Categories
01 trolling, trolls 300 terrorism accident investigations anonymous sources, according to reports fake/rigged images, videos and recordings investigation size, Dog in the Night-Time; unverified suspects media protects military misguiding anger and criticism, defusing; decoys, distractions, false leads, misdirection timing zAll pages

03.1.004.001 (001) Flyghaveriutredningar; air crash disasters

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

3.1.4.1 Flyghaveriutredningar

Air crash disasters

Flyghaveriutredningar stöder flygindustrin och försöker i stor omfattning tona ned eller mörklägga tekniska orsaker till haverier. Utredningarna strävar efter att finna fel i (ofta omkomna) piloters agerande. Detta stöder naturligtvis flygindustrin och därmed globaliseringen. Massmedia gör inget för att kritisera detta. I sociala medier förefaller aktiva och tidigare yrkespiloter ofta argumentera enligt samma riktlinjer. Piloter är naturligtvis tvungna att ta hänsyn till sina arbetsgivare när de diskuterar flygsäkerhetsfrågor och deras solidaritet med omkomna kollegor och deras familjer måste därmed sättas i bakgrunden.

Utredningarna arbetar med huvudmålet att hålla allmänhetens förtroende för flygindustrin uppe. Tyvärr går inte alltid detta via att förbättra flygsäkerheten. Tekniska fel och systemfel sätts i bakgrunden och istället framhålls pilotfel och “tillfälligheter”.

Typiskt för haveriutredningar är att man fördröjer rapporteringen med förhoppningen att minnet av olyckan och dess tragiska konsekvenser skall ha minskat i allmänhetens medvetande.

West Air Sweden 294 (2016, antal omkomna: 2, Bombardier CRJ200) (postflyg) Olyckan berodde på ett instrumentfel. I mörker visade pilotens instrument felaktigt att han steg vilket medförde att han sänkte nosen på planet vilket gjorde att det störtade. Utredningen fokuserar på piloternas kommunikation och möjligheterna att genom analys av olika instrument försöka se vilket instrument som visar fel. Tiden är dock alldeles för kort för att hinna göra detta. Piloter tränas att flyga efter sina instrument. En otillåten kombination av instrument hade monterats och kan ha orsakat olyckan. Detta utreds inte närmare än att man frågar fabrikanten om den tror att dess instrument har orsakat olyckan. Fabrikanten nekar naturligtvis. Flygplanets unerhållsstatus tas inte ens med i den preluminmära haverirapporten.

Piloterna var inbältade och reagerade snabbt. Instrumentfel är olyckans primära orsak.

Sjöfartsverkets nya helikoptrar klarar inte att flyga till olycksplatsen. Norska hekikoptrar och media var där först. En helikopterpilot i sociala forum anser att detta är normalt eftersom besättningen inte hade adekvat träning!

2018: sjöfartsverkets nya dyra helikoptrar klarar heller inte att släcka skogsbrand.

Sverige har ju varit förskonat från katastrofer och krig. Vi klarar inte sådant.

Germanwings 9525 (2015, antal omkomna: 150, Airbus A320) Piloten Andreas Lubitz begick självmord genom att låsa övrig besättning ute ur cockpit och styra planet in i berg. Haveriutredningen vill tona ned incidenten och de många kontakter som Lubitz haft med läkare vilka inte rapporterats till flygbolaget. Presskonferensen hålls ett år efter olyckan, ändå lyckas man välja tidpunkten en söndagmorgon, samma dag som det är val i Tyskland! [ timing ]

Turkish Airlines 981 (1974, antal omkomna: 346, DC 10) Olyckan skedde efter försummelse av transportsäkerhetsorganet NTSB som ej hade tvingat bolagen att laga ett känt fel. (Istället hade man hoppats att bolagen på eget initiativ, “gentlemen’s agreement“, ref2, skulle åtgärda felet vilket inte skedde. Felet hade redan orsakat en allvarlig situation (“Windsorincidenten” AA 96).

On previous flights, notably American Airlines Flight 96 in 1972, it had been noticed that it was possible to close the handle with the latches in the wrong position. This was because the linkage between the handle and the pins was too weak and allowed the handle to be forced closed. A minor change had been ordered to install a support plate for the handle linkage to make it stronger; manufacturer documents showed this work as completed on 981 but it had not actually been installed. It was also noted that the handle on 981 had been filed down to make it easier to close the door. Finally, the latching had been performed by a baggage handler who did not speak Turkish or English, the only languages provided on a warning notice

Wiki

United Airlines 811 (1989, döda: 9, Boeing 747)

“It was so dark and loud”

Olyckan orsakades av ett känt fel som redan orsakat en allvarlig incident (Pan Am 125). NTSB försökte mörklägga felet efter olyckan, men två anhörigas egen utredning gjorde att amerikanska marinen tvingades hämta upp lastrumsdörren från havsbotten vilket bekräftade de två privata utredarnas teori och tvingade NTSB att skriva om rapporten. (Ett Nya Zeeländskt par hade förlorat sin son i olyckan och ägnade många år av sina liv till att åka runt i USA och göra en egen utredning. Bl.a stal man hela utredningsmaterialet under en sammankomst med NTSB. När man gick igenom materialet fann man många motsägelser som mörklagts. Det är en av de få stölder som denna blogg ger stöd åt.)

The 747’s cargo door used a series of electrically operated latch cams into which the door-edge latch pins closed. The cams then rotated into a closed position, holding the door closed. A series of L-shaped arms (called locking sectors) were actuated by the final manual moving of a lever to close the door; these were designed to reinforce the unpowered latch cams and prevent them from rotating into an unlocked position. The locking sectors were made out of aluminum, and they were too thin a gauge to be able to keep the latch cams from moving into the unlocked position against the power of the door motors. Electrical switches cut electrical power to the cargo door when the outer handle was closed; however, if one of those were faulty, the motors could still draw power and rotate the latch cam to the open position. The same event could happen if frayed wires were able to power the cam-motor, even if the circuit power was cut by the safety switch.As early as 1975, Boeing realized that the aluminum locking sectors were too thin a gauge to be effective and recommended the airlines to add doublers to the locking sectors. After the 1987 Pan Am incident, Boeing issued a Service Bulletin notifying operators to replace the aluminum locking sectors with steel locking sectors, and to carry out various inspections. In the United States, the FAA mandated this service by means of an Airworthiness Directive (AD) and gave U.S. airlines 18 to 24 months to comply with it. After the Flight 811 accident, the FAA shortened the time to 30 days.

Wiki

Silk Air 185 (1997, antal omkomna 104, Boeing 737) Den officiella utredningen drog slutsatsen att piloten önskat begå självmord. En privat utredning kunde senare i amerikansk domstol vinna ett mål och få stöd för att styrservo för sidorodret låg bakom olyckan. Sidorodren för Boeing 737 har länge misstänks kunna ha orsakat olyckor men situationen är mer oklar än så. Att åtgärda servona har inte säkert löst problemet:

[ sidoroder, rudder, Boeing 737 rudder issues:

UA 585, United Airlines 585, Colorado, 1991, 25 döda

USAir US Air 427, Pittsburgh, 1994, 122 döda ]

Båda dessa 737 förefaller plötsligt ha rollat kraftigt och störtat i läge liknande störtspiral. Det är osäkert om sidorodrets sekundära verkan kan ha den effekten. Denna artikel beskriver olyckorna och andra incidenter med 737 men den kan vara medvetet felrubricerad. Det är inte säkert att det plötsliga rollfelet kunnat hänföras till sidorodret. Möjligen har man aldrig funnit detta återkommande fel.

De försök som NTSB gjorde mot sidorodrets styrservo var hårt provocerade med extrem kyla. De menade sig då kunna se hur servot gav omvända utslag mot de signaler som skickades ut från den simulerade cockpit i testriggen.

Air Asia QZ8501 (2014, antal omkomna: 162, Airbus A320) Samma komponent i planets elektronik hade gått sönder mer än 20 gånger under det senaste året, allt oftare under den senaste veckan före kraschen, men trots detta inte lagats. När felet uppträdde flera gånger under denna flygning slog piloterna av datorn och försökte flyga planet manuellt. De begick då grava manövreringsfel. Denna typ av manövreringsfel (“stall”) är vanliga hos moderna piloter som tränas för att flyga efter datorer, inte att flyga manuellt. När datorerna eller instrumenten inte fungerar sker olyckor oftare. Därför måste flygplanen hållas i bästa skick. I detta fall hade samma komponent i elektroniken gått sönder >20 ggr och borde definitivt ha åtgärdats vilket hade gjort att olyckan ej inträffat.

Air France 447 (2009, antal omkomna: 228, Airbus A330) Olyckan berodde på nedisning av ett “pitotrör” så att autopiloten kopplades ur. Piloterna klarade därefter inte att flyga plaet utan autopilot. Konstruktionsfelet i pitotrören var redan känt och flygplanet skulle åtgärdas på denna punkt. Det hade dock inte utförts i tid, innan olyckan skedde.

AA587 (2001, antal omkomna: 265, varav 5 på marken, Airbus A300) Flygplanets stjärtfena föll av. Utredningen drog slutsatsen att piloten utfört för kraftiga manövrer med sidorodret. Hans manövrer var dock i enlighet med instruktion han genomgått och inte utanför vad flygplanet ansetts klara av enligt sin instruktionsbok (2005 inträffade ytterligare problem med stjärtfenan på en Airbus, Air Transat 961)

 

TWA 800 (1996, 230  dead, Boeing 747)

FILE – This July 16, 2001 file photo shows the seats, foreground, and the wreckage of TWA Flight 800 in a hangar in Calverton, N.Y. Current and former federal officials who played key roles in the investigation of one of the nation’s worst aviation disasters said Tuesday, July 2, 2013 they stand by their conclusion that the crash of flight 800 was caused by an accidental fuel tank explosion, and not a bomb or missile. (AP Photo/ Ed Betz, file)

A serious investigation. For political reasons they wanted to find a bomb so they looked carefully. But when no bomb was found, they admitted so. (This is in contrast with more recent Metrojet crash where downing by a bomb was declared on insufficient grounds.)

Fuel tank explosion

(some theories claim missile , this blog finds no strong support for that theory)

one of the largest diving operations ever, 700 dives, depth 50 m, 9 months

PanAm 103

(Lockerbie, 1988, 259 dead, Boeing 747)

Accident

Investigation

Many cover ups

Big investigation

Over a thousand police officers and soldiers carried out fingertip searches of the crash site that lasted for months, retrieving 4 million pieces[3] from the fields and forests of southern Scotland

 

 

Metrojet 9268 (2015, antal omkomna: 224, Airbus A321) Kraschen förklarades på osäkra grunder som orsakad av en explosion p.g.a. en bomb placerad i planet av organisationen IS. Detta grundades bl.a. på påstådda fynd av explosivt material på de omkomna passagerarnas kläder. Organisationen IS påstods ha tagit på sig ansvaret för ett attentat.

Tidigare undersökningar av förekomst av explosivt material hade dock varit negativa. Någon mer omfattande utredning av den typ som bör ske och t.ex. skedde vid olyckorna Pan Am 103 eller Trans World Airlines 800 utfördes inte. Twitterkonton kan inte betraktas som källor för organisationen IS, vilket dock politiker och media gör i de fall de finner lämpliga. I detta fall fick en bild på en Coca-Colaburk med sladdar stor uppmärksamhet.

[fake images, videos and recordings]

Man vet också att en reparation av planets “rear bulk head” hade gjorts. En synnerligen allvarlig olycka (JAL 123) har tidigare inträffat efter en sådan reparation.

Natalya Trukhacheva, the ex-wife of co-pilot Sergei Trukhachev, said in an interview with NTV that her ex-husband had complained to their daughter about the aircraft’s technical state.[46][85]

The aircraft involved in the crash had suffered a tailstrike while landing in Cairo fourteen years earlier.[28][64][86] Some have drawn comparisons to Japan Airlines Flight 123,

Tail landed 5 km from the rest of the debris.

Wreckage was scattered over 20 square kilometres (8 sq mi), with the forward section about 5 kilometres (3.1 mi) from the tail, indicating that the aircraft had broken up during flight.[37] Aerial images of the wreckage broadcast on RT indicated that the wings were intact until impact.[38] The debris pattern, combined with an initial interpretation of the aircraft’s abrupt changes in altitude and airspeed, reinforced the presumption that the aircraft’s tail separated during flight and fell separately.

Wiki

Tailstrike hypothesis

Utredningen karakteriserades av oprofessionellt agerande. Olika grupper av utredare hade så starka egenintressen att de inte kunde samarbeta eller ens delta vid presskonferens.

Utredningen är inte fullständigt gjord. Olycksorsaken förefaller av politiska orsker att för snabbt ha tillskrivits “terrorism”. Därmed kan flygindustrin undandra sig ansvar för vidare utredning och ev. åtgärder.

Uppdatering, jan 2018

Det förefaller som om en felaktig reparation av det bakre tryckskottet kan ha orsakat olyckan, på samma sätt som vid JAL 123.

Reports on the wreckage of Flight 9268 have suggested that a “clear break” occurred near the plane’s rear pressure bulkhead, possibly indicating failure of the bulkhead. [Wikipedia]

The tail section of the aircraft was found far apart from the rest of the debris field. On one picture the “clear  break” of the tail section can be seen.

Wikipedia nämner dock detta som en alternativ teori!

Men vad kommer vi ihåg från “utredningen”?

Twitterbilder på en Coca-Colaburk med sladdar (låtsasbomb), konflikter mellan utredarna som inte ens kunde hålla presskonferens tillsammans, motstridiga uppgifter om sprängämnesrester, Putin utlovar belöning, Pentagongeneral  beskriver “heat flash” (tecken på bombexplosion), flygplatspersonal kvarhållen, “släkting till markpersonal medlem i IS”, “IS tar på sig skulden”, mediauppgifter om under vilket säte “bomben” var placerad (ung flickas plats (bild oå henne), förstås) etc

Hade olyckan orsakats av en bombexplosion så hade naturligtvis utredningen blivit enormt omfattande, som t.ex efter PanAm 103 eller TWA 800 (den senare förmodligen explosion i bränsletank). Men någon omfattande utredning utfördes ej.

[investigation size, unverified suspects, the usual suspects ]

Nu vinner flygindustrin på att mörklägga materialbrister och politikerna kan dra skrönor om terrorister. De som förlorar är passagerarna, när ansvar för eftersatt flygsäkerhet inte utkrävs.

Delarna låg utspridda i öknen. Utredarna upptäckte säkert det misstänkta felet på tryckskottet inom några timmar. Men politisk styrning av utredningen gjorde att, medan media hadd olyckan i fokus, så höll man sannolikt inne med denna avgörande bit av information, för att ge utrymme för desinformation frpn politiker och media.

I sociala medier argumenterar troll för den osannolika teorin att en bomb orsakat olyckan. Vissa av trollen säger sig vara yrkespiloter men deras bakgrund är ofta oklar och i alla fall oredovisad. I det officiella forumet pprune förefaller tråden ha stängts och deltagarna måste kontakta administratörerna för att få skriva vidare.

Allt tyder på att globalistiska intressen försöker mörklägga den mest sannolika orsaken för olyckan, att tryckskottet brustit.

En medlem som påstår sig vara professionell pilot och ofta deltar i diskussioner, påstår sig aldrig titta på programmet “air crash investigations” eftersom det “drar för generella slutsatser”. (Om man inte ser programmet, hur kan man då veta vad det innehåller?) Orsaken till påståendet är att skribenten försöker styra andra medlemmar till att endast läsa haveriutredningar. I dessa skyddas dock flygindustrin genomgående, genom att man felfokuserar på detaljer, ofta för att förskjuta tekniska fel och fel i underhåll mot pilotfel.

 

Egypt Air 804 (2016, antal omkomna: 66, Airbus A320) Liksom vid utredningen av metrojet 9268 har skiftande uppgifter om ev. förekomst av explosivt material på offren, förekommit. Aktörer, förmodligen knutna till flygplanstillverkaren, har lagt ut rena villospår om att en pilot skulle ha placerat sin mobiltelefon på instrumentbrädan och den skulle ha kunnat explodera.

Olycka förefaller ha orskats av brand i elektroniken och ingen tillfredställande utredning har utförts.

Vraket ligger på stort djup. Politiska och mediala intressen har fått för stort inflytande.

Vid t.ex TWA 800 dök man efter delar i 9 månader. (Ändå försökte någon (“Obamas pilot”!) lansera teorin   nedskjutning, gällande TWA 800.)

Konsekvensen av en brand i elektroniken kan vara att många kablar i de plan som flyger nu behöver inspekteras och ev bytas ut. Utredningsresultatet mörkläggs därför. Villospår om  nedskjutning läggs ut. Ju suddigare bild som kan skapas ju mindre ansvar behöver tas. Krasst sett så är förefaller det ibland som om utredningarna helst inte finner något säkert, då behöver ju ingen ta ansvar och inga åtgärder genomföras.

One YouTube video shows a recording of a ball of fire. The video is, however, unverified. One merchant vessel has observed a trace of fire in the sky on the night of the accident.

One video claims that Israel and USA shot down both Egypt Air 804 and Metrojet 9268. This is highly unlikely. 7 minutes also passed between the first indication of fire and loss of contact for Egypt Air.

This video may be an attack by an Israeli false-flag-troll. He acts with a somewhat “strange” personality and has extensive claims without backing them up.

As has been described elsewhere in this blog, it is very common for Jewish interests to play a double game. This troll may act on behalf of Israel, but attack Israel in a “stupid” way thereby hoping to connect other, relevant criticism of Jewish interests to the trolls unfounded criticism.

Strong interests try to create conflicts. Media give priority to explanations like bombing or missile attack. The conflicts can be taken as reasons for armament, warfare and moving focus from f.ex. mass immigration (w/ connected problems) in Sweden to the situation in the Middle East.

ACARS messages

**00:26Z*3044 ANTI ICE R WINDOW

00:26Z*561200 R SLIDING WINDOW SENSOR

00:26Z*2600 SMOKE LAVATORY SMOKE

00:27Z*2600 AVIONICS SMOKE

00:28Z*561100 R FIXED WINDOW SENSOR

00:29Z*2200 AUTO FLT FCU 2 FAULT

00:29Z*2700 F/CTL SEC 3 FAULT

There is also evidence from the CVR that fire had occurred.

Media reported that data from the*cockpit voice recorder*indicated one of the pilots had tried to extinguish the fire in the cockpit before the airplane crashed.*However, after these reports were released, the Egyptian Civil Aviation Authority urged “media to be cautious while issuing press releases about the accident and to only rely on official reports issued by the committee itself.”Later, on 16 July, the committee confirmed that the cockpit voice recording mentioned “the existence of a fire”. [Wikipedia]

This quote also shows that the investigators try to cover up finds that do not support the main agenda of terror and bombing.

One YouTube video, produced as late as one year after the accident leaves many important facts out. Its aim seems to be to confuse the situation in order to help shirk responsibility and leave room for speculations politicians and media. A fire in avionics bay may call for inspection and replacements of kilometers of electrical cable in many of the planes that fly today.

Ördög: 80045482

EgyptAir-styrten forårsaket av sigarett

nrk.no

EgyptAir-styrten som kostet 66 menneskeliv i 2016, ble trolig forårsaket av en brann i cockpiten etter at en sigarett ble fyrt opp, ifølge franske eksperter som har skrevet en 134 sider lang rapport som er omtalt av den italienske storavisa Corriere della Sera.

De to faktorene som førte til styrken var er en lekkasje fra oksygenmasken til kopiloten og at en sigarett ble tent av enten piloten eller kopiloten, heter det i rapporten.

—-

—-

wwr: 80046613

Jag kommer inte ihåg detaljerna och kan inte bevisa detta, det får bli en gissning:

Det finns kilometervis med kablar med torr sprucken isolering i gamla flygplan (detta var 13 år gammalt). Vilket plan som helst kan förvandlas till en Molotovcoctail när som helst eftersom det blir för dyrt att byta dessa kablar.

Då drar man till med det vanliga och skyller på döda piloter.

Var det inte i denna olycka man även hade spekulerat i om pilotens iPhone exploderat under laddning. Glöm aldrig haveriutredningarnas grundförutsättning:

Det är aldrig fel på flygplanet. Aldrig.

ex: Transportkärran som kraschade i norra Sverige för några år sedan fick fel på ett gyro men allt skylldes på piloterna som flög enligt instrumenten som felfungerade. Instrumenten var t.o.m. monterade i en otillåten kombination.

—-

parachuting

accidents 2022

Reno Air races

Risky flying by highly experienced pilots. For the first time spectators were killed in 2011. This was consedered due to a screw that held the elevator trim of one aircraft. A use-once screw had been re-used instead of discarded at repair.

Challenger space shuttle (1986, 7 dead)

Youtube

An obvious breach of rules caused the accident. The shuttle was launched in too cold weather. It was well known that the O-ring gaskets were not functional in this temperature. One engineer left the final meeting in protest after having shown pictures of the effect of cold on the gaskets.

NASA pushed the responsible technicians by asking “Do you expect to postpone the launch until summer?”

Thirty years ago, as the nation mourned the loss of seven astronauts on the space shuttle Challenger, Bob Ebeling was steeped in his own deep grief.

The night before the launch, Ebeling and four other engineers at NASA contractor Morton Thiokol had tried to stop the launch. Their managers and NASA overruled them

npr

The Thiokol engineers, who had opposed the decision to launch, were watching the events on television. They had believed that any O-ring failure would have occurred at liftoff, and thus were happy to see the shuttle successfully leave the launch pad. At about one minute after liftoff, a friend of Boisjoly said to him “Oh God. We made it. We made it!” Boisjoly recalled that when the shuttle was destroyed a few seconds later, “we all knew exactly what happened”.[17]

[17] Berkes, Howard (February 6, 2012). “Remembering Roger Boisjoly: He Tried To Stop Shuttle Challenger Launch”. All Things Considered. Retrieved February 15, 2012.

wiki

wind shear

Challenger: A Management Failure

The disaster could have been avoided. The issues with the O-Rings were well known by the engineering team working on the SRB, but attempts to notify the management had been constantly held back.

The phenomenon of abnormal O-Ring erosion had been observed in previous flights. Instead of requesting an investigation, NASA Management ignored the problem and chose instead to increase the tolerance.

The night before the launch, NASA had a conference call with Morton Thiokol, manufacturer of the SRB. A group of Morton Thiokol engineers, and in particular Roger Boisjoly, expressed their deep concern about a possible O-ring failure in cold weather and recommended postponing the launch.

NASA staff opposed the delay. “My God, Thiokol, When do you want me to launch — next April?” said Lawrence Mulloy, one of the shuttle program manager attending the teleconference.

With the pressure from NASA, Thiokol management gave their approval to the launch, and Challenger was on its way to disaster. This failure in communication, combined with a management structure that allowed NASA to bypass safety requirements, was the organizational cause of the Challenger disaster.

ssm

Max q ~ 11 km 53 sec

Break up ~ 14 km 73 sec

Cabin peaked at 20 km 98 sec

Hit water 3:58

nytimes

Christa McAuliffe’s parents watching disaster

YouTube

Video seems cropped. Why is it labeled as “raw footage”? Is husband cropped out of the video since he has a high post and may have been able to send his wife on the disastrous flight? Maybe he did it through political connections? Maybe he is related to former governor of Virginia, Terry McAuliffe. Same last name. Christa’s husband is Virginia educated. But a relationship has not yet been proven.

Inquiries on the Internet about relationship are also abruptly shut down by repliers.

Husband Steven, Virginia educated

Politician Terry McAuliffe, Virginia

Relation ? Quora

Columbia space shuttle (2003, 7 dead)

video

The debris of the shuttle and bodies of the dead astronauts were spread over Texas and adjoining states.

During the launch of STS-107, Columbia’s 28th mission, a piece of foam insulation broke off from the Space Shuttle external tank and struck the left wing of the orbiter. A few previous shuttle launches had seen damage ranging from minor to nearly catastrophic from foam shedding,[1][2] but some engineers suspected that the damage to Columbia was more serious. NASA managers limited the investigation, reasoning that the crew could not have fixed the problem if it had been confirmed.[3] When Columbia re-entered the atmosphere of Earth, the damage allowed hot atmospheric gases to penetrate the heat shield and destroy the internal wing structure, which caused the spacecraft to become unstable and break apart.[4]

After the disaster, Space Shuttle flight operations were suspended for more than two years, as they had been after the Challenger disaster. Construction of the International Space Station (ISS) was put on hold; the station relied entirely on the Russian Roscosmos State Corporation for resupply for 29 months until Shuttle flights resumed with STS-114 and 41 months for crew rotation until STS-121.

Several technical and organizational changes were made, including adding a thorough on-orbit inspection to determine how well the shuttle’s thermal protection system had endured the ascent, and keeping a designated rescue mission ready in case irreparable damage was found. Except for one final mission to repair the Hubble Space Telescope, subsequent shuttle missions were flown only to the ISS so that the crew could use it as a haven in case damage to the orbiter prevented safe reentry.

Wiki

Investigators say the foam coming off repeatedly was a problem that finally was considered normal mostly because it happened often.

Linda Ham was removed from her position.

Neither she nor anyone else was individually blamed in the report for the deaths of the seven Columbia astronauts, but she was singled out for exhibiting an attitude of avoiding inspection and assessment of actual shuttle damage.[1] After the report’s release, Ham was demoted and transferred out of her management position in the space shuttle program.

[ -1- -2- ]

Iran Air 655 (1988, 290 dead, Airbus A300)

The battleship USS Vinccennes shoots down civilian Iranian aircraft during Iran Iraq war.

Vincennes was in Iranian territorial water.

Vincennes was scheduled for holiday. Vincennes sent a helicopter to provoke Iranian gunboats. Both actions show the captain was picking a fight.

Iran Air started on time indicated in the schedule and followed its rising path.

Panic on the bridge made the captain believe the aircraft was descending and attacking.

After his service the captain received a medal as did the weapons coordinator.

Captain was freed by an investigation made by a colleague of his. ,”Since the captain believed his ship was under attack he defended it correctly.” !!!

It has been argued the shoot down was a provocation.

Note!

The blog now doubts the authenticity of the downing of UIA 752 so IA655 could also be fake

Malaysian Air 17 (298 dead, Ukraine, 2014, Boeing 777) MAS 17, MH 17

MH-17

MAS 17 (Amsterdam – Kuala Lumpur) was shot down by a surface launched missile.

The disaster occurred in a conflict zone and both parties hold the other responsible. The Ukrainian PM maintians professional Russian soldiers brought the missile launcher to Ukraine only to shoot down this civilian aircraft and then brought it back. It seems strange. This blog has no definite opinion as to who downed this jetliner.

The responsibility for investigation was delegated to the Dutch Safety Board (DSB) and the Dutch-led joint investigation team (JIT), who concluded that the airliner was downed by a Buk surface-to-air missile launched from pro-Russian separatist-controlled territory in Ukraine.[5][6] According to the JIT, the Buk that was used originated from the 53rd Anti-Aircraft Missile Brigade of the Russian Federation,[7][8] and had been transported from Russia on the day of the crash, fired from a field in a rebel-controlled area, and the launcher returned to Russia after it was used to shoot down MH17.[9][7][10] On the basis of the JIT’s conclusions, the governments of the Netherlands and Australia hold Russia responsible for the deployment of the Buk installation and are taking steps to hold Russia formally accountable.[11]

The DSB and JIT findings confirmed earlier claims by American and German intelligence sources as to the missile type and launch area. In 2014 the US intelligence had also said that Russia had supplied the Buk missile to pro-Russian insurgents, and that the insurgents most plausibly shot down MH17 in error, misidentifying it as a military aircraft.[12][13][14]

Ukrainian Prime Minister Arseniy Yatsenyuk laid the blame on professional soldiers that he said came from Russia, stating that “it wasn’t drunken militants with Ukrainian passports [who shot down the Malaysian plane], it was done by Russian professionals and coordinated from Russia”, adding that “the whole world has learned about the Russian lies and Russian propaganda.”[15] As of May 2018, the Russian government rejects claims that Russia bears any responsibility for the crash, and denies involvement. The Russian defense ministry said that it had never deployed anti-aircraft missile systems in Ukraine.

wiki

Jag är inte så insatt i alla beskyllningar i olika riktningar.

Just nu presenterar i alla fall ryssarna serienummer som de menar visar att missilen är tillverkad i Moskva 1986 och levererad till Ukraina.

Russian briefing

Serial numbers of missile that downed MH17 tells it was produced in 1986, owned by Ukraine – Russia

The missile was shipped from the [Moscow] plant on December 29, 1986 and delivered to a military unit 20152 located in what is now Ukraine. It is now called 223rd anti-aircraft defense regiment of the Ukrainian armed forces, the report said. The unit took part in Kiev’s crackdown on rebels in eastern Ukraine in June 2014, the general said.

The evidence disproof the accusations by Ukraine and some other parties, which claim that a Russian missile fired by a launcher secretly delivered from Russia was responsible for the downing of MH17, the Ministry of Defense’s report said. All the materials have been sent to the Dutch investigators, the Russian military added

2019 June 5

Onkel-Ben-ny

Märkligt, rt lägger fram bevis att Ukraina ligger bakom och Malaysias premiärminister säger att han inte tror på att Ryssland ligger bakom och tråden är stendöd.

Jag har inte hängt med på sistone. Men jag kan tänka att något sådan är på gång. I Google news feed kom just odaterade villospår från Reuters:

Five years after MH17 downing, airline conflict alert system remains patchy

reuters

Att premiärministern kasserar det västerländska narrativet kommer väl att mörkläggas av västerländska MSM. De skickar det till sina minions: Nordfront, globalresearch etc Man är väl minst nazist om tror på det.

Men det är korrekt, vad jag kan se. Så här såg det ut i Express.

MALAYSIAN Prime Minister Mahathir Mohamad has said it is unlikely Russia launched the missile that brought down doomed Malaysian Airlines flight MH17 in a bombshell announcement certain to send ripples throughout the world.

express.co.uk

Det har ju kommit lite allmänna nyheter om kraschen på sistone. Media har tydligen värmt upp inför att JIT skall presentera rapport.

bbc

MH17 plane crash: Investigators ‘expected to name four suspects’

Bellingcat är redan på gång.

On Wednesday, internet open source investigators Bellingcat released a new report into the crash further detailing its assessment of individuals it alleges were involved in the transportation of a Buk missile used in the downing of MH17.

I “Joint Investigation Team” har inte ryssarna varit med. (Förmodligen ej inbjudna?)

Participating in the investigation along with the Netherlands, are the four other members of the joint investigation team (JIT),[224] Belgium, Ukraine, Australia, and lastly, Malaysia,[225] which joined in November 2014.

Wikipedia

Den vanliga visan.

June 19, 2019

A court case is scheduled to begin in the Netherlands on 9 March 2020.

bbc

It seems the anti Russian propaganda is saved for when Trump tries re-election.

EU Council Calls on Russia to Fully Cooperate With International Probe Into MH17 Crash

Sputnik (strange slant)

Sputnik Russian investigation

MH17 evidence tampering

johnhelmer.net

fort-russ.com

Dutch investigators refused to accept potentially groundbreaking new material in the MH17 case from German private investigator Josef Resch, and did not account for his material in their presentation on the case last month, Resch has said.

The Netherlands set up a Joint Investigative Team to probe the MH17 case, but refused to allow Russia to join despite Moscow’s repeated offers to help.

Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad similarly dismissed JIT’s claims, saying Kuala Lumpur was “very unhappy” about the probe, “because from the very beginning it was a political issue on how to accuse Russia of wrongdoing”.

Sputnik

Bellingcat podcast

The top diplomat [ Malaysian Foreign Minister Saifuddin Abdullah ] noted that the investigation into the tragedy had not been finished, while Western countries had already been voicing their allegations, adding that the parties to the probe denied Malaysia access to materials of the case.

Sputnik

Fort Russ

Sputnik

Sputnik

%%%%% MH17

JAS 39 Gripen is treated on a separate page.

 

 

El Al 1862

Wiki

Boeing 747 cargo

1992

Dead: 3 crew, 1 pax, 39 inhabitants of residential area Biljmermeer, (Biljmer) outside Amsterdam

Detachment of right-side engines due to metal fatigue cracking, aerodynamics failure on right wing, subsequent loss of control

In the event of excessive loads on the Boeing 747 engines or engine pylons, the fuse pins holding the engine nacelle to the wing are designed to fracture cleanly, allowing the engine to fall away from the aircraft without damaging the wing or wing fuel tank.

caused the inboard engine and pylon to break free. Its trajectory after breaking off the wing caused it to slam into the outboard engine and rip it and its pylon off the wing. Serious damage was also caused to the leading edge of the right wing.

The design and certification of the Boeing-747 pylon was found to be inadequate

The cause of this accident seems “unavoidable” and airlines can not be criticized directly. The aftermath is interesting, though.

Els Borst, minister of public health, stated that “geen extreem giftige, zeer gevaarlijke of radioactieve stoffen” (“no extremely toxic, very dangerous, or radioactive materials”

contained 282 kilograms (622 lb) of depleted uranium as trim weight

In 1997 an expert testified in the Israeli parliament that dangerous products would have been released during combustion of the depleted uranium in the tail of the Boeing 747.

The first studies on the symptoms reported by survivors, performed by the Academisch Medisch Centrum, began in May 1998. The AMC eventually concluded that up to a dozen cases of autoimmune disorders among the survivors could be directly attributed to the crash, and health notices were distributed to doctors throughout the Netherlands requesting that extra attention be paid to symptoms of auto-immune disorder, particularly if the patient had a link with the Bijlmer crash site.

Soon after the disaster it was announced that the aircraft had contained fruit, perfumes, and computer components. Dutch Minister Hanja Maij-Weggen asserted that she was certain that it contained no military cargo.

The survivors’ health complaints following the crash increased the number of questions about the cargo. In 1998 it was publicly revealed by El-Al spokesman Nachman Klieman that 190 litres of dimethyl methylphosphonate, a CWC schedule 2 chemical which, among many other uses, can be used for the synthesis of Sarin nerve gas, had been included in the cargo.

The shipment was from a US chemical plant to the Israel Institute for Biological Research under a US Department of Commerce license.[18][19]

AA 191, American Airlines 191

1979, Chicago 259 dead

as the aircraft was beginning its takeoff rotation, engine number one (the left engine) separated from the left wing, flipping over the top of the wing and landing on the runway. As the engine separated from the aircraft, it severed hydraulic fluid lines that locked the wing’s leading-edge slats

The engine separation was attributed to damage to the pylon structure holding the engine to the wing, caused by improper maintenance procedures used at American Airlines.

The removal procedure recommended by McDonnell-Douglas called for the engine to be detached from the pylon before detaching the pylon itself from the wing. However, American Airlines, as well as Continental Airlines and United Airlines, had developed a different procedure that saved approximately 200 man-hours per aircraft

This new procedure involved the removal of the engine and pylon assembly as a single unit,

It was learned that if the forklift were incorrectly positioned, the engine/pylon assembly would not be stable as it was being handled, causing it to rock like a see-saw and jam the pylon against the wing’s attachment points.

 

AI 182, Air India Flight 182

1985, Ireland 329 dead

Air India Flight 182 was an Air India flight operating on the Montreal–London–Delhi route. On 23 June 1985 it was operated using Boeing 747-237B registered VT-EFO. It disintegrated in midair en route from Montreal to London, at an altitude of 31,000 feet (9,400 m) over the Atlantic Ocean, as a result of the explosion from a bomb planted by Canadian Sikh extremists known commonly as Khalistanis, who were involved in the Khalistan movement.[2][3][4] The remnants of the airliner fell into the ocean approximately 120 miles (190 km) west-southwest of the southwest tip of Ireland, killing all aboard: 329 people, including 268 Canadian citizens, 27 British citizens and 24 Indian citizens.[5] The bombing of Air India Flight 182 is the largest mass killing in Canadian history, the deadliest aviation incident in the history of Air India and was the deadliest act of aviation terrorism until the September 11 attacks in 2001.[6][3][7] The Babbar Khalsa terror group was implicated in the bombings.[8]

wiki

Fed Ex 705

wwr: 81434827

och så finns ju den klassiska incidenten med piloten som flög jump-seat och attackerade sina kollegor med hammare och harpungevär, det gick hetare till än denna incident. De rasistiska posterna tidigare i tråden får stöd här.

Calloway, a Federal Express employee, was facing possible dismissal for lying about his flight hours. He boarded the scheduled flight as a deadhead passenger carrying a guitar case concealing several hammers and a speargun.

—-

en.wikipedia.org

—-

wwr: 81435368

Fed Ex 705 var ett fraktflyg, men det gick hett till i cockpit. Ingen i besättningen flög kommersiellt igen.

To disguise the hijacking as an accident, so his family would benefit from his US$2.5 million (equivalent to $4.6 million in 2021) life-insurance policy, Calloway intended to murder the flight crew using blunt force.

26 minutes after takeoff, as the plane was passing 19,000 feet, and the flight crew carried on a casual conversation, Calloway went into the back to get his weapons, entered the flight deck, and attacked Peterson, Tucker, and Sanders. All three members of the crew received multiple hammer blows. Both Peterson and Tucker, the first officer, suffered fractured skulls, and Peterson’s temporal artery was severed.[4] The blow to Tucker’s head drilled shards of bone into his brain and initially rendered him unable to move or react, but he was still conscious. Captain Sanders reported that during the beginning of the attack, he could not discern any emotion from Calloway, just “simply a face in his eyes”.[3]

When Calloway ceased his hammer attack, Peterson and Sanders began to get out of their seats to go after Calloway. Calloway left the cockpit and retrieved his speargun. He came back into the cockpit and threatened everyone to sit back down in their seats. Despite a loud ringing in his ear and being unbalanced and dazed, Peterson grabbed the gun by the spear between the barbs and the barrel. Tucker then put the DC-10 into a sharp 15-degree climb, and a lengthy struggle ensued, while Tucker, also an ex-Navy pilot, performed extreme aerial maneuvers with the aircraft.[8] He pulled the plane into a sudden 15° climb, throwing Sanders, Peterson, and Calloway out of the cockpit and into the galley. To try to throw Calloway off balance, Tucker then turned the plane into a left roll, almost on its side. This rolled the combatants along the smoke curtain onto the left side of the galley. [3]

Eventually, Tucker had rolled the plane almost upside down at 140°, while attempting to maintain a visual reference of the environment around him through the windows. Peterson, Sanders, and Calloway were then pinned to the ceiling of the plane. Calloway managed to wrench his hammer hand free and hit Sanders in the head again. Just then, Tucker put the plane into a steep dive.[3][8] This pushed the combatants back to the smoke curtain, but the wings and elevators started to flutter. At this point, Tucker could hear the wind rushing against the cockpit windows. At a speed of 460 knots (850 km/h; 530 mph), the plane’s elevators fluttered so much that the control surfaces became unresponsive due to the disrupted airflow. This lack of control tested the aircraft’s safety limits. Tucker also began to sense a Mach tuck effect as the airflow over the wings approached the speed of sound. Tucker realized the throttles were at full power, increasing the speed of the aircraft. Releasing his only usable hand to pull back the throttles to idle, he managed to pull the plane out of the dive as it slowed down.[3][8]

As the DC-10 leveled off at 5,000 feet, Calloway managed to hit Sanders again while the struggle continued, and this time the blow nearly knocked him unconscious. Sanders was losing strength, and Peterson was bleeding out from his ruptured temporal artery and was starting to go into shock. In spite of his diminishing strength, Sanders managed to grab the hammer out of Calloway’s hand and attacked him with it. When the plane was completely level, Tucker alerted Memphis Center, telling them about the attack and requesting a vector back to Memphis.[8] He requested an ambulance and “armed intervention”, meaning he wanted a SWAT team to storm the plane.[9]

—-

en.wikipedia.org

—-

Aeroflot 593

wwr: 81436428

Vad jag minns lät fadern barnet “styra med ratten” medan fadern utförde motsvarande manövrer genom autopiloten. Men när barnet vred ratten till ändläge kopplades autopiloten ur och planet rollade och dök i störtspiral. Andrepiloten överkompenserade som ofta sker, och drog styrkolonnen i magen och planet stallade i marken.

—-

wiki

%%%%% air crash

%%%%% flyghaveri

 


British Airways BA5390 (1990, Birmingham, no fatalities)

Almost entire body of captain sucked out (alt. 5300m) after window broke due to incorrect replacement. Captain survived due to flight attendant holding on to his legs while 1st officer landed the olane. Picture shows blood from captains face on exterior of aircraft.

Aloha 243 (1 dead, Hawaii, 1988, Boeing 737)

Due to metal fatigue a large part of the fuselage came off (alt. 7300m) and one member of the cabin crew was sucked out. During boarding one passenger had reported damage to the fuselage to cabin crew. The plane could land. Fatigue was due to many short flights between the Hawaiian islands, compared to total mileage.

(While being sucked out, the member of the cabin crew may have been temporarily wedged in the whole in the fuselage and thereby created a “water hammer” effect that broke larger parts of the fuelage.)


Enligt uppgift

[ anonymous sources, according to reports ]

Trollen skapar ofta, eftersom de förmodligen är journalister, olika scenarier som skulle gälla “enligt uppgift”, precis som tidningarna gör. Sedan diskuterar de scenarierna som om de var sanna. Den som läser diskussionen ytligt får intrycket av att det den läser är sant.

 

Andra flyghaverier

Vid andra olyckor än med kommersiella eller militära flygplan kan man ibland se att utredningarna och media följer ett annat mönster. Vid olyckan med kustbevakningens flygplan 2006 i Falsterbo så flög piloten i strid med vad som var tillåtet för flygplanstypen. Men utredningen bortsåg från detta och hänförde olycksorsaken till endast ett materialfel. Den spricka i vingen som angavs som olycksorsak kunde dessutom ha orsakats av tidigare felaktig flygning.

Hela den flottan av plan såldes senare till utlandet. Bloggförfattaren veterligen har inga konstruktionsförändringar gjorts på typen.

Olyckan som skördade flera dödoffer orsakades sannolikt av att piloten utförde brutala manövrer (vingtippningar). Även utredningen tvingas medge att piloten flög i strid mot bestämmelserna, men ändå hänför man olyckan till materialfel!

Militären är ett av medias mest skyddade objekt. Kustbevakningens uppgifter liknar ju i viss mån militärens. Detta kan ha bidragit till att utredningen skyddat piloten.

Även vid segelflygolyckan i Nikkaluokta 2015 fanns orsaker att beakta pilotfel.  Olyckan förklarades av utredningen som att planet oväntat “hamnade” i ett moln och inte klarade av situationen. Denna typ av förklaringar är vanliga i utredningar. Man väljer en orsak som förefaller vara en olycklig slump som förmodligen inte kommer att upprepas. (Ett segelflygplan som flygs efter bestämmelserna hamnar inte i ett moln av en slump.) Utredningen baseras på pilotens redogörelse. Data från hans färdskrivare/GPS upphör just när förloppet börjar. Bloggförfattaren känner inte till några segelflygolyckor där en vinge gått av pga att broms (i överfart) använts.

I dessa fall väljer haveriutredare och press att skydda piloter eftersom det skulle kunna handla om medvetna fel som orsakade olyckorna. Piloterna kan medvetet ha brutit mot bestämmelser och detta skulle kunna tyda på ett systemfel i organisationerna. I dessa fall väljer ofta utredarna att skydda piloterna. De övriga situationer som beskrivs längre upp på denna sida gäller trafikpiloter som oftast följt gällande förordningar. Dessa trafikpiloter görs dock ibland till syndabockar för att skydda bristande underhåll av trafikflygplan.

Herkules C-130, Kebnekajse, 2012 03 15 antal omkomna: 5 (samtliga)Bloggen har inte studerat den administrativt sett komplicerade situationen. Trafikledningen (ATC) gav planet klartecken att sjunka, men detts ledde till att planet flög in i berget Kebnekajse.

I okontrollerat luftrum är piloten skyldig att hålla avstånd till terräng. I detta fall var dock inte piloterna medvetna om att de flög i okontrollerat luftrum. När ATC lämnade klartecken att sjunka visste inte ATC var flygplanet befann sig då radartäckning saknades.

(Även en förändring i lufttryck har bidragit till olyckan.)

The accident was caused by the crew on HAZE 01 not noticing the shortcomings in the clearances issued by the air traffic controllers and to the risks of following these clearances, which resulted in the aircraft coming to leave controlled airspace and be flown at an altitude that was lower than the surrounding terrain

Wiki

(Statens haverikommission)

Haverikommission sammanfattar förmodligen situationen ganska väl i detta stycke.

I forum ser man dock kraftig trollaktivering för att helt ensidigt lägga skulden för olyckan på piloterna.

Med kännedom om dessa bestämmelser kan besättningen av HAZE 01 mycket väl fått uppfattningen att den flygnivå som de klarerats till av flygledaren var högre än lägsta användbara flygnivå, dvs att de klarerats till en hinderfri höjd enligt bestämmelserna och följaktligen sjunkit till de klarerade flygnivåerna utan att reflektera över den underliggande terrängen. I detta sammanhang kan det konstateras att besättningen varken av ACC Stockholm eller tornet i Kiruna informerades om att de hade klarerats ut ur kontrollerad luft och att flygningen, under flygnivå 125, fortsatte i okontrollerad luft. Även om besättningen ska ha kännedom om luftrummets utformning och sin egen position har det sannolikt inte föresvävat dem att en flygledare skulle ge en klarering ut ur kontrollerad luft utan att informera om detta. Då någon flyginformation enligt gällande fraseologi inte lämnades har besättningen inte uppmärksammats på att luftfartyget lämnade kontrollerad luft och därmed hade att beakta det särskilda ansvaret för befälhavaren angående separationen till underliggande terräng för flygning utanför kontrollerat luftrum. Detta tillsammans med den tidigare redovisade höga tilliten till flygtrafikledningstjänsten och även en uttalad vilja att kunna genomföra den senare delen av flygningen under visuella förhållanden kan ha bidragit till att flygledarnas klareringar inte ifrågasattes …

Sid 107 (134)

Bloggförfattaren har även sett en studie bland norska piloter som visade att många inte var klara över att ATC inte var ansvarig för separation till terräng. Således ett utbildningsproblem. (Kan dock inte hitta länken nu.)

Forumtrollen pekar dock helt ensidigt ut piloterna. Som ofta försöker utredningar och professionella (forum-)troll läggs skulden på (ofta döda) piloter, för att försöka mörklägga systemfel till men för flygsäkerheten.

Lion Air 610 (189 dead, Indonesia, 2018 Oct, Boeing 737 MAX 8)

Ethiopian Airlines 302 (157 dead, Ethiopia, 2019 March, Boeing 737 MAX 8)

Preliminärt verkar det som att man försökt spara pengar genom att bygga om en gammal modell och kompensera förändringarna med mjukvara vilket ledde till krasch. När farten blir för låg sänker systemet nosen pga stallrisk. Systemet aktiveras felaktigt och planet kraschar.

mcas-system-boeing-737-max-8

lasternassumma skrev:

Varför finns MCAS om det går lika bra utan?

Det är en retorisk fråga, men en hel del, inklusive Boeing själva, argumenterar för att det inte finns något problem med MCAS eftersom det (nu, efter Lion Air-olyckan) finns en instruktion för hur man stänger av MCAS.

MCAS finns av flera orsaker. Att motverka att pådrag leder till nose-up. Att motverka stall vid för låg hastighet eller för hög AoA. Om detta inte behövts så hade det inte funnits någon MCAS på 737 MAX.

Vi vet nu också att MCAS kan dra planet i backen om den får fel information om lufthastighet eller AoA. Om inte piloter i tid vidtar rätt “motåtgärder”.

Därför finns MCAS

Så här har jag uppfattat det.

Motorerna på 737 MAX, är nyare och mer effektiva än dom som sitter på äldre 737-modeller. Mer effektiva innebär ofta högre bypass-rate, vilket ökar motorns diameter. För att dom ska få plats utan att man höjer ställen så har dom monterats längre fram och längre upp än tidigare motorer. Detta påverkar planets flygenskaper på flera sätt. Vid pådrag tenderar nosen att vridas uppåt. Tyngdpunkten flyttas framåt.

737 MAX har utvecklats för att möta några krav som vuxit inom branschen. Det ska passa lågprisflyg och inte vara för stort. Att bygga på en gammal modell hjälper till att hålla kostnaden nere på flera sätt. Utvecklingskonstnader och certifieringskostnader blir mindre. Om “gamla” 737-piloter med minimal utbildningsinsats kan flyga 737 MAX så spar det pengar åt flygbolagen. Även här kommer MCAS in i bilden, genom att bidra till att göra 737 MAX lik gamla 737-or.

Hur har Boeing agerat?

Intrycket är att dom haft en mycket låg profil om att MCAS finns och vad den gjorde. Först efter Lion Air-kraschen kom det instruktioner om när, varför och hur MCAS skulle stängas av.

Så kraschar Ethiopian Air EA 302. Under liknande omständigheter som Lion Air, strax efter start.

Boeing säger nästan ingenting mer än att dom beklagar sorgen och att 737 MAX är ett säkert flygplan.

Nu har vi fått veta att piloter klagat över upprepade problem med 737 MAX där MCAS fått planen att dyka, men att piloterna kunnat ingripa och räddat planen.

I november sa Boeing att det skulle komma ny programvara till MCAS inom 4-6 veckor men det kom inte. Nu säger dom igen att det ska komma ny programvara inom 4-6 veckor.

Så får vi veta att Boeing gör avancerade testflygningar från fabriken i Seattle.

Transportstyrelsen, FAA och Boeing säger att 737 MAX är säkert.

Vad är det som gäller? Vad är det som händer?

Måste det ramla ner en 737 MAX till innan Boeing börjar ta detta på allvar?

– – – –

Boeing said it “proactively” contacted the FAA and Congress “as part of our commitment to transparency,” a company spokesman said in email.

“As with prior documents referenced by the committee, the tone and content of some of these communications does not reflect the company we are and need to be.”

The spokesman also highlighted changes Boeing has made “in the past nine months to enhance our safety processes, organization and culture.”

That references the period after the Ethiopian Airlines crash in March. The first 737 MAX crash of a Lion Air flight in Indonesia happened five months earlier.

The latest revelations make it clear that despite shaking up its leadership, Boeing will continue to face questions well into 2020 over the actions that led to the crashes as it tries to win approval to return the MAX to service and to restore its damaged reputation.

REBUKED EARLIER ON TRANSPARENCY

The document dump – which surfaced on a normally tranquil Christmas Eve – came hours after Boeing announced it was replacing Muilenburg with Chairman David Calhoun, saying the company needed to “restore confidence” and “repair relationships with regulators, customers and all other stakeholders.”

FAA Chief Steve Dickson ripped Boeing in October after the company only provided the agency with revealing documents months after unearthing the records.

In one text message exchange that surfaced in those documents, a Boeing pilot described a problem on a simulator with a flight handling system that has been implicated in both crashes

cna

13/3-2018 Typen stoppas i hela Europa.

FAA regulators knew of Boeing Max risk after first crash: WSJ

CNBC Wall Street Journal

Jan 2020

Alla 737 max på marken sedan mars.

Boeing employees mocked federal rules, talked about deceiving regulators and joked about potential flaws in the 737 Max as it was being developed, according to over a hundred pages of internal messages delivered Thursday to congressional investigators.

“I still haven’t been forgiven by God for the covering up I did last year,” one of the employees said in messages from 2018, apparently in reference to interactions with the Federal Aviation Administration.

The most damaging messages included conversations among Boeing pilots and other employees about software issues and other problems with flight simulators for the Max, a plane later involved in two accidents, in late 2018 and early 2019, that killed 346 people and threw the company into chaos.

The employees appear to discuss instances in which the company concealed such problems from the F.A.A. during the regulator’s certification of the simulators, which were used in the development of the Max, as well as in training for pilots who had not previously flown a 737.

“Would you put your family on a Max simulator trained aircraft? I wouldn’t,” one employee said to a colleague in another exchange from 2018, before the first crash. “No,” the colleague responded.

In another set of messages, employees questioned the design of the Max and even denigrated their own colleagues. “This airplane is designed by clowns, who are in turn supervised by monkeys,” an employee wrote in an exchange from 2017.

NYT

The deadly crash of a Boeing 737 near Amsterdam in 2009. A study pointing to design flaws that would prove relevant in later crashes went unpublished.

After a Boeing 737 crashed near Amsterdam more than a decade ago, an expert study that sharply criticized the manufacturer was never published by the Dutch safety authorities, and its key findings were either excluded or played down in their accident report.

On Tuesday, the Dutch Safety Board, which had commissioned the study, reversed course — publishing it a day after The New York Times detailed the findings.

The Times’s review of evidence from the accident, which killed nine people on a Turkish Airlines flight in 2009, showed the study’s conclusions were relevant to investigations into two more recent crashes of Boeing aircraft that killed 346.

The study, by Sidney Dekker, acknowledged that the pilots made serious errors but also found that Boeing bore significant responsibility.

74121954

Man passar på att smyga tillbaka 737 max under julhelgerna.

cnbc

ksv: 74134212

Typiskt välplanerat. Kan det vara så att de även utrustat just de här Maxarna med utrustning för att sprida chemtrails?

wwr: 74134394

Nej. Så gör ju aldrig myndigheterna.

Piloten Andreas Lubitz kraschade avsiktligt en Germanwings Airbus in i Alperna. Alla 150 ombordvarande omkom. Lubitz hade behandlats för självmordstendenser och av sin läkare förklarats olämplig att arbeta.

Myndigheterna hade ett år på sig att planera presskonferensen för utredningen. Så man lade den en söndagmorgon samtidigt som det var val i Tyskland.

(Pandemilagen, Brexitavtalet …)

[timing] cp Brexit deal

lasternassumma: 74132824

Det kan vara skrämmande att riskera att förlora sitt jobb

Minns jag rätt att du berättat på forumet tidigare att du jobbar som bagagelastare på en svensk flygplats?

Det skulle ju i så fall kunna förklara:

– Ditt stora intresse för flyg och flygbranschen.

– Din goda kännedom om flyg, flygbranschen och språkbruket.

– Din språkliga förmåga, som troligen vuxit fram från en genuin utbildning och ett arbete i en internationell miljö.

– Ditt stora intresse för branschens ekonomiska förutsättningar.

– Ditt stora intresse för att branschen, trots Boeing 737 MAX-debacklet och corona, inte reduceras till en bråkdel av vad den har varit.

– Ditt intresse av att, i en tilltagande konkurrens på en krympande marknad, ändå få behålla jobb och inkomst.

100 år av arbete för att förbättra flygsäkerheten

Jag vill tacka dig för att du påminner om hur flygsäkerheten utvecklats positivt under 100 år. Många åtgärder och delmål på vägen har bidragit till att vi har en så pass god flygsäkerhet som vi har idag.

Vi har blivit vana vid att se att oberoende instanser och kontrollorganisationer, granskar vad som hänt efter olyckor så att man kan undvika att samma fel orsakar fler olyckor eller att samma misstag upprepas.

Sammantaget har flygsäkerhetsarbetet resulterat i att det är säkrare, per tillryggalagd kilometer, att flyga än att åka bil eller tåg.

Här är lite statistik från Northwestern University om antalet döda per en miljard passegerar-mile (1 mile=1,609 km)

[Indent]Döda per miljard mile för olika transportmedel

Motorcykel: 212,57

Bil/lätt lastbil: 7,28

Färja: 3,17

Pendeltåg och tåg: 0,43

Spårbaserad lokal masstransport: 0,24

Buss: 0,11

Flyg: 0,07

statista.com[/Indent]

Jag hoppas att vi är överens om att flygsäkerhet och arbete med flygsäkerhet är viktigt? Så viktigt att det är en förutsättning för branschens fortlevnad att vi tar flygsäkerhet på allvar, nu och även i framtiden.

Boeing och FAA har slarvat med flygsäkerhet – och gör det fortfarande

Boeing 737 MAX-debacklet har visat att Boeing på en hel rad sätt inte tagit flygsäkerheten på allvar och uppenbart också fuskat och tagit genvägar på ett sätt som har bidragit till att göra 737 MAX till ett farligt flygplan. FAA har, genom att granska och typgodkänna ett farligt flygplan visat att dom i hög grad misslyckats med att fullfölja sitt uppdrag. Ett misslyckande som delvis är en följd av att FAA har ett motsägelsefullt uppdrag. Dom ska främja branchen, Boeing och flygbolag i USA, men dom ska också vara kontrollinstans och se till att dom säkerhetskrav som finns efterlevs. Denna intressekonflikt (eng. conflict of interest) är en del av orsaken till att FAA tillät 737 MAX komma ut på marknaden, trots att det var farligt.

Nu har fokus riktats mot bristerna inom Boeing och FAA som fanns även när 737 MAX återcertifierades

Tack vare en omfattande utredning har nu blickarna riktats mot dom allvarliga brister som finns inom Boeing och FAA. Nu får vi hoppas att bristerna uppmärksammas tillräckligt och åtgärdas. Så att flygbranschen slipper se en hel rad 737 MAX eller andra flygplan ramla ner.

Här finns senatsrapporten, från december 2020, som förhoppningsvis ska bidra till att bristerna inom Boeing och FAA rättas till.

commerce.senate.gov

Under det att 737 MAX-debacklet granskats har det också framkommit att Boeing utövat påtryckning i samband med att tidigare olyckor utretts. Så att ansvar som Boeing borde ha tagit istället har flyttats över på flygbolag och, ofta döda, piloter.

Därför är FAA dåliga på att slå vakt om flygsäkerheten

Här finns en lite gammal, men utmärkt beskrivning av varför FAA misslyckas med att i tillräcklig utsträckning slå vakt om flygsäkerheten. Något som blivit alltför uppenbart i samband med 737 MAX.

aviationlawmonitor.com

[Indent]Problemen med FAA kan sammanfattas så här.

1. Den inbyggda intressekonflikten. FAA ska gynna och främja den flygindustri som dom är satta att granska.

2. “Den inlåsta regulatorn”. FAA står alltför nära den industri som ska granskas för att kunna göra ett bra jobb.

3. Byråkratisk inkompetens. FAA är en byråkratisk organisation med alldeles för lite kompetens inom det högteknologiska arbetsområde som modernt trafikflyg utgör.[/Indent]

I have a dream…

Jag hoppas på att:

– FAAs arbetssätt revideras så att dom kan slå vakt om en god flygsäkerhet.

– Att Boeing tvingas att ta flygsäkerhet på allvar så dom slutar att ta genvägar som resulterar i farliga flygplan.

– Att transparensen ökar när det gäller hur Boeing och FAA arbetar med flygsäkerhet så att brister kan upptäckas, påtalas och åtgärdas.

– Att resultatet av detta blir att den nuvarande säkerhetsnivån minst upprätthålls, men helst förbättras.


Iran UIA 752

Ukraine plane claimed to be shot down by Iran. Fake news? Also blog summary.

Allegedly shot down uia 752 belonged to Kolomoisky (partially) owned Ukrainian International Airways!

Kolomoisky is Zelenskys sponsor.


Air show Dallas, 2022 11 13

BRASKAMINSKI: 82388909

“Terrible scene, two planes collide during an Air Show at Dallas Executive Airport”

twitter.com

“#Breaking B-17 bomber and a smaller plane collide at Wings Over Dallas Airshow.”

twitter.com

—-

Jultrollet: 82389007

Litet kort citat ur annan källa:

“Filmer på sociala medier visar hur ett mindre plan flyger in i ett större och att de därefter kraschar till marken och börjar brinna.”

aftonbladet.se

/Moderator

—-

wwr: 82391769

Ännu en olycka vid flyguppvisning. 6 omkomna flygare.

theguardian.com

Den mindre kärran bankar ju en del och kan ha en viss belastning, förmodligen ligger den i ganska snäv sväng och det större planet dyker upp i synfältet och reflexen blir att dra mer i spaken men svängen är redan kraftig. Hastighetsskillanden är stor.

Piloten i det mindre flygplanet verkar inte ha haft kontroll på övrig trafik innan svängen inleddes. “Titta först, sväng sedan.”

Bara en gissning efter att ha sett en video.

—-

wwr: 82392160

Det upphinnande flygplanet bankar och svänger alltså förmodligen. Jag skulle tro att piloten haft möjlighet att se det större flygplanet under en lång stund, men han tittar rakt fram istället för att vrida på huvudet och titta vart han är på väg. Han inser inte att det finns trafik dit han svänger förrän det är för sent och manöverförmågan begränsas av att han redan ligger i sväng (speciellt om han väljer att dra spaken mer i magen/vänster som kan ske i nödsituation). Han bankar och svänger utan att först ha försäkrat sig om att det inte finns trafik i den riktningen. Men det är bara en gissning utifrån att ha tittat på en kort video. (Därmed inte sagt att piloten var helt oduglig, flyguppvisningar innebär många ovana faktorer.)

—-

twitter.com

Sculley: 82403483

experienced pilots were captains for American Airlines and United

dailymail.co.uk

—-

wwr: 82403561

Captains for AA and United har kanske inte spakat VFR på 30 år?? 😉

—-

DennisOlof: 82406639

Väntat med att skriva något i tråden pga det kommer dyka upp videos. Nu har jag titta på dom och måste säga det var en mycket märklig händelse minst sagt.

Det stora planet åker rakt fram, i stort sett i samma höjd. Bakifrån svänger det mindre planet in mot det större planet och det går inte speciellt fort. Det är helt omöjligt att det mindre planet inte ser det stora planet.

Vad är det dom försöker göra och varför avbryter inte det mindre planet när han märker att han börjar komma för nära. Det ser nästan ut som det är med flit det lilla planet flyger in i det stora bakifrån. Har du inte sett videos från detta så försök hitta dom så förstår ni hur konstig denna olycka är.

—-

wwr: 82408271

Det där var väl instrumentflygare. Det enda den som möter sådana ser, är flintskallarna på några som glor ned på instrumentbrädan.

—-

wwr: 82409556

Vad jag läste i tråden har planet en god sikt eftersom propellern drivs med en kardanaxel och motorn befinner sig bakom piloten. I vilket fall måste han manövrera efter siktmöjligheter.

Men man kommer säkert att finna något fel på flygplanet. Vid Falsterboolyckan vingtippade piloten kraftigare än vad flyghandboken tillät och vingen föll av. Men det konstaterades vara en defekt i inspektionsmöjligheterna av vingfästena och planen såldes till Sydamerika.

Man skall därmed inte göra piloten till någon syndabock. “Oturliga” faktorer kan samspela. Men man får inte glömma att piloten är ansvarig för uppsikten och måste utföra program och manövrar därefter. Jag antar att upppvisningen flögs enligt regler för VFR.

Han svänger ju dessutom in i bombplanet. Det måste ha varit synligt för honom.

—-

Ursprungligen postat av Wowbagger2000:

… Det är inte alls säkert, då han låg lite över bombplanet i höjd när han inleder svängen, samt att bombplanet rör ju också sig, om än inte lika fort. När han inledde svängen så var luften fri framför honom iom att bombplanet då ligger längre bak samt snett under honom. …

—-

wwr: 82410315

Varifrån kommer uppgiften att han dyker? Jag tycker inte det ser ut så på videon i Twitter i början av tråden.

Citat:

Har kollat lite youtube videos med bla erfarna jaktpiloter som fått analysera, och de är övertygade om att piloten i P-63 har sin blick på mustangerna i formationen han flyger i, och full fokus där.

Det är väl så det är då, förmodligen. Han tittade för länge i sidled och inte dit han flög. Om han flög 400 mph kommer han 900 meter på 5 sekunder. (Googla Reno Air Races)

—-

genekrupa: 82421168

Här finns bra info om det hela: youtu.be

—-

wwr: 82422347

Ofattbart hur man planerar en show där eskorten dyker ned på samma höjd med 220 knop när bombaren håller 150 knop och det inte finns någon möjlighet att släppa belastningen utan att köra i backen (eller åskådarläktaren) från 500 fot. Det var väl också flygförbud på utsidan av svängen så han kan ha stalllat in i bombaren. Men som sagt, det skall piloten förstå och direkt avbryta när han tappar visuell kontakt. Som han berörde, de skulle nog haft några av de gamla hopspikade gubbarna från Reno Air Races i cockpit istället (eller hade dessa varit med där). I Reno är det förbjudet att ö.h.t. passera på insidan, sade han.

500 fots höjd passerar man på 1.5 sekund med 220 knop.

—-


January 2020

around January 27

U.S. Air Force E-11A BACN (Battlefield Airborne Communications Node) Aircraft Has Crashed in Afghanistan

(USAF Bombardier Global 6000 / E-11A)

Fake news ?


EckiEcki: 71631121

Automatiskt. Man utgår ifrån att besättningen är medvetslös. Vidare så är förloppet så kort att en människa inte skulle hinna med. (Dessutom så är det två skärmar inblandade per person. En stabiliserigsskärm för stolen, samt besättningsmedlemmens räddnigsskärm)

Tyvärr klarar din aktuella stolen inte negativ bana på låg höjd. Det är en stendum stol tyvärr.

Kika 29s in här så ser du en modern stol som är “intelligent” och anvönder riktad drivning m.youtube.com

wwr: 71643037

Gällande denna video. De moderna stolarna har tydligen mycket bra funktion och statistik. Manövern såg dock livsfarlig ut. Var det meningen han skulle flyga så långsamt? (Och på den höjden) Finns det någon roderverkan där? En slags kvickroll rakt ned i backen. Höger vinge stallade och planet vek sig över den. Fast det berodde ju på “turbulens”, en oväntad företeelse? Tur att även åskådarna klarade sig.

Att det aktuella planet avsåg att stiga rakt upp (för att sedan tappa kontrollen,) på den höjden, verkar osannolikt.

wwr: 71643428

Jag tänker inte ta upp mer tid i den här tråden med denna olycka. Det ser ut som busflygning med låg hastighet, låg höjd och åskådare. En vinge lätt kan lätt “släppa” med katastrofalt resultat (med eller utan motorbortfall).

Vad gäller den aktuella olyckan är det dock inte säkert att det är felmanövrering. Konstigt hur ena kärran bara försvann rakt upp. Kan det ha ingått i programmet?

During the air show practice at the Lethbridge County Airport, the Demo Hornet experienced a loss of thrust from its right engine while conducting a high angle of attack pass at 300 feet (approximately 90 metres) above ground level.

canada.ca


Estonia ferry disaster 1994, 852 dead

Europe’s worst peacetime maritime disaster since the Titanic sank in 1912

The disaster could be faked.

Several videos show the captain alive after the disaster. He was first reported alive. He also occurred on lists of survivors. National broadcasters SvT and TV4 show video of him alive after the accident. He was reported alive by SvT.

Later he was pronounced dead in the disaster (“lost at sea”).

Several facts make it possible the disaster was faked;

* Estonian minister of transport insinuates the shipping line is hiding the captain. This is a grave accusation that can not just be left without clarification.

* The captains family is not certain the captain is dead.

* This situation can not be left hanging. The status of the captain must be resolved. But no correction/change of information is reported from TV. The shipping line has not asked the minister for an explanation.

* No bodies have been recovered by diving. That would be high priority.

The situation occurred after the fall of the Soviet Union. Possibly an accident without real victims was arranged to keep up a cold war.

Sweden defense spending increase by 40% in 2020. At the same time a “mysterious” hole is found in the wreck. But the wreck has been thoroughly investigated during 25 years. It lies no deeper than scuba divers use it for practice. (They have been criticized for doing so in media since the wreck was declared a site of burial with a ban on diving.)

Discussions about submarines making the hole take place. The defense minister answers questions about Estonia, not about increased defense spending. Estonia is used as a decoy to center discussion around military conflict.

The reason for creating the mystery around the captain would be to increase public interest around the disaster. Making people find “foul play” like arms smuggling or similar more likely.

Several remarkable circumstances:

* The wreck sits at 50-80 m depth. Scuba divers use it for practice. But no bodies have been recovered

Compare TWA 800: depth 50 m, 700 dives during 9 months

* Several crew members were reported to have survived. They were later reported dead.

* The captain was declared dead. But:

1. Swedish national news Aktuellt reports him as survivor

2. Witnesses at the hospital report seeing him

3. People who knew him identifies him in an ambulance. [ -1-, -2- ]

4. Estonian minister of transport considers the possibility the ship line is hiding the captain.

5. Clear video footage of captain at hospital after the disaster, in national Swedish network.

https://youtu.be/ocvKwD84RsI Estonia captain avo piht hospital tv4

6. Those who knew the captain said it really was him in the video.

7. No one else has ever claimed to have been in the ambulance.

8. No bodies have been recovered by diving. At 50-70m depth scuba divers use the wreck for practice.

captain claimed dead but appears on video, in testimonies from hospital, list of survivors etc.

wwr: 73190353

Massmedia går ut med bilder på kaptenen, sedan försvinner han. SvT Aktuellt säger att han överlevt. Den estniske transportministern säger att han inte är säker på att kaptenen omkommit. Även familjen gör ett uttalande om att man inte är säker på kaptenens öde.

Det är dessutom märkligt att man inte försökt bärga några kroppar alls genom dykning.

Olyckan skedde efter Sovjetunionens upplösning.

Nu har man hittat ett hål i vraket (efter 25 år) och diskuterar ubåtar. Försvarsministern får svara på frågor.

Sammantaget kan man inte utesluta att olyckan är fejkad. Man kan ha sänkt ett skepp utan omkomna för att kunna få diskussion runt militära frågor.

Då skulle medierna kunna ha bidragit med luddiga uppgifter om kaptenens öde. Det bidrar till intresse och diskussion. Det får bli min bedömning tills vidare.

Den estniske transportministerns uttalande är mycket anmärkningsvärt, när han går mot den officiella bilden. Det borde ha föranlett utredning. Likaså hur SvT-Aktuellt gör det. Det har visst inte kommit någon dementi heller.

expressen.se

Varför gör Expressen en artikel om Estonia 2017?

Professional posters try to connect nations to illegal military activities like weapons smuggling.

[trolls trolling]

AlCappuchino: 73198779

Inget är nytt dock, basen Paldilski fanns! Kärnreaktor Ubåtar fanns, maffian smugglade narkotika på båten, och ja Sverige smugglade elektronisk utrustning till estland i utbyte mot annan vapen teknik, allt detta är inga teorier det har hänt.

Visst tusen grejer överdrivs, men en sak är klar och det är den totala jävla mörkläggningen speciellt från Sverige runt denna förlisning. En båt sjunker inte med ett tappat bogvisir i ett väder som knappast är en superstorm, åkt själv i värre väder på finlandsbåtarna.

Det finns 18 000 m2 luft i nedre delen av skeppet, utan hål kan den omöjligt sjunka på ca 50 min, det ska ta timmar eller dagar som sagt.

Så inte konstigt att teorier spädes, militär smuggling pågick på den färjan, ericsson är inblandad i skumma affärer med öst sen tidigare, den delen av ericsson som då jobbade med svenska säkerhetstjänsten för nationen Sverige.

wwr: 73680572

Det är anmärkningsvärt att SR talar om

Estonias försvunna besättning

… spårlöst försvunna

Det antyder att SR vill få oss att tro att något märkligt har skett. De borde tala om “förolyckade“, “omkomna” eller liknande.

sr

Skulle svenska aktörer ha varit inblandade i något oegentligt skulle SR istället ha tagit fram stora kvasten och sopat under mattan.

Henning Witte : Sjöofficeren Kaimar Kikas, som också fanns upptagen på de första listorna men senare “försvann”, uppges ha blivit igenkänd av en f.d. kollega i Kapstaden i Sydafrika i början av 1998. Han skall då ha vänt på klacken och sprungit iväg för att undvika kontakt.

Def Spiegel presents the disaster as a “mystery”. This would not be the case if it had been a real accident.

Eight crew members of the sunken “Estonia”, initially reported as survivors, have disappeared. Your loved ones believe they are alive.

Spiegel

Dianthus: 74862982

Ny artikel om Avo Piht:

ohtuleht.ee

Med anledning av denna korta dokumentär från finska YLE. Tyvärr ingen svensk text:

arenan.yle.fi

—-

Dianthus: 77449024

Ett klipp som uppges visa systrarna när de lämnar ambulansen:

sobranna.postimees.ee

—-

%%%%% estonia 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 

A few earlier posts:    (scroll down list)


2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2)

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.004.001 (002) Flyghaveriutredningar, JAS 39 Gripen

 

Innehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »