Categories
0705 rearmament 100 militarism 2.2 intro: who sent sweden to war sweden zAll pages

01.00 Vem styr Sverige: 01.01 Sverige rustar upp krigsmakten

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

1.  Första delen av bloggen för ett resonemang om vem som styr Sverige:

1.1 Sveriges försvar rustar upp, försvarsanslagen ökar, allmän värnplikt återinförs.

Efter 200 år av i det närmaste oavbruten fred, deltar Sverige nu (2017) sedan ett par år i krig i Mellanöstern (Irak). Ingen debatt har föregått beslutet att sända trupper. Truppernas agerande är hemligt. (Sverige deltar också sedan några år i NATO:s krig i Afganistan. Svenska JAS deltog i insatsen i Libyen, vilken dock var FN-sanktionerad.)

Varför sker detta? Något hot från omvärlden har inte tillkommit.

Addition dec 2021:

This text was written in 2018. After further study the blog has found that much of rearmament is fake. News about rearmament is only published in newspapers to enhance the focus of media on war and cold war. But the reasoning on the following pages is still valid, only that it just takes place on the scene created by the global news pedia network, not in reality. In fact all is directed by the global networks and few conflicts are real. They are only staged.
cold war

Categories
100 militarism 2.2 intro: who sent sweden to war nato sweden zAll pages

01.02 Vem tjänar på Sveriges upprustning?

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

Sverige som helhet tjänar inte på onödig upprustning. Vem kan då göra det?

Categories
100 militarism 2.2 intro: who sent sweden to war 4.0 control of people and governments --- government sweden zAll pages

01.03 Vem kan kontrollera regeringen?

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

Vem kan påverka politikerna till denna upprustning som inte gynnar Sverige.

Categories
100 militarism 2.2 intro: who sent sweden to war nato obama sweden trump usa zAll pages

01.04 Bugar Sverige för det mäktiga USA?

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

Bugar Sverige för det mäktiga USA när vi rustar upp?

Trumps tillträde har gjort att man inte kan svara entydigt ja på den frågan.

Vi bugade för USA så länge Obama var president. Men Trump bemöts paradoxalt nog extremt negativt av svenska politiker och press!

Categories
100 militarism 2.2 intro: who sent sweden to war israel media supports military nato sweden usa zAll pages

01.05 Slutsats: Sverige stöder USA:s krigföring/NATO och Israel

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.
Vem ligger bakom Sveriges upprustning?

Uteslutningsmetoden visar alltså att de som ligger bakom Sveriges upprustning är intressen knutna till USA:s krigföring/NATO och Israel. Dessa intressen är sammankopplade: Israels säkerhet gynnas av en stärkt västallians NATO som leds av USA.

Categories
100 militarism 2.2 intro: who sent sweden to war 20 political control misguiding anger and criticism, defusing; decoys, distractions, false leads, misdirection sweden zAll pages

01.06.000 Slutsats: Sverige styrs av massmedia

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

1.6 Slutsats: Sverige styrs av massmedia

Svenska massmedia är praktiskt taget uteslutande ägda av två judiska familjer. Detta gäller t.ex. samtliga de största dagstidningarna. Den sanordnade vinkling som sker av nyhetsflödet är fullt tillräcklig för att styra den politiska processen. På detta sätt styrs Sverige in i krig i Mellanöstern.

Categories
100 militarism 2.2 intro: who sent sweden to war 20 political control assange, wikileaks fake news, news slant google jewish networks sweden sweden democrats worry zAdd zAll pages

01.06.001 Komplettering: Medieägande, nätverk, source criticism/double agents, bloggers/commentators; The Guardian

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

1.6.1 Komplettering: Medieägande

Sidan redogör för vem som äger olika medier.

Medium/ägare, Sverige

Aftonbladet Schibsted: 91%, LO: 9%
Dagens Nyheter Bonnier
Expressen, GT, Kvällsposten Bonnier
Metro Custos
Svenska Dagbladet Schibsted
Stampen (äger 23 tidn. varav en är GP) Hjörne (44%)

Ad

Categories
facebook google sweden zAll pages

01.06.002 Komplettering: Swedish media: Bonnier; Dagens Nyheter; Telia buys TV4, CMore and Finnish TV3 from Bonnier …; Bonnier-Google-Facebook …; Mittmedia till salu, Torsten Kreuger; SvT kritik …

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

Den svenska staten/Telia köper TV4 och CMore (vilken går med förlust)

Nedanstående citat läses med försiktighet. Många signaturer är säkert mediaproffs och kan skriva med vinklingar och baktanke. Politiska aspekter är troligen viktigare än de ekonomiska vilka ibland betonas i inläggen.

De flesta verkar dock påstå att Bonnier lurat statliga Telia att köpa omodern, marksänd TV till överpris. Bonnier är en svensk, judisk familj som av flera anses ha lurat “värdlandet” Sverige rejält. Som vanligt betraktas de som arbetar på Public Service inkompetenta (vilket inte sägs lika ofta om anställda vid privata, judiskt ägda media). De flesta verkar mena att staten denna gång köpt media till överpris.

I själva verket kan ju Bonnier enkelt kontrollera politikerna via sitt mediemonopol. Den politiker som inte följer Bonniers agenda avsätts med mediedrev [feeding frenzy/media hunt].

I detta fall tvingar Bonniers Svenska staten att köpa föråldrad teknik.

Categories
01 trolling, trolls media, journalism sweden zAll pages

Expressen, Thomas Mattsson avgår 12 juli, 2019

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

Expressen, Thomas Mattsson avgår 2019 07 12.

Efter 10 år på posten och 25 vid tidningen avgår Expressens chefredaktör mycket plötsligt.

Dst sker mycket brådstörtat. Mattsson annonserar sin avgång bara timmar innan den verkställs. Inga orsaker till hans avgång ges.

Samma dag, efter sin avgång, ger han intervju om tidningen i andra frågor. Det hade han knappast bokat in om han känt till att han skulle avgå (dvs få sparken).

Categories
100 militarism 2.2 intro: who sent sweden to war israel sweden zAll pages

01.07 Israel är kopplat till globaliseringen

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

1.7 Israel är kopplat till globaliseringen

Då man ser att Sverige stöder Israel kan man också förvänta att vi stöder globalisering. Mekanismer för globalisering har byggts upp av det judiska folket under de flera tusen år de levt spridda i olika länder/diaspora.

Translate »