Categories
01a mass immigration sweden zAdd zAll pages

03.1.001.001 01.002 (Ad. 001) Destabilisering genom invandring: 1. Effekter, Ad. 1

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

3.1.1.1 Ad.1 Destabilisering genom invandring: 1 Effekter Ad. 1

Det förefaller som om svenska polisen mörklägger brottslighet hos invandrare genom att rubricera den under “kod 291

SVERIGE SVT:s Uppdrag granskning har gjort en kartläggning som visar att nästan 60 procent av de män som har dömts för våldtäkt är födda utomlands.
Nyheter Idag

Läkarstudenter klarar ej utbildningen
KI Karolinska Institutet

KI:s läkarstudenter halkar efter – “väldigt svårt”
G-mail
SvD har skrivit en artikel om läkarstudenterna på KI. Har det verkligen blivit så svårt eller finns det andra faktorer som spelar in? Som t.ex. att högskoleprovfuskarna inte har förmågan att klara av programmet?

Citat:
Utbrändhet, inte tillräckliga kunskaper från gymnasiet och problem med boendet. Det är några faktorer som gör att läkarstudenter på Karolinska institutet i Stockholm halkar efter i studierna.

Flashback

svd

Flashbacksignaturen tryggtochbra:

BRÅ:s rapporter har postats tidigare i tråden, tänkte dock vara lite mer specifik och dessutom hänvisa till andra källor som tidningsartiklar i media. Ämnet är dels våldtäkter, ett ofta debatterat ämne, och dels den generella brottsligheten.

Tittar vi på BRÅ:s bägge rapporter, som gäller perioderna 1985-1989 respektive 1996-2001, så ser vi att överrepresentationen för invandrare när det gäller brottet våldtäkt ökade från 4,0 ggr till 4,5 ggr (BRÅ 2005:17, s.19) jämfört svenskar mellan rapporterna. För den generella brottsligheten ökade överrepresentationen från 2,1 ggr till 2,5 ggr (BRÅ 2005:17, s.34) mellan rapporterna. Ökningen förklaras med att invandringen mellan rapporterna förändrats dels till fler nyanlända och dels till fler från särskilt överrepresenterade regioner som Afrika och Mellanöstern (BRÅ 2005:17, s.11, 21 och 37).

(På sidan 63 i BRÅ 2005:17 kan vi se exempel på detta: Andelen svenskar som var minst skäligen misstänkta för något brott under perioden 1997-2001 var 5%. Motsvarande andel för personer från Övriga Afrika var 26,3%, Nordafrikaner 24,1% och Västasiater 18,8%. Statistiken från Norge ser för övrigt liknande ut (SvD))

Från första till andra rapporten minskade svenskfödda svenskars andel av de anmälda brotten från 68,5% till 55% (BRÅ 2005:17, s.31) och när det gäller brottet våldtäkt stod svenskfödda svenskar endast för 39% (BRÅ 1996:2, tabell 24, s.74) av de anmälda våldtäkterna 1985-1989, för perioden 1996-2001 redovisade man inte längre hur den siffran såg ut. Om den förändrades lika mycket som den generella brottsligheten, d.v.s. 13,5 procentenheter, så borde svenskarnas andel då varit 25,5%. Lagändringen som skärpte definitionen av våldtäkt kom först 2005 och påverkar inte den här statistiken.

Den demografiska förändringen mellan de två rapporterna som gav en ökad överrepresentation från 2,1 till 2,5 ggr för brott och från 4,0 till 4,5 ggr för våldtäkt samt en minskning av svenskfödda svenskars andel av brotten från 68,5% till 55% var en ökning av utrikes födda med 2,5 procentenheter, från 9% till 11,5% av befolkningen. Detta motsvarande en ökning med ca 270 000 utrikes födda (BRÅ 2005:17, s. 26).

Sedan 2001 fram till 2014 har andelen utrikes födda ökat till 16,5%, motsvarande över 575 000 utrikes födda. Under samma period har svenskfödda svenskar minskat med närmare 85 000 personer. D.v.s. det har skett en dubbelt så stor förändring sedan senaste rapporten fram till nu som mellan de två rapporterna, med en invandring som i ännu högre grad bestått av asyl- och anhöriginvandrare från Afrika och Mellanöstern, dessutom med tillkomst av EU-migranterna.

Om vi räknar med att denna dubbla ökning fortfarande bara gett samma förändring som halva ökningen gav mellan de bägge rapporterna, d.v.s. 13,5 procentenheter förskjutning av brotten från svenskar mot första och andra generationens invandrare och personer ej folkbokförda i Sverige, så ger det 55%-13,5% för brott respektive 25,5%-13,5% för våldtäkter för svenskar till 41,5% av brotten och 12% av våldtäkterna, där grövre brott hamnar närmare våldtäkterna och lindrigare brott närmare totala brotten. En grov förenkling, förstås, men en fingervisning om hur läget kan se ut idag. Då tror jag själv att det ser lite “bättre” ut med våldtäkterna än den här grova uppskattningen och att svenskar kanske begår 20-25% av våldtäkterna, mest eftersom alternativet är så skrämmande, men det är illa nog.

Källor:
SCB:s statistikdatabas på nätet, se skärmdumpar
(Utrikes födda 2001-2014,

folkmängden 2001-2014,

befolkning efter ursprung 2002-2014)

BRÅ 1996:2

BRÅ 2005:17

När det gäller våldtäkterna så visar tabell 107 i BRÅ 1996:2 våldtäktsmisstänkta efter ursprungsländer. Högst siffror har följande nationalitet: ”Algeriet, Libyen, Marocko, Tunisien”, följt av ”Irak”, sedan ”Rumänien, Bulgarien” och så ”Övriga Afrika, exkl. Uganda”. Bland invandrare från dessa länder var det 17-23 ggr så vanligt att vara minst skäligen misstänkt för våldtäkt jämfört svenskar. I BRÅ 2005:17 redovisas inte ursprungsländer. Hos våra grannländer ser färskare statistik ut så här:

Danmark – I mer än varannan våldtäktsdom 2010 var gärningsmannen utrikes född eller barn till utrikes född. 41% var utrikes födda, 11% barn till utrikes födda och 48% var danskar. Detta i ett land där 8% är utrikes födda och 2,5% barn till utrikes födda. Det ger en överrepresentation på nästan 10 ggr för utrikes födda och 8 ggr för barn till utrikes födda, jämfört danskar.

Finland – Omfattande våldtäktsstatistik från Finland publicerades häromåret, då man undersökt samtliga uppklarade våldtäkter under de fyra åren 2006-2009. Det visade sig då att utländska män stod för inte mindre än 35% av våldtäkterna. Det är en överrepresentation med 15 ggr jämfört resten av befolkningen. Irakier och somalier stod ut särskilt i statistiken och var överrepresenterade med 47 ggr respektive 33 ggr, sett till sin andel av befolkningen och ännu mer om man jämför med enbart den inrikes födda befolkningen.

Norge – 2012 publicerades våldtäktsstatistik från Stavanger, gällande åren 2009-2011. 85% av de dömda gärningsmännen var invandrare, varav 50% från Afrika.

Överfallsvåldtäkter i Oslo är en annan klassiker att citera, där icke-västliga invandrare år efter år helt ohotade har knipit 100% av samtliga platser som gärningsmän. Den här artikeln berör åren 2005-2008. Gärningsmännen beskrivs som asylsökande unga män med helt annan kvinnosyn är man har i Norge, män med kurdisk och afrikansk bakgrund dominerar.

Mer statistik från Oslo gäller samtliga våldtäkter åren 2001, 2004 och 2007. På sidan 19 finns några diagram som visar utvecklingen. 2001 hade 47% av gärningsmännen norsk bakgrund, 2004 hade de minskat till 36,4% och 2007 utgjorde norska män bara 27,2% av gärningsmännen. Under samma tid ökar afrikanernas andel från 10% år 2001, till 19,1% 2004 och hela 30,5% år 2007. Afrikaner tripplerar sin andel av våldtäkterna på bara några få år.

Länkar formaterade fr BBCode till HTML
Källor:
Danmark
Finland
Norge 1
Norge 2
Norge 3, sidan 19

Ref

Text-TV 2018 05 09

Dödsskjutningar i Europatopp

Antalet dödsskjutningar bland yngre
män är mer än dubbelt så högt i
Sverige som i jämförbara länder. Det
visar en ny studie där Sverige jäm-
förs med tolv andra europeiska länder.

Mot vissa länder är skillnaden extrem,
skriver DN. Det är mer än tio gånger
så vanligt att män 15-29 år skjuts
ihjäl här än i Tyskland och sex gånger
så vanligt som i Storbritannien.

Forskargruppen har ingen förklaring
till varför Sverige ligger så högt.
Enligt Manne Gerell, en av forskarna
bakom studien, kan trender i den kri-
minella världen vara en faktor.
I studien jämförs perioden 1996-2015

Flashbacksignaturen tryggtochbra: DN och Expressen har skrivit om skjutningarna och de gängkriminella:

Expressens kartläggning av 192 gängkriminella i Stockholm visar att 94,5% hade minst en utrikes född förälder:

DNs kartläggning av senaste årens mord- och mordförsök med skjutvapen visar att 90% av gärningsmännen hade minst en utrikes född förälder. Vanligaste bakgrunden var man från Mellanöstern eller Afrika
Ref

Gruppvåldtäkter

27 av 112 dömda förövare är födda i Sverige, varav 13 av två svenskfödda föräldrar. 82 är födda utanför Europa.
Vanligaste medborgarskap är: Sverige (41), Afghanistan (25), Irak (9) och Somalia (7).

Våldtäktsmännen var oftast unga, och påverkade.
De kände sitt offer.
De flesta, 82 av 112, är födda i länder utanför Europa.

Ref

 

Vad gäller härkomst v.b. fusket på högskoleprovet?
(Jag har tidigare läst om någon som hade full poäng men inte kunde svenska. Det läste jag i MSM vill jag minnas.)

Man har väl gjort om reglerna. Tidigare var det inte kriminellt, men nu har det “skärpts” på något sätt, sägs det. Tidigare fick det väl inga konsekvenser om man ertappades. Man kunde bara göra nytt prov nästa gång. Nu tror jag de som ertappats måste vänta två år.

Några hade blivit utsparkade från läkarutbildningen men är visst tilbaka nu efter att ha gjort nya prov. Jag vill minnas MSM har skrivit detta.

Detta inlägg kommenterades inte på ett stort socialt forum.(Åtminstone inte under den första månaden efter inlägget då deta kunde kontrolleras.) Förmodligen är det en känslig fråga. Om utländsk härkomst dominerar är det ett seriöst argument mot massinvandring. Sådana undertrycks av trollen. De har order att stöda argument mot invandrare av den typ som t.ex. är uppenbart rasistiska eller inte går att göra någonting åt.

Fusk ledde till topputbildningar

Personer som fuskat sig till topp-
resultat på högskoleprovet studerar
i dag på eftertraktade utbildningar,
enligt SVT:s Uppdrag Granskning (UG).

Under vårens högskoleprov greps inte
bara männen som låg bakom det organi-
serade högskoleprovsfusk som avslöja-
des av SVT 2016, utan även fuskande
provskrivare runtom i landet.

De studerar t.ex. till läkare, civil-
ingenjörer, jurister och psykologer
och finns i Umeå, Stockholm, Göteborg,
Lund, Uppsala, Östersund och Örebro.
23 personer har åtalats för att ha
fuskat, men det finns ett mörkertal.

106 SVT Text Tisdag 01 jan 2019
INRIKES PUBLICERAD 1 JANUARI

Raketförbud ska minska attacker

På nyårsnatten sköts åter fyrverkerier
mot människor och byggnader. När
vanliga raketer förbjuds senare i år
hoppas fyrverkeribranschen att
attackerna minskar, skriver TT.

Från 1 juni införs krav på tillstånd
för att köpa raketer på pinne. -Vi
hoppas att det i förlängningen ska bli
bättre för blåljuspersonal, säger Erik
Nilsson, ordförande i Sveriges
fyrverkeribranschförbund

Tidigare har MSM rapporterat att en del fuskande hade utländsk bakgrund och erhöll högsta betyg på högskoleprovet utan att ens kunna svenska.

Att attackerna mot utryckningspersonal sker av invandrare äe väl känt.

110 SVT Text Måndag 01 jun 2020
INRIKES PUBLICERAD 1 JUNI

Provfuskare kan få behålla poäng

Den som fuskat sig till en studieplats
på högskola bör få behålla sina poäng,
föreslog regeringens utredare. Ett av
skälen var att ett återtagande kan bli
verkningslöst.

Förslaget föregicks av avslöjanden om
ett systematiskt fuskande på högskole-
prov och senare fällande domar för
dem som organsierat fuskhandeln.

Xavian
SVT väljer att blurra ansikten på 2 utländska män som polisen efterlyser för att ha rånat och misshandlat svenska pensionärer. SVT resonerar att man ”Vill inte bli en aktiv del av eftersökandet”. Och att de kriminella inte är en fara för allmänheten. Gör SVT rätt att skydda kriminella och försvåra polisens arbete? Varför gör SVT ens en artikel om det? Man borde ju fatta att allmänheten blir arga när man blurrar ansikten på efterlysta brottslingar. Hade dom censurerat och resonerat på samma vis om det var vita kriminella som hade rånat svarta gamlingar?
Samnytt


White supremacy sports?

[ white supremacy vit makt ]

Aldrig mer svart i rutan. Fem- och tio-tusen utgår!

IAAF tar bort fem- och tio-tusen meter från Diamond League. Det beror säkert på den afrikanska dominansen. De ekonomiskt starkare länderna har inte så mycket att hämta på långdistans och är inte villiga att anvönda TV-tid till dessa grenar.

Grenarna kommer att bli mindre populära och kanske även försvinner från mästerskapen, på sikt. Då slipper man ju dessutom se afrikanska invandrare spöa infödda européer i EM. Man kan sopa en av invandringens effekter under mattan.

Folk från skilda länder kan faktiskt ha olika förutsättningar för olika aktiviteter.

Skall man verkligen ta bort dessa grenar från Diamond League?

africanglobe

Coe försöker snacka bort det hela. Den kenyanske ledaren påstås hålla med!
eurosport

[kommentar till hur Iraks försvarsminister al-Shammari fuskat med socialbidragen i Sverige: ]
Kosmos.: 69405594
Är det någon som får medborgarskap på RÄTT grund? Räcker att de lipar lite om inbördeskrig i deras länder(vilket bara brukar vara i en liten region), eller att de är ensamkommande “barn”(utan pass så ålder inte kan styrkas såklart).
Dessutom bör det rimligtvis vara deras grannländer som tar emot dem. Precis så som Sverige tog emot finnar när de var i krig en gång i tiden.

Sossarna är nöjda sålänge de får +1 röst till valboskapet. Rasera landet eller ej i övrigt. Allt för makten.
Är man sosse idag så är man landsförrädare så är det bara.

 

 

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 

A few earlier posts:    (scroll down list)


2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2)

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.001.001 01.002 (Ad. 003) Destabilisering genom invandring: 1. Effekter, Ad. 3 Iraq minister of defence receives welfare from Sweden through fraud; same with Afghan minister

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »