Categories
100 militarism 2.2 intro: who sent sweden to war 20 political control assange, wikileaks fake news, news slant google jewish networks sweden sweden democrats worry zAdd zAll pages

01.06.001 Komplettering: Medieägande, nätverk, source criticism/double agents, bloggers/commentators; The Guardian

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

1.6.1 Komplettering: Medieägande

Sidan redogör för vem som äger olika medier.

Medium/ägare, Sverige

Aftonbladet Schibsted: 91%, LO: 9%
Dagens Nyheter Bonnier
Expressen, GT, Kvällsposten Bonnier
Metro Custos
Svenska Dagbladet Schibsted
Stampen (äger 23 tidn. varav en är GP) Hjörne (44%)

Ad

Categories
07 drugs facebook google misguiding anger and criticism, defusing; decoys, distractions, false leads, misdirection religion zAll pages

03.1.004.002 Andra aktörer, Facebook, Google, Wayback Machine, Nobel Peace Prize, Amazon, PR-konsulter, IMF; free speech

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

3.1.4.2 Andra aktörer

Inte många aktörer vågar gå mot media och den agenda som de fastlagt.

Forskning i statskunskap förefaller inte studera mediernas styrning av det svenska samhället kritiskt.

Forskning vid Försvarshögskolan förefaller ensidigt inriktad mot att förespråka en ökning av Sveriges engagemang i västmankternas krigföring. En av deras disputerade forskare hade t.ex. kommit fram till “forskningsresultatet” att “Kriget mot Assad måste fortsätta.”!

Categories
anti-democratic, pseudo-democratic, democratorship cash boosting double play, false flag, moles facebook google jewish networks linux musk pseudo alarms space spaceX tesla zAll pages

03.1.004.014 (001): Double play in business: Ubuntu; Google; Travel, airlines; Tesla, [prison], Electric Vehicles, Elon Musk, SpaceX, Starlink; Boeing; cryptocurrencies, bitcoin, ethereum; Jeff Bezos, Blue Origin; space, ufo, extraterrestrial life; Nike; Skype; role models; Ångpanneföreningen (inledn.); vegan; movies, games, The Matrix; Red Pill, Blue Pill; No competition, big corporations spread conflicts; customer service, konkurrens;

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

See:
Mueller investigation in Sweden
Double play in business
Center party

The following businesses may be example of globalist double play. The businesses counteract their own purpose to support multi national enterprises.

Ubuntu intentionally runs poorly to support Microsoft

Tesla itentionally does poorly to support combustible engine car manufacturers

Google initially acquired large funds and could dominate the market but gives very limited search results on any political issue. What you mostly see are globalist news papers like The New York Times, The Washington Posr, The Guardian and similar.

Categories
01 trolling, trolls 22200 assassinations 30 feeding frenzy cover up, filtering/selection, drowning effect on reader is different/opposite than/to initial impression, apparent/true_real content (cp pseudo-criticism) facebook fear, intimidation israel media, journalism misguiding anger and criticism, defusing; decoys, distractions, false leads, misdirection misguiding responsibility palestine sionism, antisemitism, jewish culture, history sweden democrats zAll pages

05. Methods: 5.001 Skenmål, snedfokusering och villospår, decoys, troll topics (media/sociala media); mörkläggning; fear; bildvinkel

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

5. Några ytterligare metoder som används inom media

5.1 Skenmål, snedfokusering och villospår:

Massmedia och deras representanter i sociala media försöker dölja de verkliga orsakerna till många företeelser i samhället genom att påstå att företeelsena har andra orsaker än de verkliga. Ofta kan det vara företeelser som media själva stöder men där media önskar att dölja sin roll. Många medlemmar i sociala media är troligen troll, anställda av media.

1. politisk korrekthet – “PK”

En positiv inställning till t.ex. invandring och feminism kan kallas politisk korrekthet (PK).

Categories
01 trolling, trolls 02 hate, hatred, haters argue from exceptions; neglect Occam's razor; if it looks like a duck ... assange, wikileaks chaos concern trolls cover up, filtering/selection, drowning deep state double play, false flag, moles facebook fake assistance false accusation + denial/apology focus on choice of words and definitions, to quibble google guilt by association keeping the Holocaust alive, exaggerating nazi keeping unaware misguiding anger and criticism, defusing; decoys, distractions, false leads, misdirection mixed messages nazi smearing sionism, antisemitism, jewish culture, history terminology zAll pages

05. Methods: 5.002 (001) Förvirring och troll, agendatroll, false-flag-troll, infiltration, haters, intelligence, intelligens, antisemitfällan, keeping the Holocaust alive, mixed messages, damage control; monikers; vagueness, keeping unaware; accusation/apology; “almost alarming”; “konspirationsteorier”; Personargument, ad personam; another card, a new card

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.
5.2  Förvirring och troll

I sociala forum verkar Internettroll med motsägelsefulla ståndpunkter, glidningar i föhållningssätt.

Troll sprider naturligtvis förvirring i diskussionen och förhindrar basala fakta att komma i dagen.

Translate »