Categories
2.1 about the blog zAll pages

00.5 News media and globalization, Sweden – A democracy?

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.
Quickstart to blog:   Summary

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Massmedia och globaliseringen

[ quickstart to blog: latest SUMMARY (04) ]

Choose your language and go to:
1. summary 04
    review
2. blog
3. table of contents
4. all posts

Categories
2.1 about the blog terminology zAll pages

00.6 Om bloggen, terminologi

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

Den här bloggen handlar om massmedia, globaliseringen och vem som styr Sverige.

Bloggen börjar här.

Bloggen utgör ofta kommentarer till artiklar i media. Den påbörjades under oktober 2017. Den kommenterar inte enbart nyhetsmedia. Den ställer även kommentarer i sociala media och annnan information i relation till globaliseringen. Många citat kommer från forumet Flashback. Bloggens område har gradvis utvidgats till att omfatta även utrikes förhållanden och säkerhetspolitik. Mer om bloggens uppkomst finns här.

Categories
01 trolling, trolls 02 hate, hatred, haters 2.1 about the blog 9.0 meta borg trump zAll pages

20.01 Bloggens uppkomst och metoder; omvärderingar; motiv, orsaker; argumentation; waste of time

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

Bloggens uppkomst

Det grundläggande synsättet för bloggen har skapats genom att upptäckten av motstridande uppgifter i massmedia. Författaren reser ofta, främst utanför Europa, och finner ofta att de uppgifter media ger om förhållanden i andra länder inte är korrekt skildrade.

Translate »