Categories
20 political control 30 feeding frenzy anti-democratic, pseudo-democratic, democratorship assange, wikileaks batra borg larsson moderaterna soros stupidities and scandals sweden zAll pages

03.1.001.004: 003 Destabilisering, ledare: 3. Sverige och svensk politik (Borg, Batra, DÖ, Margareta Larsson), Honey traps

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

3.1.1.4: 2. Destabilisering genom påverkan av ledare

2. Sverige och svensk politik

Media eftersträvar färglösa mittenpolitiker utan egna åsikter som är beroende av medias stöd. Starka politiker byts mot svaga.

Anna Kinberg Batra, som uttalat kritik mot invandringen, avsätts genom en kupp sommaren 2017, stödd av media se isolera SD

Anders Borgs “snedfylla” blåses upp lång tid efter händelsen. Han har också uttalat kritik mot invandringen. (Han visade könsorganet och använde ordet hora, på en fest.) Han är en välmeriterad, populär politiker (tidigare finansminister) som fruktas av media. Man  noterar också hur media samt förmodligen  betalda agendatroll i forum fortsätter att vältra sig i skandalen, lång tid efteråt. Borg har även uttryckt kritik mot blankning av aktier  vilket är ett sätt på vilket  bl.a. globalistiska spekulerar kan tjäna pengar på att destabilisering. Borg och många andra anser blankning vara omoralisk.


[ stupidities and scandals ]
Borg förlorar på sin skandal.

Elon Musk (kallade oskyldiga för peddo), vinner publicitet.

AfS får mycket god publicitet med tanke på hur okänt partiet är. Martin Hagwall – politiker som använder klisterlappar med “judenäsor”. Partiledaren Kasselstrand Twittrar att Sverige förlorat en viktig fotbollsmatch eftersom en invandrare (2:a generationen, skolad som spelare i Sverige) var med i laget! Ett parti kan bara klara sådana skandaler om media håller det under armarna.

Resultatet beror på medias vinkling


Anders Borgs “snedfylla” har lett till att hans möjligheter att bli partiledare har minskat. Den föregicks av att hans flickvän bjöd honom till en fest i skärgården. Både flickvännen (Dominika Peczynski, gått i judisk skola) och den som arrangerade festen (Tomas Tjajkovski, av judisk börd) har kopplingar till judendom, liksom medieägarna som beordrat att Anders Borgs snedfylla skall blåsas upp i medierna. Borgs “snedtändning” föregicks av en hetare diskussion med en person aktiv inom försvarspolitik och industri (Gunnar Wieslander). Den personen anses av vissa vara agressiv och hetlevrad. Men huruvida Anders Borg helt själv satte sig i den pinsamma situationen eller provocerades därtill, går ej att säkert avgöra. Självklart var det ett oacceptabelt beteende av en politiker men media strödde länge salt i såren vilket gör att man kan misstänka att Borg provocerats.

Festen hos judiske Tjajkovski. Ditbjuden av blivande hustrun med judiskt påbrå. (Drogning, liksom att använda kvinnlig lockfågel (Vanunu etc) klassisk Mossadtaktik 🙂 )

Kanske gjorde globalisterna allt detta bara för att plocka bort Borg innan man drevade Batra. Även efter skandalen låg Borg högt bland M-ombuden som ny ordförande. Tvåa efter Calle B ett tag.

Media och Internettrollen strödde salt i såren, som besatta, lång tid efter skandalen.

B är ju definitivt folklig. Skandalen kommer att glömmas, om det inte redan skett. Men var står Borg? Kan man gifta in sig i Judendomen och inte bli globalist? Borg var med och fyllde Sverige med invandrare, men har senare tagit avstånd från massinvandringen. Gott rykte för åtgärder under finanskrisen. Läst lite nationalekonomi, alltså inte värsta “globalist-MBA”.

Borg – fågel eller fisk. Definitivt möjlig som framtida M-ledare, imho. Definitivt comebackmöjlighet.

Men var står han politiskt, som sagt? Har äktenskapet påverkar honom? Vet de som ev väljer honom, vad han står för?


[Honey traps, Female baits, female lures, female decoys kvinnligt lockbete, kvinnliga lockbeten]

Halvt skämtsamt frågar bloggen att Borgs snedfylla inspirerats av Mossad. Mossad har använt drogning (som ex Dikko) och kvinnligt lockbete (som t.ex Vanunu in Rome [Cindy, Cheryl Bentov] or Salameh i Beirut [Erica Chambers]. Also leading assasin involved in the killing of Bouchikhi (innocent victim, mistaken for Salameh in Lillehammer) was female [Sylvia Rafael]. Assange was brought to bay by an intricate judicial process started by two girls [Anna Ardin, Sofia Wilén, ref] he had had sex with.

Huruvida Dominika Peczynski på något sätt har spelat rollen som lockbete för att ta med Anders Borg till den ödestigra festen, går ej att avgöra. Tomas Tjajkovski är av judisk börd, Dominika Peczynski har gått i judisk skola. Har DP utnyttjats? Att hon medvetet skulle ha lett Borg i en fälla får väl anses mundre troligt. Dominika Peczynski och Anders Borg är gifta nu.

Vanunu var medveten om risken att Chertl Bentov var en Mossadsgent men följde ändå med henne till Rom där israeler drogade och förde bort honom.


//2018 05 14: Borgs snedfylla måste till slut tonas ned av media. I sociala media försöker man dock koppla ihop Borg med massinvandringen. Denna skedde visserligen under Borgs och Reinfeldts epok. Men Borg har ju senare tagit avstånd från den. Media verkar ha panisk skräck för  Borg.

Förmodligen har media (med rätta) bedömt att Borg är en folkkär politiker. Borg har ju dessutom på senare tid uttalat sig negativt om invandringen.

Borg bedöms förmodligen som en av de besvärligare antagonister som media kan få brottas med och trollen kämpar på ett krampaktigt sätt med enbart negativa kommentarer om Borg i sociala forum.

Jämför med den akademiskt omständlige Kasselstrand som media gärna presenterar som en representant för nationalism. Kasselstrand utreder marginella frågor som utvisning av snattare, återinförande av kontanter, böneutrop i Växjö samt det politiska kamikazeprojektet att skicka hem invandrare.


Anders Borg begick en dundertabbe på festen förra sommaren. Men det är intressant att se hur villigt media strödde salt i såren lång tid efter det inträffade. (Om media önskat kanske vi aldrig ens hört talas om händelsen.)

Med Borg ute ur bilden kunde media dreva bort Batra (utan egentlig orsak) och ersätta med Kristersson, vilken till skillnad från

Borg och Batra aldrig kritiserat invandringen. (Batra önskade närma M till SD.) Som ungdomspolitiker förespråkade Kristerssons kraftig invandring.

Man förvånas fortfarande över den massiva mängden negativa inlägg på t.ex Flashback om Borg. Har Metoo nått hit? Kan vänstertroll ha aktiverats? Man verkar försöka göra ned Borg helt onyanserat.

När M skulle tillsätta ny ledare (vilket alltså skedde senare än den ödestigra festen) låg Borg däremot ett tag tvåa efter Bildt hos ombuden.

Nu är Borg aktuell då han uttalat sig för en S&M regering men verkar inte heller utesluta M+SD.

Kan Borg uppfattas som ett reellt hot av de som förespråkar invandring och vänsterflum? Kan de se honom som ett hot och motarbetar honom? Kan han bli aktuell i någon politisk position i framtiden? Vänsterdebattörerna verkar frukta Borg.

2018 05 18

Jag tror på Borgs möjligheter. Delvis beroende på vänsterdebattörernas kategoriska förnekande av desamma och deras enformiga upprepande av den i.o.f.s. klumpiga helikopterolyckan.

Men om praktiska möjligheter för comeback kommer att uppstå är ju en annan sak. Media kommer väl att proppa fast Kristersson på partiledarposten i all evighet, t.ex.

Borg var alltså (ganska) tidigt ute med att ifrågasätta invandringen. Detta är hans egen version. Men skulle den vara osann borde andra protestera.

Anders Borg ville ha en stramare migrationspolitik redan när alliansen hade regeringsmakten – men fick kalla handen av Fredrik Reinfeldt. Det säger han till Jörgen Huitfeldt i*Kvartals “Fredagsintervju”.**

– Finansministrar får alltid ge vika när partiledare och statministrar bestämmer.*

Ref

Tidigare finansministern Anders Borg ville strama åt invandringspolitiken redan 2011 men fick nej av Fredrik Reinfeldt och övriga borgerliga partiledare, säger han i*Kvartals Fredagsintervjun.

Han säger också att SD förändrats och inte längre kan anses ha nazistiska rötter. *

Ref

Diskutabelt, Robert Aschberg, TV3 1988

youtube.com

 

 

 


//

Aftonbladets mediedrev som framtvingade Sven Otto Littorins avgång uppvisar likheter med medias attityd till Borg och Batra.

Littorin anklagades för att ha köpt sex. Aftonbladets chefer uttalade att man inte hade publicerat dessa uppgifter om Littorin förnekat uppgifterna. Men bl.a. inspelningar av telefonsamtal bevisar att Littorin förnekat sexköpet.

Littorin och Borg gjorde gemensamt uttalande om arbetslinjen. Littorin stödde Batra under mediedrevet mot henne. Littorin kritiserade Reinfeldt, efter dennes avgång, för uttalanden som ansågs som “flummiga”.

Borg har dessutom uttalat sig  negativt om invandring (dec 2016) samt önskat stävja blankningsaffärer, vilka ofta betrakta som ett omoraliskt sätt på vilket globalister som t.ex. George Soros kan tjäna pengar genom att framtvinga kaos.

Efter skandalen  behandlas Borg på ett synnerligen negativt sätt i media. När Borg får en ansökan beviljad för att fortsätta arbeta med sin doktorsavhandling så ser inte media till det positiva i situationen, hur politikern även bedriver högre studier. Media kan fokusera (“vinkla”) situationen så att man (utan egentlig grund) ifrågasätter om han verkligen är kvalificerad. Att en tidigare finansminister betraktas som kvalificerad för att bedriva doktorandstudier i ekonomi låter ju inte helt fel, speciellt som han varit registrerad som doktorand tidgare. Men denna negativa behandling i media får Borg sannolikt eftersom han, liksom Batra, tidigare uttalat kritiska åsikter om invandringen.

Sammantaget uppvisar mediedreven mot Borg, Littorin och även i viss mån Batra, likheter. Alla är framgångsrika moderatpolitiker som velat ställa hårdare krav på invandringspolitiken.

Skandaler är naturligtvis ett bra sätt för media att styra opinionen. Många oegentligheter sker, men bara de som passar medias agenda kommer till allmänhetens kännedom, i den grad och valör som media önskar.

 

 

decemberöverenskommelsen

Den s.k. decemberöverenskommelsen sätter demokratin ur spel. Partier som har riksdagsmajoritet går inte i regering utan bildar frivilligt opposition. Allt för att marginalisera det nationalistiska partiet SD. Officiellt är decemberöverenskommelsen avskaffad 2015, men har fortsatt att gälla i praktiken. (Detta skrivs i mars 2018)

Partierna  S, C, L, M skulle samtliga kunna samregera med vilket annat parti som helst. Gränserna mellan partierna är i det närmaste helt utsuddade. Under början av 2018 har tidningen Expressen t.o.m. talat positivt om segregering mellan “ytterlighetspartierna” S och M.

Centerledaren Annie Lööf får följa med till det s.k. Bilderbergmötet. Kort därefter hoppar hon av från oppositionens (Alliansen) misstroendeförklaring mot försvarsministern. Detta kan i praktiken betyda slutet för oppositionen och att nästa regering kan bli en helt konturlös mittenregering.

Villospår börjar cirkulera i media. Liberalerna läcker att Lööf hoppat av misstroendeförklaringen av personliga skäl. En misstroendeförklaring skulle kunna göra att Lööf själv kan komma att granskas hårdare i Konstitutionutskottet i framtiden. Det är dock inget större hot. Lööfs tidiagre eventulella inblandning i samma affär är mycket marginell jämfört med konsekvenserna för Alliansregeringen.

Allt handlar om  att marginalisera det nationalistiska partiet SD.

Borg, Löfven, Reinfeldt, Bildt har alla inbjudits till Bilderbergmötet, liksom Hillary Clinton. Obamas kontakter med gruppen är omdiskuterade.

Nu hyllas den 83-årige finansmannen av Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Det är på Instagram som Lööf får frågan om hon vill kommentera sitt möte med den globalistiska Bilderberggruppen 2017 och sin relation till George Soros.
Fria Tider

“Har ingen personlig relation till Soros, men skulle gärna vilja ha det – en stark, modig person som gjort och gör mycket gott”, skriver C-ledaren.

Partiledardebatt i programmet Agenda beskrivs som en “sammandrabbning” när politikerna i själva verket kan kritisera varandra för att inte vara tillräckligt förstående av integration och utanförskap. Media försöker maskera att höger och vänster inom politiken har utplånats. Politikerna måste följa medias order, annars erhåller de dålig press och avsätts. Orderna gäller alltid ökande globalisering.

SvT skriver: En statsvetare “analyserar” partiledardebatten: Kristersson bra men kom i skymundan.
Kristersson är en färglös figur som har tillsatts efter det att  Batra avsattes genom ett mediedrev. Medierna fruktar ett möjligt närmande mellan M och SD vilket skulle stärka nationalistiska intressen. (Batra hade närmat sig SD.)  Media påstår därför att en dålig politiker är bra.

Tyske finansministern Wolfgang Schäuble sammanfattar situationen bra:”Elections cannot be allowed to change economic policy.-1- -2- (via Yanis Varoufakis, former minister of finance, Greece)

Mediedrevet och kuppen mot Batra liknades av ordföranden för ett stort M-distrikt vid mobbning. Det är troligt att sociala media i dessa situationer påverkas genom betalda nättroll och journalister i vars arbetsuppgifter ingår att påverka social media. Se vidare under förvirring och troll.

Skandaler drabbar inte slumpmässigt

På rak arm kommer bloggförfattaren ihåg skandaler och drev rörande Håkan Juholt, Anders Borg, Anna Kinberg Batra, Jens Littorin, Mona Sahlin, Laila Freivalds.

Freivalds avgick för ganska länge sedan. Hon hade uttryckt vissa personliga, negativa åsikter om Israels mur. Men som helhet kan inte bloggen fälla något sammanfattande omdöme om henne.

Borg, Batra, Littorin, Juholt har definitivt åsikter som inte följer medias agenda.

Den enda på listan som följer medias agenda är Sahlin. Fast hon klarade ju att rida ut flera skandaler. Det förefaller som om hon producerade skandalerna helt själv.

Man kan få intrycket att media väljer att blåsa upp skandaler runt politiker som inte helt anpassar sig till medias agenda.

Det är inte osannolikt att media mörklagt händelsen runt politiker som passar deras agenda.

 

2018 januari: politiska vildar

Tre riksdsgsledamöter som uteslutits ur SD vill skapa ett riksdagskansli och fortsätta arbeta för sina idéer. Detta döms kategoriskt ut av agendatroll i sociala medier knutna till MSM. De förefaller avsätta mycken energi till detta innan man ens vet vad de antuella riksdagsledamöterna komner att prestera.

Det förefaller som om MSM är mycket intresserade av att låta partipiskan vina och reducera riksdagsledamöter till knapptryckande robotar.

Margareta Larsson

Media kritiserar mycket varligt en riksdagsledamot som under två år inte skött sitt arbete. Detta är naturligtvis ett led i att destabilisera Sverige. Att (i sht en kvinnlig) riksdagsledamot ägnar två år av sitt riksdagsmandat till att försöka starta ett massageföretag, passar bra för media som söker destabilisera Sverige.

I slutet av september 2015 meddelade Margareta Larsson att hon lämnat Sverigedemokraterna, eftersom hon ställde sig kritisk till partiledningens maktmetoder. Hon kvarstod som riksdagsledamot utan partianknytning, och gjorde sig därefter känd för att ha upphört med sitt riksdagsarbete, samtidigt som hon fortsatt att uppbära månatligt arvode och andra ekonomiska förmåner.[6][15] Efter avhoppet (och till maj 2016) var hon som enda riksdagsledamot[16] frånvarande från samtliga voteringar i riksdagen.[17]
” – Men samtidigt säger du att du inte kan försvara att du tar ut pengarna från riksdagen?
– Nej det går inte. Hur ska jag kunna göra det? Det är moraliskt förkastligt, jag håller med om det…Men jag har valt att göra det så.
– Varför, när du samtidigt säger att det är moraliskt förkastligt och förstår att folk är upprörda?
– För att jag har möjligheten att kunna göra det.
– Men du har också möjligheten att inte göra det.
– Ja, det är sant, men jag har gjort ett val.

https://sv.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Margareta_Gunsdotter&oldid=35235932

Media förmedlar gärna en bild där det inte är så stor sak om en riksdagsledamot inte gör sitt arbete i två år. Riksdagsledamöter skall ses som lobotomerade knapptryckare som egentligen helt kan undvaras.

Margareta Larsson är riksdagsledamot, avhoppad från SD efter konflikter med partiledningen. Partiordförande Åkesson är hennes svärson.

Under två år deltog hon inte alls i riksdagsarbetet [ -1-, -2- ]. Hon förefaller inte heller ha haft någon ersättare. Hon arbetade i ett eget företag. Hon kritiserades ändå bara måttligt i medierna.

Av det lär man sig att medierna inte fruktar SD så mycket. Det är viktigare att hålla sig väl med feministerna. ML hade personliga konflikter med partiledningen och det förefaller som om medierna inte vågar kritisera detta slöseri med offentliga medel och vanskötsel av hennes arbete/Sverige, eftersom hon är en kvinna som anser sig påhoppad av sina arbetskamrater.

Artiklarna gör definitivt sitt bästa för att släta över att ML inte varit på jobbet på två år. Media skulle lätt kunna fälla henne för det, genom ett drev.

När man läser artikeln mer ingående ser man att den i första hand inte vill försvara ML.

Artikeln är skriven utgående från snälla frågor. Men trots detta vinklar man inte henne krypande. Man hade förväntat att hon skulle säga  något som “Jag har inte mått bra” eller “Jag kanske borde varit sjukskriven”. Men istället vinklas artikeln trotsigt genom att hon medger att hon agerar omoraliskt. Denna vinkling är uppenbarligen till för att skapa hat. Detta förefaller vara medias grundläggande styrmetod. Man söndrar och härskar.

När SD-hatet krockar med feminismen vinner feminismen. Men när feminismen krockar med globalismen, vinner globalismen.

Media bedömer förmodligen att denna typ av total avsaknad av ansvar för sitt arbete hos riksdagsledamöter, gör att Sverige lättare kan destabiliseras.

Media försöker inte skapa ordning genom att ställa ML till svars. Istället ger man bilden av att det skulle vara ganska “normalt” att riksdagsledamöter helt struntar i politiskt arbete under flera år. Media vill ge bilden av att riksdagsledamöterna inte skulle vara våra representanter, vilka vi kan rådfråga och ge synpunkter.

I tillägg tar man alltså chansen att skapa hat och splittring genom att skildra ML som en ansvarslös flummare som ägnar sig åt att ge massage och leva på sitt riksdagsarvode.

Media vill skildra en bild av riksdagsledamöterna som överflödiga “knapptryckare” för att beslut som fattas uppifrån lättare skall accepteras. Media fruktar starka politiker som är i kontakt med sina väljare.

Samma verkar gälla partiet Alternativ för Sveriges verksamhet.

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 

A few earlier posts:    (scroll down list)


2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2)

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.001.004: 004 Leaders: Control of politicians

Inehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »