Categories
center party zAll pages

01.06.003 Bonniers köper Mittmedia

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Fortsättning från

Bonnier News köper lokaltidningskoncernen Mittmedia. Det står klart efter att Mittmedias ägarstiftelser tackat ja till ett bud från Bonnier News och norska Amedia.


wwr: 66706104
Länken i OP-inlägget funkar ej för mig:

resume

När jag söker på “Mittmedia” i Resumé kommer samma länk upp under “Mittmedia säljs – budstrid mellan Polaris och Bonnier” 2018-12-18 | 15:57, taggad “MEDIA”

Men den är bruten.

Gör jag något fel eller varför ligger inte artikeln kvar?

arbetet: 66707454
Här:

resume archive
resume google cache

Mittmedia säljs – budstrid mellan Polaris och Bonnier
Publicerat den 18 december 2018
MEDIA
Mittmedia säljs för att klara koncernens ekonomiska kris. Två bud har lämnats: ett från Polaris media, VK och NWT samt ett från Bonnier.

Mittmedias kris är djup och på väg att bli akut. För att rädda koncernens fortsatta existens har ägarstiftelserna under hösten sökt nya ägare som kan skjuta in nytt kapital. Förhandlingar har förts med Bonnier och samtidigt med den norska mediekoncernen Polaris i samarbete med Västerbottens-Kuriren och NWT. Parterna lämnade sina bud i fredags och besked om tänkbar köpare väntas denna vecka. Mittmedia driver 38 lokal- och gratistidningar från Nynäshamn till Ångermanland samt sajter och tryckerier. Koncernen ägs till 70 procent av Nya Stiftelsen Gefle Dagblad, där den tidigare FP-politikern Åsa Malmström är ordförande, och 30 procent av den liberala Stiftelsen
Pressorganisation.

Stiftelsernas övergripande syfte är att sprida det liberala tankearvet, främst i tidningsform. 2017 omsatte Mittmedia 2055 miljoner kronor med ett rörelseresultat på
32 miljoner. Företaget har varit föregångare i omställningen till digital distribution, men tappat intäkter och tvingats till hårdföra nedskärningar och centralisering av den redaktionella produktionen för att undgå förlust.

Mittmedias problem är en svag balansräkning efter koncernbygget som inleddes med köpet av Centertidningar 2005. Koncernen släpar på en goodwill på 391 miljoner som vid en nedskrivning hotar radera det egna kapitalet på 295 miljoner kronor. Under 2018 har koncernens situation försämrats och ett akut behov av nytt kapital uppstått.

Redan i våras fördes fruktlösa förhandlingar mellan östgötska NTM och Mittmedia. När NTM nu köper Sörmlands Media ingår 8,8 procent av Mittmedia i köpet. Aktierna har hembud som Mittmedia, eller de nya köparna, nu överväger att utnyttja.

Enligt Resumés källor ska Mittmedias ägarstiftelser behålla en “gyllene aktie” som ger visst fortsatt inflytande över utgivningens inriktning, men i övrigt sälja koncernen i sin helhet i en kontantaffär. Prislappen antas vara måttlig, obekräftade uppgifter talar om “hundramiljonersklassen”.

Det verkliga priset ligger i hur mycket kapital en ny ägare måste skjuta till för att Mittmedia ska klara övergången från papper till digital distribution. Det mesta pekar på att Mittmedia väljer bort Bonnier som budgivare. Bonnierkoncernen är på full reträtt inom medieområdet och har ingen större erfarenhet av att driva landsortspress.

Det har däremot Trondheimsbaserade Polaris, som är noterat på Oslobörsen och driver 35 små tidningar. Koncernen är känd för att kunna driva sina mediehus med minimal bemanning. Polaris kontrolleras av Schibsted som äger 29 procent och NWTs ägarfamilj Ander som 26,5 procent. Koncernens 750 anställda omsatte i fjol kring 1,4 miljarder kronor med ett resultat före skatt på drygt 100 miljoner. Koncernen har ett eget kapital på 1,7 miljarder och en balansomslutning på 2,5 miljarder. Polaris vill köpa en majoritetspost i Mittmedia.

I affären ska även VK ingå och köpa 10 procent av Mittmedia. Polaris styrelseordförande Bernt Olufsen, med lång karriär i Schibsted, sitter också i VK:s styrelse. Denna leddes tidigare av Mittmedias nuvarande styrelseordförande Bengt Ottosson, tidigare mångårig Expressendirektör. Därutöver ska, enligt obekräftad uppgift till Resumé, NWT köpa en post direkt i Mittmedia, förutom sitt ägande via Polaris.

Resumé har upprepade gånger sökt Åsa Malmström.

wwr: 66707592
Tack, där kom den fram.
Varför måste man gå till arkivsajter och webcache?

Är det så att vårt mediemonopol, som även äger Resumé, försöker mörka så mycket det vågar om en affär där de lägger under sig ännu mer? – Hade det istället handlat om en propagandaartkel av stort indoktrineringsvärde skulle jag gissa att permalänken hade funkat.

Om man måste använda arkiv och cache då är väl artikeln bortplockad?

Jag är inte så kunnig i detta så jag frågar:
Vilka möjliga orsaker finns till att artikeln är bortplockad? Kan det bero på att man vill mörklägga köpet eller finns det andra förklaringar?

En senare länk om affären ligger kvar

Bonnier köper Mittmedia
Publicerat den 8 februari 2019
MEDIA
Bonnier News och Amedia köper Mittmedia och koncernens 28 dagstidningar.

resume

arbetet: 66708401
Om man ska vara konspiratorisk så kan det ha att göra med att Resumé är Bonnierägt.

Det ser verkligt skumt ut tycker jag, som dock inte är expert. En artikel i branschtidningen, som även den ägs av oligopolet, som handlar om en affär som är känslig ur monopolsynpunkt, har en bruten länk!

Men den brutna länken ligger kvar i Resumés nyhetsflöde. Det kanske hade varit för uppenbart att plocka bort den där också? Men att skylla på tekniska faktorer håller ju inte heller. Hur tusan skulle artikeln ha kunnat försvinna om ingen tog bort den avsiktligt.

(Googlar man på “budstrid mellan Polaris och Bonnier” så kommer den brutna länken upp.)

arbetet: 66708401

Med det sagt är det nog dags att vi få en allmän debatt här i landet om mediakoncentration och oligopol.

Instämmer. Medieoligopolet är detta lands baneman, imho. Kan inte EU kräva ett mer uppdelat medieägande? Eller stoppa Mittmediaaffären? Eller skulle köpen då ske genom bulvaner? Jämför man med den politiska situationen så har vi ju många “olika” partier (fast med samma grundtema). Fast det får man ta i en annan tråd.

Kulturmarxist
Bonniers kommer att ersätta en massa journalister succesivt med den stockholmska nyhetsproducenten Sirén/Acta Publica. De jobbar redan stenhårt på AI med “rätt” alogaritmer . – Det kommer att bli lite ETC vibbar av det hela med “lokala” nyheter. – Alla “lokala” skall därför klaga på alla företag som annonserar i denna Stockholmska hydra.

Imnsho
I Sverige är det inte förbjudet med monopol på politisk korrekthet och inkompetens. Tvärtom, det är påbjudet.

Argument om sämre konkurrens kommer att bemötas med svammel om “en i allt högre grad intensifierad mediabild, med inslag av falska nyheter och hot mot den liberala demokratin. I detta avseende torde den föreslagna strukturaffären utgöra ett icke försumbart bidrag till att motverka mörka krafters inflytande”. Eller något sådant.

OstermalmWeeknd
Just så. Globalist-draken Bonnier har mer Muckler, med vilka HINDRA FASCISMEN TA’ ÖVER (…ouch, mitt öra) så en stor majoritet marinerade svenskar blir ännu mer Zombie-lugna & Nickedox-fina av denna Take-over emellan tvenne Röda Aktörer.

MittiMedia jobbade på amatörnivå me’ stoppa upp fascismen me’ hlvdana artiklar till stöd för allsköns autonoma å för AFA, me’ lyfta fram hjärtegoda berikare å ännu godare HBTQIA+-genderböjare å tappert dissa allt höger om Fjamåts norra doja.

Nu blire riktigt drag under vänstergaloscherna. Lokalbladen kommer ösa öppet hat emot Sd och uppmaningar till “folkliga mot-stånds-aktioner” i din stassdel. Som typ DN, Dagens Nyheter men på den Lokala planeten. Var lugn, värdekonservativa kommer hängas ut som fedopiler, böjnationella kommer få oväntade besök.

Blås i Venzuela-trumpeten, Kapten Röd. Denna dag är en tocken däringa musselbit i Det Stora Röda Hjulets Kalejdoscoop.

Arma Sverige.

Bonnier News köper lokaltidningskoncernen Mittmedia. Det står klart efter att Mittmedias ägarstiftelser tackat ja till ett bud från Bonnier News och norska Amedia.

”Vi ser fram emot att digitalisera Sveriges lokaljournalistik”, säger Anders Eriksson, vd för Bonnier News.
https://www.di.se/live/bonnier-koper-mittmedia-satsar-pa-lokaljournalistik/

ursprungligen
Grattis Bonnier, nu fick de några ganska fina fastigheter till vrakpris att sälja av dyrt. Verksamheten kan nu skötas av några praktikanter i Stockholm!

medievarlden

Leif Holmkvist Honken

Inför försäljningen av MittMedia grubblar dess ägare på om det ska bli Bonniers eller Schibsteds dotterbolag Polaris som får ta över koncernen tillsammans med NWT och VK Media. Bonniers sägs ha sockrat sitt bud så att MittMedias ägarstiftelser får ett bättre ekonomiskt utfall än vad Polaris erbjuder. Polaris bud uppges däremot vara bättre för verksamheten inom Mittmedia, men ekonomiskt mindre intressant för ägarstiftelserna.

utkiksbloggen

321j

resume
Mittmedias problem är en svag balansräkning efter koncernbygget som inleddes med köpet av Centertidningar 2005. Koncernen släpar på en goodwill på 391 miljoner som vid en nedskrivning hotar radera det egna kapitalet på 295 miljoner kronor. Under 2018 har koncernens situation försämrats och ett akut behov av nytt kapital uppstått.

Centern Centerpartiet

Centerpartiet sålde i oktober 2005 koncernen till Mittmedia, Tidningsaktiebolaget Stampen, Morgonpress Invest AB och Vestmanlands Läns Tidning (VLT) för köpesumman 1,815 miljarder kronor.[2] Koncernen delades upp och de enskilda tidningarna organiserades som dotterbolag till köparna, utifrån en geografisk indelning.[3] Försäljningen markerade slutet på den svenska partiägda dagspressen.
Centertidningar

Totius

MittMedia tycks ha stora förhoppningar på robotjournalistik:
2019-01-07: MittMedia generates subscription conversions with robot journalism
MittMedia is one of the co-founders of United Robots, a company that automatically turns big data sets into editorial content using Natural Language Generation. Since the launch in 2016, several other Swedish local media groups use the service to publish sports text as well as news on local business registrations.

inma

Det är säkert väldigt roligt för utvecklarna att jobba med detta men frågan är om läsarna är lika intresserade. Nu fylls flödet av nya artiklar med massor av automatiskt skapade artiklar om hus som har sålts. Kommer detta att locka nya kunder? Jag tvivlar

Ordpistolen: 66689351
Är inte förvånad. Snart så köper väl Bonnier alla riksdagspartier också? Välkomna till Sveriges diktatur.
Där globalism, massinvandring och politisk korrekthet är det enda som gäller.

Vossevangen: 66725513
«Køpskillingen er hemlig»
Sitat fra Journalisten 11 02 2019:

journalisten

Bonniers bud var:
** «En mindre køpskilling»
** «10 milllioner SEK i løpet av 2 år»

medievarlden
Sitat fra Mediavarlden 05 02 2019.

Bonniers bud kan ikke karakterises som hemlig.
Køpskillingen eksponerer markedets lave verdsettelse av tidningsbolag idag.

2005 sålde Centernpartiet sina tidningar till Mittmedia, VLT, Stampen och någon mer för 1.8 miljarder SEK. Och nu är det inte värt en barrolin, annat än för den som måste hålla propagandakanler öppna.

Vissa anser att get gamla landsbygdspartiet Centern kapades av globalistiska storstadsintressen (Stureplanscentern) vid samma tidpunkt. Skedde köpet till överpris och det var en skenaffär för att pumpa in pengar i Centern??

(Det är en ärlig fråga. Jag är ingen expert på att värdera tidningar. Men att tidningar skulle sjunka i värde när Internet ger nyheter gratis tycker jag verkar självklart.)

Ankdammsman: 66726014
Vill minnas att det fortfarande pågick mycket imperiebyggande då. Verkar löjligt idag och var det säkert 2005 också, men tiden går fort och det är lätt att glömma att allt inte var självklarheter för 15 år sen.

Tror dessutom ett par inavlade ägarbrats var inblandade i de affärerna. Lite av en perfekt storm, och Centerns tajming var som att vinna på lotteri. De är i stort sett enda vinnarna, förutom Bonniers som (oavsett vad man tycker om dem) är mästare på det långa och korrupta spelet.

Då håller jag i alla fall konspirationsteorin öppen tills vidare, speciellt med tanke på vad Centern ställt till med.

Bonniers säljer TV4 och CMore
– 10 miljarder
Centern säljer till bl.a Mittmedia
– 1.8 miljarder
Bonniers köper Mittmedia
– 10 miljoner

Det var nog stenhård budgivning mellan de arga konkurrenterna Schibsted/Polaris och Bonnier :whistle:

Vossevangen: 66726420
De 2 budgiverne var altså enige om at markedsverdien nærmest var obefindtlig.

Vi bör kanske tacka herrskapet Bonnier och Schibsted för att de förbarmar sig över dessa objektiva, superkompetenta, grävande journalister så att de slipper gå till socialen för att få matkuponger.

De upparbetade propagandakanlerna har stort värde för den som bedriver indoktrinering. Men i en oligopolsituation sätter oligopolet priset till noll.

Budgivarna kan ha varit alltför eniga.

“De cirka 50 miljoner kronor som Bonnier tycks ha betalt säljarna netto utgör cirka 30 miljoner kronor för Mittmedias aktieinnehav i TT och cirka 20 miljoner kronor för de kvarvarande tryckerifastigheterna. Tidningsrörelsen värderas till intet – eller minus.”

medievarlden

Har Konkurrensverket någonsin stoppat någon affär?

Vossevangen
Linken går til et diskusjonsinnlegg skrevet av Thomas Grahl.
Tallet 50 MSEK tar han ut av luften. Hr Grahl forsøker ikke engang med noen kildeangivelse.

Journalisters troverdighet er lav, og uten kilde antar jeg at man kan se bort fra spekulasjonen hans.

HipToBeSquare
Konkurrensverket måste vara politiskt påverkade eftersom de inte ingriper. Bonnier köper Mittmedia för kaffepengar men verksamheten är knappast lönsam så antagligen som några nämnt är det frågan om skattepengar. Bonnier skulle aldrig göra något om de inte går i vinst så länge det inte ger stora maktfördelar. T.ex. DN skulle de kunna ge konstgord andning om det inte gick i vinst ganska länge.

I stort sett är det skattebetalarna som kommer att betala för globalistisk journalistik, överallt. Jag gissar på att verksamheten i Mittmedia kommer att bantas för att sedan luften pysa ur mer och mer tills Bonnier väljer att lägga ner eller sälja vidare om det finns något att sälja. MSM är dött och inte ens kapitalstarka globalister som Bonnier kan göra något åt det.

Felet ligger i mediastödet och alla andra bidrag. Om inte det fanns hade Sverige haft ett mer naturligt medialandskap och de som inte har några läsare konkar.

HipToBeSquare
Konkurrensverket måste vara politiskt påverkade eftersom de inte ingriper. Bonnier köper Mittmedia för kaffepengar men verksamheten är knappast lönsam så antagligen som några nämnt är det frågan om skattepengar. Bonnier skulle aldrig göra något om de inte går i vinst så länge det inte ger stora maktfördelar. T.ex. DN skulle de kunna ge konstgord andning om det inte gick i vinst ganska länge.

I stort sett är det skattebetalarna som kommer att betala för globalistisk journalistik, överallt. Jag gissar på att verksamheten i Mittmedia kommer att bantas för att sedan luften pysa ur mer och mer tills Bonnier väljer att lägga ner eller sälja vidare om det finns något att sälja. MSM är dött och inte ens kapitalstarka globalister som Bonnier kan göra något åt det.

Felet ligger i mediastödet och alla andra bidrag. Om inte det fanns hade Sverige haft ett mer naturligt medialandskap och de som inte har några läsare konkar.

Kulturmarxist
Helt otroligt. Mittmedia är inte värt någonting enligt Carl-Johan Bonnier men hans egna TV4-kanal är värd 10 miljarder! – Thats businesses/makten som Bonniers utövar den. Kontrollerar du media kan du bestämma “värdet”på det mesta. Allt från sanningar till kapital.

Daniel Nordström blir kvar som chefredaktör och utgivare men endast för de fyra tidningstitlarna i Västmanland.
Antalet redaktionellt anställda inom koncernen ska minska till 500, vilket betyder att mellan 20 och 25 tjänster kommer att försvinna.

Gabriel Knight: 67716820
Jaha så har den stora sopkvasten börjat att gå inom Mittmedia efter Bonniers köp. Tyvärr verkar de flesta länkar vara betallänkar men lite om det står på SR:s hemsida.
sverigesradio.se

50 annonssäljare varslas
svt.se


Bonnier:

Kulturmarxist: 73055826
Tesla skall bygga 135 Giga-fabriker som enbart skall tillverka batterier och Gyllenhammar tror att det är en bilfirma. – Tesla skall ge sig in i AC och uppvärmningsbranchen med förutom solceller. Det kommer att vara batterier i varenda nybydggt hus inom 10 år. Lasbilar, Fartyg, tåg etc. I allt utom Elons rymdraketer.

Jag gillar Gyllenhammar. Synd att Klanen Bonniers via DN som sänkte oljeaffären med Norge. Bonniers lyfte fram galningar i tidningen och Gyllehammar satt och fick dividera med idioter från “aktiesparanas förening” som fick allt spalutrymmer i Klanen Bonnier samlade verk. – Tack för det Bonniers.

Elon Musk är en vetenskapsman. Gyllenhammar en affärsman. Bonniers Cirkusdirektör/Hästhandlare.

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 

A few earlier posts:    (scroll down list)


2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2)

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

Expressen, Thomas Mattsson avgår 12 juli, 2019

First page after these pages on media ownership;

01.07 Israel är kopplat till globaliseringen

Innehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »