Categories
soviet union zAll pages

03.1.002.048 soviet union, ussr, east block, comecon

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

TITLE

Greta Thunberg, criticism European Union, CAP, Common Agricultural Policy
cap

wwr: 73607052
liksom-fb: 73606935
Var det på något sätt på kommando som folk började gilla Rock?
Och att vi började gilla äta på kina och indiska restauranger?

Ser inte logiken men du kanske kan förtydliga.

Tittar vi historiskt har vänstern i form av V+SD+S+Mp nästan alltid fått >50% i valen.
Dessa omhuldar mer eller mindre socialism. Dvs: “Av var och en efterförmåga, åt var och en efter behov”.
Dvs överheten skall beskatta och omfördela. Så detta har gällt inom Sverige.
Samma politik inom EU innebär bara precis samma princip i en större region.

Om man menar att överheten i EU INTE skall ägna sig åt detta borde de individer som anser det i konsekvens mena att Sverige inte heller skall ägna sig åt det.

Vad menar du med kulturell utplåning. Om vi kan “köpa” rock/blues/pop/whatever hur menar du då att snoddas och flottarkärlek skulle överleva?

Och om jag kan äta på en kina/indisk/whatever restaurang, hur kan då rotmos och fläsklägg överleva?

Det faktum att du tillåter varor/tjänster komma över en regions gräns gör att kulturerna uppblandas.

Eller du kanske kan förklara hur du tänker dig att samurajer skall kunna springa omkring och slå ihjäl folk i japan samtidigt som de skall kunna leva med dagens levnadsstandard. Du borde åtminstone kunna inse att stigande levnadsstandard och handel/informationsutbyte med omvärlden leder till kulturella förändringar.

wwr wrote:

Alla partier tycker lika och media är korrumperade. Folk får inte objektiv information och inte heller alternativ att rösta på.

Nordisk kultur var t.ex låg korruption, goda grannrelationer, högstående teknik, sjukvård, målinriktning, sparsamhet och sociala system av god och väl spridd kvalitet.

Nordic culture meant transparency (“offentlighetsprincipen”), low corruption, low abuse of power, low income gaps, peaceful relations to neighboring countries, low violence, safe streets, low conflict, result orientation, good and free education, high tech industry, goal-orientation, frugality, modesty, good and available healthcare, well developed and well spread social care. The economy was not based on imperialism or war. (Cp Michael Moore: “Where should we invade next?”)
The Nordic countries are not larger than it is possible for people to monitor what politicians are doing and for democracy to function. In these smaller countries people learn to cooperate. This has to be broken to make people willing to give up control to Brussels. As the EU increases its power and remote control, conflicts between individuals and groups (as through mass immigration and feminism) are promoted and local self esteem is demoted. Conflicts between the Nordic countries are already being instigated.

News media try to make objections against mass immigration into a matter of racism by labeling protesters “racists”. This is mostly wrong. Few people care about the color of skin of others. But Internet trolls try to focus disussions on genetics and historical differences. (1) However, the countries of origin of the migrants are very differently run than f.ex. the Nordic countries and by many standards the Nordic countries were better run and more pleasant to live in than f.ex Syria, Afghanistan or Somaila. Therefore the cultural input will be negative to the inhabitants of the target countries. (2) Above all mass immigration will divide the society. In particular since authorities do not try to integrate immigrants. Their target is to split up society so that no common demands can be made on the politicians. A global dictatorship can only be run as long as the pople does not unite against it. (3a) Even if you have no objections against people of other ethnicities you can never be sure they have the same thinking. Some segregated areas with migrant population are considered dangerous, especially for native Swedes. (3.b) The image is strengthened by the media giving an image of migrants as dangerous, connecting them to shootings and other crime. (3.c) It also seems that the regime is spreading conflict in the population by letting psy-op agents perform conflicts between migrants and natives in order to spread a behavior of conflict. This may sound horrendous but considering that the purpose of mass immigration is to disrupt society, the possibility of regime subversive elements must be taken into account. A Swedish older white man is definitely more likely to be met by women or migrants in contact with autorities. People from these other groups definitely seem interested in creating problems and friction. They seem to have been instructed to do so. They would never do that unless their superiors had instructed them to it. Security guards in malls and similar places are often of migrant origin which can create opposition between groups if they must take action against native Swedes. (Compare the Kalergi plan)

Om någon handlar med utlandet, gifter sig med en utländska, diggar utländsk musik eller mat etc så är det en naturlig utveckling av kulturen. Men Sverige har medvetet förstörts med bl.a massinvandring för att vi inte skall bry oss när EU plockar av oss pengar.

Så här byggde man tunnelbana i Comecon:

The organization of Comecon was officially focused on common expansion of states, more effective production and building relationships between countries within. And as in every planned economy, operations did not reflect state of market, innovations, availability of items or the specific needs of a country. One example came from former Czechoslovakia. In the 1970s, the Communist party of Czechoslovakia finally realized that there was a need for underground trains. Czechoslovak designers projected a cheap but technologically innovative underground train. The train was a state-of-the-art project, capable of moving underground or on the surface using standard rails, had a high number of passenger seats, and was lightweight. According to the designers, the train was technologically more advanced than the trains used in New York’s Subway, London’s Tube or the Paris Metro. However, due to the plan of Comecon, older Soviet trains were used, which guaranteed profit for the Soviet Union and work for workers in Soviet factories. That economical change lead to the cancellation of the R1 trains by A. Honzík. The Comecon plan, though more profitable for the Soviets, if less resourceful for the Czechs and Slovaks, forced the Czechoslovak government to buy trains “Ečs (81-709)” and “81-71”, both of which were designed in early 1950s and were heavy, unreliable and expensive. …

On the other hand, Czechoslovak trams (Tatra T3) and jet trainers (L-29) were the standard for all Comecon countries, including the USSR, and other countries could develop their own designs but only for their own needs, like Poland (respectively, Konstal trams and TS-11 jets). Poland was a manufacturer of light helicopters for Comecon countries (Mi-2 of the Soviet design). The USSR developed their own model Kamov Ka-26 and Romania produced French helicopters under license for their own market. In a formal or informal way, often the countries were discouraged from developing their own designs that competed with the main Comecon design.

en.m.wikipedia.org

pdf

Villifying Stalin is just a way to protect the new Soviet – the European Union.

A way to try to hide Jewish responsibility for the Soviet Union actions.

“Moses led the Jews out of Egypt, Stalin led them out of the Politburo,” whispered veterans of the Bolshevik Revolution, as winter 1927 approached the Moscow River’s banks.
jpost

Varför lades Sovjetunionen ned?

wwr: 76035870
Efter Covid och annat står det helt klart att världen sköts efter en plan. Man försöker bl.a ta kontroll över de mindre, mer oberoende, framgångsrika länderna i Europa genom EU som är en exakt kopia av Sovjetunionen, med sin överstatliga byråkrati, politbyrå, sjuårsplaner. Massövervakning byggs ut över hela världen etc

Men om man nu redan hade greppet om östblocket med Sovjetunionen. Varför valde man att lägga ned unionen?

Inget sker av en slump. Det måste finnas en orsak.

Jag har ingen säker teori. Möjligen kan det vara så att alla såg hur ruffigt och nedkört Sovjetunionen blivit. Med det bygget framför ögonen hade kanske fler protesterat när man nu bygger upp samma sak i Europa. Man lade ned Sovjetunionen för att vi inte lika lätt skulle inse att vi håller på att hamna i samma typ av statsbildning.

De unga nu vet inte hur det var att leva, handla, äta, inte kunna resa ut etc i Sovjet så de går att indoktrinera till att EU verkar bra.

På något sätt kanske de styrande ändå fortfarande håller kontroll över östblockets politiker utan någon union?

ballgag: 76036097
Skiten höll ju på att gå åt helvete. Planekonomi, korruptionen och terrorn gjorde att det inte ens fanns mat i butikerna.

wwr: 76036158
EU har sjuårsplaner.

EU tog förra året in 7500 miljarder extra. Hur de används redovisas ej. MEP har lika mycket i styrelseaevoden som från EU.

Greta gick ut i Aftonbladet förra veckan och sade att maten håller på att ta slut.

Ingen skillnad.

Det är i själva verket en förutsättning för en union att de enskilda länderna fungerar dåligt. Se hur EU har kört Sverige i botten. Så snart något börjar fungera i ett land hotar detta Bryssel/Moskva.

Briascca: 76036220
Kort och slagkraftigt uttryck, och riktigt. Lite mer specificerat kan man lägga till att landet var oerhört ineffektivt och välfärdsgapet mot Väst blev allt större och allt mer orimligt stort.

wwr: 76036248
Det låter som en beskrivning av Sverige efter EU-inträdet.

Men vi befinner oss i en forumdel där man kan spekulera om “världsregeringen”.

Kan vi återvända till trådens frågeställning.

Om vi antar att en världsregering hade möjlighet att köra Sovjetunionen vidare men valde att lägga ned unionen, varför gjorde man det?

Trollfeeder: 76036147
Exakt kopia?! :D:D:D

Var är alla Gulag i EU?

wwr: 76036162
Numera används Cancel Culture och targeting.

Regimmotståndare diagnosticerades som “långsam schizofreni”, i EU heter det Asperger.

Briascca: 76036298
Jag tror att drivkraften för att det gick som det gick är politiker vill ha beröm för vad de gör, och i tidsandan (sent 80-tal, tidigt 90-tal) fick politiker beröm för att avsluta Andra världskriget slutligt, genom att låta Sovjetunion implodera, ungefär på samma sätt som när man spränger höghus – en vridande rörelse inåt och ned i gruset av sin egen tyngd.

wwr: 76036694
Men om vi håller oss kvar inom den hypotes som tråden utgår ifrån – att en världsregering hade kunnat köra Sovjet vidare men valde att lägga ned det så håller inte det.

Enligt den hypotesen är politikerna bara välbetalda slagpåsar. Den lille politrucken med Afghanistans karta tatuerad på flinten lydde bara order.

De som gav ordern om Sovjetunionens nedläggning är osynliga för oss. Så de får ingen cred av det. (De bryr sig nog inte heller om det. De försöker dessutom jobba fram hat.)

wwr: 76042108
Diagnosen Asperger har fått stort utrymme i media. Elon Musk var värd för Saturday Night Live tidigare i månaden och inleder med att gå ut med att han har diagnosen. Det gjordes stor sak av att Greta Thunberg säger att hon har diagnosen. Assange har diagnosen. Man bör fråga sig varför dignosen får så stort utrymme. Det berör bara tråden perifert. Men t.ex Musk, Greta och Assange presenteras som “högpresterande avvikare” som kritiserar systemet och anses ha denna diagnos. Diagnosen anses också ha biologiska motsvarigheter i hjärnan. Jag menar att man använder diagnosen på detta sätt för att försöka ge ett intryck av att de som kritiserar systemet har en hjärnskada, på samma sätt som Sovjetpsykiatrin sjukdomsförklarade oliktänkande.

Men Asperger hör egentligen inte till tråden så jag lämnar det området här. Åter till ämnet:

Jag är ingen expert på Sovjetunionen. Men nog är det märkligt hur en hård diktatur bestämmer sig för att ge bort makten till mer lokala instanser och öka öppenheten. Det är väl innebörden av Glasnost och Perestrojka. Det skedde ingen revolution utan mycket av förändringarna initierades uppifrån. Gorbachev var drivande.

Jag måste säga att jag anser det märkligt hur en ledning med stor makt bara ger bort den. Att bara ge upp och säga att “Vi inom ledningen har för stor makt. De andra ländernas system verkar bättre än vårt så nu ändrar vi” är ett påstående som bör granskas.

wwr: 76065714
Jag tror att Sovjetledarna hade kunnat köra unionen vidare om de velat och de hade aldrig givit sig utan kamp. Men nu införde de istället glasnost och perestrojka.

Om man nu stöder den hypotesen så kommer jag inte på något annat skäl än att det hade stuckit i ögonen när nu EU byggs upp. Sovjet föll 1991 och direkt börjar man smälla upp EU 1993. Det är ingen tillfällighet att två så lika organisationer avlöser varandra så tätt.

Tänk om ordförande Khrushchev hade haft ett möte med president von der Leyen. Alla hade kunnat se parallellerna med politbyrån/EU-kommission etc som tidigare diskuterats. Reseförbuden fick vi ju nyligen med Covid. “Semestra gärna inom EU!” Det ruffiga Sovjet hade avslöjat EU:s framtid.

Därför blev man tvungen att släppa upp ryssarna lite. Gen Z vet inte vad Sovjet innebar. Jag känner inte deras system i detalj. Men kanske behåller man kontrollen över den gamla unionen på mer diskret sätt.

NegerStryparen: 79747506
Lenin blev Sovjetunionens första ledare år 1917, efter den blodiga revolutionen.
Lenin hade galna idéer om folkomflyttningar i det stora sovjetiska riket.
Sagt och gjort, folkomflyttningar gjordes, detta för att bryta ny mark och odla på platser som det inte odlats på innan. Men det var mycket som gick åt helvete. Svälten blev omfattande och på sina håll åt man helt enkelt upp utsädet. Folkomflyttningarna som hyllades i propagandan blev på många håll fruktansvärda fiaskon. Skördarna ruttnade ute på fälten för man hade inte arbetare, hästar eller traktorer till att bärga skördarna.
Lenin dog 1924 och ledarskapet övertogs av Josef Stalin som blev en betydligt grymmare diktator.
Även Stalin flyttade på stora folkgrupper, vilket här och där gav upphov till massvält.
Och i många fall gav upphov till uppror.
Som Röda Armén brutalt slog ner.
Det rörde sig om 10-tals miljoner som bara svalt ihjäl.

Egendomligt eller lyckosamt nog så blev 1930-talet på många platser flera goda skördeår.
Rätt så rikliga regn på försommaren och en varm sommar i Sovjetunionen gav goda skördar.
Så också i tex flera länder i Europa och tydligen även i Sverige.
Trots 1930-talets depression så blev skördarna här och var mycket bra.
På andra platser i Sovjetunionen så blev det missväxt och massvält.

Annat var det i USA, först depressionen, sedan svår torka under flera år. Sommaren i USA var torr och varm. Och gav upphov till fenomenet “Dust Bowl”. Enorma områden i USA täcktes av sandstormar som förmörkade himlen.
Ja faktiskt varmaste decenniet i mannaminne i USA.
Någon konstbevattning fanns då inte på den tiden. Pumpar och bra stålrör hade inte uppfunnits då än riktigt.
Konstbevattning kom först på allvar under 1960-talet, då man kunde massproducera sådana varor.

Att Sovjetunionen förlorade så många man under WW2 berodde ju inte bara på de svåra vintrarna under WW2, men även på att flyget var dåligt utvecklat. Tyskarna hade ju inte byggt några långdistansbombplan som tex britterna hade gjort i form av tex Lancasterbombaren.
Jo tyskarna hade ju i och för sig bra flygplan, men inte tillräckligt många av dem på östfronten.
Avstånden är som sagt enorma där.
Ryssarna hade heller inte många flygplan att sätta in på de frontavsnitt som hade behövts eftersom de var för långa och djupa.

Kulaker ja, kärt barn har många namn, kulaker är det många folkgrupper som kallas för det. Liksom kosacker från Kazakhstan, kazakher…

AHAHAHAHAHAHA – Decenniets värsta underdrift på Flashback !!!
Josef Stalin och Sovjetunionen lade ju under sig hela Östeuropa, den största landgrabbing operationen i världshistorien, utan tvekan :whoco5:
Hur fan kan man vara så historieokunnig ? Examen på Södertörn, eller ?
Från att ha varit ett försvarskrig för Sovjet, så blev det ett erövringskrig istället.

Du har på sätt och vis fel, Sovjetunionen åtnjöt stor respekt i hela världen efter krigsslutet.
Men tyvärr så surnade förhållandet allt mera mellan Väst och Kommunismen.
Mycket på grund av Stalins misstänksamhet, som blev allt mer bisarr.
Men också beroende på att Stalin inte ville släppa det kommunistiska greppet om Östeuropa.

Kommunistländerna sabbade ideligen leveranstider och kontrakt. Fartygen var månader försenade mm.

Det är snarare 5 D chess av Putin, han kommer med säkerhet att utnyttja kriget för att stjäla oligarkernas tillgångar.
Vi kommer nog att få så kallade “show trials”, skenrättegångar där Ryssland helt enkelt kommer att konfiskera tillgångarna.

Hittar man en rysk ubåt i tex Nybroviken/Värtahamnen så är det bara att dyka ner och knacka på luckan så öppnar de själva den och dränker sig själva på samma gång, haha !!!

– Hur många ryssar behövs det för att skruva i en glödlampa ?
– Svar: Inga, ryssarna är självlysande efter Tjernobyl 😉
—-

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 

A few earlier posts:    (scroll down list)


2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2)

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.002.049 South America, Latin America; pink tide; Colombia; Brazil; Peru; Chile; Odebrecht scandal; Petrobras scandal; Middle America

Innehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »