till främmande makt (Israel). Samtliga större dagstidningar i Sverige ägs av två judiska familjer. Svenska massmedia verkar därför mer för globalisering/militarism och västpolitik/Sionism än för Sveriges bästa. Att gynna Israel tilhör även det medias primärvärden, men det får inte ske för tydligt. Då skulle protester mot medieägandet kunna uppstå.

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson skriver en kärleksförklaring till “konkurrenten” Aftonbladet.

Media försöker grumla sambandet mellan medias utländska ägare och medias agenda bl.a. genom att ibland tillåta ganska uppenbart antisemitisk information. Denna information kan media senare även använda som måltavla för kritik av antisemitism. Några konkreta åtgärder som skulle kunna missgynna Israel diskuteras aldrig. Våra media lär oss att kritisera Israel för vad landet gör i Mellanöstern. Detta för att ta bort fokus från hur media skapar samma typ av problem mellan muslimer och ursprungsbefolkning i Sverige.

En viktig orsak till att media stimulerar extrem massinvandring av inkompatibla kulturer, är att skydda sina utländska ägare. I ett kaotiskt, multikulturellt samhälle kommer inte medias judiska ägare att utsättas för kritik i samma utsträckning. Den kritik som riktas mot invandring kommer istället att riktas mot judarnas fiender, (de invandrade) muslimerna.

Våra medier försöker framställa Putin som en Hitler. En orsak är att det ryska systemet ger statsmakten större kontroll över media. Media bör agera fritt, men i Sverige och många andra länder missbrukar media sin stora möjlighet till påverkan till att vara den helt dominerande maktfaktorn. I Sverige beror detta mycket på medias monopolställning.

Att media kontrollerar Sverige noteras bl.a genom att ingen kritik riktas mot deras verksamhet. Medieägarna är okända för de flesta svenskar (liksom för bloggförfattaren innan ddn började skriva bloggen). Våra politiker, å andra sidan, rör sig bland medborgarna i samhället utan extrema säkerhetsåtgärder. Om politiker såsom Palme eller Lindh utsätts för bestialiska terrorattent av sjuka individer så kan de snabbt ersättas av andra politiker som på samma sätt följer massmedias agenda. Massmedia håller däremot sina ägare anonyma. Man ser heller aldrig dessa personer ute i samhället.

Globalister och media försöker framställa Ryssland som fiende för att motivera upprustning. Media ser Ryssland med sin starka regering som en farlig förebild. Faktorer som media använder för destabilisering – invandring, feminism, HBTQ  är inte starka i Ryssland.

(I Ryssland kontrollerar den valda regeringen media i stor utsträckning. Vilket system som är optimalt för medias reglering diskuteras inte i bloggen. Bloggen är dock helt övertygad om att det svenska mediemonopolet är synnerligen skadligt för Sverige och bör förändras, på något sätt, så att fler åsikter tillåts i samhället. Kontakten mellan folk och folkvalda har ju dessutom nästan upphört och måste återupprättas.)

Generellt ger media så lite information som möjligt om Israel. I sociala fora styrs seriös kritik av judiskt medieägande över i absurda påståenden av antisemitisk karaktär. Dessa överdrivna attacker utförs troligen ofta av s.k. Internettroll anställda av media, genom s.k. “false flag”-attacker. Det är mycket typiskt för globalistiska intressen att spela båda sidor, vare sig det gäller krig eller Internetdiskussioner.

Det judiska inflytande som är skadligt för Sverige har inte att göra med hur de tillämpar sin religion utan deras knytning till utlandet (vilken också ofta sker till andra aktörer av judisk börd, ofta medieägare). Denna relation gär att media vinklar allt nyhetsflöde för att styra Sverige i enlighet med en globalistisk agenda.

Denna funktion, hur medierna missleder kritik är en av medias väsentligaste härskarmetoder, vid sidan av att skapa konflikt mellan länder och grupper inom länder för att kunna “söndra och härska“. I en stabil värld eller stat, där folket har goda relationer med sina förtroendevalda, där starka regeringar och aktörer styr, där fred och goda relationer mellan länder och aktörer råder, försvinner medias härskarroll.

Medias monopol gör att de kunnat pressa svenska politikers handlande bort från folkviljan, i riktning mot medias agenda. Sveriges politik idag riskerar landets säkerhet och  utveckling. Medias ägare är inte demokratiskt tillsatta, men kan långsiktigt driva Sveriges politik enligt sina riktlinjer som inte sätter svenskars (oberoende av ursprung) intressen främst utan internationella.

Samtliga våra större tidningar har i grunden samma värderingar och skiljer sig bara ytligt åt för att försöka attrahera olika grupper läsare och påverka dessa på mest effektivt sätt. Att producera flera tidningarna, fast med likartat budskap, bidrar också till den falska bilden att någon valfrihet skulle existera och att olika åsikter skulle kunna uttryckas i debatt och politik, vilket inte är fallet.

Media prioriterar globalisering och militarism. En stark krigsmakt är en grund för globalisering och gynnar även Israel som är beroende av ett starkt NATO/USA.

Medias kontroll över politikerna gör att höger-vänster-spektrumet har upphört att existera eller fått ny innebörd. Numera kan politik mer bedömas utifrån en skala mellan globalism och nationalism, där ett fåtal aktörer försöker motstå medias inflytande och framföra nationalistiska åsikter. I massmedia bedöms politiker främst efter hur väl de följer de normer media fastlagt. Skillnaderna mellan flertalet partier är nästan obefintliga. En politiker kan t.ex hoppa mellan ytterligheter som MP till SD. Tidningen Expressen framför  möjligheten att ett socialistiskt (S) och ett konservativt (M) parti samregerar! Man kan säga att media föser politikerna framför sig som en flock lobotomerade vallfår.

Termerna höger och vänster i politiken har förändrats till att betyda nationalism resp globalism. Numera ses Ryssland som ett exempel på ett land skött efter nationalistiska idéer.

Mycket av medias påverkan handlar just nu om att isolera riksdagspartiet Sverigedemokraterna (SD) [exempel]. Bortsett från SD förefaller samtliga partier tänkbara i regeringssamarbete. Den s.k. Decemberöverenskommelsen (samt migrationsöverenskommelsen) visar tydligt hur politikerna tvingas sätta demokratin ur spel, för att gynna en globalistisk agenda – Trots att det borgerliga blocket (“Alliansen”) av partier hade kunnat ta regeringsmakten, avstod man frivilligt från att göra det, för att isolera Sverigedemokraterna. Den enda möjliga kraft, stark nog att tvinga Alliansen att trotsa väljaropinionen, avstå regeringsmakten och sätta demokratin ur spel är det svenska pressmonopolet.

Juli 2020: Sverigedemokraterna har visat sig vara kontrollerad opposition, liksom de övriga partierna. SD vill ej längre gå ur EU. Partiet stöder klimatteorierna. Samtliga riksdagspartier företräder nu samma åsikter. En mindre skillnad föreligger där S skapar kaos och relativism som gör att media kan pressa politikerna medan C, M och andra injicerar företagsvänlig politik i landets styre (ex Januariöverenskommelsen).

C kapades för c:a 20 år sedan av företagskopplade intressen, kapital injicerades i partiet genom tidningsaffärer. Systemet kommer nu på sikt troligen att placera C:s partiledare Lööf som statsminister. Som ett led i detta har L beordrats motverka sig själv genom destruktiv politik. Ganska säkert försöker man flytta L:s väljare till C. C:s 8% i valet 2018 är fortfarande lite lågt för att motivera statsministerpost.

Partier utanför riksdagen, som AfS och NMR stöder samma agenda genom att låtsas företräda narionalistiska idéer fast på ett förvridet sätt, ofta med inslag av rasism och nazism.

Decemberöverenskommelsen har officiellt upphört att gälla men i praktiken agerar partierna fortfarande efter den (sommaren 2018). Samtliga riksdagspartier utom SD (den s.k. Sjuklövern, 7K) agerade efter valet 2014 gemensamt och tilldelade inte SD några ordförandeplatser i riksdagens utskott, vilket de borde haft enligt den praxis som tidigare använts. När SD sommaren 2018 går framåt vill Alliansen tilldela SD ordförandeplatser. Den demokratiskt sett katastrofala situationen uppstår då där S-regeringen förbjuder Alliansen att lägga fram detta förslag. Mer detaljer finns här.

I hur hög grad SD kan och vill påverka situationen är svårbedömt. Att anpassa sig till media och snabbare nå maktpositioner är en drivkraft. Man erhåller då själv en bättre position (“vid köttgrytorna”). I diktaturstater ger man ofta medborgarna en strimma av hopp (som aldrig kommer att infrias) för att försöka minska risken för öppna protester.

Om SD är tillräckligt starka, för att liksom Trump, i längden trotsa pressmonopolet, vet inte bloggen. Den mediala ankdammen (och därmed samhället) i Sverige har hittills kunnat kontrolleras av pressmonopolet.

Massmediamonopolets destabilisering av det svenska samhället sker på alla fronter. Man tillråder behandling av psykiska besvär med amfetamin. De som lider av trötthetssyndrom anses (utan objektiva fynd) ha encephalomyelit och skall vila sig. Dessa patientgrupper somatiseras och pacifiseras. Även vården utsätts alltså för en geopolitisk attack där utländska intressen implanterar sjuka idéer i Sverige vilket får samhället att ruttna inifrån.

Som bloggen beskrivit erhöll även Trump t.ex ett extremt stort bidrag från den globalistiske finansmannen Sheldon Adelson. De globalistiska intressenas starka ekonomi gör att de även kan stöda och därmed påverka politiska motståndare.

Ytterligare en ansamling av globalistiska intressen sker vid ekonomiska skolor typ Handelshögskolan, MBA-utbildningar etc.

DN:s chefredaktör Peter Wolodarski är civilekonom från Handelshögskolan. Det är möjligt att de tekniker DN använder för opinionsbildning kan ha en grund från Handels. DN är ytligt sett Palestinavänlig men drivs av judiska intressen.På ekonomutbildningar lär man ut fientligt övertagande [hostile takeover] och de tekniker som lärs ut där kan även användas inom politiken. Gruppen Centerekonomerna låg bakom globalistiska inteessens övertagande av Centerpartiet.

Partiet AfS (lett av en person med MBA-examen) är ytligt sett nationalistiskt men presentetar en falsk nationalism som avskräcker väljare från dessa idéer.

Det nystartade partiet Alternativ för Sverige AfS förefaller utgöra kontrollerad opposition. De prioriterar “återvandring” dvs att skicka hem invandrare. Det är den minst viktiga delen i att stoppa invandring. Återvandring kopplar minskad invandring till problematiska avvisningar. En negativ publicitet som kan utnyttjas av media för att kritisera nationalistiska yttringar.

Ett annat känt partiet med nationalistisk framtoning är Nordiska MotståndsRörelsen. Även det förefaller sönderinfiltrerat av vänsterelement som försöker ge det en nazistisk framtoning för att skada svensk nationalism.

Som helhet måste man säga att prognosen är dyster. Ett av de få medier som inte är direktkontrollerade är Twitter, utan vilket Trump knappast kunnat bli president. Twitter kan kontrolleras genom troll men, vad bloggen vet, inte genom moderering.

Massmedias draksådd av feminism och massinvandring har satt outplånliga spår i Sverige. Media betraktar varje skillnad mellan män och kvinnor dom kvinnoförtryck samt skapar konflikter mellan muslimer och övrig befolkning i Sverige, på samma sätt som sker i Israel (som de judiska medieägarna ur denna aspekt har som förebild).

Massmedia väljer frågor där samsyn inte existerar och underblåser konflikter mellan grupper. Massmedia överdriver t.ex immigranters skyddsbehov, risken för klimatförändringar samt nivån av försvarsbehov.

De frågor massmedia tar upp får inte lösas på ett logiskt sätt med samsyn. Klimatfrågan är till för att splittra samhället. Man borde naturligtvis upprätta en omedelbar handlingsplan genom utredningar, folkomröstning, regeringsbeslut. Men det gör man inte för att behålla splittringen i samhället. De målsättningar som sätts upp är så långt fram i tiden att de är verkningslösa. (Ett uttryck som används för att låta åtgärder ta sitt ursprung i grupptillhörighet är “identitetspolitik”. Dess åtgärder lägger en grund för att kontrollera samhället och dess grupperingar genom söndring, konflikt, mobbning o.s.v.)

International networks today control politicians, news media, social media, Internet trolls, banks, multinational corporations. The people within these activities are often manipulated into cooperating with the networks through financial incitement like high salaries. They form the elite in society.

For this upper class, the factor most difficult to control is the working people. The people is needed for production. Formally the people are in power in a democracy, but they have been conoletely disconnected from the politicians that are controlled by the networks.

Therefore, one of the most important activities of the elite is to split up the people. Mass immigration and feminism are used to create conflicts between groups. Greta Thunberg does not ask us to reduce consumption. Her task is to create hatred against her for sending a message that is not scientifically proven. Her task is to further polarize society. This time into “deniers” and “alarmists”. News media f.ex. often repeat that people criticizing her are older men.

Continuous conflicts among the people will stop it from demanding needed changes by politicians and media.

Föesvarsfrågan skiljer sig något. Globalisering sker bl.a genom krig och f.n. är bara en åsikt tillåten – försvaret måste förstärkas. Detta trots att ingen militär hotbild mot Sverige.

Massmedia tar ställning för den “behjärtansvärda och säkra ståndpunkten” som emellertid inte samhället har råd eller möjlighet att genomdriva. Men genom medias massiva propaganda kan politiker inte göra en avvägning mellan behov och kostnad. Politikern måste följa massmedias linje även när det missgynnar samhället.

På detta sätt kan massmedia kontrollera politikerna och gynna de politiker som följer massmedias diktat.

Ett mediemonopol, understött av globalistiskt kapital och i praktiken obegränsade mängder agendatroll förefaller kunna behålla kontrollen över samhället under överskådlig framtid. Samtliga stora medier vinklar ständigt nyheterna från samma håll.

Medierna blåser upp krigshändelser och stimulerar kallt krig. Medierna verkar för massinvandring, feminism och HBTQ vilket skapar konflikter mellan grupper. Medierna ogillar Trump, Putin, Sverigedemokraterna, Anders Borg. Ryssland under Putin har inte uppträtt aggressivt. Trump har gjort många uttalanden om avspänning vilka medierna vinklar som att Trump kontrolleras av Ryssland!

Det står ganska klart att den sida som medierna motverkar är gynnsammare för fred och samhälle.

Foreign controlled media implant destructive ideas into our minds. Our society is rotting from within. Against media monopoly, immense globalist capital and armies of paid Internet trolls we can just see our civilization go down. This is already reflected in crime rate, medicare, education and other fields.

Sverige sjunker allt djupare ned i globalistträsket med massinvandring, extremfeminism, trupper i Mellanöstern och Afghanistan etc. – Åtgärder som inte gynnar Sverige utan har iscensatts av internationella aktörer.

Efter år av vänsterkaos går nu landet på knäna och kan inte försvara sig när Centerpartiets neoliberala, företagsvänliga program injiceras i vänsterpolitiken.

Det går inte att kontrollera något utan att först bryta ned det. Sverige har just passerat nedbrytningsfasen och nu stärks kontrollen från multinationella företag och utlöndska intressen. Sverige var framgångsrikt ekonomiskt, inom teknik, medicin, social omsorg, fred. Den jämlikhet som fanns innebar inte stora konflikter vilket t.ex den feminism som spridits från USA, gör. Om Sverige hade fortsatt på sin framgångsrika linje hade landet uppfattats som ett hot av t.ex USA. – Varför kan inte USA uppnå framgång på samtliga dessa områden, hade många frågat sig.

Internationella nätverk bryter ned landet på många sätt: Massinvandring, extrem feminism, höga EU-avgifter och regler, ogrundade klimatkrav, media pressar politikerna genom att överdriva effekterna av t.ex Coronaepidemin och kräva fler åtgärder än vad som är rimligt.

Media bedrev ingen källkritik mot de s.k avrättningsvideorna, vilket kunde mobilisera en opinion för svenskt deltagande i kriget i Irak. Detta bidrar starkt till att Sverige omotiverat bryter 200 år av fred och går i krig i Mellanöstern för Israels allierade, kurderna.

Samma iögonenfallande brist på källkritik sågs t.ex. vid Skripalfallet.

Politiker på vilken nivå som helst, från vilket läger som helst, kan snabbt tvingas avgå efter kritik i media [  Batra ]. Media själva och dess gunstling militären är de enda i samhället som aldrig drabbas av skandaler eller hård kritik. Tvärtom hjälper media försvaret genom att blåsa upp ett inbillat hot från Ryssland. Om försvaret i en egen utredning föreslår att det skall erhålla orimliga 168 mdr kronor i tillskott, upprepas detta okritiskt av pressen.

Sociala media som t.ex. Facebook och Flashback blir allt viktigare. Facebooks grundare är av judisk börd. Flashbacks ägare hålls hemliga. Denna blogg diskuterar exempel på hur sociala forum modereras och den tänkbara förekomsten av “agendatroll“, dvs medlemmar i ett forum som, förmodligen mot betalning, spelar olika roller mellan vilka en regisserad diskussion sker, vilken är avsedd att påverka forumets läsare.

Svenska media ägs och kontrolleras av utländska intressen med koppling till Israel. När detta påpekas i sociala forum aktiveras troll som kallar denna kritik för nazism. Att ifrågasätta det svenska mediemonopolet har naturligtvis inget att göra med det folkmord nazisterna genomförde.

Ofta aktiverar MSM även false-flag-troll som försöker blanda berättigad kritik av medier med vansinniga, olagliga, odemokratiska och rasistiska argument av typen “Visst skall mediemonopolet brytas, kasta ut alla judar ur Sverige.” eller liknande. Grundtemat är att försöka jämställa kritik av mediemonopolet med antisemitism. En oklar definition av nazism underlättar detta. När trollen framställer dessa vansinniga argument antar de också ofta en underlig personlighet samt antar en språklig stil som t.ex. antyder brist på utbildning.

Många troll, förmodligen journalister anställda av MSM, med betalning för att framhålla vänsteråsikter, försöker framställa sig själva som högerdebattörer genom förenklade åsikter av typen “kasta ut invandrarna”. Deras kritik av t.ex. invandringen kan vara förenklad eller ogenomförbar “kasta ut invandrarna”, “förbjud islam”, “förbjud muslimsk klädedräkt”, “israelerna mördar palestinier”. De försöker hålla kritik av medier, invandring, israeliskt inflytande etc inom vissa ramar vad gäller ämne och grad. Om kritiken t.ex. skulle innefatta hur ett judiskt ägt mediemonopol till fullo styr Sverige så vänder dessa troll helt och spelar istället ut antisemitkortet (efter att tidigare själva ha uttryckt antisemitiska åsikter om det gäller andra aspekter av israeler än deras kontroll över Sverige och ibland USA). (Att kritisera ett utländskt kontrollerat mediemonopol utgör inte heller rasism eller antisemitism.) Trollen försöker skjuta fokus i diskussioner om svensk nationalism bort från aktuella samhällsfrågor och istället i riktning mot “brunfärgning, svenskhet, rasbiologi, genetik, nazistiska rötter, Hitler, judeutrotningen, WW2, judisk kultur och religion, Palestina, Mellanöstern, vad hände i Auschwitz, judisk historia, filosofi” etc etc. Fantasin förefaller obegränsad, allt som inte har direkt bäring på vårt samhälle idag är tillåtet. Trollen skäller t.o.m. på (andra?) journalister och redaktörer. Det enda som aldrig kritiseras är medieägarna. Om t.ex. SD gör något bra och de traditionella partierna något dåligt, så fyller trollen på med krav på coup d’état, interim government, martial law, AfS etc etc för att försöka föknippa SD med odemokratiska krafter.

Vi tillåts kritisera länder och även folkgrupper så länge folkgrupperna inte har gentisk samhörighet (ras). Att gruppera människor efter ras är det mest förbjudna. Tidningaena kritiserar t.o.m. sitt eget land, Israel för hur det behandlar rasen palestinier. Detta är geunden för hur de judiska medieägarna skyddar sin egen grupp.

De som tar upp Palestinafrågan, brott mot folkrätten, mänskliga rättigheter, judarnas övergrepp mot palestinier, brott mot FN:s konventioner, Israels ockupation av syriskt territorium [Syrien] i strid mot FN:s resolutioner etc etc i diskusioner är klart övervägande vänsterdebattörer, ibland under falsk täckmantel av att förespråka högeråsikter.

Ofta tas detta upp när media diskuteras. Det handlar om att sammankoppla kritik av media och annat judiskt agerande i västvärlden med kritik mot Israels agerande som kan förklaras med “anti-semitism” och sker långt från oss, berör oss inte lika mycket och inte direkt går att åtgärda.

Agendatrollen är extremt vanliga. Det kan te sig som att postare bara är allmänt otrevliga, men trollen väljer ut debattörer som motsätter sig en globalistisk agenda och trollen attackerar debattörens person. De diskuterar inte företeelsen som ifrågasätts. På detta sätt sprider de hat och kaos. Mycket sällan hålls forumdiskussioner om de ämnen som diskuteras, ännu mer sällan leder diskusionerna till samstämminga åsikter eller t.o.m. förslag om åtgärder.

Troll är de debattörer som sprider åsikter som inte är deras egna. I många fall får man anta att de är avlönade av MSM, vars agenda de sprider. Även haters har förförmodligen ofta samma uppdragsgivare. Hatet sprids för att föesöka flytta fokus induskussionen frpn ämnet till de som ifrågasätter MSMs agenda.

Trolls and haters

Liksom trollen spelar våra tidningar ofta ett dubbelspel. Många uppfattar t.ex. tidningen DN som palestinavänlig. Den är det på ytan, men man glömmer att den ägs av judiska intressen. DN aktualiserar palestinakonflikten för att kontrollera kritiken mot judisk aktivitet och koncentrera kritiken mot utlandet där den inte kan påverka något. (Däremot kritiserar inte DN det judiskt kontrollerade mediemonopolet i Sverige.) Det väsentliga för att judisk kontroll skall behållas över hela världen är att palestinakonflikten bibehålls. Att lösa den skulle sätta fokus på t.ex. det judiska mediemonopolet.

Två viktiga punkter är att masssmedia inte önskar integrering av invandrare eller ett oberoende Sverige. Skulle invandrare integreras eller relationerna mellan män och kvinnor bli mindre fyllda av konflikt och avundsjuka faller de konflikter och det hat som media utnyttjar för att styra samhället, bort. Medias mål är att Sverige skall styras utifrån.

Dubbelspel är mycket vanligt bland globalistiska aktörer. För att motivera krig måste komplicerad argumentering användas. I grunden påstår sig vissa aktörer t.ex. vara för fred men vägen dit går via krig.

Berättigad kritik av mediemonopolet försöker troll ofta styra över i diskussioner av historisk eller religiös karaktär. Palestinakonflikten, Islams grunder, har nazisternas judeutrotning överdrivits, etc etc … Trollen har order att aldrig kritisera det svenska mediemonopolets ägare. Möjligen försöker trollen istället kanalisera kritiken mot SvT och journalisterna. Trollen försöker ge en bild av att journalisterna avgör vad som skrivs i tidningarna. Självklart är det medieägarna som avgör vad som skrivs i deras tidningar. En vanlig uppfattning hos trollen är att Public Service (“PS” SR, SvT) borde läggas ned. PS borde ju vara en motvikt till privata media och skall stärkas och få bojektiva direktiv. Just nu kontrollerar privata medier politikerna och tvingar dem tillsätta chefer för PS som har samma agenda som privata media.

Media försöker hela tiden flytta fokus från Sverige till internationella konflikter. Konflikter som skall motivera upprustning. Konflikter i Mellanöstern som skall lära oss ogilla muslimer men även kritisera Israel. Vi skall lära oss att man kritiserar Israel för vad de gör i Mellanöstern (vilket vi inte kan göra  något åt och eg. inte har med att göra.) Vad det judiska mediemonopolet gör med Sverige skall flyttas ur fokus.

Medieägarna stimulerar kritik mot Israel för att ta fokus från internationella judiska nätverk i om media. Aftonbladet och troll lockar andra till religiöst hat. Detta hat gör att media kan förfäras över rasism och antisemitism. Hatet tar även fokus från de negativa inslag invandringen har haft på samhället i stort. Det ger utlopp för aggressioner och missriktar dem. Dessa aggressioner kan inte leda till konstruktiv kritik.

Viktiga sociala fora förefaller ägda och modererade av intressen knutna till MSM. Väsentliga politiska debatter förefaller ske mellan professionella debattörer som alla har order att sprida samma underliggande agenda som MSM, fast med olika vinklingar och debatter sker bara om detaljer. Genom att tillåta anonymitet och grova omotiverade personangrepp kan välgrundade argument döljas.

När man ytligt försöker bilda sig en uppfattning om vad svenska statsvetare sysslar med ser man att de vid tillfället var tjänstlediga för att studera den amerikanska valrörelsen betalda av ett stipendium från en fond mot global uppvärmning!

Det skall framhållas att de kommentarer som denna blogg ger om sociala forum och agendatroll är slutsatser dragna från deltagande i forum. Forumen skyddar deltagarnas anonymitet och vem som egentligen döljer sig bakom signaturerna går ej att bevisa.

Självklart skall pressen vara fri. Men den måste vara utsatt för konkurrens och tillåta ett brett spektrum av åsikter. En mediemonopol, som i Sverige, kan med lätthet kontrollera politiker och samhälle.

Pressen är inte beroende av regeringen (vilket trollen ofta påstår) utan regeringen beror av pressen för att bli återvald. De enda makthavare som med säkerhet sitter kvar efter ett val är pressens ägare.

I sociala forum lägger troll anställda av media ut villospår genom att håna den “fria pressen” och säga att den går i regeringens ledband, när situationen i själva verket är omvänd.

Internationella kopplingar

Massmedia stöder en globalisering som syftar till att kontrollera länder genom överstatlig styrning, ofta verkställd av massmedia. Gränser bryts ned, konflikter mellan grupper och länder alstras och vidmakthålls. Kulturella skillnader utplånas i den mån de inte kan användas för att skapa konflikter.

Massinvandringen är en del i ett geopolitiskt  perspektiv. Massinvandringen utgör en ny form av krigföring mot Europa.

USA kontrollerar de europeiska politikerna, bl.a via massmedia. De europeiska politikerna fattar beslut som missgynnar deras egna länder.

Flyktingar, droger, sanktioner är delar av den amerikanska attacken mot Europa.

Hetsen mot Ryssland som beskrivs i bloggen är en del i detta krig. Ryssland har hållit en lugn attityd under lång tid. Ryssland gick in och stödde Assad och rensade effektivt ut terrorister. Man försvarade ett stabilt samhälle där presidenten styr.

Västmakterna betraktar Ryssland som en farlig framtida förebild för Europa och försöker smutskasta ryssarna med olika “härvor” som sällan ser ut att ha något innehåll, t.ex Muellerhärvan samt dopinghärvan inför OS 2018. (Att försöka få med Ryssland i EU prioriteras ej.)

Upprepade ogrundade anklagelser om användning av kemvapen har riktats mot Assad (Syrien) som stöds av Ryssland. 2017: Khan Sheikoun/Syrien, 2018: Salisbury/UK, Douma/Syrien

Den påstådda attacken med kemvapen mot två personer i Salisbury, 2018 (“Skripaldramat”) skildras ingående i bloggen. Det märkliga händelseförloppet tyder på att den brittiska regeringen själv iscensatt händelsen. Ryssarna utsattes för allvarliga anklagelser om att använda kemvapen mot civila i Storbritannien. Ryssarna svarade lugnt, metodiskt ofta humorisktiskt på anklagelserna. Det står helt klart att ryssarna inte önskar konflikt.

USA, med hjälp av media, gör stora ansträngningar för att skapa ett nytt kallt krig. Media samordnar informationen genom internationella nätverk ofta kontrollerade av judiska intressen. I Sverige ägs samtliga stora tidningar av två judiska familjer.

Krigshetsen verkar ha misslyckats på den koreanska halvön efter bl.a medling av Kina och Putin samt framförallt förbättrade relationer mellan de koreanska staterna.

När detta skrivs, april 2018, verkar västmakternas strävan mot kallt krig kunna ha viss framgång i Syrien. Den ryska insatsen mot regimfientliga rebeller har dock lugnat läget i landet. Det förefaller som om Iran är nästa mål USA:s kalla krig. USA har gått ur icke-spridningsavtalet samt orsakar anti-iranska protester i Irak.

Några faktorer som påverkar väst-politiker att stödja USA i ett kallt krig kan vara rädslan för dålig press, mediedrev och USAs vedergällning vare sig det gäller sanktioner eller fälttåg av den typ som skedde i Irak. USA styrs inte av dess president utan av dess administration (Deep State) och media.

Ytterligare en faktor kan vara ekonomisk. De framgångsrika politikerna köps. De erbjuds ofta plats i företagsstyrelser där mycket lite arbetet erfordras för att erhålla hög lön. Detta gällde t.ex Cecilia Wikström som dock till slut tvingades avgå.

F.d. ministrar såsom Reinfeldt, Borg och Persson kan även inkassera arvoden på många tiotusentals tusen kronor för mediokra föreläsningar. En förklaring att en antiglobalistisk politiker som Trump inte vikit från sin linje är hans ekonomiska tillgångar. Han har råd att tacka nej till erbjudanden från globalisterna. Toppolitiker påverkas även av möjligheten att erhålla ambassadörsposter.

Trumps presidentskap har också visat på andra styrmekanismer. Höga ämbetsmän konspirerade för att störta presidenten. Rosenstein övervägde att i hemlighet spela in presidenten i Vita Huset för att försöka avsätta honom. När det inte var möjligt tillsattes Muellerutredningen.

Många politiker erhåller också förmånligt boende genom sina arbeten. Detta kan ske i en juridisk gråzon. Om politikern inte passar massmedias agenda kan den då bli avsatt i en “lägenhetsaffär”, som t.ex Håkan Juholt.

Kampen om råvarorna och utsugningen av den tredje världen är ytterligare en aspekt på globaliseringen som illustreras av t.ex Irakkriget och mordet på Catalán och Sharp där man får lära sig att t.o.m. feminismen i Sverige får stå tillbaka för globaliseringen!

terminology

Vad man kallar de ofta osynliga men synnerligen mäktiga nätverk som styr världen beror nog oftast på vem som uttrycker sig och vilka aspekter som avses. Några beteckningar är The New World Order (NWO), media (fake news), Deep State (i USA:s administration), globalisterna, “judiska nätverk”, neoliberal, neocon. Denna blogg betraktar främst media och globaliseringen. Ännu har bloggen inte beskrivit den “internationella storfinansen”.

Deep State existerar även i andra länder än USA. Media är en synlig del av Deep State.

Det är t.ex. helt uppenbart att varken UK eller Ryssland tjänar på Skripalfallet. Ryssland anklagas för nervgasattack, UK avger orimliga anklagelser mot Ryssland, oppositionspolitiker kräver ministrars avgång. De enda som tjänar  Skripalfallet är överstatliga intressen som NWO. Samma gäller massinvandringen till Sverige som missgynnar alla svenska intressen och bara gynnar utländska.

Bloggen beskriver personliga intryck av att följa nyhetsmedia och sociala media. Författaren har ingen “inside” information om hur media arbetar.

Innehållsförteckning över bloggens sidor finns här:

Innehållsförteckningsvenska

Table of Contents, short version

Table of Contents in English

It is possible to translate all pages to your desired language using the translation module on top of every page. Press your flag or use the menu.

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 

A few earlier posts:    (scroll down list)


2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2)

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

20.02 02 Summary (2)

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

Bloggen startar här:

01.00 Vem styr Sverige: 01.01 Sverige rustar upp krigsmakten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »