Categories
01 trolling, trolls 4.0 control of people and governments --- global warming globalist/anti-nationalist misguiding anger and criticism, defusing; decoys, distractions, false leads, misdirection word value, connotation worry zAll pages

03.1.004.008 (001) Global warming, climate change, klimat, food waste; Non Governmental Organizations, NGOs; Secret societies

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Global uppvärmning

Självklart handlar hela klimatfrågan om att eliten och massmedia vill splittra samhället. Man delar in oss i “alarmister” och “förnekare” och sedan skall vi slåss med varandra.

Istället borde naturligtvis ett gemensamt handlingsprogram tas fram av experter, politiker, folkomröstning etc. Sedan agerar vi gemensamt mot det målet. Regeringen är ansvarig, inte vi i befolkningen.


1. Det globala medienätverket ger ett extremt starkt stöd för en ännu obevisad teori om global uppvärmning. Man förespråkar drastiska åtgärder som politiker inte klarar att genomföra. Därmed kläms politikerna mellan rimliga alternativ och medias vansinnesidéer. Media får därigenom ytterligare en hållhake på politikerna.

2. Ingen vet vad som är rätt. Befolkningen splittras i “alarmister” och “förnekare”. Media kan bara härska över splittrade nationer. (I stället skulle naturligtvis expertgrupper och politiker ta fram gemensamma mål för Sverige. Ev efter en folkomröstning.)

3. För att “lösa klimatfrågan” krävs naturligtvis mer överstatlig kontroll, elitens och massmedias huvudmål – att kunna kontrollera Sverige och andra länder.

4. En 16-årig systematisk skol-skolkare (som dessutom kräver stödundervisning när hon behagar visa sig i skolan) med multipla psykiatriska diagnoser tillåts skälla ut FN:s generalsekreterare och ställa politiker mot väggen. Det handlar inte om klimatet utan om att försöka bryta ned auktoriteter, t.ex föräldrar. Se vad som står på dockorna hon tar i örat.

Den Gröna Mini-Diktatorn förbjuder t.ex sina föräldrar stt flyga! Barnet styr familjen! Pappan får gråtattacker. Kanske inget problem att gråta v.b. för en skådespelare.

Hon blir även ett hatobjekt som splittrar befolkningen.

5. Chaos ensues when proper channels and authorities are bypassed. In this case the government ought to act.

6. A doomsday scenario futher increases the stress and worry that news media constantly tries to create.

See also

Greta Thunberg

building hatred

The climate is used as a pretext to control others. Nations are forced to “cooperate” in order to solve a common (in this case constructed) problem. In this process strong forces (“deep state”) can assert their influence over nations. The process is about strengthening supranational control over independent nations.

It is very typical that if this topic is raised only decoy replies are given.

In favor of the theory being fake is the fact that much is said but little is done. The exhaust exchange does not work in practice. Governments can allow companies from their own county virtually unlimited quotas (and they do), so as not to need to pay these taxes.
Since CO2 emissions are not reduced but global organizations around the matter are formed, this is in favor of the theory being a globalist conspiracy.

Världens koldioxidutsläpp måste börja
minska inom tio år
för att vara nere
på noll 2050. Den slutsatsen drar FN:s
klimatpanel i en ny larmrapport.

... krävs att ... man tar bort enorma
mängder koldioxid ur atmosfären.

... Nettoutsläppen måste nästan halveras
(-45 proc) redan till år 2030 jämfört
med 2010 års nivå - och sedan vara
nere på noll till 2050.


TextTV s 106, 2018 10 08

Varför börjar man inte i år istället för om 10 år om läget nu är så kritiskt?

En larmrapport som skapar oro men inte medför något konkret. [worry]

För ett par år sedan försökte jag förstå “börsen med utsläppsrätter”. Jag kom fram till att den svenska regeringen (och även alla andra länder gjort likadant) definierat sådana värden att inga svenska företag påverkades av “utsläppsskatter”. Dvs allt var ett spel för gallerierna.

En del andra miljöfrågor har många länder tagit tag i och accepterat att genomföra motsvarande (ibland kostsamma) åtgärder.

Men med uppvärmningen sker inte mycket konkret. Man sätter upp målsättningar för år 2050 etc. Och då kanske man sätter upp nya målsättningsr för 2070 etc etc

De som ansvarar tror föemodligen inte själva på att detta är ett konkret hot. Då hade fler konkreta åtgärde vidtagits.

Man satsar ej på elbilar. Som bloggen beskrivit om Elon Musk så motverkas istället dessa. Att “tanka”/ladda elbilar har blivit dyrare, ibland dyrare än bensin och diesel.

Många vill föregå med gott exempel i miljöfrågor, t.ex sopsortering. Men få gör “uppoffringar för klimatet” som att samåka till jobbet eller ta tåget på semestern.

Detta tyder på att de flesta betvivlar klimatfrågorna men inte vågar uttrycka det.

[ samåker till jobbet eller tar tåget på semestern ]

 

Festen er over: Elbilstrøm dyrere enn diesel

Nå koster det mer å lade elbilen enn å fylle tanken med miljøskadelig bensin eller diesel. «Uheldig,» sier elbilforeningen til NRK Dagsnytt. Det står å lese i «Motor» fra NAF – bilorganisasjonen som er mer opptatt av klimapolitikk enn samferdselspolitikk og bilister. Ti år etter at de rødgrønne lurte bilistene til å kjøpe miljøvennlig dieselbil, klarer altså norske forbrukere å gå i samme fella en gang til: De lokkes til kjøpefest, og når mange nok er lurt, slår avgiftene til. På tide å lære?

Teorin om global uppvärmning är en undanflykt för att konstruera överstatliga organisationer. Men när de lurar folk att satsa på något som i alla fall minskar avgasutsläpp och sedan sviker dem är det ju för j-kligt.

Vid köpcentrat finns skyltar “Här kan du ladda din elbil” – Jag funderade på om det var gratis, jag var nog naiv.

 

Lars Bern säger att orsaken varför alla politikerna ljuger har med att de vill tvinga in Sverige in till globala avtal. Inte för att det kommer resultera “bättre väder”, utan FN vill ha kontroll över energin som tillverkas på jorden.

YouTube

Flashback

Kan klimathotet vara en bluff som används av dagens politiker för att få länder in till globala avtal vilket resulterar att FN/EU kan få fullmakt över ländernas energi?

Lars Bern förefaller vara ett troll som försöker styra kritiken av klimatlarmet i fel riktning.
[ misguiding anger and criticism, defusing; decoys, distractions, false leads, misdirection ]

Klimatfrågan saknar säkra fakta och åsikter baseras ofta på känslor. Därför används klimatfrågan även för att söndra samhället. Fakta är så osäkra att ingen konsensus går att uppnå.

Detta förefaller vara klimatproblemets kärna. Massmedia blåser upp obekräftade teorier om global uppvärmning. Inga myndigheter utreder problemet och fattar ett beslut som sedan följs enhetligt i samhället.

I stället betonar man förekomsten av två grupper som står i motsättning: “alarmister” och “förnekare”. Politikerna klarar inte av att tillfredsställa båda dessa grupper samtidigt utan ställs i ett beroendeföehållande till hur media beskriver hur politikern hanterar “problemet”.

Klimatfrågan används för att splittra samhället och försvaga landet.

Man måste naturlugtvis skaffa sig ett enhetlig förhållningssätt. Vetenskapsmän tar fram ett handlingsprogram. Om dessa inte kan komma överens får man jämka, låta politiker avgöra, anordna folkomröstning etc.

Men i stället skapar man kaos. Olika grupper kmi samhället har olika uppfattning. Regeringens åtgärder, såsom utsläppsbörs, fungerar inte. Man stimulerar till känslomässiga och instinktiva reaktioner genom att framålla t.ex Greta Thunberg. Detta görs för att splittra samhället så att massmedia kan pressa politikerna med krav på att motsatta grupper båda skall tillfredställas.

Man måste respektera olika åsikter. Men man måste även ta fram ett handlingsprogram så att olika dekar av samhället samverkar. Även en “skeptiker” kan acceptera ett strikt “klimatbetonat” handlingsprogram om det geomförs konsekvent, och vice versa.

[ worry ]
Möjligen kan växthuseffekten komma att bli av underordnad betydelse och en kinesisk forskare oroar sig nu mer för nedkylning. Det mest oroande är nog att forskaren inte verkar riktig säker på vilket man skall oroa sig mest för.
China scientists warn of global cooling trick up nature’s sleeve
Research sheds light on 500-year Chinese weather cycle and suggests a cool change could be on the way
Findings leave no room for complacency or inaction

As a result of the research findings, Wu said she was now more worried about cooling than warming. “A sharp drop of temperature will benefit nobody. The biggest problem is, we know it will come, but we don’t know exactly when.”

amp.scmp.com

wwr: 68463102
Det kanske största problemet med klimatfrågan är att politikerna inte vidtar åtgärder. Vi kan ju inte lösa denna fråga genom att diskutera temperaturer i kafferummen på jobben och vissa personer vidtar frivilliga åtgärder som att t.ex ta tåg istället för bil ibland.

Nu har man skapat Greta-kulten där en 16-årig skol-skolkare med psykiatriska diagnoser får diktera vad som är sant.

Självklart skall det finnas diskussioner och aktivister. Men massmedia lägger fokus på detta, det är fel. Det måste även tas fram en handlingsplan för landet.

Regeringen måste tillsätta utredningar. Kan sedan inte politikerna komma överens så får vi ha folkomröstning.

(Se t.ex hur militära frågor avgörs. Då går t.ex bara regeringen ut och säger att nu skall vi åka till Irak och kriga, nu skall nya regementen öppnas, dyra robotar skall köpas eller det skall införas allmän värnplikt. Jag kan inte komma ihåg någon diskussion bland vanligt folk där. Upprustning ifrågasätts inte.)

Men klimatfrågan används för att splittra befolkningen.

DN ordnar klimatresa med tåg till Venedig.

DN och Wollo är inte kloka i huvudet, det vet vi redan. Vi vanliga Svensson skall rädda jorden TILLSAMMANS genom att skämmas för att flyga och ta tåget ibland. Venedigs kanaler ger nog reportagen en fin apokalyptisk stämning. Det hela är naturligtvis ännu en infernalisk plan från Skynet.

Att vi blir sittande där vi är ingår säkert i planen. Flyktingarna får nog speciella resetillstånd.

Självklart skall istället regeringen sköta detta och det är den DN skall klaga hos. – Men då kan det bli tal om utredningar och åtgärder, och det vill pressen absolut inte se. Pressen strävar efter motsättningar, konflikt, splittring, stress, oro, kaos, överstatlig kontroll …

Det finns nog en orsak att DN åker till Venedig 😀

Venice Menace: Famed City is Sinking & Tilting
livescience.com

Science Says This Is When Venice Will Become an Underwater City
theculturetrip.com

När DN är färdiga med Venedig kommer Kevin Costners djuplodande mästerverk Waterworld att förblekna 😀
In a future where the polar ice-caps have melted and Earth is almost entirely submerged, a mutated mariner fights starvation and outlaw “smokers,” and reluctantly helps a woman and a young girl try to find dry land.

m.imdb.com

Det blir nog underhållande reportage. Men skrattet fastnar i halsen när man tänker på vad DN håller på med.

Trumpetflugan: 68511875

Vi är inte uppe i en fördubbling sedan 1800-talet ännu. Trenden är nu ca 0.2 grader per årtionde. Idag är det snarare stora risker med vart vi är på väg, än fara med var vi är idag. 0.9 grader kräver också specificerande av en referensperiod.
En hel del påståenden här, så jag väljer ut ett par.

En fördubbling av co2 sedan 1800-talet har resulterat i en ökning på 0.9c..**

Ja lite varmare har det blivit, men det är ju inte direkt någon katastrof.

När man hör på forskare så låter det ju som att jorden ska gå under för fan.

1970. VI HAR TIO ÅR PÅ OSS
1980 VI HAR TIO ÅR PÅ OSS
1990 VI HAR TIO ÅR PÅ OSS
2000 VI HAR TIO ÅR PÅ OSS
2010 VI HAR TIO ÅR PÅ OSS
2019 VI HAR TIO ÅR PÅ OSS

1970 EXTREMA VATTENHÖJNINGAR OM TIO ÅR
1980 Inte ett skit sker

1980 EXTREMA VATENHÖJNINGAR OM 10 år
1990 Inte ett skit sker

1990 EXTREMA VATTENHÖJNINGAR OM 10 ÅR
2000 Inte ett skit sker

2000 EXTREMA VATTENHÖJNINGAR OM 10 År
2010 Inte ett skit sker

2010 EXTREMA VATTENHÖJNIGNAR OM 10 åR
2019 Inte ett skit har skett

1990 STORT HÅL I OZONLAGRET AHHH! JOrden Går under
2001 Nemen oj hålet i ozonlagret varierar med åren.. ops….

1980 NEJ ÖKNARNA BRER UT SIG! Det är katastrof
1990 Hmm det har inte hänt nåt
1992 ÖKNARNA BRER UT SIG
1999 Hmm det har inte hänt nåt

OM 30 ÅR ÄR DET FÖR SENT!!

Och så Repeat forever and ever
Det enda som förändrar sig är en ökning av skatt för varje alarm som kommer

“10 år på oss”.. Innan vad?… Är frågan du bör ställa dig. Och kontrollera att detta uttalande inte endast är en produkt av media. Leta vetenskapliga källor.

“10 år på oss att göra vad, för att förhindra vad?”

Angående ozonhålet så var det ett verkligt hot. Vi vidtog åtgärder den gången. Googla Montrealprotokollet, exempelvis.

Det råder ingen tvekan om att klimatrörelsen är skapad för att försöka knäcka folk mentalt och splittra befolkningen. Varje individ skall själv avgöra hur den bäst räddar planeten!

“Skall jag ta bilen eller tåget till Malmö? Har det varit varmt i sommar? Vad tror jobbarkompisarna? Måste jag känna flygskam? Vågar jag äta den där apelsinen, tänk om någon upptäcker mig. Vilka forskare är bäst? Hade mycket is smält på Grönland i inslaget i Aktuellt igår? Har det varit mycket extremväder? Vad säger Greta? Tänk om jag gör fel, då går jorden under!”

Det handlar om psykologisk krigföring mot befolkningen.

Freonlarmet hanterade rimligare genom de åtgärder som vidtogs.

Även närnkraftsfrågan hanterades rimligare. Det togs fram fakta som vanligt folk kunde ta ställning till. Ren och billig energi. Men kärnkraftverk exploderar då och då. Det bildas en slutprodukt som måste förvaras säkert extremt lång tid, etc

Hur man sedan värderar detta är olika från person till person och då höll vi folkomröstning. Naturligtvis var inte hanteringen av kärnkraftsfrågan felfri. Men det fattades ett beslut som vi jobbade efter (och pratade bort efter 25 år, vill jag minnas).

Vad gäller klimatet däremot så tillsätts inga utredningar eller fattas beslut. Avsikten med klimatlarmen är att skapa kaos och motsättningar i befolkningen. Man vill försvaga landet så att det lättare kan styras utifrån. Sverige “kraschar vidare utför stupet”.

wwr, Flashback (texten utökad)

Köttskatt splittrar regeringen inför valet
Expressen

Climate ‘Experts’ Are 0-41 with Their Doomsday Predictions
Climate Depot

UN predicts disaster in 10 years, 1989:

U.N. Predicts Disaster if Global Warming Not Checked
PETER JAMES SPIELMANN
June 30, 1989
UNITED NATIONS (AP) _ A senior U.N. environmental official says entire nations could be wiped off the face of the Earth by rising sea levels if the global warming trend is not reversed by the year 2000.

Coastal flooding and crop failures would create an exodus of ″eco- refugees,′ ′ threatening political chaos, said Noel Brown, director of the New York office of the U.N. Environment Program, or UNEP.

He said governments have a 10-year window of opportunity to solve the greenhouse effect before it goes beyond human control.

AP

wwr: 76362019
Midsommarvädret är ju en klassiker.

Ni som följer mätningarna: Hur ser temperaturerna ut för Midsommarafton 25 juni i Stockholm om man vill jämföra i år och bakåt för samma datum?

Jag måste erkänna att när jag snabbsökte hittade jag inget jag tyckte jag kunde lita på.
—-

casefold: 76366323
Stockholms dygnsmin och dygnsmax från 1882 och fram till för fyra månader sedan finns här och här. Den väderstationen har ännu inte rapporterat maxtemperaturen för 25 juni i år men det finns en station i närheten som noterade 22,7 grader.

Ett diagram: ibb.co
—-

casefold: 76367025
Ingen orsak! Ser ut att ha varit en rätt behaglig dag.

Det hade varit kul med en sådan tjänst. Om man ber snällt kanske SMHI kan ordna det. De hade nyligen en enkät där de tog emot önskemål. Annars är det tillåtet att använda SMHI:s data för kommersiella ändamål.

För den intresserade är SMHI:s API för meteorologiska data dokumenterad här: opendata.smhi.se
—-

wwr: 76718132
Nu har man fått svart på vitt. Livsstilen hos tre genomsnittsamerikaner räcker för att döda en människa!

Three Americans create enough carbon emissions to kill one person, study finds
—-

theguardian.com

Hoppas Löven läst på om detta när EU och Kerry kommer och förbjuder oss fälla skog och liknande samt EU hissar upp tullmurarna mot Kina och Ryssland.
—-

arbetet: 76848739
Oj, det fanns en egen tråd.

Man har haft stora problem vid framtagande av denna rapport vilket man uppmärksammade så sent som för en månad sedan.

Nu ska vi helt enkelt lita på att IPCC har fixat till det. Man ska tydligen följa verkligheten bättre. Det kom man helt plötsligt på för en månad sedan alltså:

U.N. climate panel confronts implausibly hot forecasts of future warming

sciencemag.org
—-

arbetet: 76849373
Kommentaren i the Australian kring detta:

Climate change: Science magazine article blows the whistle on model failure

Leading climate scientists conceded that models used to estimate how much the world will warm with rising levels of carbon dioxide in the atmosphere are running too hot.

“It’s become clear over the last year or so that we can’t avoid this,” Gavin Schmidt, director of NASA’s Goddard Institute for Space Studies, told Science *magazine.

The admission is seen as a significant development by scientists who argue that not enough attention has been paid to natural *cycles in the earth’s climate.

It puts another question mark over the use of the most extreme scenarios generated by models, RCP8.5, to estimate what could be expected in a warming world.

The concession has been made on the eve of this month’s release of the Intergovernmental Panel on Climate Change’s report on the science of climate change.

That report, delayed a year *because of Covid-19, is due to be released on Aug*ust 9 and will outline what can be expected with different levels of warming.

/…/

US climate scientist Judith Curry said the IPCC report would certainly discuss the problem with climate models: “The elephant in the room for the IPCC is they are heavily relying on RCP8.5 emissions scenarios, which are now widely regarded as implausible.”

Michael Asten, an expert reviewer of the IPCC’s AR6 report, said the admission that climate models were running hot was a significant concession.
—-

theaustralian.com.au
—-

arbetet: 76856825
En månad innan rapporten släpps uppgifter i seriösa vetenskapliga kanaler att alla tidigare beräkningar och modeller har visat fel klimatutveckling. De har varit kraftigt överdrivna i jämförelse med utvecklingen i verkligheten. Det är inte direkt första gången ett sådant medgivande ges från klimathåll utan vi har många exempel på helt tokiga förutsägelser om klimatet.

Nu innan man släpper sin rapport meddelar folket bakom IPCC att man har justerat för det.

Istället för att publicera artikeln i Science i alla världens tidningar – för uppgifterna kan inte kallas annat för sensationella – så smyger man undan artikeln i en facktidskrift som få läser.

Nu publiceras rapporten med dunder och brak med krigsrubriker över hela (väst?)världen. Kommentarerna från engagerade klimatjournalister och annat löst journalistfolk är oräkneliga. Jag är ganska säker på att få av dem verkligen har läst den omfattande rapporten.

Det här måste vara årets #FakeNews där man helt okritiskt tar denna rapport för den slutgiltiga sanningen när det inte ens handlar om vetenskapligt prövade hypoteser.
—-

Osynlige.Mannen: 76858336
IPCC sammanställer dock inte på ett neutralt sätt, utan väljer vad de vill visa upp och negligerar sådant som talar mot den egna linjen. Det är så långt från ett vetenskapligt förhållningssätt man kan komma, och påminner närmast om Lysenkoism. De drar sig inte heller för att välja ut sådant som bygger på rent forskningsfusk, exempelvis hockeyklubban och hotet mot Stora barriärrevet.

Ett talande exempel på politiseringen av IPCC är när prof. Paul Reiter utsågs till ledare för en arbetsgrupp som skulle sammanställa kunskapsläget gällande spridning av insektsburna sjukdomar. Ett gott val, då han var (och förmodligen fortfarande är) världens främste inom området. Problemet var att han var den ende i arbetsgruppen som hade någon som helst expertis inom fältet. Problemet förvärrades av att majoritetsbeslut gäller. Så när bisarra (och fullständigt påhittade) påståenden om spridning av malaria och andra sjukdomar lades fram så blev han nedröstad! Reiter avsade sig uppdraget när han förstod att IPCC bara ville ha hans goda namn, inte hans expertis. Flera andra framstående forskare har gjort detsamma, vilket lett till att IPCC idag helt domineras av politiska aktivister.

Själv är jag tillräckligt gammal för att minnas larmen om den kommande istiden på 1970-talet. Men då var jag barn. När larmen om den globala uppvärmningen drog igång på 1990-talet så var jag redan forskare, så min inledande reaktion var djup skepticism. Och ju mer jag grävde, desto mer insåg jag att det var bara ännu en bluff från miljörörelsen.

Off topic:
Ibland är miljörörelsen framgångsrik, de lyckades med att få till ett de facto förbud mot DDT vilket orsakat tiotals miljoner dödsfall i malaria. Förbudet hävdes 2006 och idag rekommenderar WHO att DDT sprayas inomhus för att bekämpa malariamyggan. Sett till antalet döda så är miljörörelsen i samma division som Hitler, Stalin och Mao.
—-

But new study that reconstructs Greenland’s climate timeline for the last 3,000 years reveals that the average was more like 50 degrees Fahrenheit — which is a nice, normal day during southern Greenland’s summer today. The study was published Wednesday in the journal Geology.

cnn

Bureau of Land Management har väckt förvåning på många håll: “BLM håller inte med om att den föreslagna utvecklingen är oförenlig med att upprätthålla en beboelig planet (det finns ingen klimatkris). Planeten var mycket varmare för 1 000 år sedan, före den lilla istiden, enligt mängder av arkeologiska bevis (som jordbruk på Grönland och vinodlingar i England). Den värmen gjorde inte planeten obeboelig, snarare var det en tid då samhällen blomstrade.”

– Jordbruk på Grönland och vinodlingar i England är anekdoter som i och för sig har en sanningsgrund. Men som argument är det helt irrelevant, eftersom dagens uppvärmning är pågående och huvudsakligen beror på våra utsläpp av koldioxid. Det går inte att jämföra med den maximala temperaturtoppen för 1 000 år sedan, även om det fortfarande sker i klimatskeptiska kretsar, säger historikern och klimatforskaren Fredrik Charpentier Ljungqvist till TT.

ab

%%%%% climate
%%%%% global
%%%%% warning

Food loss, food waste, matsvinn

Rapport: Matsvinnet ökar i världen

I en ny rapport fastslår Boston Con- sulting Group att matsvinnet i världen
ökar. En tredjedel av den mat som
produceras slängs.

Rapporten visar även att matsvinnet
kommer fortsätta att öka, främst i
utvecklingsländerna. Den varnar även
för att man ej kommer nå FN:s globala
mål att halvera svinnet till år 2030.

Samtidigt uppger FN-organet FAO, Food
and Agriculture Organization of the
United Nations, att totalt 800
miljoner människor i världen går
hungriga.
Text-TV


[ word value, connotation]
När media använder starka ord som t.ex “fastslår”, är de ganska ofta ute och driver agenda hårt.

Food waste seems to be a new front for globalization.

Non Governmental Organizations, NGO:s

Non Governmental Organizations act for many purposes, like protecting children, providing humanitarian aid, clean air, …

NGO:s act secretly behind vague names and anonymous websites. Their funding is not disclosed.

NGO:s are used to spread globalist agenda.

NED Belarus
National Endowment for Democracy
(Belarus Lukachenko is already US controlled, NED fakes “cold war”.)

Secret Societies

The following organizations are sometimes mentioned as global conspiracies. So far the blog has not found any evidence to substantiate this claim.

Freemasonry

Knights Templar

Illuminati

Skull and Crossbones – Yale

Sometimes societies like this are brought up to try to make claims about NWO seem illegitimate.

 

 

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 

A few earlier posts:    (scroll down list)


2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2)

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.004.008 (002) Climate change, Paris treaty

Innehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »