Categories
0400 cold war, polarization, war mongering 1100 chemical weapons 22300 espionage anti-russian disinformation to the opposition fake assistance russia skripal splitting the topic; several topics uk zAll pages

03.1.002.012 (05) Sergei Skripal – påstått förgiftad brittisk spion

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

3.1.2.12. (5) Sergei Skripal – insjuknad brittisk spion

Skip pages with details on Skripal, go straight to summary on Skripal

2018 04 15

Ryssarna menar att Skripals bör De ha dött av a234 som förelåg i ren form. De menar att Skripals påverkats av BZ. Båda gifterna fanns i provet. (Enligt denna blogg verkar BZ ev kunna ha anticholinerga egenskaper och ev tjäna som motgift till a234. Men om det är praktiskt möjligt i denna situation är osäkert.)

“BZ” is a chemical agent, which is used to temporary incapacitate people. The desired psychotoxic effect is reached in 30-60 minutes after application of the agent and lasts up to four days. According to the information the Russian Federation possesses, this agent was used in the armed forces of the USA, United Kingdom and several others NATO member states. No stocks of such substance ever existed either in the Soviet Union or in the Russian Federation.

In addition, the Swiss specialists discovered strong concentration of traces of the nerve agent of A-234 type in its initial states as well as its decomposition products.

In view of the experts, such concentration of the A-234 agent would result in inevitable fatal outcome of its administration. Moreover, considering its high volatility, the detection of this substance in its initial state (pure form and high concentration) is extremely suspicious as the samples have been taken several weeks since the poisoning.

It looks highly likely that the “BZ” nerve agent was used in Salisbury. The fact that Yulia Skripal and Detective Sergeant Nick Bailey have already been discharged from hospital, and Sergei Skripal is on his way to recovery, only supports such conclusion

Ref

 

Ryssarna tolkar det schweiziska labutlåtandet som att a234 inte vore kunna finnas kvar i prover som togs efter ett par veckor. A234 är för flyktig.


In addition, the Swiss specialists discovered strong concentration of traces of the nerve agent of A-234 type in its initial states as well as its decomposition products.

In view of the experts, such concentration of the A-234 agent would result in inevitable fatal outcome of its administration. Moreover, considering its high volatility, the detection of this substance in its initial state (pure form and high concentration) is extremely suspicious as the samples have been taken several weeks since the poisoning.

Ref

Den som skapat blandningen av a234 och BZ har alltså skapat en blandning av ett “ryskt” och ett “NATO”-gift – perfekt för att starta verbal pajkastning.

Lavrov skulle ju knappast våga felcitera rapporten tror jag. Det schweiziska labbet säger att proverna innehöll två sorts gift. Vardera giftet “”symboliserar”” Ryssland resp NATO. (Men många länder skulle kunna framställa gifterna.)

Den som blandade giftet verkar vilja få igång verbal pajkastning mellan ruski och pommies. Dvs en del i ett kallt krig.

Den brittiska versionen innehåller många underligheter. Sergei är f.d. professionell spion som kan branschen och kunde hålla masken, i alla fall tills han blev ertappad. Ett “perfekt” offer.
Yulia har däremot blivit inblandad på något sätt och är den svaga länken.

About BZ

Dwt har framförts att BZ utgjorde ett referensprov som inte kommer från Salisbury. I så fall har det ju minst sagt missats grovt i kommunikationen mellan labbet och ryssarna.

Man har i alla fall lyckats få över diskussionen till att handla om “miljöproverna” från Salisbury. Hela den tokiga historien, de ogrundade anklagelserna av Ryssland, Yulias situation, OPCWs oförsvarbara underlåtenhet att inte undersöka patienterna etc har hamnat i bakgrunden av diskussionen.

Flashback har i princip stängt diskussionen genom att bara acceptera engelsmännens åsikter. Annat stämplas som konspirationsteori. Man förbjuder också diskussion om vad som är konspirationsteorier!

Man inför också andra trådar, såsom juridiska aspekter. Sammanhängande resonemang föebjuds.
[splitting the topic]

Genom att flytta den ryska versionen till ett forum för konspirationer så kan den blandas med helt ogrundade konspirationsteorier.

Den i stort sett ende västpolitiker som kräver bevis för rysk inblandning är den brittiske Labourledaren Jeremy Corbyn.


Reference sample

Först släpper engelsmännen sina analysresultat. Sedan dröjer det länge. Därefter släpper OPCW sina resultat. Men meddelar bara vissa(/alla?) medlemsländer vad man funnit. Allmänheten får en begränsad version där man inte ens redogör för vilket gift man anser sig ha funnit. Sedan läcker labbet information som är oklar om den härrör från proverna från Salisbury eller bara är referensprover. Labbet har tillfrågats men säger att de inte kan kommentera vad de sagt! (Min gissning är att labbet aldrig skulle läcka information utan klartecken ovanifrån. Har de läckor skall väl ackrediteringen dras in.)

Jag kan säkert ha missat något i denna röra. Men det verkar handla om att skapa kaos och konflikt. Man vill försöka flytta fokus för diskussionen från det märkliga händelse- och sjukdomsförloppet, missen att OPCW aldrig undersökte patienterna, Yulia verkar kidnappad, England vägrar konsulärt tillträde, de ogrundade anklagelserna mot Ryssland. Blodproverna känner inte allmänheten.

Man vill få diskusionen att fokusera på miljöprovtagningen vilken inte är den som mest kritiskt granskar anklagelserna.

Först släpper engelsmännen sina analysresultat. Sedan dröjer det länge. Därefter släpper OPCW sina resultat, men ger bara vissa(/alla?) medlemsländer en ingående version. Allmänheten får en begränsad version där OPCW inte ens redogör för vilket gift man anser sig ha funnit. Sedan läcker labbet information som är oklar om den härrör från proverna från Salisbury eller bara är referensprover. Labbet har senare uttalat sig och säger att de inte kan kommentera vad de sagt! (Min gissning är att labbet aldrig skulle läcka information utan klartecken ovanifrån. Har de läckor skall väl ackrediteringen dras in.) OPCW har väl också gjort separat uttalande där de säger sig stöda de brittiska analyserna?

Jag kan säkert ha missat något i denna röra. Men det verkar handla om att skapa kaos och konflikt. Man vill försöka flytta fokus för diskussionen från det märkliga händelse- och sjukdomsförloppet, missen att OPCW aldrig undersökte patienterna, Yulia verkar kidnappad, England vägrar konsulärt tillträde, de ogrundade anklagelserna mot Ryssland. Blodproverna känner inte allmänheten.

Man vill få diskusionen att fokusera på miljöprovtagningen vilken inte är den som mest kritiskt granskar anklagelserna.

Mycket är ju konflikterna ett spel för gallerierna. Den påstådda kemvapenattacken mot Syrien har ju medfört att USAs FN-ambassadör Hailey har lovat sanktioner  ut Ryssland. Men dessa stoppas av Trump. Ungefär som när USAs “utvisning” av diplomater i Samisbury-härvan visade sig vara utbyte av diplomater.

Vidare så skriver BBC att Sergej är på bättringsvägen och kan komma att skrivas ut. Salisbury ska saneras, tidigare så har det nämnts att man överväger att riva restaurangen, puben och Skripals bostad. En del har redan bränts upp

Husdjuren kremerade, Yulia kidnappad, Sergei har vi inte hört av på länge. Konstigt, det verkar inte bli några monument i Salisbury till minne av offrens tappra kamp mot och unika seger över nervgasen.

OPCW/lab läcker falsk information till Ryssland och äkta information till England.

“When OPCW sends samples to laboratories, other substances are sometimes included in the samples as what is known as positive controls. It is to test the competence of the laboratories. They have to be able to identify this positive control in the sample. If they are not able to do this then all their results are thrown into doubt,” Alastair Hay, professor of environmental toxicology at the University of Leeds, UK, told Sputnik.

Asked by Sputnik whether this could be the case and BZ could have been used to test the accuracy of a random laboratory, OPCW did not give a direct reply, noting only that the organization “does not disclose the identity of designated labs that contribute to OPCW activities” and that “these labs are also bound by secrecy agreements.”

A precursor of BZ, Quinuclidin-3-ol… was used as the positive control. It was deliberately added to one or more samples. None of the laboratories knew this. They simply report what they find in the samples. … So, BZ was present simply as a control,” Hay continued.

Ref

[disinformation to the opposition]

 

Det är alltså en engelsman som spekulerar i om OPCW blandat andra gifter i proverna. OPCW bekräftar ej detta. Jag ser ingen källa till hans påstående att en precursor till BZ använts som kontroll.

Sergei Skripal, a former Russian double agent, and his daughter Yulia were poisoned with an incapacitating toxin known as 3-Quinuclidinyl benzilate or BZ, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said, citing the results of the examination conducted by a Swiss chemical lab that worked with the samples that London handed over to the Organisation for the Prohibition of the Chemical Weapons (OPCW).

The Swiss center sent the results to the OPCW. However, the UN chemical watchdog limited itself only to confirming the formula of the substance used to poison the Skripals in its final report without mentioning anything about the other facts presented in the Swiss document,

Rt

BZ-spåret är svårbedömt.

Skulle det bara ha varit ett kontrollprov så borde det ha kommit bestämda dementier från OPCW.

Det andra alternativet är att Lavrov har rätt. Men då skulle alltså OPCW ha fått in ett svar att BZ verkligen förelåg i prover (inte bara som kontrollprov). Därefter skulle de ha medvetet utelämnat detta i rapporten. Så pass direkt informationsförvrängning är ovanlig.

Inget alternativ verkar uppenbart sant. Jag menar att BZ-spåret fortfarande är öppet (eller hur Holmér brukade säga 🙂

Det är ju också märkligt att UK bestämmer vad som publiceras

Concerning the full OPCW report, there is a confidentiality agreement under which the OPCW can publish only those facts and findings which are approved by the United Kingdom

Ref

Som jag tolkar engelsmannen skulle OPCW dessutom alltså ha blandat annat material i de äkta proverna. Där kommer självklart en kontaminationsrisk in. De prover som skickas till lab innehåller tillsatser. De positiva kontrollerna skulle då inte ha skickats separat.

Moderatorer i socuala forum deltar i diskussionen och klassificerar meningsmotståndare argument som “konspirationsteorier” vilket är en antydan om att den som argumenterar mot riskerar bli varnad och avstängd. Man förbjuder dessutom diskussion om vad som är “konspirationsteori”.

2018 04 18

Engelsmännen vill bra gärna dra ur kontakten för RT efter Salisburyincidenten

Ref

 

OPCW uttalar klart att BZ endast förekommit i kontrollprover. (Jag efterfrågade den dementin tidigare.)
Men ett lab har tydligen först givit information som kunnat tolkas som att BZ skulle ha kunnat föreligga i verkliga prover. Därefter har man via Twitter sagt att man inte kommenterar detta. Men nu kommer en tydlig dementi från OPCW.

Det förefaller finnas intressen som vill skapa en rörig situation. Framförallt vill man nog försöka fokusera på miljöprovtagningen för att flytta fokus från det märkliga händelse- och sjukdoms-förloppen, den ofattbara missen att OPCW aldrig undersökte patienterna, Yulia verkar kidnappad, England har vägrat konsulärt tillträde, de ogrundade anklagelserna mot Ryssland. Blodproverna känner inte allmänheten.

Just att sprida motsägelsefull information som labbet först gjorde är ju ett effektivt sätt att ta fokus i debatten.

Jag tror inte ryska UD “drar en rövare” som kan slå tillbaka på dem själva. (Vad jag kommer ihåg så sade Lavrov bara att ryssarna skulle ställa fler frågor till OPCW)

Att fabricera ett uttalande som definitivt, i slutänden, skulle punkteras av OPCW skulle inte Lavrov ställa sig bakom.

Det är intressant att denna diskussion liknar den som den som inledde detta fall. Många sade “Nu har ryssen angripit civila med nervgas.” Men efter en viss eftertanke så tror jag många ansåg det orimligt att ryssarna skulle göra något som slår tillbaka så kraftigt mot dem själva.

Samma gäller denna diskussion om BZ. Hade ryssarna haft säker information om att BZ inte funnits i proverna hade de förmodligen aldrig tagit upp det.

Felet ligger i det det virrvarr av information som t.ex OPCW och detta lab, tillåter spridas.

Det verkar som om den engelske toxikologen visste exakt vilken precursor till BZ som använts som kontrollprov. Undrar var han fått informationen kom ifrån?

Vad jag kan se så hade en brittisk professor i toxikologi den korrekta informationen två dagar innan OPCW till slut lyckades reda ut begreppen. Han uttalade sig stensäkert och visste exakt vilken precursor till BZ som OPCW använt.

Var kan han ha fått den informationen ifrån?

21:25 16.04.2018
(updated 21:30 16.04.2018)
A precursor of BZ, Quinuclidin-3-ol… was used as the positive control. It was deliberately added to one or more samples. None of the laboratories knew this. They simply report what they find in the samples. … So, BZ was present simply as a control,” Hay continued.

Ref

OPCW Director-General Ahmet Uzumcu told a meeting Wednesday of the organization’s Executive Council that a BZ precursor known as 3Q “was contained in the control sample
Onsdag är ju den 18.04

Ref

Det är ju ett sätt att försöka få en part att verka opålitlig. Att kan nu läckt felaktig information till ryssarna. Det verkar dock som om ryssarna främst reagerade genom att ställa frågor till OPCW huruvida BZ hade påträffats. Till engelsmännen förefaller dock OPCW läcka korrekt information, såsom till toxikilogen Hay. (Se ovan.)

Detta förefaller känsligt. När frågan väcks i sociala forum tystnar trollen och bara ett agendatroll som ställer motfrågor på samma nivå som en femåring i trotsåldern, skickas fram. ( -1-  -2-  -3- )

The Russian view.

2018 04 20

UK Police påstår sig, som vid alla förljugna polisutredningar, görs framsteg och ha identifierat misstänkta. Detta vore ju en stor nyhet och skulle inte, som här, vara en del i mediabruset och hamna bakom  betalvägg.

Tabloiderna hänger på:

Svenska sociala forum med anknytning till MSM har helt dödat diskussionen genom att kalla det mesta annat än den orimliga engelska versionen för konspirationsteorier. En moderator får affektutbrott. Man hotar med varningar etc. Så diskussionen är mycket trevande.

När det gäller dessa uppgifter om att brittisk polis identifierat någon misstänkt ryss som dock inte gripits utan åkt tillbaka till Ryssland, så tänker nog de flesta att det bara är “the ususl suspects” som den brittiska polisen levererar. Nyheten har legat uppe något dygn, men ingen verkar längre idas kommentera.

Många betraktar nog nyheten som fake och den som påpekar det riskerar bli bannlyst ur forum. Klassisk repressiv taktik. Diskussionen är tämligen död eller kontrolleras inom de ramar MSM och dess anställda moderatorer sätter.

 

Presentationen av analysresultaten var ju extremt utdragen och rörig. Liksom vid denna presentation försöker polisen köpa tid genom att dra ut på den s.k. utredningen. Det gäller att få folk att glömma det märkliga händelseförloppet och att fokusera på ovidkommande.

Framförallt vill man nog försöka fokusera på miljöprovtagningen för att flytta fokus från det märkliga händelse- och sjukdoms-förloppen, den ofattbara missen att OPCW aldrig undersökte patienterna, Yulia verkar kidnappad, England har vägrat konsulärt tillträde, de ogrundade anklagelserna mot Ryssland. Blodproverna känner inte allmänheten.

Det man till fakta pekar det mesta mot att engelsmännen själva fabricerat detta drama och att Skripals förmodligen aldrig varit sjuka. Varken UK eller Ryssland skulle våga smeta nervgas på ett dörrhandtag och “hoppas på det bästa”, det kunde sluta som en större terrorattack, t.ex

Eftersom den officiella förklaringen om Ryssland som gärningsman är helt orimligt och det mest troliga är att engelsmännen själva orkestrerad framåt så kör trollen “damage control” och försöker med något som i alla fall är ryskt, man griper ur luften, oligarker, Bill Browder och olika mer eller mindre verkliga ryska rövarband.
 

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 

A few earlier posts:    (scroll down list)


2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2)

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Skip pages with details on Skripal, go straight to summary on Skripal

Nästa:

03.1.002.012 (06) Sergei Skripal – påstått förgiftad brittisk spion; pressen som makthavare, mediemonopolet

Gå vidare till nästa ämne efter sidorna om Skripal:

03.1.002.013 Chemical weapons

Innehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »