Categories
08 lack of responsibility zAll pages

03.1.001.003: 002 Bjärred-fallet

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Bjärredfallet

Vuxet par dödar sina barn och sig själva eftersom barnen fått diagnosen ME och föräldrarna ser livet för alla i familjen förstört.

Kanske fel diagnos på barnen. Problemen låg hos föräldrarna.

Lägg på hur samhället och vänsterpressen numera gärna betonar organiska orsaker till psykiska besvär: anorexi, adhd, amfetaminbehandlingar, me. Vid något tillfälle har SvT exemplifierat en orsak till skolskolk med “neuropsykiatriska funktionshinder”!

Myalgisk encefalomyelit (“ME”) är tydligen vad man kallar trötthetssyndromen numera. Man har aldrig gjort några klassiska laboratoriefynd förenliga med encephalomyelit hos dessa. De “somatiseras” av att få diagnosen.

Genom att somatisera patienter sätter man felaktigt press på vården att försöka lösa problem som är sociala och psykologiska.

Kaos uppstår när vården sätts att försöka lösa problem som redan stämplats med politiskt korrekt terminologi. Kaoset bäddar bl.a. för hur pressen kan använda denna stora patientgrupp för att manipulera politiker.

När vetenskaplig kritik av bristen på fynd förenliga med encefamomyelit görs, glider diagnosens förespråkare ibland undan och använder istället beteckningen “Chronic Fatigue Syndrome”!

Greta Thunberg är en ung skådespelerska som möjligen inte alls har “Aspergers syndrom”. Man låter henne popularisera diagnosen för att vi skall lära oss att regimkritiker egentligen lider av psykiska sjukdomar. Globaliseringen liknar Sovjet, även m.a.p. psykiatrin.

Gretas syster har svårt att tala med vissa personer och beskrev i en tidning lättnad över att ha fått diagnosen “selektiv mutism”. (Självklart skulle hon istället ha hjälp av kloka vuxna att försöka förstå varför det var besvärligt med dessa samtal och diskutera vad hon kunde göra för att lösa problemet.)

Bjärredfallet:
En möjlighet är att det grundläggande felet var feldiagnos av barnen.

Ursprungligen postat av apekatta
Vill bara flika in att det inte alls är helt ovanligt att fler i en familj har ME. Vi är två stycken i min. Har lärt känna fler familjer där alla barn har fått ME. Så är det med många sjukdomar som är kopplade till immunförsvaret. I dokumentären ”Unrest” på Netflix finns ännu ett exempel.

Aftonbladet talar om hur ME är förenad med förändringar i immunförsvar och ämnesomsättningen. Tyvärr gör ju detta att patienterna somatiseras och i detta fall kan allvarliga fel ha begåtts där man kan ha missat att föräldrarna orsakat problemen.

ME förefaller vara en ny attack mot samhället iscensatt av globalisterna.

Barnens diagnos medför ju allvarliga konsekvenser för dem. Frågan är om den var korrekt. Man undrar även vilken information föräldrarna fick av vården?

Blev föräldrarna felinformerade eller led de av någon psykisk sjukdom som medförde att de mördade barnen?

Är fallet anmält till Socialstyrelsen?

I bästa fall kanske detta fall kan bli en väckarklocka för hur det idag finns en tendens att dela ut diagnoser som somatiserar patient och anhöriga. Det är i alla fall min uppfattning.

Harperlee
Han hovrar över sina barn på fotbollsträningen och pianolektionerna.

Nu exploderar väl några igen men behandlingen mot ME går ju tvärtemot vad som är lämpligt vid i stort sett alla andra sjukdomar (du kan aldrig bli frisk av att lägga dig ned i ett mörkt rum och aldrig mer stiga upp) så det måste ju vara oerhört viktigt att utesluta precis allt annat innan diagnosen ställs. Hur kunde Moa få en diagnos så fort?

Det låter katastrofalt. Är fallet anmält till Socialstyrelsen?

Det verkar ju mycket möjligt att flickorna fått fel diagnos.

Myalgisk Encefalomyelit – vad jag vet har aldrig några laboratoriefynd förenliga med encephalomyelit gjorts. Namnet i sig är somatiserade.

Psykiatriska diagnoser som skall behandlas med knark eller där fysiskt friska skall “vila sig i form” är bara en del av en geopolitisk attack mot Sverige och västvärlden.

lorsandors
Och när flickorna någon gång setts ute i det offentliga så har alltid pappan varit med. Det var som att de här barnen var fastkletade vid sina föräldrar.
Och då var den ena flickan ändå så pass gammal som 14 år. Det är inte sunt på något sätt alls.
Och nu är de båda flickorna brutalt strypta.
Agnes skulle tillbaka till skolan igen denna vårterminen, det var hennes skolas plan för henne.
Moa var väldigt påpassad och styrd av sin pappa medan hon spelade piano.

Jag antar att Munchausen by proxy har diskuterats i tråden. Det lär väl vara en möjlighet. Flickorna kanske var friska?
Missade vården helt att föräldrarna kan ha haft en allvarlig störning?

Att föräldrarna inte sökte vård själva förändrar inte att hela familjen måste bedömas. Det skulle kunna vara Munchausen by proxy, t.ex, eller något annat i familjedynamiken.
Jag tror diagnosen ME kan vara fel och får ju allvarliga konsekvenser för barnen. Åldern är ju inte typisk och morden tyder ju på störning hos föräldrarna. Båda barnen skulle dessutom ha drabbats.

IVO måste utreda detta!
Flashback ej SoS, utan IVO

hayouel:
Det finns inget officiellt svar på den frågan.
[Vem ställde diagnosen ME] Det finns postare här i tråden som säger att:

1. Det var ett (större) svenskt sjukhus.
2. Det var en läkare på en klinik i Tyskland.
3. Det var en ”skånsk” läkare

Moosky:
polisen som säger skånsk läkare som gett flickorna diagnosen. SVT direktintervju.
Alltså inte Tyskland utan i Tyskland handlade det om ljusbehandling för den äldre flickan.

Remark:
ME-diagnos Agnes 2014, ME-diagnos Moa 2017.

Solglittret:
Skulle Oskar och Hanna påstått att Agnes var välutredd på någon specialistklinik i Tyskland, ha med sig en del papper och flickan Agnes samtidigt vara med på flera läkarbesök och erkänna att hon varit i Tyskland och har ME-symptom – skulle nog en skånsk läkare köpa detta

Fallskarmsjagare:
Tror att ”Missan27” anses mycket trovärdig. Den som inte läst kan söka upp hens inlägg. Många intressanta iakttagelser.

”Jag har läst alla spekulationer om barnens sjukdomar. Barnen hade inte dödliga sjukdomar. Inga genetiska sjukdomar. Pratade själv med mamman om Agnes. Och hon berättade om kronisk trötthet. Inget annat. Hon skulle inte ljuga.
Säger igen. Skolan har gått på en väldigt vältalig pappas ord.
Mamman och Moa åkte till Sthlm under en helg april 2017. Finns nån privatklinik i Sthlm som kan ha gett nåt intyg för Moa som var helt frisk.
Moa berättade att hon skulle träffa en väninna till mamman och träffa hennes barn som hon var kompis med. Men som jag känner Hanna så skulle hon aldrig ljuga för sitt barn. Alltså hon skulle aldrig lura Moa till Sthlm med falska löften. Så dom åkte säkert till Sthlm för att träffa mammas kompis. Moa var glad över resan. Hon hade klagat över innan att dom inte kunde resa så mycket för Agnes var jämt hemma att hon inte gick i skolan. Hon var glad över poolen. Men träffade Agnes en gång och hon var så pass frisk att hon gick helt obehindrat , tvärtom snabbt, läste ur en tjock bok.
Hemundervisning är för mig helt obegripligt. En tvångstanke av pappan?”

Jag kan tänka mig att Oskar Henkow ville ha full kontroll så att inte Hanna Brenton överlevde honom.

Om det stämmer som pianoläraren vittnat om kan jag tänka mig att atmosfären hemma för döttrarna var alltigenom trist. Hade de bara fått komma bort ifrån hemmet skulle de ha fått en drägligare tillvaro, och dessutom fått fortsätta leva förstås.

Clarabesched:
Dessvärre så har Socialstyrelsen sedan 2013 inte längre tillsynsansvaret över hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Tillsynsansvaret överfördes till IVO. Har det blivit bättre tillsyn? Det kan nog diskuteras. Jag vet i alla fall vad jag tycker i denna fråga.
pdf

En hel familj har utplånats. En hypotes är att diagnosen var Munchausen by proxy eller annan allvarlig psykisk störning hos föräldrarna som yttrade sig i barnens (påstådda eller uppvisade) symptom.

Om vården har missat en sådan diagnos kan detta anses vara orsaken till flickornas död (och även föräldrarnas). Självklart måste fallet utredas.

(Om vården skulle ha visat sig feltolka föräldrarnas roll är detta ett allvarligt fel. Självklart skall fallet utredas.)

Tidningarna skriver om immunologiska eller metabola störningar vid ME. Mycket kraftig trollaktivering sker i sociala forum. Trollen försöker förklara hur föräldrar utan grav psykisk störning tar livet av sina barn. “föräldrarna värdesatte ett fullödigt liv och utan det kan man lika gärna dö”. (Självklart torde föräldrarna vara djupt störda vilket vården missat.) Tidningarna skriver att det finns “acceptansterapi” för att lära sig acceptera en cancerdiagnos etc (om barnen haft ME hade vanlig anhöriginformation räckt).

Fallet visar tydligt hur utländska intressen via media och troll försöker implantera sjuka idéer i svenskars tänkande så att Sverige skall ruttna inifrån.

Massiv trollaktivering sker i sociala media, i ett forum presterar ett ganska litet antal troll mer än 300 inlägg/dygn och tråden som helhet innehåller i dec 2018 >40.000 inlägg! Det förefaller mycket troligt att diagnosen ME är fel och föräldrarna istället orsakat barnens sjukdom. Trollen fokuserar därför på psykologiska spekulationer, detaljer om brottet samt polisutredningen trots att den är välgjord och fallet enkelt. Två föräldrar har mördat sina barn och därefter sig själva. De har tydligt beskrivit handlingen i testamente, orsaken är att de betraktar barnens diagnos som “hopplös”. Trollen mörkar helt enkelt att barnen förmodligen felaktigt fått den politiskt korrekta diagnosen ME vilket kostat dem livet.

I juni 2019 innehåller tråden 60.000 inlägg. Då låser moderatorerna tråden. Ett klassiskt sätt att sopa regimkritiska ämnen under mattan.

2019-06-02, 22:18
Pentyl
Moderator
Tråd låst.

Nu har det på åtskilliga hundra inlägg inte producerats nära nog någon enda ny tanke. För närvarande förefaller ämnet vara genomdiskuterat.

För den händelse någon har fått fatt på ny information, eller kan formulera en ny för fallet relevant hypotes som inte har idisslats flera varv tidigare, så är det naturligtvis möjligt att kontakta moderator i forumet för sannolikt tillfällig återöppning.

Kanske måste man påpeka att den form av tjafs som dominerat trådens andra hälft eller mer, inte kommer göra att vi tar fram nycklarna.

/Moderator

Moderatorerna har även tidigare försökt förhindra diskussion genom att låsa tråden.

Trådens titel har hela tiden handlat om “polisinsats” och inte familjemord! (Flashback väjer annars inte för obehagligheter.) Detta för att försöka mörklägga hur felaktiga psykiatriska diagnoser används för att destabilisera samhället.

Stor polisinsats i Bjärred utanför Lund – 2018-01-09 (fyra döda)

Mail till IVO

Hej,

Vad jag vet utreder inte IVO Bjärredfallet?

Vad jag kan se är det fullt möjligt (mycket troligt) att de två flickorna fått en felaktig diagnos (ME) och felaktig information från sjukvården vilket vållade deras död.

Den nya diagnosen ME är dessutom viktig att pröva i sig.

Kommer detta fall att utredas? Om inte, varför då?

Vänlig hälsning

Svar från IVO

Hej!

Tack för ditt meddelande till IVO! Svar på dina frågor följer nedan:

IVO har inte tillräckligt med information för att kunna utreda

IVO har inte kännedom om de berörda barnens identitet, inte heller kännedom om vilken/vilka vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som ärendet gäller. Någon anmälan med klagomål mot hälso- och sjukvården eller dess personal har inte heller inkommit till myndigheten. IVO bedömer att den information som har framkommit i massmedia är otillräcklig för att inleda ett ärende på eget initiativ, men har möjlighet att ompröva sitt ställningstagande om ny information framkommer senare.

Diagnossättning är inte reglerat i lag eller föreskrift

Det finns inga särskilda regler för vem som får sätta diagnos och det är inte heller reglerat i lag eller föreskrift hur diagnos ska sättas. Klassifikationssystemet ICD-10, som används inom den allmänna hälso- och sjukvården, är inte uppbyggt kring kriterier som måste vara uppfyllda för att man ska kunna sätta en viss diagnos, utan den som sätter diagnosen ska ange den sannolika diagnosen som konsultationen har lett fram till. Patientdatalagen anger att en patientjournal alltid ska innehålla uppgift om ställd diagnos, om uppgifterna finns tillgängliga.

Socialstyrelsen tar fram kunskapsunderlag

Socialstyrelsen, inte IVO, är den myndighet som tar fram kunskapsunderlag och föreskrifter för utredning och diagnostisering av sjukdomar. IVO:s uppdrag är att bedriva tillsyn av hälso- och sjukvården.

Patienter och närstående har rätt till information

Enligt patientlagen har patienter och närstående rätt att få information om sitt hälsotillstånd och de metoder som finns för undersökning, vård och behandling samt det förväntade vård- och behandlingsförloppet.

Vänligen

TK [namnet förkortat till initialer -ed]
Tillsynsläkare

På Internet bedrivs en massiv kampanj för att försöka hävda att barnen skulle ha lidit av ME.
De troll som argumenterar för den påtagliga möjligheten att barnens besvär orsakats av påverkan från föräldrarna, uttrycker sig som väntat inexakt, fejkar en udda personlighet och presenterar argument som ger öppningar för motargument.

Solglittret: 72421666
Såvitt framkommit i tråden – alltså inte officiellt bekräftat – hölls en gemensam begravningscremoni med fyra kistor.
Dock verkar det inte finnas någon grav. Kanske strödda för vinden?
Det har heller inte varit någon dödsannons, inget in-memorandum, ingen dödsruna i någon tidning ingen minnessida och som sagt inte heller någon grav eller gravsten.

Det enda som fanns var en massa kärleksfulla Facebookinlägg om Oskar, pappan i familjen, att han var ”ängeln i Lund” och att ”de bästa går först”. Någon ville också ge honom en fiktiv professur postumt. De flesta av dessa inlägg raderades på kvällen efter pressträffen i dec 2018 när det framkom att Oskar strypt ihjäl hustrun Hanna och att barnen mördats genom strypning och kvävning.

I september 2018 hölls en kongress där ett seminarium dedikerades till Oskar. Under seminariet fanns ett väggstort fotografi av honom leende med födelse och dödsårtal.
Även en minnessida på nätet med foto och uppräkning av Oskars meriter, skapad efter morden, låg uppe under knappt två år. Nu borttagen.

I ett Facebookinlägg från en ung barnvakt som besökte och kände flickorna fanns en text om hur mycket hon saknade dem.

I övrigt finns ingeting om de övriga tre personerna i familjen, som alla tre återfanns mördade.
Det har sedan snart 2 1/2 år varit totalt tyst.

Kryptogam: 72423830
Jag håller med dig om att detta kan uppfattas som själva kärnan: att man samtidigt kan vara så svårt deprimerad, så plågad och så ”ansatt”, och samtidigt yrkesarbeta nästan på heltid, som båda föräldrarna tydligen gjorde. Att de orkade arbeta nästan heltid, eller att de ville. Jag tänker mg att man i familjens situation skulle välja att låta det egna arbetet få lägre prioritet, så länge som barnen var så svårt sjuka.

Detta är ett av de stora frågetecknen som finns. Ett annat är givetvis att det saknas datum för när Hanna sista gången sågs i livet, trots att hon ska ha varit med hos vännerna som bevittnade underskrifterna av testamentet.

Ytterligare ett frågetecken är varför föräldrarna inte såg till att ge döttrarna en icke plågsam död, om nu morden hade planerats under en längre tid.

Hela historien är en ekvation som inte går ihop. Inte med de informationsbitar som är kända. Det måste saknas information (dvs för oss) som skulle förklara sammanhangen på ett begripligt sätt.

Snowleopard.info blog:

July 2020:

No certain knowledge is available regarding who diagnosed the children, at which hospital; most information is vague, authorities made no investigation, no relatives speak out, there was no publicity around the funeral, no obituary, no grave, no follow up in media, by villagers or elsewhere; little information is presented in media, all was quickly forgotten, neither can posters in discussion boards add information but mostly guess and make up personal ideas about what happened and how the parents may have been thinking as well as the posters quarrel about who of the parents is to “blame” (and never question the hospital providing the questionable diagnosis, also accompanied by poor information, nor do they question the diagnosis itself);

The blog hasn’t investigated all details around this case but a media hoax is possible. The case could be fake news, promoting the (politically correct) diagnosis ME in a weird and media consumer attracting manner.

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 

A few earlier posts:    (scroll down list)


2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2)

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.001.003: 003 Greta Thunberg (001)

Innehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »